Statistieken buurt Vlietwijk

Aantal inwoners per jaar
De buurt Vlietwijk telt 3.780 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vlietwijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vlietwijk:

JaarAantal inwoners de buurt Vlietwijk% verschil
20233.780-1,18%
20223.8250,13%
20213.820-0,65%
20203.8450,65%
20193.8200,00%
20183.8200,00%
20173.8202,0%
20163.7450,67%
20153.7200,00%
20143.7201,50%
20133.665geen data

De bevolking van de buurt Vlietwijk is met 115 personen gestegen van 3.665 personen in 2013 tot 3.780 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 3,14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 personen (0,31%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Voorschoten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Vlietwijk:

In 2013 waren er 3.665 inwoners in de buurt Vlietwijk. Het aantal van 3.665 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 3.845 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 180 (4,91%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 25 (0,65%). Het aantal van 3.845 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 3.780 inwoners in de buurt Vlietwijk.

Over de buurt Vlietwijk

Buurt Vlietwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 53 hectare, waarvan 51 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.964 adressen per km2. Er wonen 1.760 huishoudens in de buurt Vlietwijk. Postcode 2251 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vlietwijk. De buurt Vlietwijk ligt binnen Wijk 00 in de gemeente Voorschoten.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vlietwijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Voorschoten met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noord-Hofland, 2: Adegeest, 3: Krimwijk, 4: Dobbewijk, 5: Nassauwijk ...Toon meer... Kaart van de gemeente Voorschoten met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noord-Hofland, 2: Adegeest, 3: Krimwijk, 4: Dobbewijk, 5: Nassauwijk, 6: Vlietwijk, 7: Centrum, 8: Bloemenwijk, 9: Bijdorp, 10: Boschgeest, 11: Buitengebied, 12: Starrenburg ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.812 woningen in de buurt Vlietwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Voorschoten in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Vlietwijk was €341.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Vlietwijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vlietwijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Vlietwijk% verschil
2023€341.00016%
2022€295.00011%
2021€266.0007,3%
2020€248.00012%
2019€222.00011%
2018€200.0005,8%
2017€189.0003,28%
2016€183.0000,55%
2015€182.000-3,70%
2014€189.000-5%
2013€199.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Vlietwijk is met €142.000 gestegen van €199.000 in 2013 tot €341.000 in 2023 (dat is een stijging van 71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.200 (5,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Voorschoten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Vlietwijk met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Voorschoten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Vlietwijk is €341.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 1.812 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Voorschoten (geel) en 11 buurten (blauw). De buurt Vlietwijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Vlietwijk: er zijn 799 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Vlietwijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.083 totaal in de buurt Vlietwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Vlietwijk telt in totaal 2.083 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Vlietwijk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Voorschoten
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Vlietwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Vlietwijk. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Vlietwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Vlietwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Vlietwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Voorschoten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Vlietwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Vlietwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Vlietwijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vlietwijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.630295860
20222.715284826
20212.720281819
20202.745281819
20192.745275800
20182.780266774
20172.815257748
20162.825235685
20152.840225655
20142.864219637
20132.822215628

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Vlietwijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europese landen: 7,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Voorschoten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Vlietwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Vlietwijk in 2022 zijn Westers (400 inwoners) en Overig (395 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Vlietwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Vlietwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Vlietwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Voorschoten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorschoten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Vlietwijk zijn E (483 adressen) en C (407 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Vlietwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de buurt Vlietwijk: 483 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorschoten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Vlietwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Vlietwijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Vlietwijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Vlietwijk.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vlietwijk voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Vlietwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Catalpa in Voorschoten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Catalpa in Voorschoten is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de buurt Vlietwijk. Stembureau Catalpa in Voorschoten is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Vlietwijk ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Voorschoten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Catalpa in Voorschoten bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau Catalpa in Voorschoten stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 25 stembureaus in de gemeente Voorschoten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorschoten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Voorschoten.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Vlietwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Voorschoten: Vlietwijk is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Vlietwijk is €26.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.500. Buurt Vlietwijk telt 3.000 inkomensontvangers op 3.780 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,7% procent van de huishoudens in buurt Vlietwijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Voorschoten: Vlietwijk is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (380 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Vlietwijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Vlietwijk zijn in totaal 380 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Vlietwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Vlietwijk
Er zijn 58 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Vlietwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Vlietwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 58 elektrische auto’s in de buurt Vlietwijk. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Vlietwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.081 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Vlietwijk in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vlietwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.589 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Vlietwijk (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.924 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Vlietwijk in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vlietwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Vlietwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 98 misdrijven in de buurt Vlietwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Vlietwijk, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Vlietwijk zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.274 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Vlietwijk 98 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Vlietwijk in 2022 zijn Ongevallen (weg) (17 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Vlietwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 10 misdrijven in de buurt Vlietwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Vlietwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Vlietwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Voorschoten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,20 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Vlietwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Vlietwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Vlietwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Vlietwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Vlietwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Vlietwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 19 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Vlietwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Vlietwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Vlietwijk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vlietwijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlietwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlietwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vlietwijk heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlietwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlietwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vlietwijk gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlietwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlietwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vlietwijk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlietwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlietwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vlietwijk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlietwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlietwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vlietwijk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlietwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlietwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vlietwijk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlietwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlietwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vlietwijk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlietwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlietwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vlietwijk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlietwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlietwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vlietwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal380Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie100Aantal2022
G+I Handel en horeca45Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening75Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.780Aantal2023
Mannen1.800Aantal2023
Vrouwen1.985Aantal2023
0 tot 15 jaar655Aantal2023
15 tot 25 jaar435Aantal2023
25 tot 45 jaar945Aantal2023
45 tot 65 jaar965Aantal2023
65 jaar of ouder785Aantal2023
Ongehuwd1.940Aantal2023
Gehuwd1.200Aantal2023
Gescheiden405Aantal2023
Verweduwd250Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief19Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.464Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag890Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.180Aantal2021
Opleidingsniveau hoog660Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2022
WMO cliënten280Aantal2021
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning910Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.303Aantal2023
Energielabels Voorlopig491Aantal2023
Energielabels Onbepaald287Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A170Aantal2023
Energielabels B178Aantal2023
Energielabels C407Aantal2023
Energielabels D300Aantal2023
Energielabels E483Aantal2023
Energielabels F163Aantal2023
Energielabels G91Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk43%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam33%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.760Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens720Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen415Aantal2023
Huishoudens met kinderen630Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€65x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand140Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO160Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW720Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.630Aantal2023
Herkomst Europa295Aantal2023
Herkomst buiten Europa860Aantal2023
Geboren in Nederland2.630Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa110Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa400Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa460Aantal2023
Autochtoon2.715Aantal2022
Westers totaal400Aantal2022
Niet-westers totaal710Aantal2022
Marokko140Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname60Aantal2022
Turkije80Aantal2022
Overig niet-westers395Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal31Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting17Aantal2022
Verkeersovertredingen19Aantal2022
Vernieling13Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven98Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km160Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06260007Code2023
RegionaamVlietwijkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06260007Code2023
Oppervlakte totaal53Aantal hectaren2023
Oppervlakte land51Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2251.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.964Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.082Aantal2023
Adressen met postcode2.081Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.821Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.082Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.821Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen790Aantal2023
Panden1.271Aantal2023
Adressen met panden2.078Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190040Aantal2023
Panden 1900 tot 19257Aantal2023
Panden 1925 tot 1950147Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.507Aantal2023
Panden 1970 tot 1980107Aantal2023
Panden 1980 tot 19901Aantal2023
Panden 1990 tot 2000141Aantal2023
Panden 2000 tot 20101Aantal2023
Panden 2010 tot 2020126Aantal2023
Panden 2020 en later1Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.520Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.370Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof155Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte3.001Aantal2023
Motorfietsen140Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.812Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€341.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning56%Percentage2023
Percentage meergezinswoning44%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen45%Percentage2023
Huurwoningen totaal55%Percentage2023
In bezit woningcorporatie46%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement799Aantal2023
Tussen of geschakelde woning731Aantal2023
Hoekwoning273Aantal2023
Tweeonder1kap11Aantal2023
Vrijstaande woning7Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.261Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Voorschoten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Vlietwijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Vlietwijk
Tabel met 2.082 adressen in de buurt Vlietwijk.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vlietwijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Voorschoten.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Albert Schweitzerplantsoen1 t/m 222251JPVoorschoten18
Anthoni van Leeuwenhoekkade19 t/m 382251JSVoorschoten20
Anthonie van Dijcklaan1 t/m 1372251XK t/m 2251XPVoorschoten116
Badhuisstraat2 t/m 562251LNVoorschoten28
Bethlehemstraat1 t/m 492251SP t/m 2251SRVoorschoten49
Burgemeester Vernèdepark1 t/m 192251LMVoorschoten19
Carel Fabritiuslaan1 t/m 432251XA t/m 2251XBVoorschoten22
Christiaan Huygensstraat1 t/m 232251CHVoorschoten25
Curielaan1 t/m 412251GGVoorschoten24
Ferdinand Bollaan1 t/m 232251JDVoorschoten23
Frans Halsplantsoen1 t/m 2292251XC t/m 2251XJVoorschoten87
Gerard Douplantsoen1 t/m 392251GM t/m 2251GNVoorschoten38
Govert Flinckplantsoen1 t/m 312251HH t/m 2251HJVoorschoten34
IJsbaanpad--Voorschoten0
Jan Steenlaan2 t/m 712251JE t/m 2251JHVoorschoten72
Jan van Goyenplantsoen1 t/m 652251JA t/m 2251JCVoorschoten71
Johannes Vermeerplantsoen1 t/m 522251GP t/m 2251GSVoorschoten73
Kamerlingh Onnesplantsoen1 t/m 82251HEVoorschoten8
Laan van Langenhorst1 t/m 72251SEVoorschoten11
Langenhorststraat1 t/m 502251SM t/m 2251SNVoorschoten50
Leidseweg40 t/m 942251LC t/m 2251LEVoorschoten47
Lord Baden Powellweg1 t/m 922251VB t/m 2251VCVoorschoten48
Molenlaan17 t/m 892251CB t/m 2251CDVoorschoten76
Nicolaas Maeskade1 t/m 292251XV t/m 2251XWVoorschoten29
Nieuw Voordorpstraat6 t/m 602251SZ t/m 2251TCVoorschoten47
Noortheystraat1 t/m 382251SV t/m 2251SXVoorschoten41
Oranjeboomstraat1 t/m 422251CG t/m 2251CWVoorschoten27
Parkstraat2 t/m 242251STVoorschoten12
Paulus Potterdreef1 t/m 142251XTVoorschoten37
Professor Asserlaan1 t/m 382251CL t/m 2251CMVoorschoten43
Professor Debijelaan1 t/m 242251VP t/m 2251VSVoorschoten19
Professor Einsteinlaan1 t/m 482251VD t/m 2251VGVoorschoten105
Professor Einthovenlaan1 t/m 422251JL t/m 2251JMVoorschoten29
Professor Eykmanhof1 t/m 322251VM t/m 2251VNVoorschoten32
Professor Lorentzlaan12 t/m 932251VK t/m 2251VLVoorschoten28
Professor Van der Waalslaan1 t/m 262251GHVoorschoten35
Professor Van ’t Hofflaan1 t/m 162251GKVoorschoten23
Professor Zeemanplantsoen1 t/m 142251GLVoorschoten14
Professor Zernikelaan1 t/m 432251VT t/m 2251VVVoorschoten38
Raadhuislaan3 t/m 1422251GA t/m 2251GEVoorschoten71
Rembrandtlaan1 t/m 2222251GT t/m 2251HDVoorschoten172
Ruysdaelhof1 t/m 482251JJ t/m 2251JKVoorschoten42
Stadwijkstraat1 t/m 322251TD t/m 2251TGVoorschoten32
Tolstraat1 t/m 432251SG t/m 2251SLVoorschoten36
Van Heuven Goedhartstraat1 t/m 372251CJ t/m 2251CKVoorschoten42
Van Ostadehof1 t/m 422251XR t/m 2251XSVoorschoten48
Vlietlandpad--Voorschoten0
Vlietzicht2 t/m 1122251VA t/m 2251VXVoorschoten80
Vredenhoeffstraat1 t/m 502251SB t/m 2251SCVoorschoten41
Zuster Anna Lambooplantsoen--Voorschoten0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 50 openbare ruimtes en 2.082 adressen in de buurt Vlietwijk. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Vlietwijk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Vlietwijk ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek22512081
WoonkernVoorschoten2082
WoonplaatsVoorschoten2085
WijkWijk 002085
GemeenteVoorschoten2085
ProvincieZuid-Holland2085
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland2082
LandNederland2085

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Vlietwijk ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Vlietwijk dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Vlietwijk ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Vlietwijk en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven