Statistieken buurt Meerzicht-West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Meerzicht-West in de gemeente Zoetermeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Meerzicht-West in de gemeente Zoetermeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Meerzicht-West telt 9.480 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Meerzicht-West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Meerzicht-West:

JaarAantal inwoners de buurt Meerzicht-West% verschil
20239.4800,37%
20229.4450,48%
20219.400-0,11%
20209.4101,07%
20199.3100,43%
20189.270-0,27%
20179.2950,54%
20169.245-0,05%
20159.2500,11%
20149.2400,38%
20139.205geen data

Het aantal inwoners in de buurt Meerzicht-West is met 275 personen toegenomen van 9.205 personen in 2013 tot 9.480 personen in 2023 (dat is een kleine groei van 2,99%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 28 personen (0,30%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zoetermeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Meerzicht-West:

In 2013 telde de buurt Meerzicht-West 9.205 inwoners. Het aantal van 9.205 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.480 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 275 (2,99%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 35 (0,37%). Het aantal van 9.480 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Meerzicht-West

Buurt Meerzicht-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 142 hectare, waarvan 141 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.629 adressen per km2. Er wonen 4.130 huishoudens in de buurt Meerzicht-West. Postcode 2716 is de meest voorkomende postcode in de buurt Meerzicht-West. De buurt Meerzicht-West ligt binnen Meerzicht in de gemeente Zoetermeer.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Meerzicht-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Meerzicht met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Meerzicht-West, 2: Meerzicht-Oost.

Woningkenmerken
Er zijn 4.198 woningen in de buurt Meerzicht-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zoetermeer in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Meerzicht-West was €314.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Meerzicht-West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Meerzicht-West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Meerzicht-West% verschil
2023€314.00021%
2022€259.00015%
2021€226.0007,1%
2020€211.00010%
2019€191.0007,9%
2018€177.0006%
2017€167.0001,83%
2016€164.0000%
2015€164.000-2,96%
2014€169.000-5,1%
2013€178.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Meerzicht-West is met €136.000 toegenomen van €178.000 in 2013 tot €314.000 in 2023 (dat is een groei van 76%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.600 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zoetermeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Meerzicht-West is €314.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 4.198 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Zoetermeer (geel), 9 wijken (oranje) en 22 buurten (blauw). De buurt Meerzicht-West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Meerzicht-West: er zijn 2.063 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Meerzicht-West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.261 totaal in de buurt Meerzicht-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Meerzicht-West telt in totaal 5.261 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Meerzicht-West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zoetermeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Meerzicht-West zijn er 4.254 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Meerzicht-West.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.501 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Meerzicht-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Meerzicht-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Meerzicht-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Meerzicht-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Meerzicht-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zoetermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Meerzicht-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Meerzicht-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Meerzicht-West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Meerzicht-West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.7257003.050
20225.8656682.912
20215.9756392.786
20206.0306312.749
20196.0706052.635
20186.0805952.595
20176.1255922.578
20166.2055672.473
20156.2355632.452
20146.2835522.405
20136.2595502.396

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Meerzicht-West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 60%, herkomst uit Europese landen: 7,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 32% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europa: 6% en herkomst van buiten Europa: 26%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zoetermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Meerzicht-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Meerzicht-West in 2022 zijn Overig (1.195 inwoners) en Westers (1.140 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Meerzicht-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Meerzicht-West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Meerzicht-West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zoetermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Zoetermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Meerzicht-West.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Meerzicht-West:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.490760
Tussenwoning2.910930
Hoekwoning2.9301.140
Twee onder één kap woning3.5801.910
Vrijstaande woning4.0402.200
Huurwoning2.470760
Eigen woning3.0201.080

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Meerzicht-West zijn C (1.421 adressen) en D (824 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Meerzicht-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Meerzicht-West: 1.421 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zoetermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Meerzicht-West voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Meerzicht-West voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Meerzicht-West
Bevolking5336.723
Adressen2.0552.629
Autos2652.699

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Meerzicht-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 46 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Meerzicht-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Meerzicht-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Meerzicht-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Meerzicht-West

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Meerzicht-West. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Meerzicht-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Meerzicht-West.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 142 stembureaus in de gemeente Zoetermeer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zoetermeer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zoetermeer.

Stembureaus Zoetermeer

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Meerzicht-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zoetermeer: Meerzicht-West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Meerzicht-West is €26.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.600. Buurt Meerzicht-West telt 7.400 inkomensontvangers op 9.480 inwoners totaal.
8% van de huishoudens in de buurt Meerzicht-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Zoetermeer.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (730 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Meerzicht-West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Meerzicht-West voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Meerzicht-West zijn in totaal 730 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 730 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 735 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Meerzicht-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Meerzicht-West
Er zijn 89 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Meerzicht-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Meerzicht-West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 89 elektrische auto’s in de buurt Meerzicht-West. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Meerzicht-West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.045 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Meerzicht-West in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Meerzicht-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.957 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Meerzicht-West (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.824 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Meerzicht-West in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Meerzicht-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Meerzicht-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 435 misdrijven in de buurt Meerzicht-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Meerzicht-West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Meerzicht-West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.824 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Meerzicht-West 435 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Meerzicht-West in 2023 zijn Onder invloed (weg) (60 delicten) en Horizontale fraude (48 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Meerzicht-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 48 misdrijven in de buurt Meerzicht-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Meerzicht-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Meerzicht-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zoetermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,40 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Meerzicht-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Meerzicht-West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Meerzicht-West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Meerzicht-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Meerzicht-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Meerzicht-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Meerzicht-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Meerzicht-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
63% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Meerzicht-West ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Meerzicht-West per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Meerzicht-West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meerzicht-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meerzicht-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Meerzicht-West.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Meerzicht-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal730Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie100Aantal2023
G+I Handel en horeca125Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening145Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg165Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.480Aantal2023
Mannen4.615Aantal2023
Vrouwen4.865Aantal2023
0 tot 15 jaar1.750Aantal2023
15 tot 25 jaar1.200Aantal2023
25 tot 45 jaar2.245Aantal2023
45 tot 65 jaar2.320Aantal2023
65 jaar of ouder1.955Aantal2023
Ongehuwd4.815Aantal2023
Gehuwd3.255Aantal2023
Gescheiden980Aantal2023
Verweduwd425Aantal2023
Geboorte totaal90Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal95Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.723Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.950Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.090Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.690Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura430Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg16%Percentage2022
WMO cliënten640Aantal2022
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.080Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.001Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.145Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.115Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++214Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A181Aantal2024
Energielabels B179Aantal2024
Energielabels C1.421Aantal2024
Energielabels D824Aantal2024
Energielabels E758Aantal2024
Energielabels F614Aantal2024
Energielabels G57Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2022
Drinker72%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters47%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2022
Lopen naar school of werk25%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam35%percentage2022
Sociaal eenzaam41%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen27%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk19%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid63%percentage2022
Niet-specifieke klachten60%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.130Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.415Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.035Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.680Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€78x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand390Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO430Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.790Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.725Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.750Aantal2023
Herkomst Europa700Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.050Aantal2023
Geboren in Nederland5.725Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa325Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.415Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa370Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.640Aantal2023
Autochtoon5.865Aantal2022
Westers totaal1.140Aantal2022
Niet-westers totaal2.440Aantal2022
Marokko255Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba305Aantal2022
Suriname565Aantal2022
Turkije115Aantal2022
Overig niet-westers1.195Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal127Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven51Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting56Aantal2023
Verkeersovertredingen102Aantal2023
Vernieling46Aantal2023
Overige misdrijven51Aantal2023
Totaal misdrijven435Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km167Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand8,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km67Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06370100Code2023
RegionaamMeerzicht-WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06370100Code2023
Oppervlakte totaal142Aantal hectaren2023
Oppervlakte land141Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.629Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.261Aantal2024
Adressen met postcode5.261Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.254Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie19Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie26Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie13Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie12Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie55Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie912Aantal2024
Verblijfsobjecten5.261Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.608Aantal2024
Adressen met pand5.259Aantal2024
Percelen met adres1.955Aantal2024
Adressen met perceel5.261Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.261Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.254Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19253Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19707Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.501Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200070Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202014Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197019Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.835Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990190Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200070Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202082Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later55Aantal2024
Postcodegebied2715NG-2717AVNaam2024
Meest voorkomende postcode2716Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade12Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade34Aantal2022
Verkeersongevallen totaal46Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.805Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.280Aantal2023
Personenautos - overige brandstof525Aantal2023
Personenautos per huishouden0,92Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.699Aantal2023
Motorfietsen320Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.198Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€314.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning52%Percentage2023
Percentage meergezinswoning48%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen48%Percentage2023
Huurwoningen totaal52%Percentage2023
In bezit woningcorporatie47%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement2.063Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.478Aantal2024
Hoekwoning591Aantal2024
Tweeonder1kap39Aantal2024
Vrijstaande woning83Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.007Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zoetermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Meerzicht-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Meerzicht-West
Tabel met 5.261 adressen in de buurt Meerzicht-West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Meerzicht-West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zoetermeer.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ameland1 t/m 612716CS t/m 2716CVZoetermeer61
Amerikaweg133 t/m 1452717AVZoetermeer3
Bagijnenwaard6 t/m 3502716XA t/m 2716XGZoetermeer156
Beijerland1 t/m 552716CM t/m 2716CNZoetermeer56
Berglaan1 t/m 1322716EA t/m 2716EJZoetermeer90
Beveland1 t/m 562716CP t/m 2716CRZoetermeer56
Biesland1 t/m 292716CGZoetermeer29
Bisschopsberg1 t/m 252716EK t/m 2716ELZoetermeer24
Bossenwaard1 t/m 112716DMZoetermeer6
Braamberg1 t/m 382716EM t/m 2716ENZoetermeer27
Carolinenberg1 t/m 532716EP t/m 2716ERZoetermeer38
Cauberg2 t/m 142716ESZoetermeer7
Collinsland1 t/m 452716CH t/m 2716CJZoetermeer45
Drechterland1 t/m 462716CD t/m 2716CEZoetermeer46
Duiveland1 t/m 452716BL t/m 2716BMZoetermeer45
Eemland1 t/m 322716BX t/m 2716BZZoetermeer32
Eesterwaard4 t/m 1462716XH t/m 2716XLZoetermeer70
Fivelingo1 t/m 2572716BA t/m 2716BHZoetermeer184
Flevoland1 t/m 502716BJ t/m 2716BKZoetermeer50
Gaasterland1 t/m 382716BNZoetermeer25
Gooiland1 t/m 172716BPZoetermeer8
Grotewaard1 t/m 32716XPZoetermeer2
Herenwaard1 t/m 1872716XR t/m 2716XVZoetermeer95
Herikerberg1 t/m 972716ET t/m 2716EXZoetermeer95
Hoevenbos2 t/m 3092716PJ t/m 2716PZZoetermeer307
Holterberg1 t/m 262716EZZoetermeer26
Hunsingo2 t/m 1302716CK t/m 2716CLZoetermeer65
Jagersbos3 t/m 1372716JA t/m 2716JGZoetermeer136
Jagerspad--Zoetermeer0
Kennemerland1 t/m 292716BR t/m 2716BSZoetermeer22
Kerkenbos22 t/m 302716PHZoetermeer5
Koepeltjespad--Zoetermeer0
Koerberg1 t/m 292716GCZoetermeer22
Kozakkenberg1 t/m 542716GA t/m 2716GBZoetermeer47
Kuiperberg1 t/m 472716GD t/m 2716GEZoetermeer39
Langeberg1 t/m 642716GG t/m 2716GHZoetermeer71
Lemelerberg1 t/m 552716GJ t/m 2716GKZoetermeer45
Lemsterland1 t/m 312716BTZoetermeer25
Meerzichtlaan290 t/m 3022716NRZoetermeer3
Middelwaard8 t/m 932716CW t/m 2716XCZoetermeer38
Monnikenbos1 t/m 102716GTZoetermeer3
Montferland1 t/m 572716CB t/m 2716CCZoetermeer60
Munnikenland1 t/m 392716BV t/m 2716BWZoetermeer33
Oostergo1 t/m 722716AP t/m 2716ASZoetermeer60
Opsterland1 t/m 232716ANZoetermeer23
Paasberg1 t/m 642716GL t/m 2716GMZoetermeer55
Reiderland1 t/m 412716AL t/m 2716AMZoetermeer41
Salland1 t/m 342716AJ t/m 2716AKZoetermeer34
Savelsbos1 t/m 3302716HA t/m 2716HSZoetermeer322
Schansbos1 t/m 72716GVZoetermeer4
Scheveningsebos1 t/m 972716HT t/m 2716HXZoetermeer96
Schokland1 t/m 372716AG t/m 2716AHZoetermeer37
Smallingerland1 t/m 322716AD t/m 2716AEZoetermeer32
Speulderbos2 t/m 282716JW t/m 2716JXZoetermeer22
Starrebos1 t/m 592716JS t/m 2716JVZoetermeer59
Tankenberg1 t/m 962716GN t/m 2716GSZoetermeer96
Tellingerbos1 t/m 262716JL t/m 2716JMZoetermeer26
Tempelberg1 t/m 1272716LA t/m 2716LGZoetermeer126
Tichelberg1 t/m 1592716LL t/m 2716LMZoetermeer159
Tijberg1 t/m 742716LH t/m 2716LKZoetermeer74
Toverberg3 t/m 292716LWZoetermeer27
Turfberg1 t/m 1902716LT t/m 2716LVZoetermeer190
Valenberg1 t/m 862716LN t/m 2716LSZoetermeer85
Vegelinsbos1 t/m 372716JH t/m 2716JJZoetermeer37
Vlieland1 t/m 252716AAZoetermeer25
Voorweg95 t/m 1702715NG t/m 2716NKZoetermeer23
Vreebos1 t/m 712716JN t/m 2716JRZoetermeer75
Vrouwenhuiswaard4 t/m 2442716DP t/m 2716DWZoetermeer188
Waaienberg1 t/m 602716PA t/m 2716PCZoetermeer60
Waterland1 t/m 332716ABZoetermeer33
Westergo1 t/m 572716CAZoetermeer29
Westland1 t/m 262716ACZoetermeer26
Wijnberg1 t/m 1362716PD t/m 2716PEZoetermeer136
Wildenberg1 t/m 622716ND t/m 2716NGZoetermeer62
Zalkerbos1 t/m 3302716KA t/m 2716KSZoetermeer456
Zandberg1 t/m 1302716NM t/m 2716NNZoetermeer130
Zijlberg1 t/m 742716NA t/m 2716NCZoetermeer74
Zilverberg1 t/m 1302716LX t/m 2716LZZoetermeer130
Zonnenberg1 t/m 232716PGZoetermeer12

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 79 openbare ruimtes en 5.261 adressen in de buurt Meerzicht-West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Zoetermeer
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Meerzicht-West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Meerzicht-West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek27154
Postcode numeriek27165254
Postcode numeriek27173
WoonkernZoetermeer5261
WoonplaatsZoetermeer5263
WijkMeerzicht5263
GemeenteZoetermeer5263
ProvincieZuid-Holland5263
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland5263
LandNederland5263

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Meerzicht-West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Meerzicht-West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Meerzicht-West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Meerzicht-West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven