Statistieken buurt Vinkhuizen-Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Vinkhuizen-Zuid telt 4.835 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vinkhuizen-Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vinkhuizen-Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt Vinkhuizen-Zuid% verschil
20234.8351,47%
20224.765-0,83%
20214.805-1,23%
20204.865-0,82%
20194.9050,93%
20184.8601,67%
20174.780-1,24%
20164.840-0,62%
20154.8701,67%
20144.7900,84%
20134.750geen data

De bevolking van de buurt Vinkhuizen-Zuid is met 85 inwoners gegroeid van 4.750 inwoners in 2013 tot 4.835 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 1,79%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 inwoners (0,18%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid:

In 2013 waren er 4.750 inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid. Het aantal van 4.750 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 4.905 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 155 (3,26%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 45 (0,93%). Het aantal van 4.905 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 4.835 inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid.

Over de buurt Vinkhuizen-Zuid

Buurt Vinkhuizen-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 104 hectare, waarvan 102 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.753 adressen per km2. Er wonen 2.435 huishoudens in de buurt Vinkhuizen-Zuid. Postcode 9743 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vinkhuizen-Zuid. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Groningen. Het Diamantpark ligt binnen de buurt Vinkhuizen-Zuid.

De naam van deze buurt veranderde van Lewenborg-Zuid in 2014 naar Vinkhuizen-Zuid in 2015. De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de buurt Vinkhuizen-Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vinkhuizen-Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuw-West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dorkwerd, 2: Reitdiep, 3: Vinkhuizen-Noord, 4: De Held, 5: Friesestraatweg, 6: Vinkhuizen-Zuid, 7: Westpark, 8: Hoendiep, 9: De Suikerzijde-Noord, 10: De Suikerzijde-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 2.323 woningen in de buurt Vinkhuizen-Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Vinkhuizen-Zuid was €238.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Vinkhuizen-Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vinkhuizen-Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Vinkhuizen-Zuid% verschil
2023€238.00017%
2022€203.0009,7%
2021€185.0006,3%
2020€174.00011%
2019€157.00011%
2018€142.0007,6%
2017€132.0003,94%
2016€127.000-1,55%
2015€129.000-5,1%
2014€136.000-3,55%
2013€141.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Vinkhuizen-Zuid is met €97.000 gegroeid van €141.000 in 2013 tot €238.000 in 2023 (dat is een stijging van 69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.700 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Vinkhuizen-Zuid is €238.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 2.323 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Groningen (geel), 16 woonplaatsen (groen), wijk Nieuw-West (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Vinkhuizen-Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Vinkhuizen-Zuid: er zijn 1.287 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Vinkhuizen-Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.605 totaal in de buurt Vinkhuizen-Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Vinkhuizen-Zuid telt in totaal 2.605 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Vinkhuizen-Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Groningen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Vinkhuizen-Zuid zijn er 2.323 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Vinkhuizen-Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 598 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Vinkhuizen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Vinkhuizen-Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Vinkhuizen-Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Vinkhuizen-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Vinkhuizen-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Vinkhuizen-Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vinkhuizen-Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.9403801.520
20223.0053521.408
20213.0803451.380
20203.1203491.396
20193.1903431.372
20183.2353251.300
20173.2203121.248
20163.3053071.228
20153.3653011.204
20143.3532871.150
20133.3252851.140

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 61%, herkomst uit Europese landen: 7,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 31% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europa: 6% en herkomst van buiten Europa: 24%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Vinkhuizen-Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Vinkhuizen-Zuid in 2022 zijn Overig (620 inwoners) en Westers (565 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Vinkhuizen-Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Vinkhuizen-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Vinkhuizen-Zuid zijn A (930 adressen) en C (486 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Vinkhuizen-Zuid: 930 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Vinkhuizen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Vinkhuizen-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Vinkhuizen-Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Vinkhuizen-Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vinkhuizen-Zuid voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Vinkhuizen-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Vinkhuizen-Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Vinkhuizen-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Vinkhuizen-Zuid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Vinkhuizen-Zuid.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 485 stembureaus in de gemeente Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Vinkhuizen-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuw-West (Vinkhuizen-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuw-West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Vinkhuizen-Zuid is €20.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.700. Buurt Vinkhuizen-Zuid telt 3.700 inkomensontvangers op 4.835 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
19% procent van de huishoudens in buurt Vinkhuizen-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuw-West (Vinkhuizen-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuw-West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Vinkhuizen-Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Vinkhuizen-Zuid zijn in totaal 295 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 295 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 290 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Vinkhuizen-Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Vinkhuizen-Zuid
Er zijn 17 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Vinkhuizen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Vinkhuizen-Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de buurt Vinkhuizen-Zuid. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Vinkhuizen-Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.501 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Vinkhuizen-Zuid in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vinkhuizen-Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.863 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Vinkhuizen-Zuid (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.324 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Vinkhuizen-Zuid in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vinkhuizen-Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 293 misdrijven in de buurt Vinkhuizen-Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Vinkhuizen-Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Vinkhuizen-Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.148 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Vinkhuizen-Zuid 293 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Vinkhuizen-Zuid in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (37 delicten) en Winkeldiefstal (34 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Vinkhuizen-Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 19 misdrijven in de buurt Vinkhuizen-Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Vinkhuizen-Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Vinkhuizen-Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 27,51 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Vinkhuizen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Vinkhuizen-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Vinkhuizen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Vinkhuizen-Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Vinkhuizen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vinkhuizen-Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vinkhuizen-Zuid heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vinkhuizen-Zuid gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
74% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vinkhuizen-Zuid heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
38% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vinkhuizen-Zuid heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vinkhuizen-Zuid heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vinkhuizen-Zuid voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vinkhuizen-Zuid heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
19% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Vinkhuizen-Zuid doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vinkhuizen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vinkhuizen-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca55Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.835Aantal2023
Mannen2.245Aantal2023
Vrouwen2.590Aantal2023
0 tot 15 jaar760Aantal2023
15 tot 25 jaar725Aantal2023
25 tot 45 jaar1.025Aantal2023
45 tot 65 jaar1.155Aantal2023
65 jaar of ouder1.170Aantal2023
Ongehuwd2.600Aantal2023
Gehuwd1.335Aantal2023
Gescheiden550Aantal2023
Verweduwd350Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal95Aantal2022
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.740Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.360Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.350Aantal2022
Opleidingsniveau hoog750Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura145Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten745Aantal2022
WMO cliënten relatief156Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning960Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2022
Adressen zonder energielabel224Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel333Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.048Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++5Aantal2024
Energielabels A++16Aantal2024
Energielabels A+144Aantal2024
Energielabels A930Aantal2024
Energielabels B281Aantal2024
Energielabels C486Aantal2024
Energielabels D269Aantal2024
Energielabels E193Aantal2024
Energielabels F29Aantal2024
Energielabels G28Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn54%percentage2020
Drinker66%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters36%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk51%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel eenzaam36%percentage2020
Sociaal eenzaam36%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking18%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen24%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.435Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.225Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen510Aantal2023
Huishoudens met kinderen700Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie50%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen60%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8,6%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar23%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen66%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen7,3%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,9%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum19%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum28%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum34%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand440Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO260Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.070Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.940Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.900Aantal2023
Herkomst Europa380Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.520Aantal2023
Geboren in Nederland2.945Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa660Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa240Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa860Aantal2023
Autochtoon3.005Aantal2022
Westers totaal565Aantal2022
Niet-westers totaal1.195Aantal2022
Marokko120Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba165Aantal2022
Suriname190Aantal2022
Turkije95Aantal2022
Overig niet-westers620Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal133Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven34Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting35Aantal2023
Verkeersovertredingen40Aantal2023
Vernieling35Aantal2023
Overige misdrijven16Aantal2023
Totaal misdrijven293Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km139Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km119Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km169Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km64Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km302Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km24,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km33Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km69Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00140901Code2023
RegionaamVinkhuizen-ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00140901Code2023
Oppervlakte totaal104Aantal hectaren2023
Oppervlakte land102Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.753Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.605Aantal2024
Adressen met postcode2.417Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.323Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie12Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie22Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie208Aantal2024
Verblijfsobjecten2.605Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.140Aantal2024
Adressen met pand2.605Aantal2024
Percelen met adres601Aantal2024
Adressen met perceel2.605Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.605Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.323Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970598Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980259Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199020Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200025Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010146Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202091Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.249Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980749Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199020Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200060Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010435Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202091Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied9743BA-9743XVNaam2024
Meest voorkomende postcode9743Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.500Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.250Aantal2023
Personenautos - overige brandstof255Aantal2023
Personenautos per huishouden0,62Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.471Aantal2023
Motorfietsen85Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.323Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€238.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning45%Percentage2023
Percentage meergezinswoning55%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen23%Percentage2023
Huurwoningen totaal77%Percentage2023
In bezit woningcorporatie69%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement1.287Aantal2024
Tussen of geschakelde woning764Aantal2024
Hoekwoning249Aantal2024
Tweeonder1kap12Aantal2024
Vrijstaande woning11Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.282Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Vinkhuizen-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Vinkhuizen-Zuid
Tabel met 2.605 adressen in de buurt Vinkhuizen-Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vinkhuizen-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aluminiumstraat1 t/m 449743SB t/m 9743SGGroningen46
Arduinlaan1 t/m 369743TE t/m 9743TGGroningen39
Basaltstraat1 t/m 2949743TP t/m 9743TZGroningen45
Boraxstraat1 t/m 1719743VK t/m 9743VPGroningen89
Diamantlaan12 t/m 1689743BA t/m 9743BKGroningen165
Dolomietstraat2 t/m 749743VB t/m 9743VDGroningen37
Donghornstertunnel--Groningen0
Goudlaan2 t/m 2839743CA t/m 9743EBGroningen166
Granietstraat1 t/m 729743VV t/m 9743XKGroningen109
Kaliumstraat1 t/m 449743RR t/m 9743RVGroningen37
Kobaltstraat1 t/m 239743RMGroningen20
Koperstraat1 t/m 299743RW t/m 9743RXGroningen25
Leisteenstraat1 t/m 349743VA t/m 9743VCGroningen41
Magnesiumlaan1 t/m 719743TA t/m 9743TDGroningen69
Mangaanstraat1 t/m 409743RN t/m 9743RPGroningen25
Marmerstraat1 t/m 729743XD t/m 9743XHGroningen107
Mergelstraat1 t/m 409743STGroningen29
Metaallaan1 t/m 2959743BN t/m 9743BZGroningen170
Natriumstraat1 t/m 169743RZGroningen16
Onyxstraat1 t/m 529743SXGroningen46
Platinalaan1 t/m 5759743GA t/m 9743GZGroningen243
Porfierstraat1 t/m 369743VE t/m 9743VHGroningen41
Pyrietstraat1 t/m 719743XA t/m 9743XCGroningen100
Radiumstraat1 t/m 2319743SH t/m 9743SVGroningen129
Siersteenlaan418 t/m 4849743ES t/m 9743EZGroningen240
Travertijnstraat2 t/m 129743SZGroningen4
Veldspaatstraat2 t/m 3689743XK t/m 9743XVGroningen238
Vuursteenstraat1 t/m 569743SWGroningen24
Zandsteenlaan1 t/m 2079743TH t/m 9743TNGroningen123
Zilverhof1 t/m 189743RSGroningen18
Zilverlaan1 t/m 2639743RC t/m 9743RLGroningen164
Zilverpad--Groningen0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 32 openbare ruimtes en 2.605 adressen in de buurt Vinkhuizen-Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Groningen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Vinkhuizen-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Vinkhuizen-Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek97432417
WoonkernGroningen2605
WoonplaatsGroningen2607
WijkNieuw-West2607
GemeenteGroningen2607
StadsdeelWest2605
ProvincieGroningen2607
WaterschapWaterschap Noorderzijlvest2607
LandNederland2607

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Vinkhuizen-Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Vinkhuizen-Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Vinkhuizen-Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Vinkhuizen-Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven