Statistieken buurt Arendsdorp

Aantal inwoners per jaar
(grote stijging van 30% naar 1.765 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Arendsdorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Arendsdorp is met 410 personen toegenomen van 1.355 in 2013 tot 1.765 in 2022 (dat is 30%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Arendsdorp

Buurt Arendsdorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 55 hectare, waarvan 51 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.907 adressen per km2. Er wonen 775 huishoudens in de buurt Arendsdorp. Postcode 2596 is de meest voorkomende postcode in de buurt Arendsdorp. De buurt Arendsdorp ligt binnen Benoordenhout in de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Arendsdorp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Benoordenhout met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Duinzigt, 2: Waalsdorp, 3: Uilennest, 4: Arendsdorp, 5: Van Hoytemastraat en omgeving, 6: Nassaubuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 1.147 woningen in de buurt Arendsdorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(daling van 17% naar €464.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Arendsdorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Arendsdorp, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Arendsdorp is met €92.000 afgenomen van €556.000 in 2013 tot €464.000 in 2022 (dat is 17%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Arendsdorp met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Haag.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 1.290 totaal in de buurt Arendsdorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Arendsdorp telt in totaal 1.290 adressen, met 1.289 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Arendsdorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Arendsdorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Arendsdorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Arendsdorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Arendsdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Arendsdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Arendsdorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Arendsdorp, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Arendsdorp is met 181 personen toegenomen van 799 in 2013 tot 980 in 2022 (dat is 23%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Arendsdorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Arendsdorp in 2022 zijn Westers (540 inwoners) en Overig (205 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Arendsdorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Arendsdorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Arendsdorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Arendsdorp op 3 januari 2023 zijn A (283 adressen) en E (243 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Arendsdorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Arendsdorp: 283 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Arendsdorp
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Arendsdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Arendsdorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Arendsdorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Arendsdorp.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Arendsdorp voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Arendsdorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Arendsdorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Arendsdorp is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Arendsdorp. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Den Haag als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Arendsdorp.

De gemeente Den Haag telde bij deze verkiezingen in totaal 258 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€58.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Arendsdorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Benoordenhout (Arendsdorp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Benoordenhout is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Arendsdorp is €58.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €81.000. Buurt Arendsdorp telt 1.100 inkomensontvangers op 1.765 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,30% procent van de huishoudens in buurt Arendsdorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Benoordenhout (Arendsdorp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Benoordenhout is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (370 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Arendsdorp (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Arendsdorp zijn in totaal 370 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 370 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 375 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Arendsdorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Arendsdorp
Er zijn 97 elektrische auto’s in mei 2023 in de buurt Arendsdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Arendsdorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 97 elektrische auto’s in de buurt Arendsdorp. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Arendsdorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 772 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Arendsdorp in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Arendsdorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.368 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Arendsdorp (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 983 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Arendsdorp in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Arendsdorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Arendsdorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 60 misdrijven in de buurt Arendsdorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Arendsdorp, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Arendsdorp zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 885 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 885 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 873 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de buurt Arendsdorp 60 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Arendsdorp in 2022 zijn Ongevallen (weg) (11 delicten) en Diefstal/inbraak woning (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Arendsdorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 3 misdrijven in de buurt Arendsdorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Arendsdorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Arendsdorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,86 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Arendsdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Arendsdorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Arendsdorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt Arendsdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Arendsdorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Arendsdorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 29 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Arendsdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Arendsdorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Arendsdorp. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Arendsdorp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Arendsdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Arendsdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Arendsdorp heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Arendsdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Arendsdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
65% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Arendsdorp sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Arendsdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Arendsdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Arendsdorp heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Arendsdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Arendsdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Arendsdorp heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Arendsdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Arendsdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Arendsdorp heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Arendsdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Arendsdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Arendsdorp voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Arendsdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Arendsdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Arendsdorp heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Arendsdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Arendsdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Arendsdorp doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Arendsdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Arendsdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Arendsdorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal370Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie15Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening165Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.765Aantal2022
Mannen850Aantal2022
Vrouwen910Aantal2022
0 tot 15 jaar320Aantal2022
15 tot 25 jaar125Aantal2022
25 tot 45 jaar385Aantal2022
45 tot 65 jaar435Aantal2022
65 jaar of ouder490Aantal2022
Ongehuwd780Aantal2022
Gehuwd720Aantal2022
Gescheiden125Aantal2022
Verweduwd135Aantal2022
Westers totaal540Aantal2022
Geboorte totaal15Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal50Aantal2021
Sterfte relatief29Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid3.438Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag90Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar170Aantal2021
Opleidingsniveau hoog920Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2020
WMO cliënten80Aantal2021
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.280Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.680Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning6.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.660Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.100Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning2.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning3.080Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning3.790Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.240Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.230Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief606Aantal2023
Energielabels Voorlopig417Aantal2023
Energielabels Onbepaald262Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A283Aantal2023
Energielabels B7Aantal2023
Energielabels C52Aantal2023
Energielabels D65Aantal2023
Energielabels E243Aantal2023
Energielabels F195Aantal2023
Energielabels G178Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht57%percentage2020
Overgewicht39%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters60%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)21%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)19%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid22%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal775Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens320Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen225Aantal2022
Huishoudens met kinderen230Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2021
Percentage werknemers73%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 27%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€81.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€58.400Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen24%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen56%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar61%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen22%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen48%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,0%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,2%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€559x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW460Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon980Aantal2022
Niet-westers totaal245Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers205Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal28Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting6Aantal2022
Verkeersovertredingen17Aantal2022
Vernieling1Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven60Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km68Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km86Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km22Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km156Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km556Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km42Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km78Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km284Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km205Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km483Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km23Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km374Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km780Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km75,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km90Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km146Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km61Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km198Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km42Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km122Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km75Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km61Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km48Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km33Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand10,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand9,70Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km26Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km50Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05180478Code2022
RegionaamArendsdorpNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode05180478Code2022
Oppervlakte totaal55Aantal hectaren2022
Oppervlakte land51Aantal hectaren2022
Oppervlakte water4Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode2596.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.907Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal1.290Aantal2023
Adressen met postcode1.285Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.174Aantal2023
Panden423Aantal2023
Percelen393Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 19005Aantal2023
Panden 1900 tot 1925203Aantal2023
Panden 1925 tot 1950411Aantal2023
Panden 1950 tot 1970218Aantal2023
Panden 1970 tot 1980178Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20001Aantal2023
Panden 2000 tot 20103Aantal2023
Panden 2010 tot 2020249Aantal2023
Panden 2020 en later1Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2021
Verkeersongevallen totaal18Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal675Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine525Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof145Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.313Aantal2022
Motorfietsen20Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.147Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€464.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning26%Percentage2022
Percentage meergezinswoning74%Percentage2022
Percentage bewoond73%Percentage2022
Percentage onbewoond27%Percentage2022
Koopwoningen40%Percentage2022
Huurwoningen totaal59%Percentage2022
In bezit woningcorporatie19%Percentage2022
In bezit overige verhuurders41%Percentage2022
Eigendom onbekend1%Percentage2022
Bouwjaar voor 200079%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Arendsdorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Arendsdorp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Arendsdorp

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Arendsdorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Bachmanstraat1 - 772596JA - 2596JDDen Haag
Carel van Bylandtlaan5 - 302596HP - 2596HRDen Haag
De Mildestraat1 - 612596SV - 2596SXDen Haag
Emantsstraat1 - 412596JEDen Haag
Floris Grijpstraat1 - 362596XD - 2596XEDen Haag

Toon alle 21 rijen met adressen...