Statistieken buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal in de gemeente Stein. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal in de gemeente Stein. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal telt 2.605 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal:

JaarAantal inwoners de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal% verschil
20232.6050,97%
20222.5800,39%
20212.5700,39%
20202.5602,20%
20192.5050,20%
20182.500-0,40%
20172.5100,20%
20162.505-0,60%
20152.520-0,40%
20142.530-1,94%
20132.580geen data

De bevolking van de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal is met 25 personen toegenomen van 2.580 personen in 2013 tot 2.605 personen in 2023 (dat is een stijging van 0,97%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 personen (0,10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Stein.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal:

In 2013 waren er 2.580 inwoners in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. In 2018 is het aantal gedaald tot 2.500 personen. Dit is een daling van 80 (-3,10%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -10 (-0,40%). Het aantal van 2.500 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.605 personen. De stijging ten opzichte van 2018 is 105 (4,20%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 25 (0,97%). Het aantal van 2.605 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal

Buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal heeft afgerond een totale oppervlakte van 224 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 580 adressen per km2. Er wonen 1.195 huishoudens in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Postcode 6129 is de meest voorkomende postcode in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. De buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal ligt binnen Urmond in de gemeente Stein. De streek Graetheide valt gedeeltelijk binnen de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Het Molenpark ligt binnen de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Urmond met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nattenhoven, 2: Berg, 3: Urmond ten westen van Julianakanaal, 4: Urmond ten oosten van Julianakanaal.

Woningkenmerken
Er zijn 1.229 woningen in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Stein in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal was €293.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal% verschil
2023€293.00019%
2022€247.0005,1%
2021€235.0004,91%
2020€224.0006,7%
2019€210.0006,1%
2018€198.0008,8%
2017€182.0003,41%
2016€176.0001,73%
2015€173.000-4,42%
2014€181.000-4,23%
2013€189.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal is met €104.000 gestegen van €189.000 in 2013 tot €293.000 in 2023 (dat is een groei van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.400 (4,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Stein.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal is €293.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 1.229 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Stein (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal: er zijn 358 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.356 totaal in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal telt in totaal 1.356 adressen, met 1.347 verblijfsobjecten en 9 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Stein
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal zijn er 1.234 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 371 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Stein bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.160250195
20222.170230180
20212.155233182
20202.145233182
20192.115219171
20182.115216169
20172.120219171
20162.130211164
20152.150208162
20142.176199155
20132.193217170

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 9,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 8,4% en herkomst van buiten Europa: 6,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Stein naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal in 2022 zijn Westers (290 inwoners) en Overig (60 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Stein:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Stein. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.980630
Tussenwoning2.820970
Hoekwoning3.0501.130
Twee onder één kap woning2.9101.100
Vrijstaande woning3.7101.480
Huurwoning2.140790
Eigen woning3.1701.160

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal zijn C (315 adressen) en A (277 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal: 315 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Stein bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Urmond ten oosten van Julianakanaal
Bevolking5331.163
Adressen2.055580
Autos265717

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Buurthuis Urmond

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Buurthuis Urmond is uitgebracht. Stembureau Buurthuis Urmond was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Buurthuis Urmond bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 27 stembureaus in de gemeente Stein en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Stein. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Stein.

Stembureaus Stein

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Stein: Urmond ten oosten van Julianakanaal is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal is €30.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.200. Buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal telt 2.200 inkomensontvangers op 2.605 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Stein.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (350 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal zijn in totaal 350 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal
Er zijn 32 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 32 elektrische auto’s in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.823 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.288 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.684 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 71 misdrijven in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.428 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal 71 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal in 2023 zijn Ongevallen (weg) (9 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Stein.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,36 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal350Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca45Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening110Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.605Aantal2023
Mannen1.280Aantal2023
Vrouwen1.325Aantal2023
0 tot 15 jaar330Aantal2023
15 tot 25 jaar225Aantal2023
25 tot 45 jaar595Aantal2023
45 tot 65 jaar705Aantal2023
65 jaar of ouder755Aantal2023
Ongehuwd1.010Aantal2023
Gehuwd1.220Aantal2023
Gescheiden200Aantal2023
Verweduwd180Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.163Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag900Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar650Aantal2022
Opleidingsniveau hoog400Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,7%Percentage2022
WMO cliënten185Aantal2022
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.160Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel161Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel510Aantal2024
Adressen met definitief energielabel685Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+14Aantal2024
Energielabels A277Aantal2024
Energielabels B157Aantal2024
Energielabels C315Aantal2024
Energielabels D219Aantal2024
Energielabels E46Aantal2024
Energielabels F131Aantal2024
Energielabels G33Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht57%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk32%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk19%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam27%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.195Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens360Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen465Aantal2023
Huishoudens met kinderen370Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€173x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO150Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW690Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.160Aantal2023
Herkomst buiten Nederland445Aantal2023
Herkomst Europa250Aantal2023
Herkomst buiten Europa195Aantal2023
Geboren in Nederland2.160Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa175Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa85Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Autochtoon2.170Aantal2022
Westers totaal290Aantal2022
Niet-westers totaal120Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers60Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven71Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km126Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09710202Code2023
RegionaamUrmond ten oosten van JulianakanaalNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09710202Code2023
Oppervlakte totaal224Aantal hectaren2023
Oppervlakte land224Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid580Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.356Aantal2024
Adressen met postcode1.306Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.234Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie28Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie22Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie15Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie50Aantal2024
Verblijfsobjecten1.347Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen9Aantal2024
Panden met adres1.094Aantal2024
Adressen met pand1.347Aantal2024
Percelen met adres1.043Aantal2024
Adressen met perceel1.356Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.345Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom11Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.226Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom8Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195027Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970345Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980371Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990168Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200065Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201049Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202065Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195030Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970384Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980374Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990190Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000153Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201083Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020129Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied6129EL-6171RANaam2024
Meest voorkomende postcode6129Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.605Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.370Aantal2023
Personenautos - overige brandstof235Aantal2023
Personenautos per huishouden1,34Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte717Aantal2023
Motorfietsen135Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.229Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€293.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement237Aantal2024
Tussen of geschakelde woning237Aantal2024
Hoekwoning154Aantal2024
Tweeonder1kap358Aantal2024
Vrijstaande woning248Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.113Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Stein. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal
Tabel met 1.386 adressen in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Stein.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aek1 t/m 76129NEUrmond7
Aldrinstraat1 t/m 156129HJUrmond15
Armstrongstraat1 t/m 86129HGUrmond8
Belikstraat2 t/m 476129PN t/m 6129PPUrmond46
Bergerweg8 t/m 106129PGUrmond2
Bramertweg2 t/m 426129PL t/m 6129PMUrmond40
Chemelot 16101-weg1616171ZZStein3
Chemelot ZX-weg--Urmond0
Churchillstraat1 t/m 116129GSUrmond12
Collinsstraat2 t/m 156129HHUrmond13
Conventuelenstraat5 t/m 96129PXUrmond3
De Heibrök--Stein0
De Heibrök--Urmond0
Doctor Ariënsstraat2 t/m 146129HKUrmond13
Doctor Kuyperstraat1 t/m 156129GRUrmond16
Doctor Nolensstraat1 t/m 206129GMUrmond20
Doctor Poelsstraat1 t/m 166129GLUrmond16
Doctor Schaepmanstraat16129JBUrmond1
Gagarinstraat2 t/m 136129HEUrmond26
Golstraat1 t/m 196129PSUrmond10
Goselingstraat1 t/m 126129HTUrmond10
Graetheidelaan2 t/m 866129GC t/m 6129GHUrmond75
Groenzicht1 t/m 186129RBUrmond11
Haagveld1 t/m 66129RCUrmond6
Heggeweg--Stein0
Heideweg--Stein0
Heirstraat1 t/m 366129PKUrmond32
Henri Hermansstraat2 t/m 126129GKUrmond6
Hoogaers1 t/m 156129NCUrmond13
Kampweg--Stein0
Kanaalboulevard1 t/m 296129NAUrmond29
Kapellerweg--Urmond0
Kapelweg1 t/m 286129EPUrmond25
Kruiersweg1 t/m 26129HLUrmond2
Kruisstraat1 t/m 156129GJUrmond9
Limbrichterweg--Urmond0
Lindehagen13 t/m 406129RAUrmond12
Louisegroeveweg1 t/m 76129PJUrmond7
Maalsteenstraat1 t/m 216129JHUrmond21
Maaspont1 t/m 116129NDUrmond9
Marktschip2 t/m 826129NBUrmond68
Mauritslaan1 t/m 826129EL t/m 6129PAUrmond68
Middenveld1 t/m 306129PRUrmond29
Molenweg Zuid4 t/m 896129PHUrmond35
Mulderspad3 t/m 136129JAUrmond6
Nieuwe Postbaan--Urmond0
Nieuwe Postbaan16171RAStein1
Odalaan1 t/m 806129HV t/m 6129HZUrmond63
Oude Baan--Urmond0
Paalweg1 t/m 206129EZUrmond16
Pannestraat1 t/m 246129PTUrmond23
Past Losenstraat1 t/m 116129ERUrmond9
Past vd Heijdenstraat1 t/m 136129ESUrmond13
Pater Laurentstraat1 t/m 146129ETUrmond14
Praamstraat2 t/m 176129JGUrmond13
Rienstraat2 t/m 186129JDUrmond14
Rooseveltstraat1 t/m 256129GTUrmond14
Ruys de Beerenbroucklaan1 t/m 906129HA t/m 6129HDUrmond75
Sint Antoniusplein1 t/m 576129EV t/m 6129EXUrmond95
Sint Franciscusstraat1 t/m 226129GNUrmond24
Sitterweg16129GVUrmond1
Sjirperspad1 t/m 56129HSUrmond4
Slagboomweg1 t/m 396129GAUrmond22
Speelheuvel1 t/m 636129PV t/m 6129PWUrmond56
Spilstraat1 t/m 196129JEUrmond16
Spoorweglaan--Urmond0
Staakijzerstraat2 t/m 316129JCUrmond21
Swentiboldlaan29 t/m 766129HP t/m 6129HRUrmond32
Thorbeckestraat1 t/m 206129GPUrmond20
Urmonderhof1 t/m 316129PBUrmond70
Urmonderplein1 t/m 436129PCUrmond45
Veestraat306171CMStein1
Verkelgrosweg--Urmond0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 73 openbare ruimtes en 1.386 adressen in de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Stein
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek61291334
Postcode numeriek61715
WoonkernStein3
WoonkernUrmond1343
WoonplaatsStein9
WoonplaatsUrmond1389
WijkUrmond1398
GemeenteStein1398
ProvincieLimburg1398
WaterschapWaterschap Limburg1398
LandNederland1398

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Urmond ten oosten van Julianakanaal en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven