Statistieken buurt Bloemhof

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bloemhof in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bloemhof in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Bloemhof telt 14.045 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bloemhof.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bloemhof:

JaarAantal inwoners de buurt Bloemhof% verschil
202314.045-0,32%
202214.090-1,12%
202114.2500%
202014.2500,92%
201914.1200,61%
201814.0352,18%
201713.7350,15%
201613.7150,40%
201513.660-0,69%
201413.755-0,69%
201313.850geen data

Het aantal inwoners in de buurt Bloemhof is met 195 personen toegenomen van 13.850 personen in 2013 tot 14.045 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 1,41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 20 personen (0,14%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Bloemhof:

In 2013 telde de buurt Bloemhof 13.850 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 13.660 personen. Dit is een daling van 190 (-1,37%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -95 (-0,69%). Het aantal van 13.660 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 14.250 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 590 (4,32%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 130 (0,92%). Het aantal inwoners blijft 14.250 tot en met 2021. In 2023 telde de buurt Bloemhof 14.045 inwoners.

Over de buurt Bloemhof

Buurt Bloemhof heeft afgerond een totale oppervlakte van 79 hectare, waarvan 78 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.357 adressen per km2. Er wonen 6.790 huishoudens in de buurt Bloemhof. Postcode 3073 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bloemhof. De buurt Bloemhof ligt binnen Feijenoord in de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bloemhof
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Feijenoord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noordereiland, 2: Feijenoord, 3: Kop van Zuid - Entrepot, 4: Kop van Zuid, 5: Afrikaanderwijk, 6: Katendrecht, 7: Hillesluis, 8: Bloemhof, 9: Vreewijk.

Woningkenmerken
Er zijn 6.345 woningen in de buurt Bloemhof.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Bloemhof was €212.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Bloemhof.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bloemhof:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Bloemhof% verschil
2023€212.00018%
2022€179.00015%
2021€156.00016%
2020€135.00014%
2019€118.00012%
2018€105.0008,2%
2017€97.0002,11%
2016€95.0001,06%
2015€94.000-2,08%
2014€96.000-3,03%
2013€99.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Bloemhof is met €113.000 gestegen van €99.000 in 2013 tot €212.000 in 2023 (dat is een groei van 114%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.300 (8,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Bloemhof met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bloemhof is €212.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 6.345 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Feijenoord (oranje) en 8 buurten (blauw). De buurt Bloemhof wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Bloemhof: er zijn 4.237 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Bloemhof.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.902 totaal in de buurt Bloemhof

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Bloemhof telt in totaal 6.902 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Bloemhof liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Bloemhof zijn er 6.455 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Bloemhof.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.189 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Bloemhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bloemhof. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Bloemhof

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Bloemhof. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Bloemhof


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Bloemhof


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Bloemhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Bloemhof per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bloemhof:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.9852.0259.035
20223.1352.0068.949
20213.2252.0199.006
20203.2602.0128.978
20193.2501.9908.880
20183.2451.9768.814
20173.1801.9338.622
20163.2601.9148.541
20153.3301.8918.439
20143.3011.9148.540
20133.3241.9278.599

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Bloemhof als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 21%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 64% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 24%, herkomst uit Europa: 14% en herkomst van buiten Europa: 62%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Bloemhof
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Bloemhof in 2022 zijn Turkije (3.130 inwoners) en Westers (2.100 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Bloemhof: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Bloemhof.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bloemhof. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Bloemhof.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Bloemhof:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.060850
Tussenwoning2.320970
Hoekwoning2.3701.060
Twee onder één kap woning2.350940
Vrijstaande woning3.1301.060
Huurwoning2.050880
Eigen woning2.680970

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Bloemhof zijn A (1.466 adressen) en B (1.329 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Bloemhof. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Bloemhof: 1.466 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bloemhof voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bloemhof voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Bloemhof
Bevolking53318.006
Adressen2.0556.357
Autos2654.942

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Bloemhof ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 80 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Bloemhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Bloemhof. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bloemhof vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Bloemhof

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Bloemhof. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Bloemhof.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Bloemhof.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 765 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Stembureaus Rotterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bloemhof.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Feijenoord (Bloemhof is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Feijenoord is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Bloemhof is €20.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.000. Buurt Bloemhof telt 10.600 inkomensontvangers op 14.045 inwoners totaal.
20% van de huishoudens in de buurt Bloemhof heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Rotterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.710 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Bloemhof (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Bloemhof voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Bloemhof zijn in totaal 1.710 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.710 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.705 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Bloemhof. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Bloemhof
Er zijn 41 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Bloemhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Bloemhof op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 41 elektrische auto’s in de buurt Bloemhof. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Bloemhof die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.407 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Bloemhof in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bloemhof geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.605 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Bloemhof (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.001 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Bloemhof in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bloemhof geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Bloemhof. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 772 misdrijven in de buurt Bloemhof geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bloemhof, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Bloemhof zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 12.488 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Bloemhof 772 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Bloemhof in 2023 zijn Ongevallen (weg) (121 delicten) en Horizontale fraude (86 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Bloemhof.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 82 misdrijven in de buurt Bloemhof geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Bloemhof met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Bloemhof over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,44 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Bloemhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Bloemhof.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Bloemhof. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Bloemhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Bloemhof.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Bloemhof genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Bloemhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Bloemhof.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
53% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Bloemhof ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Bloemhof per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Bloemhof drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bloemhof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bloemhof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Bloemhof.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bloemhof voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.710Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie500Aantal2023
G+I Handel en horeca255Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie155Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening245Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg325Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten190Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.045Aantal2023
Mannen7.055Aantal2023
Vrouwen6.990Aantal2023
0 tot 15 jaar2.565Aantal2023
15 tot 25 jaar2.135Aantal2023
25 tot 45 jaar4.565Aantal2023
45 tot 65 jaar3.280Aantal2023
65 jaar of ouder1.500Aantal2023
Ongehuwd8.720Aantal2023
Gehuwd3.560Aantal2023
Gescheiden1.340Aantal2023
Verweduwd425Aantal2023
Geboorte totaal170Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid18.006Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.790Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.900Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura285Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,7%Percentage2022
WMO cliënten1.125Aantal2022
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning970Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel437Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.260Aantal2024
Adressen met definitief energielabel5.205Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++11Aantal2024
Energielabels A+20Aantal2024
Energielabels A1.466Aantal2024
Energielabels B1.329Aantal2024
Energielabels C1.255Aantal2024
Energielabels D639Aantal2024
Energielabels E318Aantal2024
Energielabels F478Aantal2024
Energielabels G949Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker29%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn61%percentage2022
Drinker52%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht40%percentage2022
Overgewicht59%percentage2022
Ernstig overgewicht23%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters41%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2022
Lopen naar school of werk41%percentage2022
Fietsen naar school of werk24%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam69%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam28%percentage2022
Emotioneel eenzaam50%percentage2022
Sociaal eenzaam53%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen47%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Mist emotionele steun15%percentage2022
Vrijwilligerswerk12%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid53%percentage2022
Niet-specifieke klachten63%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten40%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht34%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht35%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden16%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie23%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie61%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken32%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking13%percentage2020
Mobiliteitsbeperking18%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.790Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.215Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.215Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.365Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie54%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers10.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen56%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen7,5%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen64%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen5,9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen13%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum26%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum31%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO710Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.330Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.985Aantal2023
Herkomst buiten Nederland11.060Aantal2023
Herkomst Europa2.025Aantal2023
Herkomst buiten Europa9.035Aantal2023
Geboren in Nederland2.985Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa385Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.215Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.640Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.820Aantal2023
Autochtoon3.135Aantal2022
Westers totaal2.100Aantal2022
Niet-westers totaal8.855Aantal2022
Marokko1.505Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.035Aantal2022
Suriname1.325Aantal2022
Turkije3.130Aantal2022
Overig niet-westers1.865Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal245Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven112Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting91Aantal2023
Verkeersovertredingen181Aantal2023
Vernieling78Aantal2023
Overige misdrijven64Aantal2023
Totaal misdrijven772Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km42Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km187Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km367Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km95Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km212Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km25Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km168Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km425Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km123Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km445Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km47,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km72Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km113Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km68Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km123Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km67Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km54Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05991081Code2023
RegionaamBloemhofNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05991081Code2023
Oppervlakte totaal79Aantal hectaren2023
Oppervlakte land78Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid6.357Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.902Aantal2024
Adressen met postcode6.897Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.455Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie64Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie11Aantal2024
Adressen met industriefunctie92Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie15Aantal2024
Adressen met logiesfunctie35Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie57Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie209Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie8Aantal2024
Verblijfsobjecten6.902Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres3.244Aantal2024
Adressen met pand6.770Aantal2024
Percelen met adres2.145Aantal2024
Adressen met perceel6.902Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.902Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.455Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252.189Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950465Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199040Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000350Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010138Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202052Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190013Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253.362Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.757Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990244Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000998Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010276Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202056Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later60Aantal2024
Postcodegebied3073AA-3073ZTNaam2024
Meest voorkomende postcode3073Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade66Aantal2022
Verkeersongevallen totaal80Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.855Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.135Aantal2023
Personenautos - overige brandstof720Aantal2023
Personenautos per huishouden0,57Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte4.942Aantal2023
Motorfietsen180Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.345Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€212.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning34%Percentage2023
Percentage meergezinswoning66%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen17%Percentage2023
Huurwoningen totaal83%Percentage2023
In bezit woningcorporatie59%Percentage2023
In bezit overige verhuurders24%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200095%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2023
Appartement4.237Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.834Aantal2024
Hoekwoning363Aantal2024
Tweeonder1kap11Aantal2024
Vrijstaande woning10Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.447Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Bloemhof: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Bloemhof
Tabel met 6.902 adressen in de buurt Bloemhof.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bloemhof. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Balsemienstraat1 t/m 283073VA t/m 3073VBRotterdam34
1e Kiefhoekstraat1 t/m 363073KS t/m 3073KTRotterdam37
1e Pioenstraat3 t/m 263073ELRotterdam17
2e Balsemienstraat2 t/m 573073VC t/m 3073VGRotterdam62
2e Kiefhoekstraat1 t/m 823073KV t/m 3073KXRotterdam55
2e Pioenstraat5 t/m 453073EMRotterdam23
Abcoudestraat2 t/m 753073JA t/m 3073JERotterdam64
Adriaan Pieterstraat3 t/m 573073LA t/m 3073LBRotterdam51
Anemoonstraat2 t/m 363073TARotterdam32
Asterstraat2 t/m 913073EA t/m 3073EERotterdam100
Blazoenstraat5 t/m 533073HA t/m 3073HBRotterdam59
Bloemhof3 t/m 293073EGRotterdam30
Boekweitstraat1 t/m 423073DA t/m 3073DBRotterdam51
Boudewijnstraat24 t/m 1453073ZA t/m 3073ZGRotterdam129
Dahliastraat1 t/m 2343073BA t/m 3073BERotterdam187
Develstraat1 t/m 633073LC t/m 3073LERotterdam52
Dordtselaan2 t/m 2563073GA t/m 3073GWRotterdam480
Dortsmondstraat1 t/m 623073PT t/m 3073PWRotterdam69
Dubbelstraat1 t/m 253073LGRotterdam22
Eemstein2 t/m 233073KARotterdam20
Egelantierstraat2 t/m 353073VH t/m 3073VKRotterdam52
Ericaplein101 t/m 1473073GXRotterdam47
Ericastraat8 t/m 123073HCRotterdam12
Fuchsiastraat2 t/m 443073CA t/m 3073CBRotterdam23
Geraniumstraat3 t/m 323073CC t/m 3073CDRotterdam42
Goudenregenstraat3 t/m 263073CE t/m 3073CGRotterdam36
Groene Hilledijk145 t/m 2753073AA t/m 3073AKRotterdam182
Groote Lindtstraat1 t/m 383073RA t/m 3073RBRotterdam18
Heer Arnoldstraat1 t/m 733073KB t/m 3073KERotterdam42
Heer Daniëlstraat2 t/m 1223073DC t/m 3073DGRotterdam118
Heer Nicolaesstraat47 t/m 693073ZJ t/m 3073ZLRotterdam51
Heerjanstraat1 t/m 273073PARotterdam19
Heerjansweg3 t/m 1423073PL t/m 3073PSRotterdam130
Heidestraat2 t/m 93073GZRotterdam12
Heinlantstraat4 t/m 1603073PC t/m 3073PKRotterdam149
Hendrik Idoplein1 t/m 163073RCRotterdam14
Hendrik Idostraat8 t/m 253073RDRotterdam8
Hillevliet1 t/m 1713073KG t/m 3073KRRotterdam183
Hortensiastraat1 t/m 773073TB t/m 3073TERotterdam48
Hyacintstraat1 t/m 583073TG t/m 3073TMRotterdam74
Jasmijnstraat1 t/m 793073VL t/m 3073VRRotterdam65
Kameliastraat55 t/m 613073WCRotterdam9
Kamperfoeliestraat2 t/m 503073EH t/m 3073EKRotterdam49
Kleine Lindtstraat5 t/m 183073RERotterdam10
Koolzaadstraat2 t/m 433073DH t/m 3073DJRotterdam41
Korenbloemstraat3 t/m 453073TN t/m 3073TPRotterdam40
Korte Heinlantstraat1 t/m 323073PBRotterdam26
Lange Hilleweg2 t/m 4623073BG t/m 3073BZRotterdam499
Lavendelstraat1 t/m 953073WG t/m 3073WHRotterdam48
Lijnzaadstraat3 t/m 223073DKRotterdam23
Lindtstraat1 t/m 453073SC t/m 3073SHRotterdam41
Lobeliastraat1 t/m 303073CHRotterdam46
Marentakstraat9 t/m 143073JG t/m 3073JKRotterdam20
Meekrapstraat2 t/m 463073DL t/m 3073DMRotterdam73
Meerdervoortstraat1 t/m 1213073SJ t/m 3073SNRotterdam109
Mimosastraat--Rotterdam0
Narcissenstraat3 t/m 1213073CJ t/m 3073CRRotterdam191
Nederhovenstraat2 t/m 213073RGRotterdam12
Odastraat1 t/m 243073ZM t/m 3073ZNRotterdam21
Oleanderplein2 t/m 433073JXRotterdam39
Oleanderstraat1 t/m 1393073WL t/m 3073WVRotterdam175
Oost-Pietermanstraat1 t/m 403073NL t/m 3073NMRotterdam32
Oostendam3 t/m 63073NARotterdam6
Oostendamstraat3 t/m 1733073NB t/m 3073NKRotterdam149
Oudelandstraat1 t/m 823073LH t/m 3073LMRotterdam74
Patrimonium’s Hof1 t/m 443073VS t/m 3073VTRotterdam44
Pimpernelstraat6 t/m 1283073WX t/m 3073WZRotterdam63
Primulastraat--Rotterdam0
Putsebocht3 t/m 2033073HD t/m 3073HSRotterdam361
Putselaan174 t/m 2503073JM t/m 3073JPRotterdam130
Putseplein18 t/m 583073HTRotterdam32
Ranonkelstraat1 t/m 393073EP t/m 3073ESRotterdam61
Resedastraat5 t/m 603073CS t/m 3073CVRotterdam78
Ridderspoorstraat1 t/m 753073ET t/m 3073EWRotterdam90
Rozemarijnstraat3 t/m 1253073EXRotterdam63
Salviahof1 t/m 383073JZRotterdam38
Sandelingplein1 t/m 1963073AL t/m 3073AWRotterdam48
Sandelingstraat2 t/m 1343073AM t/m 3073AVRotterdam102
Schiltmanstraat3 t/m 563073DN t/m 3073DPRotterdam52
Schobbelantstraat32 t/m 383073RHRotterdam4
Seringenstraat1 t/m 323073CW t/m 3073CXRotterdam65
Sint-Andriesstraat3 t/m 4203073JR t/m 3073JWRotterdam233
Sleutelbloemstraat3 t/m 143073TRRotterdam17
Sneeuwbalstraat3 t/m 283073CZRotterdam30
Stokroosstraat16 t/m 1713073HW t/m 3073HZRotterdam85
Strevelsweg9 t/m 3813073DR t/m 3073DZRotterdam305
Violierstraat3 t/m 423073TS t/m 3073TVRotterdam78
West-Pietermanstraat2 t/m 583073LN t/m 3073LPRotterdam51
Zwanebloemstraat--Rotterdam0
Zwederstraat1 t/m 653073ZP t/m 3073ZTRotterdam120
Zwijndrechtseplein2 t/m 93073RJRotterdam7
Zwijndrechtsestraat1 t/m 1223073RK t/m 3073RRRotterdam113
het Dammetje--Rotterdam0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 93 openbare ruimtes en 6.902 adressen in de buurt Bloemhof. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bloemhof. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Bloemhof ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30736897
WoonkernRotterdam6902
WoonplaatsRotterdam6906
WijkFeijenoord6906
GemeenteRotterdam6906
StadsdeelFeijenoord6902
ProvincieZuid-Holland6906
WaterschapWaterschap Hollandse Delta6906
LandNederland6906

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Bloemhof ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Bloemhof dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Bloemhof ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Bloemhof en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven