Statistieken buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg telt 120 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg:

JaarAantal inwoners de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg% verschil
2023120-4,0%
20221254,17%
20211200%
20201200%
20191200%
2018120-4,0%
20171258,7%
2016115-4,17%
20151204,35%
2014115-4,17%
2013120geen data

In 2023 waren er 120 personen in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Lelystad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg:

In 2013 telde de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg 120 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 115 personen. Dit is een daling van 5 (-4,17%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 115 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2016 was het aantal ook op het laagste punt van 115 personen. In 2017 is het aantal gestegen tot 125 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 10 (8,7%). Het aantal van 125 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 was het aantal ook op het hoogste punt van 125 personen. In 2023 waren er 120 inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.

Over de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg

Buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.434 hectare, waarvan 1.421 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3 adressen per km2. Er wonen 35 huishoudens in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Postcode 8219 is de meest voorkomende postcode in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Lelystad. De streek Urkerhoek ligt binnen de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.

De gegevens van de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Buitengebied met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg, 2: Karperweg IJsselmeerdijk, 3: Visvijverbos, 4: Strand Houtribhoek Houtribbos, 5: Beginweg Bronsweg Jupiterweg ...Toon meer... Kaart van de wijk Buitengebied met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg, 2: Karperweg IJsselmeerdijk, 3: Visvijverbos, 4: Strand Houtribhoek Houtribbos, 5: Beginweg Bronsweg Jupiterweg, 6: Zuigerplaspark, 7: Industrieterrein Oostervaart West, 8: Industrieterrein Oostervaart Midden, 9: Industrieterrein Oostervaart Oost, 10: Overijsselse Hout Jagersbos, 11: Edelhert- Runder- Wisent- Elandweg, 12: Sportveld Beginweg Overijsselse Hout, 13: Overijsselse Hout Hoefslag Hondsdraf, 14: Gelderse Hout, 15: Lisdodde- Dronter- Zeeasterweg -pad, 16: Flevobos, 17: Natuurpark Lelystad, 18: Larserplein, 19: Flevopoort II, 20: Flevopoort I, 21: Bedrijvenpark Larserpoort, 22: Hollandse Hout, 23: Vlotgrasweg, 24: Larservaartbos, 25: Airport Lelystad, 26: Larserbos Rietweg, 27: Meerkoetenweg Eendenweg Larserpad, 28: Oostvaardersplassen, 29: Vogelweg Meeuwenweg Pijlstaartweg, 30: Knarbos, 31: Pijlstaartweg Vleetweg Larserweg ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 36 woningen in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lelystad in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg was €682.000 in 2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg% verschil
2023€680.000-0,29%
2022€682.00015%
2021€594.000-2,62%
2020€610.000-0,81%
2019€615.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is met €65.000 toegenomen van €615.000 in 2019 tot €680.000 in 2023 (dat is een groei van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2019 tot en met 2023 was €16.250 (2,77%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Lelystad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is €680.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 8% en er zijn 36 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Lelystad (geel), wijk Buitengebied (oranje) en 22 buurten (blauw). De buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg: er zijn 36 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 39 totaal in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg telt in totaal 39 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg liggen buiten de bebouwde kom.

Adressen Lelystad
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg zijn er 36 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 19 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lelystad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202311505
202212005
2021110010
202011505
201911505
201811505
201712005
201611005
201511505
201411005
201311406

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 5,0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lelystad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg in 2022 zijn Westers (5 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lelystad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lelystad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg zijn D (24 adressen) en C (3 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel D komt het meeste voor in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg: 24 adressen hebben energielabel D. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Stembureau Kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Lelystad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 76 stembureaus in de gemeente Lelystad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lelystad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Buitengebied (Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Buitengebied is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is €32.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is geen data. Buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg telt 100 inkomensontvangers op 120 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
geen data procent van de huishoudens in buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Buitengebied (Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Buitengebied is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (40 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg zijn in totaal 40 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 40 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 35 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg
Er zijn 4 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 4 elektrische auto’s in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 36 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 67 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 43 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 9 misdrijven in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 70 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. Voor 17% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 70 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg 9 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (2 delicten) en Ongevallen (weg) (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lelystad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 41,67 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg geen data over sterfte bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
6% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
36% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
32% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
97% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal40Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca0Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners120Aantal2023
Mannen65Aantal2023
Vrouwen55Aantal2023
0 tot 15 jaar35Aantal2023
15 tot 25 jaar10Aantal2023
25 tot 45 jaar30Aantal2023
45 tot 65 jaar30Aantal2023
65 jaar of ouder10Aantal2023
Ongehuwd65Aantal2023
Gehuwd55Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag20Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar30Aantal2022
Opleidingsniveau hoog30Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.890Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel32Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A2Aantal2024
Energielabels B2Aantal2024
Energielabels C3Aantal2024
Energielabels D24Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F3Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht1%percentage2020
Normaal gewicht56%percentage2020
Overgewicht41%percentage2020
Ernstig overgewicht9%percentage2020
Roker9%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk18%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam32%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam5%percentage2020
Emotioneel eenzaam16%percentage2020
Sociaal eenzaam19%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2020
Moeite met rondkomen4%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren2%percentage2020
Vrijwilligerswerk38%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid88%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen20%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2020
Gehoorbeperking1%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie34%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal35Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen10Aantal2023
Huishoudens met kinderen25Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW10Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland115Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon120Aantal2022
Westers totaal5Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven9Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand9,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand57,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand27,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand35Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09951019Code2023
RegionaamVisvijver- Bijl- Klokbeker- PlavuizenwegNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09951019Code2023
Oppervlakte totaal1.434Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.421Aantal hectaren2023
Oppervlakte water13Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal39Aantal2024
Adressen met postcode39Aantal2024
Adressen met woonfunctie36Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten39Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres39Aantal2024
Adressen met pand39Aantal2024
Percelen met adres36Aantal2024
Adressen met perceel39Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom39Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom36Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197019Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198014Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197019Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198014Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied8219PA-8219RANaam2024
Meest voorkomende postcode8219Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal75Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine35Aantal2023
Personenautos - overige brandstof40Aantal2023
Personenautos per huishouden2,14Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte5Aantal2023
Motorfietsen10Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad36Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€680.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond100%Percentage2023
Percentage onbewoond0%Percentage2023
Koopwoningen81%Percentage2023
Huurwoningen totaal19%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders19%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning36Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lelystad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg
Tabel met 39 adressen in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lelystad.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bijltocht--Lelystad0
Bijlweg2 t/m 138219PELelystad8
Houtribweg1118219RALelystad1
Kamperhoektocht--Lelystad0
Klokbekertocht--Lelystad0
Klokbekertocht--Lelystad0
Klokbekerweg2 t/m 218219PDLelystad8
Plavuizenweg1 t/m 68219PALelystad3
RW A6 Rivierduin--Lelystad0
Swifterringweg11 t/m 178219PGLelystad4
Visvijvertocht--Lelystad0
Visvijverweg36 t/m 648219PB t/m 8219PCLelystad15
Vuursteentocht--Lelystad0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 13 openbare ruimtes en 39 adressen in de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Lelystad
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek821939
WoonplaatsLelystad46
WijkBuitengebied46
GemeenteLelystad46
ProvincieFlevoland46
WaterschapWaterschap Zuiderzeeland46
LandNederland46

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven