Statistieken buurt Lindenheuvel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lindenheuvel in de gemeente Sittard-Geleen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lindenheuvel in de gemeente Sittard-Geleen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Lindenheuvel telt 7.615 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lindenheuvel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lindenheuvel:

JaarAantal inwoners de buurt Lindenheuvel% verschil
20237.615-0,26%
20227.635-1,17%
20217.725-1,02%
20207.805-0,06%
20197.810-0,19%
20187.825-0,70%
20177.880-1,99%
20168.0400,88%
20157.970-0,99%
20148.050-4,96%
20138.470geen data

De bevolking van de buurt Lindenheuvel is met 855 inwoners gedaald van 8.470 inwoners in 2013 tot 7.615 inwoners in 2023 (dat is een grote daling van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -86 inwoners (-1,05%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers krimpen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Lindenheuvel:

In 2013 waren er 8.470 inwoners in de buurt Lindenheuvel. Het aantal van 8.470 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 7.615 inwoners. Dit is een daling van 855 (-10%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -20 (-0,26%). Het aantal van 7.615 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Lindenheuvel

Buurt Lindenheuvel heeft afgerond een totale oppervlakte van 379 hectare, waarvan 377 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.279 adressen per km2. Er wonen 3.660 huishoudens in de buurt Lindenheuvel. Postcode 6163 is de meest voorkomende postcode in de buurt Lindenheuvel. De buurt Lindenheuvel ligt binnen Geleen in de gemeente Sittard-Geleen. De volgende parken vallen binnen de buurt Lindenheuvel: Hof van Limburg en Gardenz park.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Lindenheuvel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Geleen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Lindenheuvel, 2: Geleen-Noord, 3: Oud-Geleen en Haesselderveld, 4: Industriegebied D.S.M. en Graetheide, 5: Geleen-Centrum, 6: Kluis, 7: Geleen-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 3.673 woningen in de buurt Lindenheuvel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sittard-Geleen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Lindenheuvel was €200.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Lindenheuvel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lindenheuvel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Lindenheuvel% verschil
2023€200.00014%
2022€175.0007,4%
2021€163.0007,2%
2020€152.0009,4%
2019€139.0006,1%
2018€131.0006,5%
2017€123.0000%
2016€123.0002,50%
2015€120.000-0,83%
2014€121.000-9,7%
2013€134.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Lindenheuvel is met €66.000 toegenomen van €134.000 in 2013 tot €200.000 in 2023 (dat is een groei van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.600 (4,28%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Lindenheuvel is €200.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 3.673 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Sittard-Geleen (geel), 13 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De buurt Lindenheuvel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Lindenheuvel: er zijn 1.402 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Lindenheuvel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.471 totaal in de buurt Lindenheuvel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Lindenheuvel telt in totaal 4.471 adressen, met 4.460 verblijfsobjecten en 11 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Lindenheuvel liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Sittard-Geleen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Lindenheuvel zijn er 3.724 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Lindenheuvel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.153 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Lindenheuvel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Lindenheuvel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Lindenheuvel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Lindenheuvel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Lindenheuvel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Sittard-Geleen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Lindenheuvel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Lindenheuvel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Lindenheuvel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lindenheuvel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.1701.0601.385
20225.2251.0451.365
20215.2801.0601.385
20205.3551.0621.388
20195.3951.0471.368
20185.3901.0561.379
20175.4551.0511.374
20165.5651.0731.402
20155.5851.0341.351
20145.7161.0121.322
20135.8441.1391.487

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Lindenheuvel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europa: 13% en herkomst van buiten Europa: 18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Sittard-Geleen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Lindenheuvel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Lindenheuvel in 2022 zijn Westers (1.430 inwoners) en Marokko (425 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Lindenheuvel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Lindenheuvel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Lindenheuvel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Sittard-Geleen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Sittard-Geleen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Lindenheuvel.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Lindenheuvel:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.020770
Tussenwoning2.800940
Hoekwoning2.9501.080
Twee onder één kap woning3.1901.200
Vrijstaande woning3.6801.480
Huurwoning2.380880
Eigen woning3.0901.090

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Lindenheuvel zijn C (815 adressen) en B (658 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Lindenheuvel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Lindenheuvel: 815 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Lindenheuvel voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Lindenheuvel voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Lindenheuvel
Bevolking5332.020
Adressen2.0551.279
Autos2651.025

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Lindenheuvel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 49 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Lindenheuvel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Lindenheuvel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Lindenheuvel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Lindenheuvel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Lindenheuvel. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Lindenheuvel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Lindenheuvel.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 91 stembureaus in de gemeente Sittard-Geleen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sittard-Geleen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen.

Stembureaus Sittard-Geleen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Lindenheuvel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Sittard-Geleen: Lindenheuvel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Lindenheuvel is €23.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.300. Buurt Lindenheuvel telt 6.300 inkomensontvangers op 7.615 inwoners totaal.
10% van de huishoudens in de buurt Lindenheuvel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Sittard-Geleen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (620 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Lindenheuvel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Lindenheuvel voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Lindenheuvel zijn in totaal 620 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Lindenheuvel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Lindenheuvel
Er zijn 45 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Lindenheuvel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Lindenheuvel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 45 elektrische auto’s in de buurt Lindenheuvel. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Lindenheuvel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.937 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Lindenheuvel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Lindenheuvel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.969 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Lindenheuvel (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.064 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Lindenheuvel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Lindenheuvel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Lindenheuvel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 536 misdrijven in de buurt Lindenheuvel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Lindenheuvel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Lindenheuvel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.993 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Lindenheuvel 536 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Lindenheuvel in 2023 zijn Winkeldiefstal (83 delicten) en Overige vermogensdelicten (65 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Lindenheuvel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 49 misdrijven in de buurt Lindenheuvel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Lindenheuvel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Lindenheuvel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 32,17 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Lindenheuvel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Lindenheuvel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Lindenheuvel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Lindenheuvel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Lindenheuvel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Lindenheuvel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Lindenheuvel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Lindenheuvel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
58% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Lindenheuvel ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Lindenheuvel per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
73% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lindenheuvel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lindenheuvel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lindenheuvel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Lindenheuvel.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Lindenheuvel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal620Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie135Aantal2023
G+I Handel en horeca155Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg95Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.615Aantal2023
Mannen3.910Aantal2023
Vrouwen3.705Aantal2023
0 tot 15 jaar1.005Aantal2023
15 tot 25 jaar840Aantal2023
25 tot 45 jaar1.740Aantal2023
45 tot 65 jaar2.415Aantal2023
65 jaar of ouder1.610Aantal2023
Ongehuwd3.490Aantal2023
Gehuwd2.850Aantal2023
Gescheiden795Aantal2023
Verweduwd480Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.020Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.610Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.590Aantal2022
Opleidingsniveau hoog710Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura250Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten810Aantal2022
WMO cliënten relatief106Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.090Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel564Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.541Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.366Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++8Aantal2024
Energielabels A+++41Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+38Aantal2024
Energielabels A651Aantal2024
Energielabels B658Aantal2024
Energielabels C815Aantal2024
Energielabels D261Aantal2024
Energielabels E340Aantal2024
Energielabels F600Aantal2024
Energielabels G487Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2022
Drinker71%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht37%percentage2022
Overgewicht62%percentage2022
Ernstig overgewicht23%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn39%percentage2022
Wekelijkse sporters41%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk35%percentage2022
Lopen naar school of werk19%percentage2022
Fietsen naar school of werk24%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam36%percentage2022
Sociaal eenzaam42%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen26%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun9%percentage2022
Vrijwilligerswerk15%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid58%percentage2022
Niet-specifieke klachten62%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen43%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid43%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt42%percentage2022
Psychische klachten30%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht22%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht45%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie15%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.660Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.450Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.065Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.145Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie54%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen51%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8,9%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen52%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,4%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€52x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand330Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO850Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.440Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.170Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.445Aantal2023
Herkomst Europa1.060Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.385Aantal2023
Geboren in Nederland5.170Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa585Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa645Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa475Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa730Aantal2023
Autochtoon5.225Aantal2022
Westers totaal1.430Aantal2022
Niet-westers totaal980Aantal2022
Marokko425Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije140Aantal2022
Overig niet-westers380Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal245Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven53Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting68Aantal2023
Verkeersovertredingen92Aantal2023
Vernieling42Aantal2023
Overige misdrijven36Aantal2023
Totaal misdrijven536Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km120Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand8,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU18830503Code2023
RegionaamLindenheuvelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode18830503Code2023
Oppervlakte totaal379Aantal hectaren2023
Oppervlakte land377Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.279Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.471Aantal2024
Adressen met postcode4.206Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.724Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie36Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie10Aantal2024
Adressen met industriefunctie240Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie122Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie69Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie297Aantal2024
Verblijfsobjecten4.460Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen11Aantal2024
Panden met adres3.711Aantal2024
Adressen met pand4.457Aantal2024
Percelen met adres2.693Aantal2024
Adressen met perceel4.471Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.460Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom11Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.718Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom6Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19005Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925162Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.153Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.045Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980317Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990260Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000406Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201057Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020121Aantal2024
Panden met adres 2020 en later183Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19007Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925224Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.208Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.153Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980340Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990464Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000474Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010205Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020167Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later213Aantal2024
Postcodegebied6135KD-6167RDNaam2024
Meest voorkomende postcode6163Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade45Aantal2022
Verkeersongevallen totaal49Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.865Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.395Aantal2023
Personenautos - overige brandstof470Aantal2023
Personenautos per huishouden1,06Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.025Aantal2023
Motorfietsen405Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.673Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€200.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie33%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement691Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.402Aantal2024
Hoekwoning973Aantal2024
Tweeonder1kap495Aantal2024
Vrijstaande woning163Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.736Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Lindenheuvel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Lindenheuvel
Tabel met 4.471 adressen in de buurt Lindenheuvel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Lindenheuvel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sittard-Geleen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Acaciastraat1 t/m 206163MGGeleen20
Admiraal Helfrichstraat2 t/m 636163XJ t/m 6163XLGeleen35
Amerstraat1 t/m 576163KX t/m 6163KZGeleen34
Amstelstraat1 t/m 146163KAGeleen14
Anemonenstraat1 t/m 266163JV t/m 6163JWGeleen132
Anjelierstraat1 t/m 186163CJ t/m 6163CKGeleen23
Antracietstraat2 t/m 306163LP t/m 6163LRGeleen27
Asterstraat2 t/m 1016163TSGeleen49
Azaleastraat1 t/m 676163CA t/m 6163CDGeleen60
Barentszstraat--Geleen0
Bedrijfsweg2 t/m 826163CZGeleen51
Begoniasingel1 t/m 1246163BA t/m 6163BGGeleen104
Bergerweg2006135KDSittard1
Berkenlaan1 t/m 266163TL t/m 6163TMGeleen23
Bloemenhof1 t/m 626163CWGeleen65
Bloemenmarkt1 t/m 426163CE t/m 6163CGGeleen54
Borrekuilstraat1 t/m 1576163AA t/m 6163AGGeleen94
Bosweg1 t/m 1216163AL t/m 6163ANGeleen75
Brounsstraat1 t/m 296163VTGeleen53
Bruinkoolstraat1 t/m 576163MBGeleen41
Burg. Lemmensstraat1 t/m 3016163JA t/m 6163JTGeleen331
Carboonstraat1 t/m 86163LSGeleen7
Chrysantenpad56163DZGeleen1
Chrysantenstraat1 t/m 446163VC t/m 6163VDGeleen36
Clematisstraat1 t/m 386163VA t/m 6163VBGeleen24
Cliviastraat1 t/m 106163TZGeleen10
Cokesstraat1 t/m 76163LVGeleen4
Cortenaerstraat1 t/m 126163XSGeleen12
Dahliastraat1 t/m 156163CHGeleen17
De Haag--Geleen0
De Landgraaf--Geleen0
De Ruyterweg1 t/m 476163XP t/m 6163XRGeleen45
De Withstraat1 t/m 116163XMGeleen10
Dinkelstraat5 t/m 626163KB t/m 6163KCGeleen45
Dommelstraat1 t/m 576163KDGeleen29
Egelantier1 t/m 706163RBGeleen23
Eikenlaan1 t/m 166163TKGeleen16
Einighauserweg15 t/m 1016163AKGeleen7
Elsenburglaan26163KCGeleen1
Ericastraat1 t/m 156163TTGeleen13
Esdoornstraat1 t/m 496163TE t/m 6163TGGeleen39
Evertsenstraat1 t/m 216163XZGeleen18
Forsythiastraat1 t/m 126163MDGeleen12
Fresialaan1 t/m 206163MCGeleen20
Fuchsiastraat2 t/m 366163MEGeleen18
Geraniumstraat1 t/m 466163GBGeleen23
Geulstraat2 t/m 226163KEGeleen11
Gladiolensingel1 t/m 716163AR t/m 6163AVGeleen62
Gouwestraat1 t/m 106163KGGeleen12
Graalbrug--Geleen0
Graetheide1 t/m 26135KPSittard7
Handelsweg1 t/m 436163AJGeleen35
Heidestraat1 t/m 776163VN t/m 6163VSGeleen68
Hortensiastraat1 t/m 616163MJGeleen61
Houtmanstraat1 t/m 206163HP t/m 6163HRGeleen16
Houwerstraat1 t/m 146163LMGeleen13
Hyacinthenhof1 t/m 396163BXGeleen20
Hyacinthenlaan1 t/m 1306163BH t/m 6163BMGeleen91
Industrieweg2 t/m 346163AHGeleen19
Irisstraat1 t/m 296163GH t/m 6163GJGeleen29
Janssensstraat1 t/m 206163XA t/m 6163XBGeleen20
Jasmijnstraat1 t/m 546163GM t/m 6163GPGeleen42
Javastraat1 t/m 106163HDGeleen9
Jekerstraat1 t/m 496163KH t/m 6163KJGeleen40
Julianatunnel--Geleen0
Kampstraat2 t/m 926163HGGeleen52
Karel Doormanstraat1 t/m 286163XE t/m 6163XGGeleen22
Kastanjelaan1 t/m 216163GR t/m 6163GSGeleen19
Kerkhoflaan1 t/m 636163TH t/m 6163TJGeleen45
Kerkhofweg1-Geleen1
Klaproosstraat1 t/m 76163APGeleen4
Koeltorenplein2 t/m 286163LXGeleen14
Kompelstraat1 t/m 346163LEGeleen25
Lavendelstraat1 t/m 396163GK t/m 6163GLGeleen41
Leesjongenstraat1 t/m 176163LZGeleen16
Leliënsingel1 t/m 506163CL t/m 6163CNGeleen45
Lindenlaan1 t/m 656163AW t/m 6163AZGeleen56
Lindersstraat1 t/m 256163VX t/m 6163VZGeleen25
Lobeliastraat1 t/m 146163GAGeleen11
Losvloerstraat1 t/m 236163LTGeleen14
Maaslaan1 t/m 966163KK t/m 6163KNGeleen53
Maastrichterbaan1 t/m 186163MAGeleen17
Madeliefjeshof--Geleen0
Maretakhof1 t/m 336163JXGeleen26
Mauritspark1 t/m 436163HM t/m 6163HNGeleen15
Mauritsweg406135KMSittard1
Meidoornstraat1 t/m 476163EM t/m 6163ENGeleen46
Merwedestraat2 t/m 126163KPGeleen6
Michaëlstraat1 t/m 366163HV t/m 6163HWGeleen30
Mijnbouwstraat2 t/m 566163LWGeleen28
Mijnlampstraat1 t/m 76163LDGeleen4
Mijnweg1 t/m 246163SB t/m 6167ACGeleen7
Napoleonbaan Noord6 t/m 1806163HH t/m 6163VMGeleen182
Narcissensingel1 t/m 1046163EA t/m 6163EEGeleen89
Niersstraat1 t/m 76163KRGeleen4
Nijverheidsweg10 t/m 286163BZGeleen8
Oleanderstraat1 t/m 516163EP t/m 6163ESGeleen46
Opbraakstraat2 t/m 586163LB t/m 6163LCGeleen43
Orchideestraat1 t/m 76163TXGeleen4
Pastoor Leesensstraat1 t/m 636163GZGeleen45
Pastoor Schoenmaeckersstraat2 t/m 526163BV t/m 6163BWGeleen60
Piet Heynstraat14 t/m 386163XNGeleen13
Portonnekuilstraat1 t/m 736163BN t/m 6163BPGeleen52
Postsleperstraat1 t/m 126163LNGeleen8
Raadskuilderweg1 t/m 116163KWGeleen3
Rafaëlstraat1 t/m 926163HX t/m 6163HZGeleen98
Resedastraat1 t/m 346163TP t/m 6163TRGeleen30
Ringovenstraat1 t/m 606163HJ t/m 6163HKGeleen94
Roerstraat1 t/m 76163KSGeleen4
Rozenlaan1 t/m 906163CP t/m 6163CVGeleen78
Salviastraat--Geleen0
Schachtstraat2 t/m 1306163LG t/m 6163LLGeleen70
Seringenlaan12 t/m 1066163ET t/m 6163EZGeleen80
Skimmiastraat1 t/m 276163MHGeleen14
Station Geleen-Lutterade--Geleen0
Steenbergstraat2 t/m 66163LAGeleen3
Stokroosstraat1 t/m 246163TV t/m 6163TWGeleen21
Surinamestraat6 t/m 196163GT t/m 6163GVGeleen8
Swalmstraat2 t/m 86163KTGeleen4
Timorpad266163GWGeleen1
Transportlaan1 t/m 1756163CXGeleen94
Trompstraat1 t/m 116163XHGeleen11
Tulpenlaan1 t/m 766163EG t/m 6163ELGeleen65
Tunnelstraat1 t/m 656163HS t/m 6163HTGeleen39
Urmonderbaan906167RDGeleen1
Valderenstraat1 t/m 1116163GC t/m 6163GGGeleen109
Van Galenhof1 t/m 246163ZAGeleen24
Van Galenstraat1 t/m 646163XV t/m 6163XXGeleen47
Van Hiltenstraat1 t/m 296163VV t/m 6163VWGeleen22
Vechtstraat2 t/m 166163KVGeleen8
Veermanstraat1 t/m 526163BR t/m 6163BTGeleen46
Veeweg--Geleen0
Veeweg--Sittard0
Waterstraat356163HLGeleen1
Westelijke Randweg11-Geleen1
Zaanstraat14 t/m 246163KWGeleen5
Zaicsekstraat1 t/m 356163XC t/m 6163XDGeleen29
Zjwart paedje--Geleen0
Zonnebloemstraat1 t/m 136163TNGeleen13

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 139 openbare ruimtes en 4.471 adressen in de buurt Lindenheuvel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Sittard-Geleen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Lindenheuvel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Lindenheuvel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek61359
Postcode numeriek61634190
Postcode numeriek61677
DeelkernLindenheuvel4396
WoonkernGeleen4460
WoonplaatsGeleen4473
WoonplaatsSittard10
WijkGeleen4483
GemeenteSittard-Geleen4483
ProvincieLimburg4483
WaterschapWaterschap Limburg4483
LandNederland4483

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Lindenheuvel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Lindenheuvel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Lindenheuvel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Lindenheuvel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven