Statistieken buurt Dorp Lonneker

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dorp Lonneker in de gemeente Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dorp Lonneker in de gemeente Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Dorp Lonneker telt 1.920 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dorp Lonneker.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dorp Lonneker:

JaarAantal inwoners de buurt Dorp Lonneker% verschil
20231.9200,52%
20221.9100,53%
20211.900-0,52%
20201.910-1,04%
20191.930-0,26%
20181.9351,04%
20171.9150,79%
20161.9000,80%
20151.8852,17%
20141.845-0,27%
20131.850geen data

De bevolking van de buurt Dorp Lonneker is met 70 inwoners toegenomen van 1.850 inwoners in 2013 tot 1.920 inwoners in 2023 (dat is een toename van 3,78%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 7 inwoners (0,38%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Enschede.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Dorp Lonneker:

In 2013 telde de buurt Dorp Lonneker 1.850 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 1.845 inwoners. Dit is een daling van 5 (-0,27%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 1.845 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 1.935 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 90 (4,88%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 20 (1,04%). Het aantal van 1.935 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Dorp Lonneker 1.920 inwoners.

Over de buurt Dorp Lonneker

Buurt Dorp Lonneker heeft afgerond een totale oppervlakte van 89 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 352 adressen per km2. Er wonen 825 huishoudens in de buurt Dorp Lonneker. Postcode 7524 is de meest voorkomende postcode in de buurt Dorp Lonneker. De buurt Dorp Lonneker ligt binnen Landelijk gebied en kernen in de gemeente Enschede. De streek IJzerhaar valt gedeeltelijk binnen de buurt Dorp Lonneker.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Dorp Lonneker
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Landelijk gebied en kernen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buurtschap Lonneker-West, 2: Dorp Lonneker, 3: Noord Esmarke, 4: Buurtschap Twekkelo, 5: Dorp Boekelo, 6: Buurtschap Usselo, 7: Buurtschap Zuid-Esmarke, 8: Boekelerveld, 9: Buurtschap Broekheurne.

Woningkenmerken
Er zijn 828 woningen in de buurt Dorp Lonneker.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Enschede in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Dorp Lonneker was €423.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Dorp Lonneker.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dorp Lonneker:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Dorp Lonneker% verschil
2023€423.00018%
2022€359.00014%
2021€314.0006,4%
2020€295.0009,7%
2019€269.0005,9%
2018€254.0006,3%
2017€239.0004,82%
2016€228.000-1,30%
2015€231.000-3,75%
2014€240.000-5,1%
2013€253.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Dorp Lonneker is met €170.000 gestegen van €253.000 in 2013 tot €423.000 in 2023 (dat is een stijging van 67%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €17.000 (5,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Enschede.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Dorp Lonneker met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Enschede.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Dorp Lonneker is €423.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 828 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Enschede (geel), 10 wijken (oranje) en 66 buurten (blauw). De buurt Dorp Lonneker wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Dorp Lonneker: er zijn 246 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Dorp Lonneker.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 916 totaal in de buurt Dorp Lonneker

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Dorp Lonneker telt in totaal 916 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Dorp Lonneker ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Enschede
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Dorp Lonneker zijn er 828 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Dorp Lonneker.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 278 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Dorp Lonneker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Dorp Lonneker. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Dorp Lonneker

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Dorp Lonneker. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Dorp Lonneker


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Enschede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Dorp Lonneker


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Dorp Lonneker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Dorp Lonneker per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dorp Lonneker:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.71512090
20221.73010377
20211.72510075
20201.7409773
20191.75510075
20181.7709471
20171.7658664
20161.7508664
20151.7358664
20141.6978563
20131.7028563

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Dorp Lonneker als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 6,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,68% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 4,59% en herkomst van buiten Europa: 3,41%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Enschede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Dorp Lonneker
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Dorp Lonneker in 2022 zijn Westers (135 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Dorp Lonneker: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Dorp Lonneker.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Dorp Lonneker. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Enschede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Enschede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Dorp Lonneker zijn C (174 adressen) en D (150 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Dorp Lonneker. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Dorp Lonneker: 174 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 16 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Dorp Lonneker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Dorp Lonneker. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Dorp Lonneker vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Dorp Lonneker.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Dorp Lonneker voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Dorp Lonneker ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Dorp Lonneker

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Dorp Lonneker. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Dorp Lonneker. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Enschede.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Dorp Lonneker.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 165 stembureaus in de gemeente Enschede en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enschede. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Dorp Lonneker.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Landelijk gebied en kernen (Dorp Lonneker is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Landelijk gebied en kernen is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Dorp Lonneker is €30.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.500. Buurt Dorp Lonneker telt 1.600 inkomensontvangers op 1.920 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,10% procent van de huishoudens in buurt Dorp Lonneker heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Landelijk gebied en kernen (Dorp Lonneker is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Landelijk gebied en kernen is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (200 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Dorp Lonneker (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Dorp Lonneker zijn in totaal 200 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Dorp Lonneker. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Dorp Lonneker
Er zijn 39 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Dorp Lonneker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Dorp Lonneker op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 39 elektrische auto’s in de buurt Dorp Lonneker. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Dorp Lonneker die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 921 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Dorp Lonneker in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Dorp Lonneker geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.366 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Dorp Lonneker (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 965 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Dorp Lonneker in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Dorp Lonneker geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Dorp Lonneker. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 100 misdrijven in de buurt Dorp Lonneker geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Dorp Lonneker, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Dorp Lonneker zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.156 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Dorp Lonneker 100 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Dorp Lonneker in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (31 delicten) en Ongevallen (weg) (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Dorp Lonneker.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 9 misdrijven in de buurt Dorp Lonneker geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Dorp Lonneker met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Dorp Lonneker over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Enschede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 27,60 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Dorp Lonneker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Dorp Lonneker.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Dorp Lonneker. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Dorp Lonneker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Dorp Lonneker.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Dorp Lonneker genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Dorp Lonneker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Dorp Lonneker.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Dorp Lonneker ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Dorp Lonneker per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Dorp Lonneker geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dorp Lonneker. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dorp Lonneker is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Dorp Lonneker.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Dorp Lonneker voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal200Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca25Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.920Aantal2023
Mannen975Aantal2023
Vrouwen940Aantal2023
0 tot 15 jaar330Aantal2023
15 tot 25 jaar205Aantal2023
25 tot 45 jaar390Aantal2023
45 tot 65 jaar510Aantal2023
65 jaar of ouder480Aantal2023
Ongehuwd865Aantal2023
Gehuwd820Aantal2023
Gescheiden115Aantal2023
Verweduwd115Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.157Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag280Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar600Aantal2022
Opleidingsniveau hoog480Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2022
WMO cliënten150Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.460Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.530Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel75Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel444Aantal2024
Adressen met definitief energielabel397Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A136Aantal2024
Energielabels B129Aantal2024
Energielabels C174Aantal2024
Energielabels D150Aantal2024
Energielabels E31Aantal2024
Energielabels F94Aantal2024
Energielabels G125Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2022
Wekelijkse sporters59%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk12%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam22%percentage2022
Sociaal eenzaam28%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht56%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal825Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens260Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen275Aantal2023
Huishoudens met kinderen290Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€302x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.715Aantal2023
Herkomst buiten Nederland210Aantal2023
Herkomst Europa120Aantal2023
Herkomst buiten Europa90Aantal2023
Geboren in Nederland1.715Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa65Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon1.730Aantal2022
Westers totaal135Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal53Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting8Aantal2023
Verkeersovertredingen27Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven100Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km113Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01530900Code2023
RegionaamDorp LonnekerNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01530900Code2023
Oppervlakte totaal89Aantal hectaren2023
Oppervlakte land89Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid352Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal916Aantal2024
Adressen met postcode869Aantal2024
Adressen met woonfunctie828Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie12Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie12Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie49Aantal2024
Verblijfsobjecten916Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres860Aantal2024
Adressen met pand909Aantal2024
Percelen met adres777Aantal2024
Adressen met perceel916Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom909Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom7Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom821Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom7Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19009Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192542Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950121Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970140Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980278Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199064Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000117Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201063Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202026Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19009Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192548Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950124Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970141Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980278Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199081Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000117Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201085Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202026Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied7524AA-7525PCNaam2024
Meest voorkomende postcode7524Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode96%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal16Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.025Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine840Aantal2023
Personenautos - overige brandstof180Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.152Aantal2023
Motorfietsen110Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad828Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€423.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen82%Percentage2023
Huurwoningen totaal18%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement52Aantal2024
Tussen of geschakelde woning191Aantal2024
Hoekwoning150Aantal2024
Tweeonder1kap246Aantal2024
Vrijstaande woning189Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.88Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Enschede. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Dorp Lonneker: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Dorp Lonneker
Tabel met 916 adressen in de buurt Dorp Lonneker.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Dorp Lonneker. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Enschede.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bekkinghofkamp1 t/m 167524AZEnschede14
Bergweg1 t/m 1087524CT t/m 7524CZEnschede50
Boerrichterkamp1 t/m 147524BAEnschede13
Demmerskamp4 t/m 717524CL t/m 7524CNEnschede47
Demmersweg15 t/m 197524DREnschede2
Dorpsstraat1 t/m 3077524CB t/m 7524CKEnschede154
Hinnemanskamp1 t/m 147524AXEnschede16
Holtmanskamp1 t/m 147524AWEnschede14
Levinkskamp1 t/m 307524BB t/m 7524BCEnschede22
Lonneker Molenweg10 t/m 717525PA t/m 7525PCEnschede36
Lonnekeresweg67524RHEnschede1
Nieuwedijk2 t/m 407524BEEnschede16
Oldenzaalsestraat597 t/m 8907524AA t/m 7524AJEnschede164
P.H. ter Meulenplantsoen1 t/m 257524CAEnschede24
Pastoor Balkstraat15 t/m 497524ATEnschede16
Pastoriestraat4 t/m 207524CCEnschede7
Riesmankamp1 t/m 247524EEEnschede22
Robertinkkamp1 t/m 357524BPEnschede34
Rotertkamp1 t/m 377524BNEnschede24
Ruiterkampweg1 t/m 117524AREnschede5
Rökkerkamp1 t/m 107524AVEnschede12
Scholten Reimerstraat1 t/m 677524CP t/m 7524CSEnschede45
Schuttekamp9 t/m 1237524BG t/m 7524BMEnschede62
Slotjanskamp5 t/m 357524ECEnschede16
Sportpark Het Spölmink--Enschede0
Spölminkkamp2 t/m 457524DT t/m 7524DVEnschede27
Spölminkweg1 t/m 157524DMEnschede11
Stegenkampweg4 t/m 87524DLEnschede3
Vliegveldweg11 t/m 167524PTEnschede3
Voortsweg501 t/m 5867524DA t/m 7524DBEnschede24
Wegmanstraat5 t/m 567524AL t/m 7524EAEnschede32

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 31 openbare ruimtes en 916 adressen in de buurt Dorp Lonneker. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Enschede
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Dorp Lonneker. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Dorp Lonneker ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7524833
Postcode numeriek752536
WoonkernLonneker909
WoonplaatsEnschede917
WijkLandelijk gebied en kernen917
GemeenteEnschede917
ProvincieOverijssel917
WaterschapWaterschap Vechtstromen917
LandNederland917

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Dorp Lonneker ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Dorp Lonneker dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Dorp Lonneker ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Dorp Lonneker en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven