Statistieken buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid in de gemeente Haarlemmermeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid in de gemeente Haarlemmermeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid telt 4.195 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid% verschil
20234.19517%
20223.57514%
20213.12560%
20201.95043%
20191.36020%
20181.135103%
201756075%
2016320220%
20151000%
20141005,3%
201395geen data

Het aantal inwoners in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid is met 4.100 personen gestegen van 95 personen in 2013 tot 4.195 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 4316%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 410 personen (56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid:

In 2013 waren er 95 inwoners in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Het aantal van 95 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.195 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 4.100 (4316%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 620 (17%). Het aantal van 4.195 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid

Buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 180 hectare, waarvan 137 land en 43 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.222 adressen per km2. Er wonen 1.525 huishoudens in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Postcode 2135 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. De buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid ligt binnen Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer. Het park Toolenburger plas ligt binnen de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

De naam van deze buurt veranderde van Hoofddorp-Toolenburg-Zuid in 2013 naar Hoofddorp Toolenburg Zuid in 2014.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hoofddorp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoofddorp Omgeving, 2: Hoofddorp Vrijschot Noord, 3: Hoofddorp Overbos Noord, 4: Hoofddorp Floriande West, 5: Hoofddorp Overbos Zuid ...Toon meer... Kaart van de wijk Hoofddorp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoofddorp Omgeving, 2: Hoofddorp Vrijschot Noord, 3: Hoofddorp Overbos Noord, 4: Hoofddorp Floriande West, 5: Hoofddorp Overbos Zuid, 6: Hoofddorp Noord, 7: Hoofddorp Bornholm West, 8: Hoofddorp Bornholm Oost, 9: Hoofddorp West, 10: Hoofddorp Pax West, 11: Hoofddorp Oost, 12: Hoofddorp Floriande Oost, 13: Hoofddorp Toolenburg West, 14: Hoofddorp Pax Oost, 15: Hoofddorp Buiten, 16: Hoofddorp Zuid, 17: Hoofddorp Toolenburg Oost, 18: Hoofddorp Graan voor Visch, 19: Hoofddorp De Hoek, 20: Hoofddorp Toolenburg Zuid, 21: Hoofddorp Graan voor Visch Zuid, 22: Hoofddorp Beukenhorst Oost, 23: Hoofddorp De President, 24: Hoofddorp De Landman ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.585 woningen in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid was €627.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid% verschil
2023€627.00015%
2022€546.0003,61%
2021€527.0009,6%
2020€481.00017%
2019€412.00012%
2018€368.0006,4%
2017€346.0002,06%
2016€339.00028%
2015€265.0003,84%
2014€255.19058%
2013€161.397geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid is met €465.603 gestegen van €161.397 in 2013 tot €627.000 in 2023 (dat is een toename van 288%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €46.560 (16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid is €627.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 4% en er zijn 1.585 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlemmermeer (geel), 23 woonplaatsen (groen), wijk Hoofddorp (oranje) en 21 buurten (blauw). De buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid: er zijn 577 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.813 totaal in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid telt in totaal 1.813 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlemmermeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid zijn er 1.797 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 903 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.3004651.425
20222.0303801.165
20211.820321984
20201.265169516
2019915109336
201880082253
201739541124
20162302268
20159028
201484412
20138637

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 55%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 34% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,12% en herkomst van buiten Europa: 7,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlemmermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid in 2022 zijn Westers (495 inwoners) en Overig (495 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid zijn A (1.104 adressen) en A+++ (345 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid: 1.104 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 12 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 249 stembureaus in de gemeente Haarlemmermeer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoofddorp (Hoofddorp Toolenburg Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoofddorp is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid is €38.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €52.200. Buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid telt 2.500 inkomensontvangers op 4.195 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,20% procent van de huishoudens in buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoofddorp (Hoofddorp Toolenburg Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoofddorp is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (455 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid zijn in totaal 455 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 455 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 450 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid
Er zijn 66 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 66 elektrische auto’s in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.954 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.484 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.976 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 89 misdrijven in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 627 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid 89 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid in 2023 zijn Horizontale fraude (20 delicten) en Ongevallen (weg) (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 11 misdrijven in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 22 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
77% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal455Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening145Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.195Aantal2023
Mannen2.030Aantal2023
Vrouwen2.160Aantal2023
0 tot 15 jaar1.155Aantal2023
15 tot 25 jaar470Aantal2023
25 tot 45 jaar1.545Aantal2023
45 tot 65 jaar845Aantal2023
65 jaar of ouder185Aantal2023
Ongehuwd2.475Aantal2023
Gehuwd1.470Aantal2023
Gescheiden210Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal75Aantal2022
Geboorte relatief22Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.062Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag450Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar950Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.420Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,1%Percentage2022
WMO cliënten50Aantal2022
WMO cliënten relatief14Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning840Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel104Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel94Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.615Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++136Aantal2024
Energielabels A+++345Aantal2024
Energielabels A++99Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A1.104Aantal2024
Energielabels B8Aantal2024
Energielabels C4Aantal2024
Energielabels D1Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F3Aantal2024
Energielabels G5Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht52%percentage2022
Overgewicht46%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters64%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam29%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger10%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.525Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens345Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen320Aantal2023
Huishoudens met kinderen860Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€52.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen26%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen41%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar44%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen20%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen48%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€314x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW170Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.300Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.890Aantal2023
Herkomst Europa465Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.425Aantal2023
Geboren in Nederland2.305Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa220Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa815Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa610Aantal2023
Autochtoon2.030Aantal2022
Westers totaal495Aantal2022
Niet-westers totaal1.050Aantal2022
Marokko200Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname165Aantal2022
Turkije145Aantal2022
Overig niet-westers495Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal36Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting24Aantal2023
Verkeersovertredingen18Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven89Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km178Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km72Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03940118Code2023
RegionaamHoofddorp Toolenburg ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03940118Code2023
Oppervlakte totaal180Aantal hectaren2023
Oppervlakte land137Aantal hectaren2023
Oppervlakte water43Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.222Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.813Aantal2024
Adressen met postcode1.812Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.797Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie7Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten1.813Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.327Aantal2024
Adressen met pand1.813Aantal2024
Percelen met adres1.209Aantal2024
Adressen met perceel1.813Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.812Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.797Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19005Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20007Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20106Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020903Aantal2024
Panden met adres 2020 en later394Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19009Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19503Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20007Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201031Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020998Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later756Aantal2024
Postcodegebied2131MB-2135ZBNaam2024
Meest voorkomende postcode2135Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode97%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2022
Verkeersongevallen totaal12Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.725Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.355Aantal2023
Personenautos - overige brandstof370Aantal2023
Personenautos per huishouden1,13Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.259Aantal2023
Motorfietsen115Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.585Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€627.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20001%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200099%Percentage2023
Appartement523Aantal2024
Tussen of geschakelde woning577Aantal2024
Hoekwoning329Aantal2024
Tweeonder1kap198Aantal2024
Vrijstaande woning170Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.16Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid
Tabel met 1.813 adressen in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlemmermeer.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Anna Boleynlaan1 t/m 752135VCHoofddorp65
Anna van Kleeflaan1 t/m 332135VDHoofddorp30
Benjamin Jonsonlaan1 t/m 2362135VPHoofddorp190
Bennebroekerweg555 t/m 7112135AAHoofddorp62
Catharina Parrlaan1 t/m 122135VBHoofddorp11
Catharina van Aragonlaan1 t/m 1732135VAHoofddorp142
Charles Brandonlaan6 t/m 1872135ZAHoofddorp129
Christopher Marlowelaan1 t/m 652135VRHoofddorp41
Hoofdweg853 t/m 9012131MBHoofddorp44
IJweg1242 t/m 12942133MJHoofddorp7
Jane Seymourlaan1 t/m 472135VEHoofddorp24
John Deelaan1 t/m 422135XAHoofddorp25
John Miltonlaan1 t/m 682135WEHoofddorp67
Koning Willem-Alexanderlaan1 t/m 332135VLHoofddorp17
Koning Willem-Alexanderplantsoen1 t/m 412135VJHoofddorp27
Koningin Maximalaan1 t/m 1052135VGHoofddorp76
Laan van Buckingham1 t/m 332135XBHoofddorp27
Laan van Dorset1 t/m 142135XKHoofddorp11
Laan van Norfolk1 t/m 1022135XDHoofddorp65
Laan van Surrey1 t/m 332135XJHoofddorp22
Laan van Tudor1 t/m 3192135WDHoofddorp155
Laan van York1 t/m 362135XCHoofddorp23
Maria Tesselschadelaan2 t/m 502135RDHoofddorp25
Maria Tudorhof1 t/m 262135ZBHoofddorp25
Pad van Devon--Hoofddorp0
Prinses Alexialaan1 t/m 392135VHHoofddorp37
Prinses Arianelaan1 t/m 112135VKHoofddorp11
Prinses Catharina-Amalialaan1 t/m 482135VMHoofddorp46
Thomas Diggeslaan1 t/m 422135XEHoofddorp30
Thomas Harriotlaan1 t/m 602135XHHoofddorp41
Thomas Morelaan1 t/m 3052135WCHoofddorp209
Thomas Nortonlaan1 t/m 1632135VNHoofddorp96
Toolenburgplas--Hoofddorp0
Vinkenburgpad--Hoofddorp0
William Shakespearelaan1 t/m 432135WBHoofddorp33

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 35 openbare ruimtes en 1.813 adressen in de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Haarlemmermeer
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek213144
Postcode numeriek21337
Postcode numeriek21351761
WoonkernHoofddorp1812
WoonplaatsHoofddorp1816
WijkHoofddorp1816
GemeenteHaarlemmermeer1816
ProvincieNoord-Holland1816
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland1816
LandNederland1816

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hoofddorp Toolenburg Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven