Statistieken buurt Achterwillenseweg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Achterwillenseweg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Achterwillenseweg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Achterwillenseweg telt 940 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Achterwillenseweg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Achterwillenseweg:

JaarAantal inwoners de buurt Achterwillenseweg% verschil
20239401,62%
2022925-2,12%
2021945-3,08%
20209750,52%
2019970-1,52%
20189850%
2017985-1,99%
20161.0052,87%
20159770%
2014977-0,81%
2013985geen data

Het aantal inwoners in de buurt Achterwillenseweg is met 45 inwoners gedaald van 985 inwoners in 2013 tot 940 inwoners in 2023 (dat is een afname van 4,57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,45%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Gouda.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Achterwillenseweg:

In 2013 waren er 985 inwoners in de buurt Achterwillenseweg. In 2016 is het aantal gestegen tot 1.005 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 20 (2,03%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 28 (2,87%). Het aantal van 1.005 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 925 inwoners. Dit is een daling van 80 (-8%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -20 (-2,12%). Het aantal van 925 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Achterwillenseweg 940 inwoners.

Over de buurt Achterwillenseweg

Buurt Achterwillenseweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 12 hectare, waarvan 11 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.628 adressen per km2. Er wonen 460 huishoudens in de buurt Achterwillenseweg. Postcode 2805 is de meest voorkomende postcode in de buurt Achterwillenseweg. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Gouda.

De gegevens van de buurt Achterwillenseweg voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Achterwillenseweg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wethouder Venteweg, 2: Slagenbuurt, 3: Ouwe Gouwe, 4: De Goudse Hout, 5: Statensingel, 6: Achterwillenseweg, 7: Middenwillens.

Woningkenmerken
Er zijn 451 woningen in de buurt Achterwillenseweg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gouda in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Achterwillenseweg was €225.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Achterwillenseweg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Achterwillenseweg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Achterwillenseweg% verschil
2023€225.00019%
2022€189.00017%
2021€161.0009,5%
2020€147.0007,3%
2019€137.0006,2%
2018€129.000-24%
2017€169.0001,20%
2016€167.0002,45%
2015€163.000-3,55%
2014€169.000-6,1%
2013€180.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Achterwillenseweg is met €45.000 gestegen van €180.000 in 2013 tot €225.000 in 2023 (dat is een groei van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €4.500 (2,98%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Gouda.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Achterwillenseweg met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gouda.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Achterwillenseweg is €225.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 451 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Gouda (geel), 9 wijken (oranje) en 48 buurten (blauw). De buurt Achterwillenseweg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Achterwillenseweg: er zijn 333 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Achterwillenseweg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 509 totaal in de buurt Achterwillenseweg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Achterwillenseweg telt in totaal 509 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Achterwillenseweg liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Gouda
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Achterwillenseweg zijn er 463 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Achterwillenseweg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 118 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Achterwillenseweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Achterwillenseweg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Achterwillenseweg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Achterwillenseweg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Achterwillenseweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gouda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Achterwillenseweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Achterwillenseweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Achterwillenseweg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Achterwillenseweg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202346570405
202246069396
202147070405
202048572418
201949570405
201851070405
201752667388
201652670407
201549372415
201448673423
201348275436

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Achterwillenseweg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 49%, herkomst uit Europese landen: 7,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 43% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 49%, herkomst uit Europa: 7,6% en herkomst van buiten Europa: 44%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gouda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Achterwillenseweg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Achterwillenseweg in 2022 zijn Marokko (160 inwoners) en Overig (145 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Achterwillenseweg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Achterwillenseweg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Achterwillenseweg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gouda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gouda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Achterwillenseweg zijn A (168 adressen) en C (156 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Achterwillenseweg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Achterwillenseweg: 168 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Achterwillenseweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Achterwillenseweg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Achterwillenseweg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Achterwillenseweg.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Achterwillenseweg voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Achterwillenseweg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Buurthuis de Buhne in Gouda

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Buurthuis de Buhne in Gouda is uitgebracht. Stembureau Buurthuis de Buhne in Gouda was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Achterwillenseweg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Gouda.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Buurthuis de Buhne in Gouda bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Achterwillenseweg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 82 stembureaus in de gemeente Gouda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gouda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€19.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Achterwillenseweg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Achterwillenseweg is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Achterwillenseweg is €19.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.600. Buurt Achterwillenseweg telt 700 inkomensontvangers op 940 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
19% procent van de huishoudens in buurt Achterwillenseweg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Achterwillenseweg is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (80 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Achterwillenseweg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Achterwillenseweg zijn in totaal 80 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Achterwillenseweg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Achterwillenseweg
Er zijn 11 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Achterwillenseweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Achterwillenseweg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 11 elektrische auto’s in de buurt Achterwillenseweg. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Achterwillenseweg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 390 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Achterwillenseweg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Achterwillenseweg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 494 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Achterwillenseweg (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 380 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Achterwillenseweg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Achterwillenseweg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Achterwillenseweg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 53 misdrijven in de buurt Achterwillenseweg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Achterwillenseweg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Achterwillenseweg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 556 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Achterwillenseweg 53 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Achterwillenseweg in 2023 zijn Ongevallen (weg) (11 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Achterwillenseweg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de buurt Achterwillenseweg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Achterwillenseweg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Achterwillenseweg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gouda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,89 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Achterwillenseweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Achterwillenseweg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Achterwillenseweg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Achterwillenseweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Achterwillenseweg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Achterwillenseweg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Achterwillenseweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Achterwillenseweg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Achterwillenseweg. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
68% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Achterwillenseweg drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achterwillenseweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achterwillenseweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Achterwillenseweg heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achterwillenseweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achterwillenseweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Achterwillenseweg gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achterwillenseweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achterwillenseweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
73% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Achterwillenseweg heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achterwillenseweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achterwillenseweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
36% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Achterwillenseweg heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achterwillenseweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achterwillenseweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Achterwillenseweg heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achterwillenseweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achterwillenseweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Achterwillenseweg voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achterwillenseweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achterwillenseweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Achterwillenseweg heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achterwillenseweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achterwillenseweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Achterwillenseweg doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achterwillenseweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achterwillenseweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Achterwillenseweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal80Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners940Aantal2023
Mannen465Aantal2023
Vrouwen480Aantal2023
0 tot 15 jaar195Aantal2023
15 tot 25 jaar125Aantal2023
25 tot 45 jaar285Aantal2023
45 tot 65 jaar225Aantal2023
65 jaar of ouder110Aantal2023
Ongehuwd535Aantal2023
Gehuwd255Aantal2023
Gescheiden125Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8.545Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag280Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar260Aantal2022
Opleidingsniveau hoog150Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten90Aantal2022
WMO cliënten relatief97Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel33Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel64Aantal2024
Adressen met definitief energielabel412Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+19Aantal2024
Energielabels A168Aantal2024
Energielabels B8Aantal2024
Energielabels C156Aantal2024
Energielabels D33Aantal2024
Energielabels E28Aantal2024
Energielabels F36Aantal2024
Energielabels G27Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn62%percentage2020
Drinker57%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters39%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2020
Lopen naar school of werk37%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam59%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2020
Emotioneel eenzaam40%percentage2020
Sociaal eenzaam39%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen27%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen23%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal460Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens205Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen85Aantal2023
Huishoudens met kinderen165Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€19.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen54%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen9,1%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen65%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,8%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen14%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum19%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum29%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum35%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW100Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland465Aantal2023
Herkomst buiten Nederland475Aantal2023
Herkomst Europa70Aantal2023
Herkomst buiten Europa405Aantal2023
Geboren in Nederland460Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa215Aantal2023
Autochtoon460Aantal2022
Westers totaal85Aantal2022
Niet-westers totaal380Aantal2022
Marokko160Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers145Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen14Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven53Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km67Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km95Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km66Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km79Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05130503Code2023
RegionaamAchterwillensewegNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05130503Code2023
Oppervlakte totaal12Aantal hectaren2023
Oppervlakte land11Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.628Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal509Aantal2024
Adressen met postcode467Aantal2024
Adressen met woonfunctie463Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie42Aantal2024
Verblijfsobjecten509Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres185Aantal2024
Adressen met pand508Aantal2024
Percelen met adres146Aantal2024
Adressen met perceel509Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom509Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom463Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19003Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192523Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195015Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970118Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19805Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199014Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20106Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192524Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195015Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970419Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198015Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199025Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20106Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied2805JE-2805XHNaam2024
Meest voorkomende postcode2805Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal315Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine270Aantal2023
Personenautos - overige brandstof50Aantal2023
Personenautos per huishouden0,68Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.864Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad451Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€225.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning29%Percentage2023
Percentage meergezinswoning71%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen20%Percentage2023
Huurwoningen totaal80%Percentage2023
In bezit woningcorporatie78%Percentage2023
In bezit overige verhuurders2%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement333Aantal2024
Tussen of geschakelde woning60Aantal2024
Hoekwoning31Aantal2024
Tweeonder1kap30Aantal2024
Vrijstaande woning9Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.46Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gouda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Achterwillenseweg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Achterwillenseweg
Tabel met 509 adressen in de buurt Achterwillenseweg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Achterwillenseweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gouda.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterwillenseweg4 t/m 682805JX t/m 2805JZGouda46
Arthurpad1 t/m 122805VWGouda12
Elckerlycstraat1 t/m 122805VRGouda12
Esmoreitstraat2 t/m 242805VSGouda12
Gloriantplantsoen1 t/m 1282805XA t/m 2805XHGouda130
Halewijnplein2 t/m 212805VPGouda20
Isoldestraat2 t/m 642805VG t/m 2805VJGouda37
Lanseloetstraat1 t/m 232805VNGouda12
Merlijnstraat1 t/m 862805VK t/m 2805VMGouda47
Reinaertplein1 t/m 282805VT t/m 2805VVGouda28
Rolandstraat1 t/m 242805VXGouda24
Steijnkade29 t/m 362805JEGouda8
Steijnpad1 t/m 242805JEGouda13
Steijntunnel--Gouda0
Tristanstraat3 t/m 902805VA t/m 2805VEGouda80
Zwarteweg10 t/m 662805JH t/m 2805JJGouda28

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 16 openbare ruimtes en 509 adressen in de buurt Achterwillenseweg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Gouda
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Achterwillenseweg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Achterwillenseweg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2805467
WoonkernGouda509
WoonplaatsGouda510
WijkNoord510
GemeenteGouda510
ProvincieZuid-Holland510
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland510
LandNederland510

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Achterwillenseweg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Achterwillenseweg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Achterwillenseweg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Achterwillenseweg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven