Statistieken buurt Kop van Zuid - Entrepot

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kop van Zuid - Entrepot telt 8.615 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot:

JaarAantal inwoners de buurt Kop van Zuid - Entrepot% verschil
20238.6152,26%
20228.4250,18%
20218.4103,70%
20208.1101,44%
20197.9950,44%
20187.960-6,1%
20178.475-0,06%
20168.4801,68%
20158.3400,85%
20148.2706,3%
20137.780geen data

De bevolking van de buurt Kop van Zuid - Entrepot is met 835 personen gegroeid van 7.780 personen in 2013 tot 8.615 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 84 personen (1,07%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot:

In 2013 waren er 7.780 inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Het aantal van 7.780 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 8.615 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 835 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 190 (2,26%). Het aantal van 8.615 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Kop van Zuid - Entrepot

Buurt Kop van Zuid - Entrepot heeft afgerond een totale oppervlakte van 67 hectare, waarvan 58 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.803 adressen per km2. Er wonen 4.090 huishoudens in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Postcode 3071 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Rotterdam.

De naam van deze buurt veranderde van Kop van Zuid-Entrepot in 2014 naar Kop van Zuid - Entrepot in 2015.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kop van Zuid - Entrepot
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Feijenoord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noordereiland, 2: Feijenoord, 3: Kop van Zuid - Entrepot, 4: Kop van Zuid, 5: Afrikaanderwijk, 6: Katendrecht, 7: Hillesluis, 8: Bloemhof, 9: Vreewijk.

Woningkenmerken
Er zijn 3.821 woningen in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kop van Zuid - Entrepot was €375.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kop van Zuid - Entrepot% verschil
2023€375.00012%
2022€335.00013%
2021€297.00012%
2020€266.00018%
2019€226.00015%
2018€196.00011%
2017€177.0004,73%
2016€169.0001,81%
2015€166.000-2,35%
2014€170.000-4,49%
2013€178.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is met €197.000 gegroeid van €178.000 in 2013 tot €375.000 in 2023 (dat is een toename van 111%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.700 (8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is €375.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 13% en er zijn 3.821 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Feijenoord (oranje) en 8 buurten (blauw). De buurt Kop van Zuid - Entrepot wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Kop van Zuid - Entrepot: er zijn 4.006 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.718 totaal in de buurt Kop van Zuid - Entrepot

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Kop van Zuid - Entrepot telt in totaal 4.718 adressen, met 4.716 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Kop van Zuid - Entrepot liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kop van Zuid - Entrepot zijn er 4.407 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 374 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kop van Zuid - Entrepot

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kop van Zuid - Entrepot


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kop van Zuid - Entrepot


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kop van Zuid - Entrepot per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.7009554.965
20222.7309194.776
20212.7609114.739
20202.7208704.520
20192.7508464.399
20182.7258444.391
20172.8859024.688
20162.9308954.655
20152.9358724.533
20142.9778544.439
20132.8797914.110

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 31%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 58% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 37%, herkomst uit Europa: 10% en herkomst van buiten Europa: 53%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kop van Zuid - Entrepot
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kop van Zuid - Entrepot in 2022 zijn Overig (1.215 inwoners) en Marokko (1.180 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kop van Zuid - Entrepot: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kop van Zuid - Entrepot zijn A (1.782 adressen) en B (1.347 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Kop van Zuid - Entrepot: 1.782 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 42 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kop van Zuid - Entrepot vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kop van Zuid - Entrepot.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kop van Zuid - Entrepot voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kop van Zuid - Entrepot ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Kop van Zuid - Entrepot

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kop van Zuid - Entrepot.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Feijenoord (Kop van Zuid - Entrepot is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Feijenoord is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kop van Zuid - Entrepot is €32.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.400. Buurt Kop van Zuid - Entrepot telt 6.600 inkomensontvangers op 8.615 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
14% procent van de huishoudens in buurt Kop van Zuid - Entrepot heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Feijenoord (Kop van Zuid - Entrepot is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Feijenoord is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Kop van Zuid - Entrepot (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Kop van Zuid - Entrepot zijn in totaal 1.215 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.215 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.210 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Kop van Zuid - Entrepot
Er zijn 77 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kop van Zuid - Entrepot op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 77 elektrische auto’s in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kop van Zuid - Entrepot die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.595 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kop van Zuid - Entrepot in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kop van Zuid - Entrepot geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.529 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kop van Zuid - Entrepot (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.641 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kop van Zuid - Entrepot in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kop van Zuid - Entrepot geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 508 misdrijven in de buurt Kop van Zuid - Entrepot geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kop van Zuid - Entrepot, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kop van Zuid - Entrepot zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7.418 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kop van Zuid - Entrepot 508 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kop van Zuid - Entrepot in 2023 zijn Winkeldiefstal (74 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (62 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kop van Zuid - Entrepot.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 30 misdrijven in de buurt Kop van Zuid - Entrepot geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kop van Zuid - Entrepot met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kop van Zuid - Entrepot over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 30,88 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kop van Zuid - Entrepot genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kop van Zuid - Entrepot drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kop van Zuid - Entrepot heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kop van Zuid - Entrepot gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kop van Zuid - Entrepot heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
37% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kop van Zuid - Entrepot heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kop van Zuid - Entrepot heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
56% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Kop van Zuid - Entrepot voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Kop van Zuid - Entrepot heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
16% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Kop van Zuid - Entrepot doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kop van Zuid - Entrepot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.215Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie120Aantal2023
G+I Handel en horeca155Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening365Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg280Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten105Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.615Aantal2023
Mannen4.210Aantal2023
Vrouwen4.405Aantal2023
0 tot 15 jaar1.495Aantal2023
15 tot 25 jaar1.030Aantal2023
25 tot 45 jaar2.635Aantal2023
45 tot 65 jaar2.315Aantal2023
65 jaar of ouder1.145Aantal2023
Ongehuwd4.905Aantal2023
Gehuwd2.530Aantal2023
Gescheiden935Aantal2023
Verweduwd240Aantal2023
Geboorte totaal120Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid14.853Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.560Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.850Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.260Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura155Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,7%Percentage2022
WMO cliënten530Aantal2022
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning60Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning10Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming50%Percentage2022
Adressen zonder energielabel631Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel630Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.457Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++57Aantal2024
Energielabels A+233Aantal2024
Energielabels A1.782Aantal2024
Energielabels B1.347Aantal2024
Energielabels C501Aantal2024
Energielabels D21Aantal2024
Energielabels E12Aantal2024
Energielabels F14Aantal2024
Energielabels G117Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn56%percentage2020
Drinker61%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk38%percentage2020
Fietsen naar school of werk26%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2020
Emotioneel eenzaam37%percentage2020
Sociaal eenzaam38%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.090Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.740Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen940Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.415Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,9%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€11x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand470Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO350Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.010Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.700Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.920Aantal2023
Herkomst Europa955Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.965Aantal2023
Geboren in Nederland2.700Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa370Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.400Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa580Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.565Aantal2023
Autochtoon2.730Aantal2022
Westers totaal1.140Aantal2022
Niet-westers totaal4.555Aantal2022
Marokko1.180Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba375Aantal2022
Suriname770Aantal2022
Turkije1.015Aantal2022
Overig niet-westers1.215Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal266Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven36Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting54Aantal2023
Verkeersovertredingen78Aantal2023
Vernieling43Aantal2023
Overige misdrijven31Aantal2023
Totaal misdrijven508Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km70Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km110Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km176Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km571Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km123Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km323Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km218Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km578Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km234Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km641Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km62,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km76Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km118Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km56Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km168Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km100Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km77Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km61Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05991079Code2023
RegionaamKop van Zuid - EntrepotNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05991079Code2023
Oppervlakte totaal67Aantal hectaren2023
Oppervlakte land58Aantal hectaren2023
Oppervlakte water9Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.803Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.718Aantal2024
Adressen met postcode4.718Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.407Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie41Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie96Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie26Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie68Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie63Aantal2024
Verblijfsobjecten4.716Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres622Aantal2024
Adressen met pand4.714Aantal2024
Percelen met adres440Aantal2024
Adressen met perceel4.718Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.718Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.407Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190024Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199098Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000374Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202093Aantal2024
Panden met adres 2020 en later27Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900255Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19806Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.327Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.153Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010134Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020262Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later573Aantal2024
Postcodegebied3071AB-3072JKNaam2024
Meest voorkomende postcode3071Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade28Aantal2022
Verkeersongevallen totaal42Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.685Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.100Aantal2023
Personenautos - overige brandstof585Aantal2023
Personenautos per huishouden0,66Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte4.629Aantal2023
Motorfietsen150Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.821Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€375.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning9%Percentage2023
Percentage meergezinswoning91%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen30%Percentage2023
Huurwoningen totaal70%Percentage2023
In bezit woningcorporatie49%Percentage2023
In bezit overige verhuurders21%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement4.006Aantal2024
Tussen of geschakelde woning321Aantal2024
Hoekwoning78Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning2Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.309Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kop van Zuid - Entrepot: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kop van Zuid - Entrepot
Tabel met 4.718 adressen in de buurt Kop van Zuid - Entrepot.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
2e Rosestraat3 t/m 113072JKRotterdam3
Binnenhaven--Rotterdam0
Binnenhavenbrug--Rotterdam0
Binnenhavenhof1 t/m 33071ZCRotterdam2
Cargadoorskade10 t/m 1073071AWRotterdam77
Conducteurhof11 t/m 543071ZKRotterdam44
Draaischijf12 t/m 1023071AMRotterdam46
Entrepothaven--Rotterdam0
Entrepotstraat3 t/m 1213071JA t/m 3071JBRotterdam55
Eric Kropstraat2 t/m 2003071AERotterdam95
Eva Cohen-Hartogkade--Rotterdam0
Factorij2 t/m 1333071AVRotterdam73
H.A. Maaskantstraat1 t/m 923071MJRotterdam61
H.P.J. de Vriesstraat1 t/m 323071MDRotterdam31
Halfrond1 t/m 913071PPRotterdam77
Handelsplein7 t/m 1213071PRRotterdam105
Helmersstraat1 t/m 2113071ADRotterdam103
J.B. Bakemakade10 t/m 1123071MERotterdam46
J.H. van den Broekstraat2 t/m 933071MBRotterdam61
Jacques Nycolaasstraat1 t/m 303071MGRotterdam30
Kraaijvangerstraat1 t/m 283071MCRotterdam28
Kruierstraat2 t/m 283071ZNRotterdam22
Laan op Zuid474 t/m 19243071AB t/m 3071ACRotterdam685
Levie Vorstkade2 t/m 913071AGRotterdam33
Locomotiefstraat1 t/m 243071ZDRotterdam24
Lodewijk Pincoffsbrug--Rotterdam0
Lodewijk Pincoffsplein1 t/m 733071ATRotterdam73
Lodewijk Pincoffsweg1 t/m 5703071ASRotterdam330
Louis Pregerkade10 t/m 5043071AZRotterdam237
Machiniststraat5 t/m 413071ZJRotterdam32
Nassaukade31 t/m 363071JLRotterdam5
Plein Loods 24--Rotterdam0
R.H. Fledderusstraat1 t/m 283071MHRotterdam28
Rijksboom4 t/m 903071AXRotterdam36
Rijtuigweg1 t/m 3353071ZA t/m 3071ZBRotterdam221
Rosebrug--Rotterdam0
Rosepark--Rotterdam0
Rosestraat1 t/m 14213071AH t/m 3071JPRotterdam582
Rosetunnel--Rotterdam0
Spoorweghaven--Rotterdam0
Spoorweghaven1 t/m 3353071ZE t/m 3071ZGRotterdam238
Spoorweghavenbrug--Rotterdam0
Spoorweghavenplein2 t/m 323071ZLRotterdam26
Stieltjesplein2 t/m 473071JS t/m 3071JTRotterdam43
Stieltjesstraat2 t/m 2103071JV t/m 3071JXRotterdam160
Stokerstraat1 t/m 233071ZMRotterdam20
Stoomtramweg3 t/m 2303071ZHRotterdam161
Stootblok14 t/m 2403071APRotterdam113
Vijf Werelddelen33 t/m 1153071PSRotterdam18
Vuurplaat1 t/m 6513071ARRotterdam517
W.G. Witteveenplein1 t/m 1153071MARotterdam177

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 51 openbare ruimtes en 4.718 adressen in de buurt Kop van Zuid - Entrepot. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kop van Zuid - Entrepot. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kop van Zuid - Entrepot ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30714715
Postcode numeriek30723
WoonkernRotterdam4718
WoonplaatsRotterdam4729
WijkFeijenoord4729
GemeenteRotterdam4729
StadsdeelFeijenoord4718
ProvincieZuid-Holland4729
WaterschapWaterschap Hollandse Delta4729
LandNederland4729

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kop van Zuid - Entrepot ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kop van Zuid - Entrepot dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kop van Zuid - Entrepot ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kop van Zuid - Entrepot en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven