Statistieken buurt De Baken

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Baken in de gemeente Amersfoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Baken in de gemeente Amersfoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt De Baken telt 3.425 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Baken.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Baken:

JaarAantal inwoners de buurt De Baken% verschil
20233.4252,24%
20223.3503,55%
20213.2353,29%
20203.13223%
20192.5418,8%
20182.3350,91%
20172.3148,1%
20162.14013%
20151.89113%
20141.68061%
20131.046geen data

Het aantal inwoners in de buurt De Baken is met 2.379 personen toegenomen van 1.046 personen in 2013 tot 3.425 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote groei van 227%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 238 personen (14%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amersfoort.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Baken:

In 2013 waren er 1.046 inwoners in de buurt De Baken. Het aantal van 1.046 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.425 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 2.379 (227%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 75 (2,24%). Het aantal van 3.425 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt De Baken

Buurt De Baken heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare, waarvan 37 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.493 adressen per km2. Er wonen 1.350 huishoudens in de buurt De Baken. Postcode 3826 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Baken. De buurt De Baken ligt binnen Vathorst-De Laak in de gemeente Amersfoort.

De naam van deze buurt veranderde van Hogesteeg in 2020 naar De Baken in 2021. De gegevens van de buurt De Baken voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Baken
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vathorst-De Laak met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Over de Laak, 2: Laakse Tuinen, 3: De Baken, 4: Zuiderzeestedenbuurt-West, 5: Zuiderzeestedenbuurt-Oost, 6: Waddeneilandenbuurt, 7: Podium.

Woningkenmerken
Er zijn 1.366 woningen in de buurt De Baken.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Baken was €459.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Baken.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Baken:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Baken% verschil
2023€459.00017%
2022€392.00011%
2021€352.00010%
2020€319.00019%
2019€269.00022%
2018€221.0003,27%
2017€214.0004,90%
2016€204.0006,8%
2015€191.000-8,2%
2014€208.00016%
2013€179.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Baken is met €280.000 toegenomen van €179.000 in 2013 tot €459.000 in 2023 (dat is een toename van 156%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €28.000 (10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amersfoort.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Baken met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amersfoort.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Baken is €459.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 7% en er zijn 1.366 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Amersfoort (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Vathorst-De Laak (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt De Baken wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt De Baken: er zijn 574 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Baken.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.407 totaal in de buurt De Baken

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt De Baken telt in totaal 1.407 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt De Baken liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amersfoort
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt De Baken zijn er 1.373 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt De Baken.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 653 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt De Baken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Baken. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt De Baken

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Baken. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Baken


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Baken


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Baken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Baken per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Baken:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.280185960
20222.295170885
20212.285153797
20202.206150775
20191.698136704
20181.573123638
20171.594116603
20161.491105547
20151.28998506
20141.16883431
201374849252

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Baken als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 67%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 28% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europa: 4,67% en herkomst van buiten Europa: 24%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amersfoort naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Baken
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Baken in 2022 zijn Overig (330 inwoners) en Westers (270 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Baken: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt De Baken.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Baken. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt De Baken.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt De Baken:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.990380
Tussenwoning2.730860
Hoekwoning2.960890
Twee onder één kap woning3.9301.040
Vrijstaande woning5.7701.120
Huurwoning2.180510
Eigen woning3.150870

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Baken zijn A (1.225 adressen) en B (104 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Baken. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt De Baken: 1.225 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Baken voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Baken voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt De Baken
Bevolking5339.257
Adressen2.0551.493
Autos2653.473

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt De Baken ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Baken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Baken. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Baken vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt De Baken

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Baken. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt De Baken.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Baken.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 143 stembureaus in de gemeente Amersfoort en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Stembureaus Amersfoort

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Baken.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vathorst-De Laak (De Baken is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vathorst-De Laak is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt De Baken is €33.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.600. Buurt De Baken telt 2.400 inkomensontvangers op 3.425 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt De Baken heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Amersfoort.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (395 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt De Baken (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt De Baken voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt De Baken zijn in totaal 395 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 395 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 390 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Baken. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt De Baken
Er zijn 85 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt De Baken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Baken op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 85 elektrische auto’s in de buurt De Baken. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Baken die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.207 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Baken in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Baken geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.707 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Baken (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.344 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Baken in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Baken geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Baken. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 43 misdrijven in de buurt De Baken geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Baken, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Baken zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 601 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt De Baken 43 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Baken in 2023 zijn Horizontale fraude (14 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt De Baken.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt De Baken geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Baken met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Baken over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,38 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt De Baken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt De Baken.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Baken. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 18 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Baken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Baken.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Baken genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Baken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Baken.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt De Baken ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt De Baken per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Baken geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Baken. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Baken is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt De Baken.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Baken voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal395Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening110Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.425Aantal2023
Mannen1.655Aantal2023
Vrouwen1.765Aantal2023
0 tot 15 jaar910Aantal2023
15 tot 25 jaar360Aantal2023
25 tot 45 jaar1.245Aantal2023
45 tot 65 jaar665Aantal2023
65 jaar of ouder250Aantal2023
Ongehuwd1.985Aantal2023
Gehuwd1.100Aantal2023
Gescheiden255Aantal2023
Verweduwd85Aantal2023
Geboorte totaal60Aantal2022
Geboorte relatief18Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid9.257Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag490Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar890Aantal2022
Opleidingsniveau hoog980Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura145Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten185Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning870Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming12%Percentage2022
Adressen zonder energielabel13Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel141Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.253Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++16Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+20Aantal2024
Energielabels A1.225Aantal2024
Energielabels B104Aantal2024
Energielabels C18Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F1Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht49%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters59%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam29%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)31%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)26%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.350Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens405Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen280Aantal2023
Huishoudens met kinderen665Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen31%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen33%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€130x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW240Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.280Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.145Aantal2023
Herkomst Europa185Aantal2023
Herkomst buiten Europa960Aantal2023
Geboren in Nederland2.280Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa560Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa395Aantal2023
Autochtoon2.295Aantal2022
Westers totaal270Aantal2022
Niet-westers totaal785Aantal2022
Marokko140Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba90Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije150Aantal2022
Overig niet-westers330Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven43Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand31,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03073103Code2023
RegionaamDe BakenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03073103Code2023
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2023
Oppervlakte land37Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.493Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.407Aantal2024
Adressen met postcode1.404Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.373Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie9Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie3Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie11Aantal2024
Verblijfsobjecten1.407Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres820Aantal2024
Adressen met pand1.407Aantal2024
Percelen met adres771Aantal2024
Adressen met perceel1.407Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.407Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.373Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010119Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020653Aantal2024
Panden met adres 2020 en later45Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010432Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020907Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later65Aantal2024
Postcodegebied3826CT-3826JANaam2024
Meest voorkomende postcode3826Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.285Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.005Aantal2023
Personenautos - overige brandstof280Aantal2023
Personenautos per huishouden0,95Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.473Aantal2023
Motorfietsen70Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.366Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€459.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning58%Percentage2023
Percentage meergezinswoning42%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen50%Percentage2023
Huurwoningen totaal50%Percentage2023
In bezit woningcorporatie36%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20000%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2023
Appartement574Aantal2024
Tussen of geschakelde woning477Aantal2024
Hoekwoning167Aantal2024
Tweeonder1kap86Aantal2024
Vrijstaande woning69Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.34Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Baken: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Baken
Tabel met 1.407 adressen in de buurt De Baken.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Baken. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amersfoort.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Baak van Breskens1 t/m 523826GGAmersfoort33
Baak van Brielle1 t/m 173826GCAmersfoort17
Baak van Brouwershaven1 t/m 573826GAAmersfoort34
Baak van Bruinisse1 t/m 83826GBAmersfoort5
Baak van Cadzand1 t/m 163826GEAmersfoort15
Baak van Callantsoog1 t/m 253826GDAmersfoort23
Baak van Camperduin2 t/m 1043826GHAmersfoort52
Baak van Domburg2 t/m 963826GJAmersfoort48
Baak van Egmond1 t/m 183826GLAmersfoort18
Baak van Hellevoetsluis1 t/m 233826GNAmersfoort16
Baak van Herkingen2 t/m 1843826GKAmersfoort92
Baak van IJmuiden2 t/m 163826HZAmersfoort8
Baak van IJzendijke1 t/m 223826HXAmersfoort17
Baak van Katwijk2 t/m 1543826GRAmersfoort77
Baak van Kortgene2 t/m 603826GPAmersfoort30
Baak van Ouddorp1 t/m 223826GTAmersfoort20
Baak van Petten1 t/m 873826GSAmersfoort61
Baak van Renesse1 t/m 713826HMAmersfoort36
Baak van Scharendijke1 t/m 213826HKAmersfoort15
Baak van Scheveningen2 t/m 553826HLAmersfoort33
Baak van Sint Philipsland1 t/m 93826HJAmersfoort7
Baak van Stavenisse1 t/m 213826HNAmersfoort17
Baak van Stellendam2 t/m 83826HHAmersfoort4
Baak van Terneuzen1 t/m 473826HGAmersfoort31
Baak van Tholen1 t/m 213826HEAmersfoort16
Baak van Vlissingen1 t/m 353826HCAmersfoort27
Baak van Wemeldinge1 t/m 313826HRAmersfoort29
Baak van Westkapelle1 t/m 163826HPAmersfoort14
Baak van Wijk aan Zee2 t/m 103826HSAmersfoort5
Baak van Yerseke1 t/m 253826HTAmersfoort14
Baak van Zandvoort1 t/m 153826HBAmersfoort8
Baak van Zierikzee8 t/m 1203826HAAmersfoort57
Hogesteeg1 t/m 1093826HDAmersfoort75
Laan van Bovenduist2 t/m 423826JAAmersfoort21
Vollenhovekade2 t/m 1303826EAAmersfoort64
Wervershoofstraat2 t/m 4673826EB t/m 3826EMAmersfoort259
Wieringenpad1 t/m 163826CTAmersfoort15
Workumstraat1 t/m 703826ED t/m 3826EEAmersfoort73
Zwartsluiskade1 t/m 393826EGAmersfoort21

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 39 openbare ruimtes en 1.407 adressen in de buurt De Baken. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Amersfoort
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Baken. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Baken ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek38261404
WoonkernAmersfoort1407
WoonplaatsAmersfoort1407
WijkVathorst-De Laak1407
GemeenteAmersfoort1407
ProvincieUtrecht1407
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe1407
LandNederland1407

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Baken ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Baken dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Baken ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Baken en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven