Statistieken buurt Centrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Centrum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Centrum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Centrum telt 3.035 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Centrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Centrum:

JaarAantal inwoners de buurt Centrum% verschil
20233.0351,34%
20222.9950,34%
20212.985-0,17%
20202.9901,70%
20192.9402,26%
20182.875-0,17%
20172.8800,52%
20162.8652,87%
20152.7852,58%
20142.715-2,51%
20132.785geen data

De bevolking van de buurt Centrum is met 250 inwoners gegroeid van 2.785 inwoners in 2013 tot 3.035 inwoners in 2023 (dat is een groei van 9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 25 inwoners (0,88%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Heerenveen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Centrum:

In 2013 telde de buurt Centrum 2.785 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 2.715 inwoners. Dit is een daling van 70 (-2,51%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 2.715 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.035 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 320 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (1,34%). Het aantal van 3.035 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Centrum

Buurt Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 81 hectare, waarvan 78 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.353 adressen per km2. Er wonen 2.045 huishoudens in de buurt Centrum. Postcode 8442 is de meest voorkomende postcode in de buurt Centrum. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Heerenveen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Heerenveen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Het meer, 2: Noord, 3: Haskerveen, 4: Nijehaske, 5: Centrum ...Toon meer... Kaart van de wijk Heerenveen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Het meer, 2: Noord, 3: Haskerveen, 4: Nijehaske, 5: Centrum, 6: Skoatterwald, 7: Midden, 8: De Greiden, 9: De Akkers, 10: De Heide, 11: Nieuweschoot ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 2.089 woningen in de buurt Centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerenveen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Centrum was €207.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Centrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Centrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Centrum% verschil
2023€207.00016%
2022€179.0008,5%
2021€165.0006,5%
2020€155.0005,4%
2019€147.0008,1%
2018€136.0005,4%
2017€129.0001,57%
2016€127.0002,42%
2015€124.000-4,62%
2014€130.000-9,1%
2013€143.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Centrum is met €64.000 toegenomen van €143.000 in 2013 tot €207.000 in 2023 (dat is een groei van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.400 (3,98%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Heerenveen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Centrum met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heerenveen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Centrum is €207.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 32% en er zijn 2.089 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Heerenveen (geel), 21 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). De buurt Centrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Centrum: er zijn 1.616 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Centrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.882 totaal in de buurt Centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Centrum telt in totaal 2.882 adressen, met 2.881 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Centrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Heerenveen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Centrum. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heerenveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Centrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Centrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.305210520
20222.355184456
20212.365178442
20202.360181449
20192.375163402
20182.335155385
20172.360150370
20162.380140345
20152.340128317
20142.281125309
20132.339128318

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Centrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 6,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 4,60% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heerenveen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Centrum in 2022 zijn Overig (285 inwoners) en Westers (245 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Heerenveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerenveen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Centrum zijn A (620 adressen) en C (565 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Centrum: 620 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 35 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Centrum.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Centrum voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Centrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Centrum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Heerenveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Centrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 74 stembureaus in de gemeente Heerenveen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerenveen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heerenveen: Centrum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Centrum is €25.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.200. Buurt Centrum telt 2.700 inkomensontvangers op 3.035 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
15% procent van de huishoudens in buurt Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heerenveen: Centrum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (605 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Centrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Centrum zijn in totaal 605 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 605 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 600 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Centrum
Er zijn 69 elektrische auto’s in maart 2024 in de buurt Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Centrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 69 elektrische auto’s in de buurt Centrum. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Centrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.881 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Centrum in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.942 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Centrum (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.002 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Centrum in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 496 misdrijven in de buurt Centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Centrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Centrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.885 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Centrum 496 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Centrum in 2023 zijn Winkeldiefstal (74 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (65 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 31 misdrijven in de buurt Centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heerenveen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 77,76 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Centrum. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Centrum heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Centrum voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Centrum heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
38% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Centrum heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Centrum heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
52% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Centrum voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Centrum heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Centrum doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal605Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca210Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.035Aantal2023
Mannen1.515Aantal2023
Vrouwen1.520Aantal2023
0 tot 15 jaar210Aantal2023
15 tot 25 jaar365Aantal2023
25 tot 45 jaar760Aantal2023
45 tot 65 jaar730Aantal2023
65 jaar of ouder970Aantal2023
Ongehuwd1.505Aantal2023
Gehuwd800Aantal2023
Gescheiden410Aantal2023
Verweduwd325Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.891Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag670Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.010Aantal2022
Opleidingsniveau hoog550Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,4%Percentage2022
WMO cliënten615Aantal2022
WMO cliënten relatief205Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel589Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel402Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.891Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++19Aantal2024
Energielabels A++15Aantal2024
Energielabels A+20Aantal2024
Energielabels A620Aantal2024
Energielabels B426Aantal2024
Energielabels C565Aantal2024
Energielabels D179Aantal2024
Energielabels E126Aantal2024
Energielabels F94Aantal2024
Energielabels G229Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker72%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam34%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen40%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt40%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen23%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.045Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.360Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen440Aantal2023
Huishoudens met kinderen240Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen51%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen7,2%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen73%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum23%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum28%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW910Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.305Aantal2023
Herkomst buiten Nederland730Aantal2023
Herkomst Europa210Aantal2023
Herkomst buiten Europa520Aantal2023
Geboren in Nederland2.300Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa90Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa170Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa355Aantal2023
Autochtoon2.355Aantal2022
Westers totaal245Aantal2022
Niet-westers totaal395Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers285Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal236Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven80Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting37Aantal2023
Verkeersovertredingen58Aantal2023
Vernieling50Aantal2023
Overige misdrijven35Aantal2023
Totaal misdrijven496Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00740101Code2023
RegionaamCentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00740101Code2023
Oppervlakte totaal81Aantal hectaren2023
Oppervlakte land78Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.353Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.882Aantal2024
Adressen met postcode2.723Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.270Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie76Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie18Aantal2024
Adressen met industriefunctie10Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie128Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie229Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie171Aantal2024
Verblijfsobjecten2.881Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.015Aantal2024
Adressen met pand2.860Aantal2024
Percelen met adres708Aantal2024
Adressen met perceel2.882Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.882Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.270Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900111Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925138Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950163Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970270Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198032Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990126Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200059Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201045Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202045Aantal2024
Panden met adres 2020 en later24Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900163Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925170Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950204Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970420Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980276Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990478Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000572Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010204Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020182Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later187Aantal2024
Postcodegebied8441AZ-8448GVNaam2024
Meest voorkomende postcode8442Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode70%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade27Aantal2022
Verkeersongevallen totaal35Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.325Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.070Aantal2023
Personenautos - overige brandstof260Aantal2023
Personenautos per huishouden0,65Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.699Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.089Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€207.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning28%Percentage2023
Percentage meergezinswoning72%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen23%Percentage2023
Huurwoningen totaal77%Percentage2023
In bezit woningcorporatie55%Percentage2023
In bezit overige verhuurders23%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement1.616Aantal2024
Tussen of geschakelde woning280Aantal2024
Hoekwoning152Aantal2024
Tweeonder1kap115Aantal2024
Vrijstaande woning107Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.611Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heerenveen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Centrum
Tabel met 2.878 adressen in de buurt Centrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heerenveen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A Kuyperstraat2 t/m 108442DBHeerenveen2
Achter de Kerk1 t/m 208441ETHeerenveen15
Amelius van Oenemapark--Heerenveen0
Atalantastraat1 t/m 338442DH t/m 8448EZHeerenveen17
Aureliastraat1 t/m 408442DGHeerenveen24
Badweg1 t/m 1928442AD t/m 8442AHHeerenveen186
Bassin5 t/m 338442BPHeerenveen12
Bogardweg48442PTHeerenveen1
Bouwlust1 t/m 318442AC t/m 8442ASHeerenveen32
Breedpad1 t/m 758442AA t/m 8442ACHeerenveen39
Burgemeester Kuperusplein1 t/m 1778442CH t/m 8442CRHeerenveen205
Citroenvlinderstraat1 t/m 408442DCHeerenveen24
Commandeurstraat1 t/m 468442AT t/m 8442AVHeerenveen39
Compagnonsstraat1 t/m 428442AN t/m 8442APHeerenveen45
Crackstraat2 t/m 238441ESHeerenveen16
Dracht3 t/m 1488442BJ t/m 8442BZHeerenveen137
Ernst van Harenplein--Heerenveen0
Feitssingel1 t/m 258442BEHeerenveen33
Foeytsstraat2 t/m 48442ASHeerenveen2
Fok68 t/m 10788441BRHeerenveen10
Fortuinpassage--Heerenveen0
Gashoudersplein1 t/m 4098442MCHeerenveen49
Gedempte Molenwijk2 t/m 768442BG t/m 8442BHHeerenveen108
Geerts Willigenplein1 t/m 48441GVHeerenveen4
Gemeenteplein1 t/m 838442MA t/m 8442MBHeerenveen29
Heideburen1 t/m 998441GL t/m 8441GNHeerenveen64
Herenwal2 t/m 408441AZ t/m 8441BAHeerenveen31
Hiddingastraat1 t/m 478442AJ t/m 8442AKHeerenveen29
Hoofdbrug1 t/m 4078442PAHeerenveen35
Joris in ’t Veld-State1 t/m 4048442PJ t/m 8442PKHeerenveen61
K R Poststraat2 t/m 1008441EP t/m 8441ERHeerenveen131
Kerkstraat2 t/m 2408441EZHeerenveen49
Kleine Kerkstraat428441GAHeerenveen1
Koekoeksteeg--Heerenveen0
Koolwitjestraat1 t/m 1008442DEHeerenveen25
Koornbeursweg20 t/m 3268442DJHeerenveen46
Lanenburg1 t/m 2198441GP t/m 8441GSHeerenveen109
Lanenburgpassage--Heerenveen0
Lindegracht1 t/m 578441GJ t/m 8441GKHeerenveen35
Melchior de Grotestraat1 t/m 488442AX t/m 8442AZHeerenveen50
Minckelersstate1 t/m 298442PLHeerenveen24
Minckelersstraat1 t/m 118442CEHeerenveen6
Molenplein1 t/m 328442LMHeerenveen29
Molenstraat1 t/m 138442CBHeerenveen7
Munnikstraat1 t/m 128442CAHeerenveen7
Narcislaan2 t/m 68441GW t/m 8441GXHeerenveen55
Nieuwburen8 t/m 1968442CT t/m 8442CVHeerenveen86
Nieuwstraat1 t/m 588441GC t/m 8441GDHeerenveen101
Oude Koemarkt1 t/m 108441EVHeerenveen8
P J Troelstralaan28442DAHeerenveen1
Pastoriedwarsstraat1 t/m 98441GTHeerenveen4
Pastoriestraat1 t/m 298441GE t/m 8441GGHeerenveen27
Paul Krugerkade18441ERHeerenveen1
Pleinweg2 t/m 4068442CSHeerenveen37
Propstrasingel1 t/m 28442ARHeerenveen2
Rodenburgersteeg18441GZHeerenveen1
Romkessteeg--Heerenveen0
Schoolsteeg1 t/m 28441GKHeerenveen3
Servetsteeg--Heerenveen0
Sieversstraat2 t/m 3088442CGHeerenveen36
Thorbeckestraat1 t/m 408442CX t/m 8442CZHeerenveen82
Trambaan1 t/m 138441BHHeerenveen43
Tuymelaarstraat1 t/m 238442AWHeerenveen20
Veilingstraat1 t/m 3038442PZHeerenveen57
Veldschans1 t/m 1158448EXHeerenveen58
Vermaningsteeg1 t/m 168441GBHeerenveen9
Vleesmarkt1 t/m 108441EWHeerenveen13
Vuurvlinderstraat1 t/m 368442DDHeerenveen22
Wettertoer2 t/m 4068442PC t/m 8442PGHeerenveen72
Zonnebloemstraat2 t/m 318441CR t/m 8441CVHeerenveen20
Zwartesteeg28442BWHeerenveen1
Zwartsstraat1 t/m 148441GHHeerenveen36
de Fortuin1 t/m 3278442NA t/m 8442NCHeerenveen51
de Opslach1 t/m 798448GVHeerenveen26
de Passage1 t/m 3088442PHHeerenveen36
de Savornin Lohmanstraat--Heerenveen0
het Baken2 t/m 3088442PBHeerenveen28
het Meer1 t/m 398448GA t/m 8448GJHeerenveen30
van Cuyckstraat1 t/m 408442AL t/m 8442AMHeerenveen33
van Dekemalaan1 t/m 688442BA t/m 8442BDHeerenveen52
van Harenspad2 t/m 528442CDHeerenveen24
van Kleffenslaan1 t/m 88442CWHeerenveen4
van Medenblikstraat1 t/m 188442PXHeerenveen16
van Riesenstraat1 t/m 158442CCHeerenveen15

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 84 openbare ruimtes en 2.878 adressen in de buurt Centrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Centrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Centrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek8441692
Postcode numeriek84421901
Postcode numeriek8448126
WoonkernHeerenveen2878
Woonkernnaam FriesIt Hearrenfean2878
WoonplaatsHeerenveen2886
WijkHeerenveen2886
GemeenteHeerenveen2886
ProvincieFriesland2886
WaterschapWetterskip Fryslân2878
LandNederland2886

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Centrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Centrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Centrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Centrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven