Statistieken buurt Elsloo

Aantal inwoners per jaar
De buurt Elsloo telt 6.920 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Elsloo.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Elsloo:

JaarAantal inwoners de buurt Elsloo% verschil
20236.920-0,29%
20226.940-0,29%
20216.960-0,93%
20207.025-0,85%
20197.085-0,63%
20187.130-0,90%
20177.195-0,35%
20167.220-0,55%
20157.260-0,89%
20147.3250,14%
20137.315geen data

De bevolking van de buurt Elsloo is met 395 personen gedaald van 7.315 personen in 2013 tot 6.920 personen in 2023 (dat is een afname van 5,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -40 personen (-0,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers krimpen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Stein.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Elsloo:

In 2013 waren er 7.315 inwoners in de buurt Elsloo. In 2014 is het aantal gestegen tot 7.325 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 10 (0,14%). Het aantal van 7.325 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 6.920 personen. Dit is een daling van 405 (-5,5%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -20 (-0,29%). Het aantal van 6.920 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Elsloo

Buurt Elsloo heeft afgerond een totale oppervlakte van 364 hectare, waarvan 338 land en 27 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.045 adressen per km2. Er wonen 3.130 huishoudens in de buurt Elsloo. Postcode 6181 is de meest voorkomende postcode in de buurt Elsloo. De buurt Elsloo ligt binnen Elsloo in de gemeente Stein. De volgende bosgebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Elsloo: Lage Bos, Hoge Bos en Elslooërbos.

De naam Elsloo wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Elsloo en voor de wijk Elsloo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Elsloo
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Elsloo met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Meers, 2: Elsloo, 3: Catsop.

Woningkenmerken
Er zijn 3.207 woningen in de buurt Elsloo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Stein in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Elsloo was €296.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Elsloo.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Elsloo:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Elsloo% verschil
2023€296.00018%
2022€250.0004,17%
2021€240.0004,80%
2020€229.0009,6%
2019€209.0006,1%
2018€197.0004,79%
2017€188.0003,30%
2016€182.0002,82%
2015€177.000-3,28%
2014€183.000-4,19%
2013€191.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Elsloo is met €105.000 toegenomen van €191.000 in 2013 tot €296.000 in 2023 (dat is een stijging van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.500 (4,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Stein.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Elsloo met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Stein.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Elsloo is €296.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 3.207 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Stein (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Elsloo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Elsloo: er zijn 917 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Elsloo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.582 totaal in de buurt Elsloo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Elsloo telt in totaal 3.582 adressen, met 3.574 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt Elsloo ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Stein
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Elsloo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Elsloo. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Elsloo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Elsloo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Elsloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Stein bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Elsloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Elsloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Elsloo per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Elsloo:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.995575350
20226.075538327
20216.105531324
20206.155541329
20196.215541329
20186.255544331
20176.305553337
20166.340547333
20156.390541329
20146.446546333
20136.437546332

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Elsloo als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 8,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 7,5% en herkomst van buiten Europa: 4,54%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Stein naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Elsloo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Elsloo in 2022 zijn Westers (685 inwoners) en Overig (135 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Elsloo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Elsloo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Elsloo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Stein:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Stein. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Elsloo zijn C (692 adressen) en D (629 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Elsloo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Elsloo: 692 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Stein bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 23 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Elsloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Elsloo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Elsloo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Elsloo.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Elsloo voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Elsloo ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Elsloo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Elsloo. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Elsloo. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Stein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Elsloo.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 26 stembureaus in de gemeente Stein en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Stein. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Stein.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Elsloo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Stein: Elsloo is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Elsloo is €30.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.600. Buurt Elsloo telt 5.800 inkomensontvangers op 6.920 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,50% procent van de huishoudens in buurt Elsloo heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Stein: Elsloo is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (670 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Elsloo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Elsloo zijn in totaal 670 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 670 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 660 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Elsloo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Elsloo
Er zijn 93 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Elsloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Elsloo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 93 elektrische auto’s in de buurt Elsloo. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Elsloo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.734 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Elsloo in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Elsloo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.407 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Elsloo (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.292 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Elsloo in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Elsloo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Elsloo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 204 misdrijven in de buurt Elsloo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Elsloo, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Elsloo zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.794 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Elsloo 204 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Elsloo in 2022 zijn Horizontale fraude (48 delicten) en Overige vermogensdelicten (34 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Elsloo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 9 misdrijven in de buurt Elsloo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Elsloo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Elsloo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Stein.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,13 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Elsloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Elsloo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Elsloo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Elsloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Elsloo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Elsloo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Elsloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Elsloo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Elsloo. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Elsloo geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Elsloo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Elsloo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Elsloo heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Elsloo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Elsloo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Elsloo sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Elsloo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Elsloo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Elsloo heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Elsloo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Elsloo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Elsloo heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Elsloo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Elsloo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Elsloo heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Elsloo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Elsloo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Elsloo voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Elsloo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Elsloo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Elsloo heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Elsloo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Elsloo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Elsloo doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Elsloo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Elsloo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Elsloo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal670Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie80Aantal2022
G+I Handel en horeca125Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening135Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg125Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten105Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.920Aantal2023
Mannen3.440Aantal2023
Vrouwen3.485Aantal2023
0 tot 15 jaar855Aantal2023
15 tot 25 jaar730Aantal2023
25 tot 45 jaar1.385Aantal2023
45 tot 65 jaar2.100Aantal2023
65 jaar of ouder1.855Aantal2023
Ongehuwd2.750Aantal2023
Gehuwd3.155Aantal2023
Gescheiden540Aantal2023
Verweduwd475Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal110Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.049Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.420Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.360Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.460Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura155Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten415Aantal2022
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.604Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.560Aantal2023
Energielabels Onbepaald295Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++5Aantal2023
Energielabels A+4Aantal2023
Energielabels A488Aantal2023
Energielabels B532Aantal2023
Energielabels C692Aantal2023
Energielabels D629Aantal2023
Energielabels E190Aantal2023
Energielabels F362Aantal2023
Energielabels G260Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht57%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.130Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens930Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.160Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.040Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers5.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€209x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO370Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.995Aantal2023
Herkomst Europa575Aantal2023
Herkomst buiten Europa350Aantal2023
Geboren in Nederland5.995Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa370Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa165Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa205Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa180Aantal2023
Autochtoon6.075Aantal2022
Westers totaal685Aantal2022
Niet-westers totaal180Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers135Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal77Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting56Aantal2022
Verkeersovertredingen34Aantal2022
Vernieling24Aantal2022
Overige misdrijven7Aantal2022
Totaal misdrijven204Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km156Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09710100Code2023
RegionaamElslooNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09710100Code2023
Oppervlakte totaal364Aantal hectaren2023
Oppervlakte land338Aantal hectaren2023
Oppervlakte water27Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode6181.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.045Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.553Aantal2023
Adressen met postcode3.459Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.243Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.504Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom49Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.224Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom19Aantal2023
Percelen2.823Aantal2023
Panden3.140Aantal2023
Adressen met panden3.450Aantal2023
Panden voor 170015Aantal2023
Panden 1700 tot 190075Aantal2023
Panden 1900 tot 192570Aantal2023
Panden 1925 tot 1950240Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.057Aantal2023
Panden 1970 tot 1980707Aantal2023
Panden 1980 tot 1990443Aantal2023
Panden 1990 tot 2000467Aantal2023
Panden 2000 tot 2010272Aantal2023
Panden 2010 tot 202065Aantal2023
Panden 2020 en later39Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2022
Verkeersongevallen totaal23Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.140Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine3.535Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof605Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte1.225Aantal2023
Motorfietsen375Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.207Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€296.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen76%Percentage2023
Huurwoningen totaal24%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement357Aantal2023
Tussen of geschakelde woning917Aantal2023
Hoekwoning637Aantal2023
Tweeonder1kap756Aantal2023
Vrijstaande woning576Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats8Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend15Aantal2023
Woningtype n.v.t.302Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Stein. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Elsloo: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Elsloo
Tabel met 3.553 adressen in de buurt Elsloo.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Elsloo. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Stein.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan ’t Brikkewerk1 t/m 436181JZElsloo43
Aelserhof1 t/m 876181LBElsloo109
Aronskelk1 t/m 1686181MJ t/m 6181MKElsloo140
Bandkeramiekersstraat1 t/m 256181CLElsloo16
Beukstraat1 t/m 656181KVElsloo60
Bingelkruid1 t/m 346181MLElsloo20
Bosrank1 t/m 216181MNElsloo14
Brederodestraat1 t/m 366181BEElsloo30
Burg Canisiusstraat1 t/m 276181CC t/m 6181CDElsloo26
Burg Eussenstraat2 t/m 566181BP t/m 6181BRElsloo38
Burg Fredrixstraat1 t/m 426181BX t/m 6181BZElsloo36
Burg Jasparstraat1 t/m 796181CE t/m 6181CHElsloo67
Burg Maenenstraat1 t/m 906181EA t/m 6181ECElsloo73
Burg Mobersstraat1 t/m 256181CBElsloo18
Burg de Witstraat1 t/m 476181BV t/m 6181BWElsloo30
Burg van Heesstraat1 t/m 246181CAElsloo16
Burg van Mulkenstraat1 t/m 656181CS t/m 6181CWElsloo60
Business Park Stein106 t/m 4056181MA t/m 6181MDElsloo57
Charles de Gavrestraat1 t/m 236181GLElsloo15
Charles de Geloesstraat1 t/m 306181CZElsloo19
Const Huygensstraat3 t/m 436181BH t/m 6181BJElsloo42
Daskruid2 t/m 106181MSElsloo5
De Steeg--Elsloo0
Doctor Poelsstraat1 t/m 556181CM t/m 6181CRElsloo55
Dorine Verschureplein1 t/m 286181ASElsloo87
Dorpstraat1 t/m 316181GW t/m 6181GXElsloo52
Drie Kuilen Voetpad--Elsloo0
Driekuilenstraat1 t/m 326181ET t/m 6181EVElsloo33
Driekuilenweg--Elsloo0
Dross Banensstraat1 t/m 216181EPElsloo21
Dross Essersstraat1 t/m 476181EM t/m 6181ENElsloo28
Dross Lambermontstraat2 t/m 226181ELElsloo14
Dross Saldenstraat1 t/m 256181ERElsloo17
Dross Wilkinstraat1 t/m 236181EKElsloo22
Dross de Limpensstraat1 t/m 266181EH t/m 6181EJElsloo27
Dross de Sauvetstraat1 t/m 626181ESElsloo47
Dross van Laerstraat1 t/m 226181EDElsloo17
Dross van Zuenestraat1 t/m 276181EE t/m 6181EGElsloo26
Eeckersteghe1 t/m 266181KZElsloo23
Eikstraat1 t/m 26181KXElsloo2
Elserheggen2 t/m 386181KTElsloo34
Elserveldstraat4 t/m 456181KAElsloo30
Esdoornstraat1 t/m 336181KWElsloo33
Frans Halsstraat1 t/m 186181ATElsloo16
Gerard Doustraat1 t/m 106181DMElsloo10
Greune Graaf1 t/m 126181DAElsloo12
Havikskruid1 t/m 196181MRElsloo14
Heiperk1 t/m 326181KBElsloo21
Heirstraat2 t/m 526181HL t/m 6181HMElsloo37
Heiveldstraat1 t/m 356181CJ t/m 6181CKElsloo35
Helmbloem1 t/m 186181MXElsloo13
Hugo de Grootstraat1 t/m 166181BGElsloo13
Jacob Catsstraat1 t/m 96181DGElsloo9
Jan Steenstraat1 t/m 106181DCElsloo10
Jan Vermeerstraat1 t/m 146181AWElsloo14
Joannes Riviusstraat2 t/m 276181BTElsloo47
Johan Evertsenstraat3 t/m 346181DD t/m 6181DEElsloo29
Joost van den Vondelstraat1 t/m 296181DK t/m 6181DLElsloo33
Julianastraat1 t/m 696181GN t/m 6181GRElsloo62
Jurgensstraat1 t/m 1206181HC t/m 6181HJElsloo112
Kaakstraat2 t/m 556181HN t/m 6181HPElsloo31
Knoopkruid1 t/m 96181MVElsloo5
Koolweg1 t/m 1356181BK t/m 6181BNElsloo95
Lijsterhof1 t/m 446181KC t/m 6181KDElsloo33
Maarten Trompstraat1 t/m 126181ANElsloo9
Maasberg1 t/m 96181GVElsloo9
Mauritsweg3 t/m 56181AAElsloo2
Meerdel1 t/m 996181KSElsloo68
Meersser Perkenvoetpad--Elsloo0
Meidoorn1 t/m 226181MPElsloo15
Mezenhof1 t/m 206181KE t/m 6181KGElsloo17
Mgr Kerckhofsstraat1 t/m 356181JC t/m 6181JDElsloo36
Mgr d’Arbergstraat1 t/m 416181CXElsloo24
Michiel de Ruyterstraat1 t/m 546181AP t/m 6181ARElsloo55
Napoleonsbaan--Elsloo0
Oostelijke Kanaalweg--Elsloo0
Op de Berg1 t/m 96181GTElsloo9
Past Biermansstraat1 t/m 166181LCElsloo17
Past Daemenstraat1 t/m 486181JA t/m 6181JBElsloo45
Past Dubarstraat1 t/m 206181HZElsloo20
Past Haesenstraat1 t/m 46181HWElsloo3
Past Lenaersstraat1 t/m 86181HSElsloo8
Past Tissenstraat1 t/m 206181HVElsloo14
Past Willemsstraat1 t/m 166181HTElsloo16
Paul Rubensstraat1 t/m 166181AVElsloo15
Paulus Potterstraat1 t/m 416181AX t/m 6181AZElsloo29
Pieter Brueghelstraat1 t/m 106181DJElsloo10
Pieter de Hoogstraat1 t/m 106181DHElsloo10
Puttershof1 t/m 76181KRElsloo6
Raadhuisstraat1 t/m 566181HA t/m 6181HBElsloo42
Rembrandtstraat1 t/m 516181BA t/m 6181BBElsloo47
Roedenweg--Elsloo0
Sanderboutlaan1 t/m 516181DNElsloo35
Scharberg1 t/m 186181GSElsloo17
Scharstraat--Stein0
Schoolstraat1 t/m 46181GMElsloo5
Schuttersdreef1 t/m 1226181DR t/m 6181DVElsloo103
Schutterskampweg1 t/m 26181DV t/m 6181DWElsloo3
Schuttersstraat10 t/m 216181ACElsloo7
Sijzenhof1 t/m 426181KN t/m 6181KPElsloo35
Sint Augustinusstraat1 t/m 206181GAElsloo16
Sint Catharinastraat1 t/m 166181EXElsloo16
Sint Gillisstraat2 t/m 286181GB t/m 6181GCElsloo23
Sint Hubertusstraat1 t/m 226181EZElsloo16
Sint Jozefhof1 t/m 216181DBElsloo21
Sint Nicolaasstraat1 t/m 136181EWElsloo12
Slakberg1 t/m 206181LAElsloo15
Slakweg--Elsloo0
Spechthof1 t/m 666181KJ t/m 6181KKElsloo48
Spoorstraat3 t/m 256181HXElsloo14
Stationsstraat2 t/m 2176181AD t/m 6181AMElsloo227
Steinderweg1 t/m 176181ABElsloo15
Terhagen1 t/m 136181HRElsloo17
Tiendstraat1 t/m 726181GG t/m 6181GKElsloo68
Veerweg--Elsloo0
Verbindingsweg--Elsloo0
Vinkenhof1 t/m 406181KL t/m 6181KMElsloo33
Vloedsgraaf--Elsloo0
Vogellijm1 t/m 106181MTElsloo10
Vunderkestraat1 t/m 246181BSElsloo22
Weg van Elsloo naar Groot Meers--Elsloo0
Westelijke Kanaalweg--Elsloo0
Wijngaardstraat1 t/m 426181GD t/m 6181GEElsloo43
Zwaluwhof1 t/m 156181KHElsloo15
van Oldenbarneveldtstraat1 t/m 416181BC t/m 6181BDElsloo38

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 125 openbare ruimtes en 3.553 adressen in de buurt Elsloo. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Elsloo. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Elsloo ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek61813459
BuurtschapTerhagen17
WoonkernElsloo3504
IndustriekernElsloo28
WoonplaatsElsloo3567
WoonplaatsStein1
WijkElsloo3568
GemeenteStein3568
ProvincieLimburg3568
WaterschapWaterschap Limburg3553
LandNederland3568

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Elsloo ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Elsloo dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Elsloo ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Elsloo en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven