Statistieken buurt Ommoord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ommoord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ommoord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Ommoord telt 26.020 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ommoord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ommoord:

JaarAantal inwoners de buurt Ommoord% verschil
202326.0201,28%
202225.6900,49%
202125.565-0,64%
202025.7300,18%
201925.6850,49%
201825.5601,17%
201725.2650,46%
201625.1500,58%
201525.0050,30%
201424.9300,59%
201324.785geen data

Het aantal inwoners in de buurt Ommoord is met 1.235 inwoners toegenomen van 24.785 inwoners in 2013 tot 26.020 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 4,98%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 124 inwoners (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Ommoord:

In 2013 waren er 24.785 inwoners in de buurt Ommoord. Het aantal van 24.785 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 26.020 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.235 (4,98%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 330 (1,28%). Het aantal van 26.020 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Ommoord

Buurt Ommoord heeft afgerond een totale oppervlakte van 448 hectare, waarvan 435 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.944 adressen per km2. Er wonen 13.245 huishoudens in de buurt Ommoord. Postcode 3068 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ommoord. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Rotterdam. De polder Nessepolder valt gedeeltelijk binnen de buurt Ommoord.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ommoord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Prins Alexander met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nesselande, 2: Zevenkamp, 3: Ommoord, 4: Oosterflank, 5: Het Lage Land, 6: Prinsenland, 7: ’s-Gravenland, 8: Kralingseveer.

Woningkenmerken
Er zijn 13.266 woningen in de buurt Ommoord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Ommoord was €312.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Ommoord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ommoord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Ommoord% verschil
2023€312.00022%
2022€255.00012%
2021€228.00011%
2020€206.00011%
2019€186.00010%
2018€169.0008,3%
2017€156.0001,30%
2016€154.0000,65%
2015€153.000-2,55%
2014€157.000-3,09%
2013€162.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Ommoord is met €150.000 toegenomen van €162.000 in 2013 tot €312.000 in 2023 (dat is een toename van 93%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.000 (7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Ommoord met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ommoord is €312.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 13.266 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Prins Alexander (oranje) en 7 buurten (blauw). De buurt Ommoord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Ommoord: er zijn 8.421 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ommoord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 14.202 totaal in de buurt Ommoord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Ommoord telt in totaal 14.202 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Ommoord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Ommoord zijn er 13.273 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Ommoord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.540 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Ommoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ommoord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Ommoord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ommoord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ommoord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ommoord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Ommoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Ommoord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ommoord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202316.3902.1007.535
202216.7801.9426.968
202116.9751.8726.718
202017.3451.8286.557
201917.6251.7576.303
201817.8051.6906.065
201717.8401.6185.807
201617.8851.5835.682
201517.9801.5315.494
201418.1991.4675.264
201318.0931.4595.233

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Ommoord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europese landen: 8,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 29% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 21%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ommoord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ommoord in 2022 zijn Overig (2.820 inwoners) en Westers (2.515 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ommoord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Ommoord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ommoord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ommoord zijn C (4.432 adressen) en A (3.240 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ommoord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Ommoord: 4.432 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 196 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ommoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ommoord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ommoord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ommoord.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ommoord voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ommoord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Ommoord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 15 stembureaus in de buurt Ommoord. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 15 stembureaus in de buurt Ommoord. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 15 stembureaus in de buurt Ommoord.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ommoord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Prins Alexander (Ommoord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Prins Alexander is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ommoord is €27.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.600. Buurt Ommoord telt 20.900 inkomensontvangers op 26.020 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in buurt Ommoord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Prins Alexander (Ommoord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Prins Alexander is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.320 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ommoord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ommoord zijn in totaal 2.320 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ommoord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Ommoord
Er zijn 229 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Ommoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ommoord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 229 elektrische auto’s in de buurt Ommoord. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ommoord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 11.057 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Ommoord in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ommoord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 13.828 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ommoord (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 10.558 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ommoord in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ommoord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ommoord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.002 misdrijven in de buurt Ommoord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ommoord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ommoord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 13.816 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Ommoord 1.002 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ommoord in 2023 zijn Horizontale fraude (172 delicten) en Ongevallen (weg) (124 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Ommoord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 88 misdrijven in de buurt Ommoord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ommoord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ommoord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,91 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Ommoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Ommoord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ommoord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ommoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ommoord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ommoord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ommoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ommoord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Ommoord. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ommoord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ommoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ommoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ommoord heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ommoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ommoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ommoord gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ommoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ommoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ommoord heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ommoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ommoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ommoord heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ommoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ommoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ommoord heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ommoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ommoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ommoord voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ommoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ommoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ommoord heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ommoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ommoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ommoord doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ommoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ommoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ommoord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.320Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie355Aantal2023
G+I Handel en horeca360Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie230Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed100Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening485Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg525Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners26.020Aantal2023
Mannen12.055Aantal2023
Vrouwen13.965Aantal2023
0 tot 15 jaar3.845Aantal2023
15 tot 25 jaar2.420Aantal2023
25 tot 45 jaar5.810Aantal2023
45 tot 65 jaar6.080Aantal2023
65 jaar of ouder7.870Aantal2023
Ongehuwd11.775Aantal2023
Gehuwd9.200Aantal2023
Gescheiden2.970Aantal2023
Verweduwd2.075Aantal2023
Geboorte totaal225Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal425Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.982Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag5.350Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.580Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.790Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura540Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2022
WMO cliënten3.605Aantal2022
WMO cliënten relatief140Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning910Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming22%Percentage2022
Adressen zonder energielabel613Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.905Aantal2024
Adressen met definitief energielabel10.684Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++17Aantal2024
Energielabels A+290Aantal2024
Energielabels A3.240Aantal2024
Energielabels B1.312Aantal2024
Energielabels C4.432Aantal2024
Energielabels D1.366Aantal2024
Energielabels E2.345Aantal2024
Energielabels F460Aantal2024
Energielabels G125Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn55%percentage2020
Drinker72%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam35%percentage2020
Sociaal eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking16%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.245Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens6.175Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.265Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.800Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers20.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen51%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€36x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.050Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.050Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland16.390Aantal2023
Herkomst buiten Nederland9.635Aantal2023
Herkomst Europa2.100Aantal2023
Herkomst buiten Europa7.535Aantal2023
Geboren in Nederland16.390Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa950Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.525Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.145Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.005Aantal2023
Autochtoon16.780Aantal2022
Westers totaal2.515Aantal2022
Niet-westers totaal6.395Aantal2022
Marokko795Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba585Aantal2022
Suriname1.595Aantal2022
Turkije605Aantal2022
Overig niet-westers2.820Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal414Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven107Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting200Aantal2023
Verkeersovertredingen154Aantal2023
Vernieling85Aantal2023
Overige misdrijven39Aantal2023
Totaal misdrijven1.002Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km52Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km114Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km67Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05991463Code2023
RegionaamOmmoordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05991463Code2023
Oppervlakte totaal448Aantal hectaren2023
Oppervlakte land435Aantal hectaren2023
Oppervlakte water13Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.944Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal14.202Aantal2024
Adressen met postcode14.201Aantal2024
Adressen met woonfunctie13.273Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie60Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie154Aantal2024
Adressen met industriefunctie154Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie44Aantal2024
Adressen met logiesfunctie8Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie21Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie171Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie451Aantal2024
Verblijfsobjecten14.202Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres5.270Aantal2024
Adressen met pand14.180Aantal2024
Percelen met adres5.183Aantal2024
Adressen met perceel14.202Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom14.193Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom9Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom13.266Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom7Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970960Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.540Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990561Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200090Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201081Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202031Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19705.430Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19806.715Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990823Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000546Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010469Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020190Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied3068AA-3069VTNaam2024
Meest voorkomende postcode3068Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode53%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade170Aantal2022
Verkeersongevallen totaal196Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal9.980Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine8.450Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.530Aantal2023
Personenautos per huishouden0,75Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.294Aantal2023
Motorfietsen555Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.266Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€312.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning36%Percentage2023
Percentage meergezinswoning64%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen38%Percentage2023
Huurwoningen totaal61%Percentage2023
In bezit woningcorporatie51%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200095%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2023
Appartement8.421Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.677Aantal2024
Hoekwoning1.127Aantal2024
Tweeonder1kap26Aantal2024
Vrijstaande woning22Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.929Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ommoord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ommoord
Tabel met 14.202 adressen in de buurt Ommoord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ommoord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalbes10 t/m 303069NKRotterdam19
Akkerdistel1 t/m 353068NARotterdam18
Albert Camusplaats2 t/m 3363069BK t/m 3069BWRotterdam242
Albert Schweitzerpad--Rotterdam0
Albert Schweitzerplaats1 t/m 7233069GA t/m 3069GTRotterdam409
Albert Schweitzerplantsoen--Rotterdam0
Anatole Franceplaats1 t/m 7643069AA t/m 3069BJRotterdam414
Andoorn1 t/m 433068MA t/m 3068MBRotterdam30
André Gideplaats1 t/m 4473069EC t/m 3069ELRotterdam223
Arrheniusweg5 t/m 5523069EM t/m 3069KXRotterdam195
Azarooldoorn1 t/m 443068MC t/m 3068MDRotterdam32
Balsemkruid2 t/m 1723068DA t/m 3068DGRotterdam138
Barbarakruid2 t/m 243068SBRotterdam3
Bastaardklaver1 t/m 143069DMRotterdam14
Bedrijvenpark Ommoord--Rotterdam0
Bekermos2 t/m 373069AJRotterdam17
Benedictuskruid1 t/m 673068RL t/m 3068RMRotterdam34
Bergse Linker Rottekade388 t/m 4603069LVRotterdam11
Berkheide1 t/m 473069KSRotterdam34
Bertrand Russellpad--Rotterdam0
Bertrand Russellplaats3 t/m 3443069CA t/m 3069CHRotterdam165
Beukvaren1 t/m 263069HKRotterdam23
Beursjeskruid1 t/m 203068RARotterdam20
Binnenhof1 t/m 1103068JW t/m 3069KVRotterdam55
Bitterkruid1 t/m 203068DHRotterdam20
Björnsonweg50 t/m 783068WXRotterdam24
Blauwgras1 t/m 1453068BA t/m 3068BGRotterdam108
Bloembuurtpad--Rotterdam0
Boksdoorn2 t/m 443068MERotterdam20
Bolkruid1 t/m 2033068DJ t/m 3068DPRotterdam149
Boomheide1 t/m 313069LARotterdam21
Boris Pasternakstraat6 t/m 743069CZRotterdam42
Borstelgras1 t/m 223068BH t/m 3068BJRotterdam22
Bosbes2 t/m 1013069LLRotterdam58
Boterbloem1 t/m 223068AARotterdam19
Bottelroos1 t/m 853068BVRotterdam42
Brantingweg--Rotterdam0
Briandpad--Rotterdam0
Briandplaats12 t/m 4003068JJRotterdam196
Brinkheide1 t/m 403069KTRotterdam28
Brongras2 t/m 1473068PA t/m 3068PBRotterdam88
Buntgras1 t/m 223068BK t/m 3068BLRotterdam22
Callunapad--Rotterdam0
Christoffelkruid1 t/m 1103068RB t/m 3068RGRotterdam85
Citroenkruid1 t/m 203068DRRotterdam20
Cordell Hullpad--Rotterdam0
Cordell Hullplaats1 t/m 3773068VA t/m 3068VHRotterdam335
Curieplaats1 t/m 3893069HA t/m 3069HJRotterdam197
Cymbelkruid--Rotterdam0
Cypergras1 t/m 243068CARotterdam24
Daalheide1 t/m 263069KPRotterdam19
Damastroos1 t/m 813068BWRotterdam41
Dawespad--Rotterdam0
Dawesweg12 t/m 4303069VJ t/m 3069VRRotterdam180
Debijeweg2 t/m 3543069VA t/m 3069VHRotterdam184
Dennekruid1 t/m 2163068SC t/m 3068SMRotterdam158
Doddegras2 t/m 523068BM t/m 3068BNRotterdam26
Dopheide2 t/m 423069LBRotterdam25
Driedistel1 t/m 403068NB t/m 3068NCRotterdam30
Droogbloem25 t/m 473068AWRotterdam6
Duindoorn1 t/m 393068MG t/m 3068MHRotterdam30
Dwerggras2 t/m 333068PCRotterdam18
Ebbekruid1 t/m 363068RH t/m 3068RJRotterdam36
Eenbes4 t/m 263069LMRotterdam12
Egelkruid1 t/m 203068DSRotterdam20
Eikvaren2 t/m 383069HLRotterdam25
Einsteinpad--Rotterdam0
Einsteinplaats1 t/m 11533069JA t/m 3069TJRotterdam353
Eliotpad--Rotterdam0
Eliotplaats1 t/m 4543068EE t/m 3068VSRotterdam403
Elsbes2 t/m 713069LNRotterdam44
Fakkelgras1 t/m 603068BP t/m 3068BRRotterdam54
Fioringras2 t/m 1143068PD t/m 3068PHRotterdam74
Fluitekruid1 t/m 1523068RN t/m 3068RRRotterdam69
Fluitekruidpad--Rotterdam0
G.B. Shawplaats15 t/m 4303068WB t/m 3069BXRotterdam103
Ganzekruid1 t/m 203068RKRotterdam20
Gaspeldoorn1 t/m 393068MJ t/m 3068MKRotterdam30
Geelkruid6 t/m 993068DT t/m 3068SPRotterdam70
Geelkruidpad--Rotterdam0
Gelebrem1 t/m 663068TJ t/m 3068TKRotterdam64
Geluksklaver1 t/m 463069DARotterdam36
Gerardskruid1 t/m 203068DWRotterdam20
Goudkruid1 t/m 1993068SR t/m 3068SZRotterdam132
Grasbuurtpad--Rotterdam0
Haakdistel1 t/m 373068NDRotterdam19
Hammarskjöldplaats2 t/m 3363069RA t/m 3069RJRotterdam259
Hanespoordoorn2 t/m 403068MLRotterdam20
Hartekruid1 t/m 203068RSRotterdam20
Hauwklaver1 t/m 183069DJRotterdam18
Heggedoorn2 t/m 243068MNRotterdam12
Heidekruid5 t/m 1063068RT t/m 3068RXRotterdam77
Heiligenbloem1 t/m 223068ABRotterdam22
Helmbloem1 t/m 273068ACRotterdam20
Hemingwayplaats2 t/m 3363068EA t/m 3068WVRotterdam190
Hendersonplaats1 t/m 73068JMRotterdam2
Hertshoornvaren1 t/m 263069HMRotterdam24
Hertzplaats11 t/m 253068JVRotterdam5
Hesseplaats5 t/m 4413068EA t/m 3069EARotterdam159
Honingklaver1 t/m 223069DDRotterdam21
Hoogerbruggepad--Rotterdam0
Hoornklaver1 t/m 573069DERotterdam41
Hoorntandmos1 t/m 353069AKRotterdam30
Hopklaver1 t/m 653069DBRotterdam40
Inkarnaatklaver1 t/m 513069DNRotterdam34
Ivoordistel1 t/m 403068NE t/m 3068NGRotterdam30
Jeneverbes2 t/m 203069LPRotterdam10
John Mottweg92 t/m 1223068ZT t/m 3069VTRotterdam8
John Steinbeckpad--Rotterdam0
Joliotplaats1 t/m 7283069JJ t/m 3069TTRotterdam374
Kamerlingh Onnesweg503068JRRotterdam1
Kamgras15 t/m 1523068CB t/m 3068CDRotterdam54
Karmozijnbes2 t/m 603069LRRotterdam30
Kelloggplaats1 t/m 9523068JG t/m 3068XTRotterdam640
Kikkerpad--Rotterdam0
Klimroos--Rotterdam0
Klimvaren1 t/m 193069HNRotterdam17
Klimvarenpad--Rotterdam0
Knikbloem1 t/m 363068ADRotterdam34
Kochpad--Rotterdam0
Kogeldistel1 t/m 723068NH t/m 3068NKRotterdam54
Koningsvaren22 t/m 1073069HPRotterdam48
Kraaiheide1 t/m 1133069LCRotterdam99
Kruipbrem1 t/m 763068TE t/m 3068THRotterdam68
Krulmos1 t/m 293069ALRotterdam27
Lavendelheide1 t/m 73069LDRotterdam4
Leermos1 t/m 413069AMRotterdam28
Lentebloem1 t/m 313068AERotterdam31
Lepeltjesheide1 t/m 83069LERotterdam8
Linus Paulingweg3 t/m 243069NMRotterdam19
Loganbes2 t/m 163069LSRotterdam8
Lorentzweg51 t/m 553069KZRotterdam2
Lutulisingel1 t/m 573069CWRotterdam28
Luzerneklaver9 t/m 313069DSRotterdam12
Mannagras1 t/m 263068PJ t/m 3068PKRotterdam26
Marshallweg1 t/m 473068JNRotterdam17
Martin Luther Kingweg7 t/m 213069EWRotterdam2
Max Planckplaats1 t/m 3353068ZA t/m 3068ZHRotterdam176
Meelbes2 t/m 163069LTRotterdam8
Melkdistel--Rotterdam0
Moerasdoorn1 t/m 633068MP t/m 3068MRRotterdam32
Mosweg51 t/m 633069AVRotterdam7
Muurmos1 t/m 413069ANRotterdam36
Myrdalhof1 t/m 313068XTRotterdam30
Naaldvaren1 t/m 233069HRRotterdam12
Nansenplaats1 t/m 3353069CJ t/m 3069CVRotterdam180
Nesseweg--Rotterdam0
Niels Bohrplaats5 t/m 7543068JKRotterdam291
Nieuwe Ommoordseweg1 t/m 993068BS t/m 3068BTRotterdam34
Ommoordse Veld--Rotterdam0
Ommoordseweg873068JERotterdam1
Paardebloem1 t/m 273068AGRotterdam21
Paardehoefklaver--Rotterdam0
Pampagras1 t/m 263068PL t/m 3068PMRotterdam26
Papierbloem1 t/m 153068AHRotterdam15
Parkroos1 t/m 813068BXRotterdam79
Passiebloem1 t/m 483068AJ t/m 3068AKRotterdam46
Pater Pirehof1 t/m 103069CXRotterdam10
Pearl Buckplaats15 t/m 373069BZRotterdam10
Pijlbrem1 t/m 473068TPRotterdam24
Pijpbloem1 t/m 803068AM t/m 3068ANRotterdam65
Pinksterbloem1 t/m 153068ALRotterdam15
President Rooseveltweg22 t/m 1863068TR t/m 3068TSRotterdam72
President Wilsonpad--Rotterdam0
President Wilsonweg12 t/m 543069APRotterdam21
Prins Alexanderlaan22 t/m 253068PN t/m 3068PRRotterdam2
Prins Alexanderpad--Rotterdam0
Raaigras1 t/m 1193068CG t/m 3068CJRotterdam60
Rijsbes1 t/m 363069LZRotterdam35
Rijstgras1 t/m 1203068CL t/m 3068CRRotterdam107
Rijstgraspad--Rotterdam0
Robert Kochplaats1 t/m 3483068JC t/m 3068JDRotterdam336
Rode Klaver1 t/m 663069DPRotterdam53
Roestmos1 t/m 373069ARRotterdam34
Rolklaver6 t/m 1033069DHRotterdam75
Rosa Parksplantsoen--Rotterdam0
Rotsheide1 t/m 943069LGRotterdam75
Rottebanbrug--Rotterdam0
Rupsklaver2 t/m 1143069DCRotterdam85
Rutherfordweg1 t/m 913069KWRotterdam21
Satijnbloem2 t/m 673068JPRotterdam31
Schapegras1 t/m 243068CS t/m 3068CTRotterdam24
Scharlakendoorn1 t/m 563068MS t/m 3068MTRotterdam36
Schoonheide1 t/m 293069KNRotterdam22
Schotelmos2 t/m 103069AWRotterdam5
Selma Lagerlöfweg53 t/m 1403069BTRotterdam18
Sierbloem1 t/m 313068APRotterdam23
Sigrid Undsetweg2 t/m 3003069BVRotterdam182
Sinclair Lewisplaats1 t/m 5183068EC t/m 3068EXRotterdam492
Sneeuwheide2 t/m 203069LHRotterdam18
Speerdistel1 t/m 323068NM t/m 3068NNRotterdam24
Spittelerplaats10 t/m 563069EBRotterdam10
Stamroos--Rotterdam0
Steenbreekvaren2 t/m 223069HSRotterdam19
Stekelbrem1 t/m 863068TA t/m 3068TDRotterdam67
Sterremos1 t/m 393069ASRotterdam28
Streepvaren1 t/m 253069HTRotterdam13
Stresemannpad--Rotterdam0
Stresemannplaats1 t/m 3353068JLRotterdam177
Struikheide3 t/m 923069LJRotterdam81
Struisgras1 t/m 223068CV t/m 3068CWRotterdam22
Söderblomplaats1 t/m 7063069SB t/m 3069STRotterdam364
Tagoreplaats1 t/m 3353069PA t/m 3069PHRotterdam175
Terbregseplein--Rotterdam0
Teunisbloem1 t/m 103068ARRotterdam10
Theeroos1 t/m 763068BZRotterdam73
Thomas Mannplaats150 t/m 5083069NE t/m 3069NJRotterdam179
Trilgras1 t/m 223068CX t/m 3068CZRotterdam22
Trompetbloem1 t/m 213068ASRotterdam21
Troostheide1 t/m 283069KRRotterdam16
Varenhof1 t/m 6373069KG t/m 3069KMRotterdam375
Varenpad--Rotterdam0
Vederdistel1 t/m 313068NPRotterdam16
Veenmos1 t/m 413069ATRotterdam28
Verfbrem1 t/m 233068TNRotterdam12
Vlambloem1 t/m 1653068JE t/m 3068JGRotterdam48
Vleugelvaren1 t/m 293069HVRotterdam29
Von Ossietzkypad11 t/m 353069VSRotterdam13
Vuurdoorn2 t/m 203068MVRotterdam10
Wasbloem11 t/m 163068ATRotterdam6
Wegedoorn2 t/m 203068MXRotterdam10
Wijktuin--Rotterdam0
Winterheide1 t/m 133069LKRotterdam13
Witsenburgpad--Rotterdam0
Witte Klaver1 t/m 703069DLRotterdam47
Wittebrem1 t/m 573068TL t/m 3068TMRotterdam57
Wondklaver1 t/m 253069DRRotterdam13
Zeedistel1 t/m 363068NR t/m 3068NSRotterdam28
Zernikeplaats1 t/m 9343068JA t/m 3068ZSRotterdam545
Zevengetijdeklaver1 t/m 443069DKRotterdam40
Zilverdistel1 t/m 403068NT t/m 3068NVRotterdam24
Zomerdoorn1 t/m 363068MZRotterdam26
Zuurbes1 t/m 373069NLRotterdam26

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 233 openbare ruimtes en 14.202 adressen in de buurt Ommoord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ommoord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ommoord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30687459
Postcode numeriek30696742
WoonkernRotterdam14193
WoonplaatsRotterdam14239
WijkPrins Alexander14239
GemeenteRotterdam14239
StadsdeelPrins Alexander14202
ProvincieZuid-Holland14239
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard14239
LandNederland14239

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ommoord ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ommoord dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ommoord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ommoord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven