Statistieken Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt in de gemeente Ommen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt in de gemeente Ommen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt telt 1.140 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt:

JaarAantal inwoners de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt% verschil
20231.1401,79%
20221.120-0,44%
20211.1250,90%
20201.115-0,89%
20191.1250,90%
20181.115-0,45%
20171.1205,7%
20161.0602,91%
20151.030-3,74%
20141.0701,52%
20131.054geen data

Het aantal inwoners in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt is met 86 inwoners gegroeid van 1.054 inwoners in 2013 tot 1.140 inwoners in 2023 (dat is een groei van 8,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 9 inwoners (0,82%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Ommen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt:

In 2013 waren er 1.054 inwoners in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. In 2015 is het aantal gedaald tot 1.030 inwoners. Dit is een daling van 24 (-2,28%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -40 (-3,74%). Het aantal van 1.030 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.140 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 110 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 20 (1,79%). Het aantal van 1.140 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt

Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt heeft afgerond een totale oppervlakte van 34 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 937 adressen per km2. Er wonen 545 huishoudens in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Postcode 7731 is de meest voorkomende postcode in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. De Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt ligt binnen Ommen in de gemeente Ommen.

De naam van deze buurt veranderde van Kern Ommen - Strangen in 2015 naar Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt in 2016. De gegevens van de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ommen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buurtschap Emsland, 2: Buurtschap Ommerbos-Ommerkanaal, 3: Kern Ommen - sportpark Westbroek, 4: Kern Ommen - Alteveer Wonen 5-6, 5: Kern Ommen - Vlierlanden ...Toon meer... Kaart van de wijk Ommen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buurtschap Emsland, 2: Buurtschap Ommerbos-Ommerkanaal, 3: Kern Ommen - sportpark Westbroek, 4: Kern Ommen - Alteveer Wonen 5-6, 5: Kern Ommen - Vlierlanden, 6: Kern Ommen - Alteveer Bedrijven, 7: Kern Ommen - Rotbrink, 8: Buurtschap Varsen, 9: Kern Ommen - Alteveer wonen 1-4, 10: Kern Ommen - Alteveer Voorzieningen, 11: Kern Ommen - Dante noord, 12: Kern Ommen - Industrieterrein, 13: Kern Ommen - Strangen, 14: Kern Ommen - Dante zuid, 15: Kern Ommen - Laarakkers, 16: Kern Ommen - Havengebied, 17: Buurtschap Ommeres, 18: Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt, 19: Kern Ommen - Centrum, 20: Buurtschap Zeesse, 21: Kern Ommen - Zuid - ten noorden v spoor, 22: Buurtschap Ommen ten zuiden van de Vecht, 23: Buurtschap Junne, 24: Kern Ommen - Zuid - ten zuiden v spoor, 25: Buurtschap Besthmen, 26: Buurtschap Eerde ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 633 woningen in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ommen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt was €289.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt% verschil
2023€289.00018%
2022€244.00011%
2021€219.0005,8%
2020€207.0005,6%
2019€196.0003,70%
2018€189.0002,72%
2017€184.0005,7%
2016€174.000-7%
2015€187.000-4,59%
2014€196.0004,03%
2013€188.402geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt is met €100.598 toegenomen van €188.402 in 2013 tot €289.000 in 2023 (dat is een stijging van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.059 (4,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Ommen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt is €289.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 42% en er zijn 633 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Ommen (geel), 11 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 45 buurten (blauw). De Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt: er zijn 260 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 681 totaal in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt telt in totaal 681 adressen, met 680 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Ommen
Adressen: gebruiksdoelen
In de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt zijn er 640 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 257 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Ommen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.0253575
20221.0352758
20211.0402758
20201.0252961
20191.0303065
20181.0252961
20171.0452451
20169902248
20159652144
20149952451
20139772552

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 3,08% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,37% en herkomst van buiten Europa: 4,93%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Ommen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt in 2022 zijn Overig (55 inwoners) en Westers (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Ommen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Ommen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.700710
Tussenwoning1.970930
Hoekwoning2.020980
Twee onder één kap woning2.4701.090
Vrijstaande woning3.1801.560
Huurwoning1.650770
Eigen woning3.0001.330

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt zijn A (300 adressen) en C (62 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt: 300 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ommen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt voor 2023:

DichtheidNederlandKern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt
Bevolking5333.353
Adressen2.055937
Autos2651.603

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 32 stembureaus in de gemeente Ommen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ommen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Ommen.

Stembureaus Ommen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Ommen: Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt is €23.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.400. Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt telt 900 inkomensontvangers op 1.140 inwoners totaal.
8% van de huishoudens in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Ommen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (75 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt zijn in totaal 75 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt
Er zijn 19 elektrische auto’s in juli 2024 in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 19 elektrische auto’s in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 626 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 938 op naam geregistreerde voertuigen in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 654 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 13 misdrijven in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 225 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt 13 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (5 delicten) en Overige vermogensdelicten (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Ommen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,39 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 30 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal75Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.140Aantal2023
Mannen545Aantal2023
Vrouwen595Aantal2023
0 tot 15 jaar135Aantal2023
15 tot 25 jaar90Aantal2023
25 tot 45 jaar205Aantal2023
45 tot 65 jaar225Aantal2023
65 jaar of ouder480Aantal2023
Ongehuwd415Aantal2023
Gehuwd460Aantal2023
Gescheiden90Aantal2023
Verweduwd170Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief30Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.353Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag250Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar300Aantal2022
Opleidingsniveau hoog130Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,40%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel55Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel153Aantal2024
Adressen met definitief energielabel473Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+26Aantal2024
Energielabels A300Aantal2024
Energielabels B58Aantal2024
Energielabels C62Aantal2024
Energielabels D52Aantal2024
Energielabels E28Aantal2024
Energielabels F58Aantal2024
Energielabels G40Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2022
Drinker74%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters40%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk39%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam30%percentage2022
Sociaal eenzaam33%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)28%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)24%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid41%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht41%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking16%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal545Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens265Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen165Aantal2023
Huishoudens met kinderen110Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen57%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,1%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€56x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.025Aantal2023
Herkomst buiten Nederland110Aantal2023
Herkomst Europa35Aantal2023
Herkomst buiten Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland1.025Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Autochtoon1.035Aantal2022
Westers totaal35Aantal2022
Niet-westers totaal50Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers55Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven13Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand25,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand37,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01750117Code2023
RegionaamKern Ommen - Zeeheldenbuurt - LodderholtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01750117Code2023
Oppervlakte totaal34Aantal hectaren2023
Oppervlakte land34Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid937Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal681Aantal2024
Adressen met postcode661Aantal2024
Adressen met woonfunctie640Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie4Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie6Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie23Aantal2024
Verblijfsobjecten680Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres431Aantal2024
Adressen met pand680Aantal2024
Percelen met adres410Aantal2024
Adressen met perceel681Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom681Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom640Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19003Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192512Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195035Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970257Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198055Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199020Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200014Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201022Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20207Aantal2024
Panden met adres 2020 en later6Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192518Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195036Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970284Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198055Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199058Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200065Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201068Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202087Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later6Aantal2024
Postcodegebied7731BN-7731HGNaam2024
Meest voorkomende postcode7731Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal545Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine415Aantal2023
Personenautos - overige brandstof130Aantal2023
Personenautos per huishouden1,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.603Aantal2023
Motorfietsen45Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad633Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€289.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning60%Percentage2023
Percentage meergezinswoning40%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen37%Percentage2023
Huurwoningen totaal63%Percentage2023
In bezit woningcorporatie53%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200076%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2023
Appartement260Aantal2024
Tussen of geschakelde woning89Aantal2024
Hoekwoning88Aantal2024
Tweeonder1kap87Aantal2024
Vrijstaande woning116Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.40Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ommen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt
Tabel met 681 adressen in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ommen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Arriërpoort1 t/m 237731GG t/m 7731GHOmmen22
Beatrixplein--Ommen0
Cortenaerstraat1 t/m 227731BXOmmen21
Doormanstraat1 t/m 517731BN t/m 7731BPOmmen50
Evertsenstraat1 t/m 247731CA t/m 7731CBOmmen24
Groen van Prinstererstraat1 t/m 117731CJOmmen12
Hardenbergerweg1 t/m 887731HA t/m 7731HGOmmen102
Haven West1 t/m 77731GSOmmen4
Hessel Mulertstraat1 t/m 1197731CH t/m 7731CLOmmen151
Jan Houtmanstraat1 t/m 537731GLOmmen27
Lodderholt1 t/m 447731GKOmmen27
Molenpad1 t/m 267731GXOmmen25
Piet Heinstraat1 t/m 167731CB t/m 7731CCOmmen16
Prinses Julianastraat187731GHOmmen1
Trompstraat1 t/m 157731CD t/m 7731CKOmmen10
Witte de Withstraat1 t/m 317731BWOmmen33
de Haghen--Ommen0
de Ruyterstraat1 t/m 757731CE t/m 7731CHOmmen48
den Lagen Oordt4 t/m 227731GMOmmen21
den Oordt3 t/m 77731CMOmmen5
dr.A.C.van Raaltestraat15 t/m 517731GN t/m 7731GPOmmen21
v.Wassenaar v.Obdamstr.1 t/m 67731BROmmen6
van Brakelstraat1 t/m 367731BT t/m 7731BVOmmen28
van Galenstraat1 t/m 97731BZOmmen6
van Gentstraat1 t/m 177731BSOmmen13
van Speykstraat2 t/m 167731CAOmmen8

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 26 openbare ruimtes en 681 adressen in de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Ommen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7731661
WoonkernOmmen681
WoonplaatsOmmen683
WijkOmmen683
GemeenteOmmen683
ProvincieOverijssel683
WaterschapWaterschap Vechtstromen683
LandNederland683

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt dat in het betreffende gebied ligt.

Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven