Statistieken buurt Pancras-Oost

Aantal inwoners per jaar
De buurt Pancras-Oost telt 2.280 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Pancras-Oost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Pancras-Oost:

JaarAantal inwoners de buurt Pancras-Oost% verschil
20232.2802,47%
20222.225-0,45%
20212.235-2,19%
20202.285-0,22%
20192.290-1,93%
20182.335-3,71%
20172.425-1,42%
20162.4601,23%
20152.430-0,41%
20142.4400,83%
20132.420geen data

Het aantal inwoners in de buurt Pancras-Oost is met 140 personen gedaald van 2.420 personen in 2013 tot 2.280 personen in 2023 (dat is een afname van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -14 personen (-0,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leiden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Pancras-Oost:

In 2013 waren er 2.420 inwoners in de buurt Pancras-Oost. In 2016 is het aantal gestegen tot 2.460 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 40 (1,65%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 30 (1,23%). Het aantal van 2.460 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 2.225 personen. Dit is een daling van 235 (-9,6%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -10 (-0,45%). Het aantal van 2.225 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 2.280 inwoners in de buurt Pancras-Oost.

Over de buurt Pancras-Oost

Buurt Pancras-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 13 hectare, waarvan 12 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.874 adressen per km2. Er wonen 1.630 huishoudens in de buurt Pancras-Oost. Postcode 2312 is de meest voorkomende postcode in de buurt Pancras-Oost. De buurt Pancras-Oost ligt binnen Binnenstad-Noord in de gemeente Leiden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Pancras-Oost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnenstad-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Molenbuurt, 2: Noordvest, 3: D’Oude Morsch, 4: Havenwijk-Noord, 5: De Camp, 6: Marewijk, 7: Havenwijk-Zuid, 8: De Waard, 9: Pancras-West, 10: Pancras-Oost.

Woningkenmerken
Er zijn 1.162 woningen in de buurt Pancras-Oost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leiden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Pancras-Oost was €372.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Pancras-Oost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Pancras-Oost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Pancras-Oost% verschil
2023€372.00012%
2022€333.00014%
2021€291.0008,2%
2020€269.00012%
2019€240.000-1,64%
2018€244.0006,1%
2017€230.0008,5%
2016€212.00022%
2015€174.000-5,9%
2014€185.000-3,14%
2013€191.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Pancras-Oost is met €181.000 toegenomen van €191.000 in 2013 tot €372.000 in 2023 (dat is een toename van 95%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.100 (7,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leiden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Pancras-Oost met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leiden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Pancras-Oost is €372.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 9% en er zijn 1.162 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Leiden (geel), 10 wijken (oranje) en 52 buurten (blauw). De buurt Pancras-Oost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Pancras-Oost: er zijn 754 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Pancras-Oost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.315 totaal in de buurt Pancras-Oost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Pancras-Oost telt in totaal 1.315 adressen, met 1.314 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Pancras-Oost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Leiden
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Pancras-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Pancras-Oost. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Pancras-Oost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Pancras-Oost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Pancras-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leiden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Pancras-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Pancras-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Pancras-Oost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Pancras-Oost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.325355600
20221.385312528
20211.385316534
20201.400329556
20191.415325550
20181.435335565
20171.430370625
20161.380401679
20151.415377638
20141.415381644
20131.404377639

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Pancras-Oost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 58%, herkomst uit Europese landen: 16% en herkomst uit landen buiten Europa: 26% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 58%, herkomst uit Europa: 16% en herkomst van buiten Europa: 26%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leiden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Pancras-Oost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Pancras-Oost in 2022 zijn Westers (435 inwoners) en Overig (255 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Pancras-Oost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Pancras-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Pancras-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leiden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leiden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Pancras-Oost zijn G (326 adressen) en C (243 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Pancras-Oost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Pancras-Oost: 326 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Pancras-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Pancras-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Pancras-Oost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Pancras-Oost.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Pancras-Oost voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Pancras-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Herengrachtkerk in Leiden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Herengrachtkerk in Leiden is uitgebracht. Stembureau De Herengrachtkerk in Leiden was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Pancras-Oost. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Leiden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Herengrachtkerk in Leiden bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 24 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Pancras-Oost stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 113 stembureaus in de gemeente Leiden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leiden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Pancras-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Binnenstad-Noord (Pancras-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Binnenstad-Noord is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Pancras-Oost is €27.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.500. Buurt Pancras-Oost telt 1.900 inkomensontvangers op 2.280 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,1% procent van de huishoudens in buurt Pancras-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Binnenstad-Noord (Pancras-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Binnenstad-Noord is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (325 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Pancras-Oost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Pancras-Oost zijn in totaal 325 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Pancras-Oost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Pancras-Oost
Er zijn 11 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Pancras-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Pancras-Oost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 11 elektrische auto’s in de buurt Pancras-Oost. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Pancras-Oost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 496 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Pancras-Oost in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Pancras-Oost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 626 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Pancras-Oost (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 416 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Pancras-Oost in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Pancras-Oost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Pancras-Oost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 118 misdrijven in de buurt Pancras-Oost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Pancras-Oost, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Pancras-Oost zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.512 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Pancras-Oost 118 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Pancras-Oost in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (25 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Pancras-Oost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Pancras-Oost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Pancras-Oost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Pancras-Oost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leiden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 26,75 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Pancras-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Pancras-Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Pancras-Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Pancras-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Pancras-Oost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Pancras-Oost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Pancras-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Pancras-Oost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Pancras-Oost. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Pancras-Oost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pancras-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pancras-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Pancras-Oost heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pancras-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pancras-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
71% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Pancras-Oost gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pancras-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pancras-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Pancras-Oost heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pancras-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pancras-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Pancras-Oost heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pancras-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pancras-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
63% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Pancras-Oost heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pancras-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pancras-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Pancras-Oost voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pancras-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pancras-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Pancras-Oost heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pancras-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pancras-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Pancras-Oost doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pancras-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pancras-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Pancras-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal325Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie25Aantal2022
G+I Handel en horeca30Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.280Aantal2023
Mannen1.040Aantal2023
Vrouwen1.250Aantal2023
0 tot 15 jaar120Aantal2023
15 tot 25 jaar820Aantal2023
25 tot 45 jaar755Aantal2023
45 tot 65 jaar400Aantal2023
65 jaar of ouder195Aantal2023
Ongehuwd1.805Aantal2023
Gehuwd320Aantal2023
Gescheiden125Aantal2023
Verweduwd35Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid19.817Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag590Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar530Aantal2021
Opleidingsniveau hoog900Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,40%Percentage2022
WMO cliënten95Aantal2022
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief687Aantal2023
Energielabels Voorlopig484Aantal2023
Energielabels Onbepaald144Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++5Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+8Aantal2023
Energielabels A59Aantal2023
Energielabels B88Aantal2023
Energielabels C243Aantal2023
Energielabels D145Aantal2023
Energielabels E103Aantal2023
Energielabels F194Aantal2023
Energielabels G326Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker17%percentage2020
Overmatige drinker11%percentage2020
Ondergewicht4%percentage2020
Normaal gewicht64%percentage2020
Overgewicht31%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn62%percentage2020
Wekelijkse sporters62%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk71%percentage2020
Lopen naar school of werk35%percentage2020
Fietsen naar school of werk56%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam36%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren13%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen26%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid22%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie62%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.630Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.215Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen270Aantal2023
Huishoudens met kinderen140Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen53%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen70%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW160Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.325Aantal2023
Herkomst Europa355Aantal2023
Herkomst buiten Europa600Aantal2023
Geboren in Nederland1.325Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa285Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa415Aantal2023
Autochtoon1.385Aantal2022
Westers totaal435Aantal2022
Niet-westers totaal405Aantal2022
Marokko65Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers255Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal61Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting12Aantal2022
Verkeersovertredingen13Aantal2022
Vernieling16Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven118Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km118Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km182Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km19Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km75Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km80Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km27Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km114Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km149Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km53Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km201Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km246Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km21,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km154Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km84Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km79Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km75Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05460103Code2023
RegionaamPancras-OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05460103Code2023
Oppervlakte totaal13Aantal hectaren2023
Oppervlakte land12Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2312.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.874Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.315Aantal2023
Adressen met postcode1.315Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.172Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.315Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.172Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen471Aantal2023
Panden549Aantal2023
Adressen met panden1.276Aantal2023
Panden voor 170088Aantal2023
Panden 1700 tot 1900533Aantal2023
Panden 1900 tot 1925242Aantal2023
Panden 1925 tot 195018Aantal2023
Panden 1950 tot 197046Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 1990280Aantal2023
Panden 1990 tot 200040Aantal2023
Panden 2000 tot 20103Aantal2023
Panden 2010 tot 20208Aantal2023
Panden 2020 en later18Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal455Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine375Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof80Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte3.965Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.162Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€372.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning34%Percentage2023
Percentage meergezinswoning66%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen22%Percentage2023
Huurwoningen totaal78%Percentage2023
In bezit woningcorporatie49%Percentage2023
In bezit overige verhuurders29%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement754Aantal2023
Tussen of geschakelde woning367Aantal2023
Hoekwoning45Aantal2023
Tweeonder1kap4Aantal2023
Vrijstaande woning2Aantal2023
Ligplaats1Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend7Aantal2023
Woningtype n.v.t.142Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leiden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Pancras-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Pancras-Oost
Tabel met 1.315 adressen in de buurt Pancras-Oost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Pancras-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leiden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Blommendaalspoort1 t/m 142312TTLeiden11
Duivelshoornpoort--Leiden0
François Houttijnshof1 t/m 92312KPLeiden9
Gansoordbrug--Leiden0
Gekroonde Haanpoort2 t/m 162312KGLeiden8
Groenesteeg2 t/m 662312SP t/m 2312TMLeiden71
Herenbrug--Leiden0
Herengracht2 t/m 1342312LD t/m 2312LHLeiden130
Hof van Venetië2 t/m 122312TALeiden11
Hooigracht1 t/m 892312KM t/m 2312KPLeiden131
Ir. Driessenstraat1 t/m 1272312KZLeiden48
Kerksteeg1 t/m 82312LE t/m 2312SHLeiden8
Kloosterpoort1 t/m 2612312EMLeiden132
Kraaierbrug--Leiden0
Lourisbrug--Leiden0
Middelstegracht1 t/m 1632312TR t/m 2312TXLeiden268
Molenwerfsteeg--Leiden0
Nieuwe Rijn64 t/m 982312JJ t/m 2312JMLeiden69
Oude Rijn57 t/m 932312HCLeiden39
Roggebroodshof1 t/m 32312TPLeiden3
Schachtenhof1 t/m 92312TNLeiden9
Scheluwbrug--Leiden0
Sint Anna Aalmoeshuis1 t/m 142312TZLeiden10
Sophiahof1 t/m 42312MSLeiden2
Uiterstegracht1 t/m 2002312TB t/m 2312THLeiden167
Van der Lubbehof1 t/m 332312CJLeiden35
Vestestraat1 t/m 1542312ST t/m 2312SZLeiden143
Willemshof1 t/m 52312MXLeiden5
Zwartehandspoort1 t/m 62312TVLeiden6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 29 openbare ruimtes en 1.315 adressen in de buurt Pancras-Oost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Pancras-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Pancras-Oost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek23121315
WoonkernLeiden1315
WoonplaatsLeiden1322
WijkBinnenstad-Noord1322
GemeenteLeiden1322
StadsdeelMidden1315
ProvincieZuid-Holland1322
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland1315
LandNederland1322

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Pancras-Oost ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Pancras-Oost dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Pancras-Oost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Pancras-Oost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven