Statistieken buurt Vijfhuizen Nieuwebrug

Aantal inwoners per jaar
De buurt Vijfhuizen Nieuwebrug telt 535 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug:

JaarAantal inwoners de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug% verschil
20235357%
20225004,17%
20214806,7%
20204507,1%
20194207,7%
201839011%
201735013%
20163101,64%
20153055,2%
20142903,57%
2013280geen data

Het aantal inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is met 255 personen gegroeid van 280 personen in 2013 tot 535 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote stijging van 91%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 26 personen (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug:

In 2013 waren er 280 inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Het aantal van 280 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 535 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 255 (91%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 35 (7%). Het aantal van 535 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug

Buurt Vijfhuizen Nieuwebrug heeft afgerond een totale oppervlakte van 140 hectare, waarvan 128 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 640 adressen per km2. Er wonen 290 huishoudens in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Postcode 2141 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. De buurt Vijfhuizen Nieuwebrug ligt binnen Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer.

De naam van deze buurt veranderde van Vijfhuizen-Nieuwebrug in 2013 naar Vijfhuizen Nieuwe Brug in 2014. De naam van deze buurt veranderde van Vijfhuizen Nieuwe Brug in 2014 naar Vijhuizen Nieuwebrug in 2015. De naam van deze buurt veranderde van Vijhuizen Nieuwebrug in 2020 naar Vijfhuizen Nieuwebrug in 2021.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vijfhuizen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Vijfhuizen Nieuwebrug, 2: Vijfhuizen Omgeving, 3: Vijfhuizen, 4: Vijfhuizen Stellinghof.

Woningkenmerken
Er zijn 79 woningen in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug was €577.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Vijfhuizen Nieuwebrug% verschil
2023€577.00013%
2022€510.00022%
2021€417.00027%
2020€328.000-0,61%
2019€330.0003,77%
2018€318.000-7,8%
2017€345.000165%
2016€130.000-2,99%
2015€134.00021%
2014€111.000-9%
2013€122.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is met €455.000 gestegen van €122.000 in 2013 tot €577.000 in 2023 (dat is een groei van 373%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €45.500 (23%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is €577.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 79 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlemmermeer (geel), 23 woonplaatsen (groen), wijk Vijfhuizen (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Vijfhuizen Nieuwebrug wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Standplaatsen komen het meeste voor in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug: er zijn 311 adressen met het woningtype standplaats.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 455 totaal in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Vijfhuizen Nieuwebrug telt in totaal 455 adressen, met 137 verblijfsobjecten, 311 standplaatsen en 7 ligplaatsen. 70% van de adressen in buurt Vijfhuizen Nieuwebrug ligt binnen de bebouwde kom en 30% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Haarlemmermeer
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234306540
20224055936
20213905634
20203655332
20193405030
20183204327
20172804327
20162503723
20152503421
20142442818
20132412415

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 8,6% en herkomst van buiten Europa: 5,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlemmermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Vijfhuizen Nieuwebrug
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug in 2022 zijn Westers (75 inwoners) en Suriname (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug zijn A (33 adressen) en G (24 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug: 33 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 16 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau OBS Camelot in Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau OBS Camelot in Haarlem is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Stembureau OBS Camelot in Haarlem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau OBS Camelot in Haarlem bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau OBS Camelot in Haarlem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 248 stembureaus in de gemeente Haarlemmermeer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vijfhuizen (Vijfhuizen Nieuwebrug is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vijfhuizen is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is €28.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.200. Buurt Vijfhuizen Nieuwebrug telt 400 inkomensontvangers op 535 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,3% procent van de huishoudens in buurt Vijfhuizen Nieuwebrug heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vijfhuizen (Vijfhuizen Nieuwebrug is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vijfhuizen is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (150 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug zijn in totaal 150 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 150 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 145 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug
Er zijn 21 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 21 elektrische auto’s in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 503 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 758 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 475 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 34 misdrijven in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 296 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug 34 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug in 2022 zijn Diefstal/inbraak woning (7 delicten) en Diefstal af/uit/van ov. voertuigen (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 37,38 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
19% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal150Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners535Aantal2023
Mannen290Aantal2023
Vrouwen250Aantal2023
0 tot 15 jaar60Aantal2023
15 tot 25 jaar35Aantal2023
25 tot 45 jaar155Aantal2023
45 tot 65 jaar185Aantal2023
65 jaar of ouder100Aantal2023
Ongehuwd275Aantal2023
Gehuwd160Aantal2023
Gescheiden80Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid419Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag150Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar180Aantal2021
Opleidingsniveau hoog80Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief40Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.630Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief42Aantal2023
Energielabels Voorlopig57Aantal2023
Energielabels Onbepaald351Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A33Aantal2023
Energielabels B11Aantal2023
Energielabels C16Aantal2023
Energielabels D3Aantal2023
Energielabels E2Aantal2023
Energielabels F9Aantal2023
Energielabels G24Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal290Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens140Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen85Aantal2023
Huishoudens met kinderen70Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers61%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 39%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€116x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW90Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland430Aantal2023
Herkomst Europa65Aantal2023
Herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland430Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Autochtoon405Aantal2022
Westers totaal75Aantal2022
Niet-westers totaal20Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal20Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting3Aantal2022
Verkeersovertredingen3Aantal2022
Vernieling6Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven34Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km506Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km63Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03941571Code2023
RegionaamVijfhuizen NieuwebrugNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03941571Code2023
Oppervlakte totaal140Aantal hectaren2023
Oppervlakte land128Aantal hectaren2023
Oppervlakte water12Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2141.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid640Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal455Aantal2023
Adressen met postcode450Aantal2023
Adressen met woonfunctie80Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom317Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom138Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom62Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom18Aantal2023
Percelen334Aantal2023
Panden118Aantal2023
Adressen met panden136Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19004Aantal2023
Panden 1900 tot 192527Aantal2023
Panden 1925 tot 195011Aantal2023
Panden 1950 tot 197011Aantal2023
Panden 1970 tot 19809Aantal2023
Panden 1980 tot 19908Aantal2023
Panden 1990 tot 200018Aantal2023
Panden 2000 tot 201018Aantal2023
Panden 2010 tot 202030Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal16Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal340Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine270Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof65Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte264Aantal2023
Motorfietsen70Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad79Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€577.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen90%Percentage2023
Huurwoningen totaal10%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement2Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1Aantal2023
Hoekwoning2Aantal2023
Tweeonder1kap18Aantal2023
Vrijstaande woning57Aantal2023
Ligplaats7Aantal2023
Standplaats311Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend2Aantal2023
Woningtype n.v.t.57Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Vijfhuizen Nieuwebrug: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug
Tabel met 455 adressen in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlemmermeer.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Haarlemmerstraatweg1792065AEHaarlemmerliede1
Hybrideweg100 t/m 1912141DMVijfhuizen14
Klein Belgie10 t/m 382141DSVijfhuizen31
Lieoever792033ADHaarlem1
Provincialeweg N20522141BZVijfhuizen1
Rijksweg A9--Vijfhuizen0
Ringvaart-Vijfhuizerdijk301 t/m 307-Vijfhuizen4
Ringvaart-Zwanenburgerdijk--Vijfhuizen0
Rottewegje42065AGVijfhuizen1
Spaarnwouderweg46 t/m 562141BXVijfhuizen6
Vijfhuizerdijk153 t/m 2482141BH t/m 2141BLVijfhuizen200
Zonnehoek1 t/m 1982141DRVijfhuizen180
Zwanenburgerdijk21 t/m 312141BMVijfhuizen16

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 13 openbare ruimtes en 455 adressen in de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Vijfhuizen Nieuwebrug. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek20331
Postcode numeriek20652
Postcode numeriek2141447
WoonkernHaarlemmerliede1
WoonkernNieuwebrug296
IndustriekernVijfhuizen20
WoonplaatsHaarlem1
WoonplaatsHaarlemmerliede1
WoonplaatsVijfhuizen455
WijkVijfhuizen457
GemeenteHaarlemmermeer457
ProvincieNoord-Holland457
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland455
LandNederland457

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Vijfhuizen Nieuwebrug ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Vijfhuizen Nieuwebrug en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven