Statistieken Schildersbuurt-West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Schildersbuurt-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Schildersbuurt-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Schildersbuurt-West telt 14.350 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Schildersbuurt-West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Schildersbuurt-West:

JaarAantal inwoners de Schildersbuurt-West% verschil
202314.3500,24%
202214.315-0,07%
202114.325-0,49%
202014.3951,23%
201914.2200,74%
201814.1150,57%
201714.0350,11%
201614.020-1,61%
201514.250-1,72%
201414.500-2,82%
201314.920geen data

Het aantal inwoners in de Schildersbuurt-West is met 570 personen afgenomen van 14.920 personen in 2013 tot 14.350 personen in 2023 (dat is een kleine afname van 3,82%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -57 personen (-0,38%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Haag.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Schildersbuurt-West:

In 2013 telde de Schildersbuurt-West 14.920 inwoners. Het aantal van 14.920 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2016 is het aantal gedaald tot 14.020 personen. Dit is een daling van 900 (-6%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -230 (-1,61%). Het aantal van 14.020 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 14.350 inwoners in de Schildersbuurt-West.

Over de Schildersbuurt-West

Schildersbuurt-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 64 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 8.665 adressen per km2. Er wonen 6.535 huishoudens in de Schildersbuurt-West. Postcode 2525 is de meest voorkomende postcode in de Schildersbuurt-West. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Schildersbuurt-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schildersbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schildersbuurt-Noord, 2: Schildersbuurt-West, 3: Schildersbuurt-Oost.

Woningkenmerken
Er zijn 5.835 woningen in de Schildersbuurt-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Schildersbuurt-West was €242.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Schildersbuurt-West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Schildersbuurt-West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Schildersbuurt-West% verschil
2023€242.00013%
2022€214.00014%
2021€188.00017%
2020€161.00017%
2019€138.00011%
2018€124.0008,8%
2017€114.0003,64%
2016€110.0003,77%
2015€106.000-0,93%
2014€107.000-7,8%
2013€116.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Schildersbuurt-West is met €126.000 gegroeid van €116.000 in 2013 tot €242.000 in 2023 (dat is een stijging van 109%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.600 (7,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Haag.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Schildersbuurt-West met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Haag.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Schildersbuurt-West is €242.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 5.835 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel), wijk Schildersbuurt (oranje) en 2 buurten (blauw). De Schildersbuurt-West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Schildersbuurt-West: er zijn 5.133 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Schildersbuurt-West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.264 totaal in de Schildersbuurt-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Schildersbuurt-West telt in totaal 6.264 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Schildersbuurt-West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: gebruiksdoelen
In de Schildersbuurt-West zijn er 5.856 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Schildersbuurt-West.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 630 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de Schildersbuurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Schildersbuurt-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Schildersbuurt-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Schildersbuurt-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Schildersbuurt-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Schildersbuurt-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Schildersbuurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Schildersbuurt-West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Schildersbuurt-West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.1751.85011.330
20221.1851.84311.287
20211.1651.84711.313
20201.0851.86811.442
20191.0851.84411.291
20181.0801.83011.205
20171.0901.81711.128
20161.0801.81611.124
20151.1001.84611.304
20141.3051.85211.343
20131.1941.92711.799

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Schildersbuurt-West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 8,2%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 79% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 8%, herkomst uit Europa: 13% en herkomst van buiten Europa: 79%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Schildersbuurt-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Schildersbuurt-West in 2022 zijn Turkije (4.005 inwoners) en Marokko (2.445 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Schildersbuurt-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Schildersbuurt-West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Schildersbuurt-West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Schildersbuurt-West zijn B (1.841 adressen) en A (1.330 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Schildersbuurt-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de Schildersbuurt-West: 1.841 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 140 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Schildersbuurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Schildersbuurt-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Schildersbuurt-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Schildersbuurt-West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Schildersbuurt-West voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Schildersbuurt-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de Schildersbuurt-West

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de Schildersbuurt-West. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de Schildersbuurt-West. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de Schildersbuurt-West.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 568 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€19.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Schildersbuurt-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Schildersbuurt (Schildersbuurt-West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Schildersbuurt is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Schildersbuurt-West is €19.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.900. Schildersbuurt-West telt 10.800 inkomensontvangers op 14.350 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
24% procent van de huishoudens in Schildersbuurt-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Schildersbuurt (Schildersbuurt-West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Schildersbuurt is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.185 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Schildersbuurt-West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Schildersbuurt-West zijn in totaal 2.185 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Schildersbuurt-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Schildersbuurt-West
Er zijn 36 elektrische auto’s in mei 2024 in de Schildersbuurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Schildersbuurt-West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 36 elektrische auto’s in de Schildersbuurt-West. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Schildersbuurt-West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.687 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Schildersbuurt-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Schildersbuurt-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.067 op naam geregistreerde voertuigen in de Schildersbuurt-West (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.524 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Schildersbuurt-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Schildersbuurt-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Schildersbuurt-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.067 misdrijven in de Schildersbuurt-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Schildersbuurt-West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Schildersbuurt-West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 14.528 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Schildersbuurt-West 1.067 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Schildersbuurt-West in 2023 zijn Ongevallen (weg) (152 delicten) en Horizontale fraude (96 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Schildersbuurt-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 93 misdrijven in de Schildersbuurt-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Schildersbuurt-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Schildersbuurt-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,84 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Schildersbuurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Schildersbuurt-West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Schildersbuurt-West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Schildersbuurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Schildersbuurt-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Schildersbuurt-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Schildersbuurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Schildersbuurt-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Schildersbuurt-West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Schildersbuurt-West drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Schildersbuurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Schildersbuurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
69% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Schildersbuurt-West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Schildersbuurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Schildersbuurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Schildersbuurt-West gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Schildersbuurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Schildersbuurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
69% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Schildersbuurt-West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Schildersbuurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Schildersbuurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Schildersbuurt-West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Schildersbuurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Schildersbuurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
62% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Schildersbuurt-West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Schildersbuurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Schildersbuurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
67% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Schildersbuurt-West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Schildersbuurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Schildersbuurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Schildersbuurt-West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Schildersbuurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Schildersbuurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
13% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Schildersbuurt-West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Schildersbuurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Schildersbuurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Schildersbuurt-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.185Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij255Aantal2023
B-F Nijverheid en energie815Aantal2023
G+I Handel en horeca250Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie125Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening260Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg340Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten120Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.350Aantal2023
Mannen7.280Aantal2023
Vrouwen7.075Aantal2023
0 tot 15 jaar2.545Aantal2023
15 tot 25 jaar2.225Aantal2023
25 tot 45 jaar4.355Aantal2023
45 tot 65 jaar3.655Aantal2023
65 jaar of ouder1.580Aantal2023
Ongehuwd8.425Aantal2023
Gehuwd4.040Aantal2023
Gescheiden1.475Aantal2023
Verweduwd410Aantal2023
Geboorte totaal150Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid22.422Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag6.160Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.440Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.640Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura415Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2022
WMO cliënten1.285Aantal2022
WMO cliënten relatief90Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning910Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel331Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.359Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.574Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++15Aantal2024
Energielabels A+90Aantal2024
Energielabels A1.330Aantal2024
Energielabels B1.841Aantal2024
Energielabels C1.047Aantal2024
Energielabels D403Aantal2024
Energielabels E214Aantal2024
Energielabels F205Aantal2024
Energielabels G785Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn77%percentage2020
Drinker36%percentage2020
Zware drinker5%percentage2020
Overmatige drinker2%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht40%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht23%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters36%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk64%percentage2020
Lopen naar school of werk47%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam67%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam22%percentage2020
Emotioneel eenzaam46%percentage2020
Sociaal eenzaam45%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven81%percentage2020
Moeite met rondkomen34%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk12%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)21%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)19%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid65%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking13%percentage2020
Gezichtsbeperking18%percentage2020
Mobiliteitsbeperking26%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen34%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie62%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie18%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.535Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.115Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.035Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.380Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie50%Percentage2022
Percentage werknemers75%Percentage2022
Percentage zelfstandigen25%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers10.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€19.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen59%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen7,3%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen61%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen16%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum24%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum31%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum35%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.270Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO930Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW150Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.340Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.175Aantal2023
Herkomst buiten Nederland13.180Aantal2023
Herkomst Europa1.850Aantal2023
Herkomst buiten Europa11.330Aantal2023
Geboren in Nederland1.175Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa230Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.745Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.620Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa6.585Aantal2023
Autochtoon1.185Aantal2022
Westers totaal1.865Aantal2022
Niet-westers totaal11.265Aantal2022
Marokko2.445Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba350Aantal2022
Suriname2.280Aantal2022
Turkije4.005Aantal2022
Overig niet-westers2.180Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal299Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven134Aantal2023
Milieu overtredingen5Aantal2023
Oplichting127Aantal2023
Verkeersovertredingen273Aantal2023
Vernieling115Aantal2023
Overige misdrijven114Aantal2023
Totaal misdrijven1.067Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km92Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km65Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km125Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km65Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km458Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km772Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km44Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km258Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km328Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km325Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km566Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km448Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km812Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km47,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km105Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km151Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km124Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km273Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km160Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km109Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km74Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km57Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05182915Code2023
RegionaamSchildersbuurt-WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05182915Code2023
Oppervlakte totaal64Aantal hectaren2023
Oppervlakte land64Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid8.665Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.264Aantal2024
Adressen met postcode6.258Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.856Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie75Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie91Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie40Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie14Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie111Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie110Aantal2024
Verblijfsobjecten6.264Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.568Aantal2024
Adressen met pand6.255Aantal2024
Percelen met adres1.485Aantal2024
Adressen met perceel6.264Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.264Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.856Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900227Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925258Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950166Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19808Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199049Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000630Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201029Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020194Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900463Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.030Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950763Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197025Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980133Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990349Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.659Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010398Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020341Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later94Aantal2024
Postcodegebied2512HL-2571VVNaam2024
Meest voorkomende postcode2525Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode50%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade64Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade76Aantal2022
Verkeersongevallen totaal140Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.410Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.670Aantal2023
Personenautos - overige brandstof735Aantal2023
Personenautos per huishouden0,52Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte5.328Aantal2023
Motorfietsen85Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.835Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€242.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning12%Percentage2023
Percentage meergezinswoning88%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen23%Percentage2023
Huurwoningen totaal76%Percentage2023
In bezit woningcorporatie54%Percentage2023
In bezit overige verhuurders22%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement5.133Aantal2024
Tussen of geschakelde woning630Aantal2024
Hoekwoning87Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning4Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.408Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Schildersbuurt-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Schildersbuurt-West
Tabel met 6.264 adressen in de Schildersbuurt-West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Schildersbuurt-West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abraham van Beyerenstraat1 t/m 1152525TA t/m 2525TJDen Haag85
Bakhuizenstraat1 t/m 3122525BA t/m 2525PGDen Haag180
Brueghelstraat2 t/m 3022525RA t/m 2525RNDen Haag273
De Bockstraat3 t/m 712525SW t/m 2525SZDen Haag55
De Heemstraat2 t/m 4402525EK t/m 2525EVDen Haag259
De Lierstraat1 t/m 302512RW t/m 2512RXDen Haag12
De Vliegerstraat1 t/m 1322525BC t/m 2525BKDen Haag74
Delftselaan1 t/m 1612512RA t/m 2512RJDen Haag186
Fabritiusstraat2 t/m 762525VE t/m 2525VGDen Haag38
Govert Flinckstraat--Den Haag0
Groenesteinstraat1 t/m 1282512SH t/m 2512SLDen Haag103
Groenteweg1 t/m 1342525JS t/m 2525JZDen Haag3
Hillegondastraat2 t/m 282512TSDen Haag17
Hobbemaplein4 t/m 1012526JA t/m 2526JDDen Haag12
Hobbemastraat165 t/m 3942526JJ t/m 2526JXDen Haag187
Hoefkade489 t/m 11582525LA t/m 2526BXDen Haag178
Honselersdijkstraat4 t/m 1652512RK t/m 2512RRDen Haag101
Honthorststraat1 t/m 1402525EW t/m 2525GCDen Haag124
Houckgeeststraat2 t/m 302525TVDen Haag15
Jacobastraat1 t/m 2802512HZ t/m 2512JGDen Haag178
Joris van der Haagenstraat1 t/m 1082525TP t/m 2525TTDen Haag77
Loosduinsekade1 t/m 972571BM t/m 2571BSDen Haag320
Mijtensstraat1 t/m 1852525TW t/m 2525VCDen Haag99
Monstersestraat2 t/m 2102512PA t/m 2512PEDen Haag99
Moreelsestraat--Den Haag0
Netscherstraat1 t/m 1912525AL t/m 2525ASDen Haag133
Paletplein25 t/m 802526GW t/m 2526GZDen Haag55
Parallelweg226 t/m 5112525NM t/m 2525NRDen Haag120
Rozenburgstraat1 t/m 2122512SM t/m 2512SWDen Haag149
Ruijsdaelstraat11 t/m 1602525AA t/m 2525AKDen Haag122
Saenredamstraat4 t/m 132525TNDen Haag5
Schapenlaan3 t/m 1462512HT t/m 2512HXDen Haag80
Seghersstraat1 t/m 1392525BL t/m 2525BSDen Haag110
Snijdersstraat2 t/m 1132525BT t/m 2525BXDen Haag60
Stortenbekerstraat70 t/m 4032525SE t/m 2525SVDen Haag195
Ter Heijdestraat1 t/m 662512SE t/m 2512SGDen Haag75
Terwestenpad4 t/m 352525BDDen Haag21
Terwestenstraat3 t/m 1432525GD t/m 2525GKDen Haag101
Trooststraat3 t/m 1002525GN t/m 2525GWDen Haag76
Uitenhagestraat1 t/m 1332571PW t/m 2571VVDen Haag13
Vaillantlaan1 t/m 3672526HA t/m 2526HKDen Haag245
Vaillantplein17 t/m 392526HZDen Haag14
Van Damstraat2 t/m 362512PGDen Haag32
Van Goghstraat2 t/m 1472512TA t/m 2512TGDen Haag166
Van Miereveltstraat1 t/m 1762525EA t/m 2525EJDen Haag69
Van Ostadestraat257 t/m 6162526EV t/m 2526GVDen Haag213
Van de Veldestraat8 t/m 1382525AT t/m 2525AZDen Haag94
Van der Lissestraat3 t/m 192525VDDen Haag10
Van der Neerstraat2 t/m 2982525CL t/m 2525CZDen Haag262
Van der Vennestraat20 t/m 1852525CA t/m 2525CKDen Haag104
Vermeerstraat1 t/m 562525VH t/m 2525VMDen Haag13
Verspronckstraat17 t/m 422525RP t/m 2525RRDen Haag24
Vollevensstraat1 t/m 302525VSDen Haag20
Wateringsestraat5 t/m 2862512PH t/m 2512PTDen Haag158
Westlandseplein2 t/m 1122512SX t/m 2512SZDen Haag60
Westlandsestraat2 t/m 432512SB t/m 2512SCDen Haag16
Wouwermanstraat1 t/m 1812525KM t/m 2525KSDen Haag109
Zoutkeetsingel1 t/m 1402512HL t/m 2512HSDen Haag137
Zusterstraat1 t/m 1962512TH t/m 2512TRDen Haag164
’s-Gravenzandelaan1 t/m 2762512JH t/m 2512JTDen Haag364

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 60 openbare ruimtes en 6.264 adressen in de Schildersbuurt-West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Den Haag
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Schildersbuurt-West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Schildersbuurt-West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek25122097
Postcode numeriek25253103
Postcode numeriek2526727
Postcode numeriek2571331
WoonkernDen Haag6264
WoonplaatsDen Haag6266
WijkSchildersbuurt6266
GemeenteDen Haag6266
StadsdeelCentrum6264
ProvincieZuid-Holland6266
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland6266
LandNederland6266

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Schildersbuurt-West ‘raken’ met het aantal adressen uit de Schildersbuurt-West dat in het betreffende gebied ligt.

Schildersbuurt-West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Schildersbuurt-West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven