Statistieken buurt Ulgersmaborg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ulgersmaborg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ulgersmaborg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Ulgersmaborg telt 2.265 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ulgersmaborg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ulgersmaborg:

JaarAantal inwoners de buurt Ulgersmaborg% verschil
20232.2652,03%
20222.220-0,67%
20212.2359%
20202.050-1,44%
20192.0800%
20182.0806,1%
20171.9600,77%
20161.9450,26%
20151.940-0,05%
20141.941-0,77%
20131.956geen data

De bevolking van de buurt Ulgersmaborg is met 309 personen toegenomen van 1.956 personen in 2013 tot 2.265 personen in 2023 (dat is een grote toename van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 31 personen (1,53%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Ulgersmaborg:

In 2013 telde de buurt Ulgersmaborg 1.956 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 1.940 personen. Dit is een daling van 16 (-0,82%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -1 (-0,05%). Het aantal van 1.940 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.265 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 325 (17%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 45 (2,03%). Het aantal van 2.265 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Ulgersmaborg

Buurt Ulgersmaborg heeft afgerond een totale oppervlakte van 105 hectare, waarvan 100 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.680 adressen per km2. Er wonen 960 huishoudens in de buurt Ulgersmaborg. Postcode 9731 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ulgersmaborg. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de buurt Ulgersmaborg voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ulgersmaborg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noorddijk en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noorddijk, 2: Drielanden, 3: Kardinge, 4: Lewenborg-Noord, 5: Zilvermeer ...Toon meer... Kaart van de wijk Noorddijk en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noorddijk, 2: Drielanden, 3: Kardinge, 4: Lewenborg-Noord, 5: Zilvermeer, 6: Hunzepark, 7: Lewenborg-Zuid, 8: Lewenborg-West, 9: Ulgersmaborg, 10: Ruischerbrug, 11: Ruischerwaard, 12: Oosterhoogebrug ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 920 woningen in de buurt Ulgersmaborg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Ulgersmaborg was €351.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Ulgersmaborg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ulgersmaborg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Ulgersmaborg% verschil
2023€351.00020%
2022€292.00014%
2021€256.00011%
2020€231.0007,4%
2019€215.0007,5%
2018€200.0007,5%
2017€186.0003,33%
2016€180.0002,27%
2015€176.000-18%
2014€214.000-3,60%
2013€222.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Ulgersmaborg is met €129.000 gegroeid van €222.000 in 2013 tot €351.000 in 2023 (dat is een groei van 58%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.900 (5,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Ulgersmaborg met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Groningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ulgersmaborg is €351.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 920 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Groningen (geel), 16 woonplaatsen (groen), wijk Noorddijk en omgeving (oranje) en 11 buurten (blauw). De buurt Ulgersmaborg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Ulgersmaborg: er zijn 532 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ulgersmaborg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.143 totaal in de buurt Ulgersmaborg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Ulgersmaborg telt in totaal 1.143 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Ulgersmaborg liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Groningen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Ulgersmaborg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ulgersmaborg. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Ulgersmaborg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ulgersmaborg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ulgersmaborg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ulgersmaborg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Ulgersmaborg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Ulgersmaborg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ulgersmaborg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.815155295
20221.825136259
20211.825141269
20201.680127243
20191.725122233
20181.745115220
20171.640110210
20161.640105200
20151.635105200
20141.644102194
20131.657102196

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Ulgersmaborg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 6,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 5,2% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ulgersmaborg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ulgersmaborg in 2022 zijn Westers (205 inwoners) en Overig (115 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ulgersmaborg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Ulgersmaborg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ulgersmaborg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ulgersmaborg zijn C (485 adressen) en A (204 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ulgersmaborg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Ulgersmaborg: 485 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ulgersmaborg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ulgersmaborg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ulgersmaborg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ulgersmaborg.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ulgersmaborg voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ulgersmaborg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Lavendelweg in Groningen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Lavendelweg in Groningen is uitgebracht. Stembureau Lavendelweg in Groningen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Ulgersmaborg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Lavendelweg in Groningen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Ulgersmaborg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 485 stembureaus in de gemeente Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ulgersmaborg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noorddijk en omgeving (Ulgersmaborg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noorddijk en omgeving is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ulgersmaborg is €27.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.000. Buurt Ulgersmaborg telt 1.700 inkomensontvangers op 2.265 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,70% procent van de huishoudens in buurt Ulgersmaborg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noorddijk en omgeving (Ulgersmaborg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noorddijk en omgeving is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (360 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ulgersmaborg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ulgersmaborg zijn in totaal 360 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 360 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 355 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ulgersmaborg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Ulgersmaborg
Er zijn 27 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Ulgersmaborg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ulgersmaborg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 27 elektrische auto’s in de buurt Ulgersmaborg. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ulgersmaborg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.090 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Ulgersmaborg in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ulgersmaborg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.475 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ulgersmaborg (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.095 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ulgersmaborg in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ulgersmaborg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ulgersmaborg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 104 misdrijven in de buurt Ulgersmaborg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ulgersmaborg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ulgersmaborg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.279 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Ulgersmaborg 104 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ulgersmaborg in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (18 delicten) en Horizontale fraude (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Ulgersmaborg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Ulgersmaborg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ulgersmaborg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ulgersmaborg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Ulgersmaborg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Ulgersmaborg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ulgersmaborg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 18 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ulgersmaborg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ulgersmaborg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ulgersmaborg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ulgersmaborg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ulgersmaborg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Ulgersmaborg. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ulgersmaborg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ulgersmaborg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ulgersmaborg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ulgersmaborg heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ulgersmaborg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ulgersmaborg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ulgersmaborg voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ulgersmaborg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ulgersmaborg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ulgersmaborg heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ulgersmaborg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ulgersmaborg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
16% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ulgersmaborg heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ulgersmaborg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ulgersmaborg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ulgersmaborg heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ulgersmaborg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ulgersmaborg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ulgersmaborg voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ulgersmaborg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ulgersmaborg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ulgersmaborg heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ulgersmaborg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ulgersmaborg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ulgersmaborg doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ulgersmaborg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ulgersmaborg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ulgersmaborg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal360Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca70Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening75Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.265Aantal2023
Mannen1.115Aantal2023
Vrouwen1.155Aantal2023
0 tot 15 jaar440Aantal2023
15 tot 25 jaar245Aantal2023
25 tot 45 jaar610Aantal2023
45 tot 65 jaar600Aantal2023
65 jaar of ouder370Aantal2023
Ongehuwd1.235Aantal2023
Gehuwd850Aantal2023
Gescheiden125Aantal2023
Verweduwd65Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief18Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.265Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag400Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar640Aantal2022
Opleidingsniveau hoog700Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten60Aantal2022
WMO cliënten relatief27Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning940Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel199Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel365Aantal2024
Adressen met definitief energielabel579Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++5Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A204Aantal2024
Energielabels B188Aantal2024
Energielabels C485Aantal2024
Energielabels D13Aantal2024
Energielabels E5Aantal2024
Energielabels F13Aantal2024
Energielabels G27Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn55%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk17%percentage2020
Fietsen naar school of werk52%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)6%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)5%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal960Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens240Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen315Aantal2023
Huishoudens met kinderen400Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€229x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW310Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.815Aantal2023
Herkomst buiten Nederland450Aantal2023
Herkomst Europa155Aantal2023
Herkomst buiten Europa295Aantal2023
Geboren in Nederland1.815Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa170Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa125Aantal2023
Autochtoon1.825Aantal2022
Westers totaal205Aantal2022
Niet-westers totaal190Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers115Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal49Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting11Aantal2023
Verkeersovertredingen18Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven104Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km131Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km120Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km159Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km294Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km21,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km69Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00141204Code2023
RegionaamUlgersmaborgNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00141204Code2023
Oppervlakte totaal105Aantal hectaren2023
Oppervlakte land100Aantal hectaren2023
Oppervlakte water4Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.680Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.143Aantal2024
Adressen met postcode1.086Aantal2024
Adressen met woonfunctie926Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie115Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie25Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie14Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie58Aantal2024
Verblijfsobjecten1.143Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.039Aantal2024
Adressen met pand1.140Aantal2024
Percelen met adres896Aantal2024
Adressen met perceel1.143Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.143Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom926Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19257Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195018Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197079Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990704Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200052Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201030Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020135Aantal2024
Panden met adres 2020 en later7Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19257Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195018Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197093Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990733Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200080Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201041Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020139Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later17Aantal2024
Postcodegebied9731AV-9731JSNaam2024
Meest voorkomende postcode9731Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.030Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine830Aantal2023
Personenautos - overige brandstof200Aantal2023
Personenautos per huishouden1,07Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.030Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad920Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€351.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement51Aantal2024
Tussen of geschakelde woning532Aantal2024
Hoekwoning197Aantal2024
Tweeonder1kap71Aantal2024
Vrijstaande woning75Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.217Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ulgersmaborg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ulgersmaborg
Tabel met 1.140 adressen in de buurt Ulgersmaborg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ulgersmaborg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akeleiweg50 t/m 2049731JB t/m 9731JDGroningen81
Beckerweg1 t/m 259731AW t/m 9731AZGroningen49
Beneluxweg5-Groningen1
Bieslookstraat1 t/m 709731HG t/m 9731HHGroningen68
Bovenstreek1 t/m 199731DHGroningen22
Dragonstraat1 t/m 1319731JL t/m 9731JSGroningen98
Gentiaanstraat1 t/m 759731BN t/m 9731BZGroningen39
Grondzijl4 t/m 279731DGGroningen18
Kamilleweg20 t/m 639731JE t/m 9731JHGroningen26
Kervelpad2 t/m 39731DEGroningen2
Korianderweg1 t/m 599731HV t/m 9731HZGroningen38
Kruidenpad--Groningen0
Lavendelweg5 t/m 1179731HM t/m 9731HTGroningen77
Marjoleinstraat1 t/m 1179731DA t/m 9731DDGroningen113
Melisseweg1 t/m 1109731BM t/m 9731BXGroningen112
Oosterhamrikbaan1-Groningen1
Oostersluisweg99731AVGroningen1
Pimpernelstraat1 t/m 229731DWGroningen19
Pop Dijkemaweg37 t/m 1049731BC t/m 9731BHGroningen55
Rozemarijnstraat1 t/m 459731HJGroningen23
Stadsweg229731CRGroningen2
Stratinghpad--Groningen0
Tormentilstraat1 t/m 1319731DM t/m 9731DVGroningen125
Ulgersmaweg1 t/m 1499731BJ t/m 9731BVGroningen75
Wijnruitstraat1 t/m 349731DXGroningen34
Windepad--Groningen0
Windestraat--Groningen0
Wolfsklauwstraat1 t/m 669731HB t/m 9731HEGroningen61

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 28 openbare ruimtes en 1.140 adressen in de buurt Ulgersmaborg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ulgersmaborg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ulgersmaborg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek97311083
WoonkernGroningen1140
WoonplaatsGroningen1144
WijkNoorddijk en omgeving1144
GemeenteGroningen1144
StadsdeelOost1140
ProvincieGroningen1144
WaterschapWaterschap Noorderzijlvest1140
LandNederland1144

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ulgersmaborg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ulgersmaborg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ulgersmaborg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ulgersmaborg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven