Statistieken Wijk 00

Aantal inwoners per jaar
(toename van 4,18% naar 25.665 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de Wijk 00. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de Wijk 00 is met 1.030 personen toegenomen van 24.635 in 2013 tot 25.665 in 2023 (dat is 4,18%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de Wijk 00

Wijk 00 heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.156 hectare, waarvan 1.111 land en 45 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.856 adressen per km2. De Wijk 00 ligt in de gemeente Voorschoten.

De gegevens van de Wijk 00 voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 00
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 00 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noord-Hofland, 2: Adegeest, 3: Krimwijk, 4: Dobbewijk, 5: Nassauwijk ...Toon meer... Kaart van de Wijk 00 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noord-Hofland, 2: Adegeest, 3: Krimwijk, 4: Dobbewijk, 5: Nassauwijk, 6: Vlietwijk, 7: Centrum, 8: Bloemenwijk, 9: Bijdorp, 10: Boschgeest, 11: Buitengebied, 12: Starrenburg ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 11.539 woningen in de Wijk 00.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Voorschoten in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 43% naar €424.575 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Wijk 00. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de Wijk 00, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de Wijk 00 is met €127.977 toegenomen van €296.597 in 2013 tot €424.575 in 2022 (dat is 43%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Voorschoten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 13.654 totaal in de Wijk 00

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De Wijk 00 telt in totaal 13.654 adressen, met 13.612 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 41 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Wijk 00. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Wijk 00. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de Wijk 00

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Wijk 00. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Wijk 00


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Voorschoten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Wijk 00


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Wijk 00. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Wijk 00, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de Wijk 00 is met 286 personen gestegen van 19.458 in 2013 tot 19.745 in 2022 (dat is 1,47%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Voorschoten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Wijk 00
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Wijk 00 in 2022 zijn Westers (3.310 inwoners) en Overig (1.560 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Wijk 00: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de Wijk 00.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Wijk 00. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Voorschoten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorschoten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Wijk 00 zijn C (3.286 adressen) en A (2.209 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Wijk 00. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Wijk 00: 3.286 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorschoten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de Wijk 00
Er waren 83 verkeersongevallen totaal in 2021 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Wijk 00. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Wijk 00 vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Wijk 00.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Wijk 00 voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 00 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de Wijk 00

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de Wijk 00 is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 10 stembureaus in de Wijk 00. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Voorschoten als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de Wijk 00.

Bekijk de uitslagen van heel veel andere verkiezingen op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorschoten. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Voorschoten.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.577)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Wijk 00.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Voorschoten: Wijk 00 is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Wijk 00 is €32.577. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.637. Wijk 00 telt 20.100 inkomensontvangers op 25.665 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,33% procent van de huishoudens in Wijk 00 heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Voorschoten: Wijk 00 is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (3.105 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Wijk 00 (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Wijk 00 zijn in totaal 3.105 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 3.105 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.115 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Wijk 00. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Wijk 00
Er zijn 546 elektrische auto’s in september 2023 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Wijk 00 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 546 elektrische auto’s in de Wijk 00. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Wijk 00 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 25.159 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Wijk 00 in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de Wijk 00 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 30.995 op naam geregistreerde voertuigen in de Wijk 00 (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 23.516 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Wijk 00 in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de Wijk 00 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Wijk 00. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 737 misdrijven in de Wijk 00 geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Wijk 00, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Wijk 00 zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 9.253 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de Wijk 00 737 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Wijk 00 in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (138 delicten) en Ongevallen (weg) (104 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Wijk 00.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 66 misdrijven in de Wijk 00 geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Wijk 00 met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Wijk 00 over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Voorschoten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,33 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Wijk 00.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Wijk 00. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Wijk 00.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Wijk 00 genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Wijk 00.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Wijk 00. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Wijk 00 geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Wijk 00 heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Wijk 00 sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Wijk 00 heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Wijk 00 heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Wijk 00 heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Wijk 00 voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Wijk 00 heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Wijk 00 doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 00 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.105Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2022
B-F Nijverheid en energie360Aantal2022
G+I Handel en horeca455Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie205Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed270Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening825Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg655Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten330Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners25.665Aantal2023
Mannen12.500Aantal2023
Vrouwen13.165Aantal2023
0 tot 15 jaar4.265Aantal2023
15 tot 25 jaar2.910Aantal2023
25 tot 45 jaar5.215Aantal2023
45 tot 65 jaar7.110Aantal2023
65 jaar of ouder6.170Aantal2023
Ongehuwd11.800Aantal2023
Gehuwd10.555Aantal2023
Gescheiden1.920Aantal2023
Verweduwd1.395Aantal2023
Westers totaal3.310Aantal2022
Geboorte totaal235Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal245Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.309Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.980Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar6.100Aantal2021
Opleidingsniveau hoog8.140Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura595Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2021
WMO cliënten1.320Aantal2021
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.898Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.172Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.098Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.351Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.729Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.692Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.283Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.207Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.328Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement881Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.390Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.686Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.094Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.801Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.011Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.501Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2021
Energielabels Definitief7.218Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.538Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.868Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++8Aantal2023
Energielabels A+++33Aantal2023
Energielabels A++35Aantal2023
Energielabels A+53Aantal2023
Energielabels A2.209Aantal2023
Energielabels B1.362Aantal2023
Energielabels C3.286Aantal2023
Energielabels D1.236Aantal2023
Energielabels E1.608Aantal2023
Energielabels F1.127Aantal2023
Energielabels G799Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk45%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.405Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.990Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.380Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.045Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers20.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.637Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.577Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,31%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,33%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,1%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3.431x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand360Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO690Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW190Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW5.630Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon19.745Aantal2022
Niet-westers totaal2.575Aantal2022
Marokko400Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba160Aantal2022
Suriname250Aantal2022
Turkije230Aantal2022
Overig niet-westers1.560Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal342Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven46Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting134Aantal2022
Verkeersovertredingen126Aantal2022
Vernieling63Aantal2022
Overige misdrijven24Aantal2022
Totaal misdrijven737Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,88Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,18Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,18Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km106Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,15Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km159Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,59Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,66Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,66Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,66Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,28Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,51Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,45Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,97Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,48Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,97Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,38Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,26Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,92Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,45Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,93Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,59Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,04Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,99Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,44Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km54Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,09Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km34Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,51Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK062600Code2023
RegionaamWijk 00Naam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode06260000Code2023
Oppervlakte totaal1.156Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.111Aantal hectaren2023
Oppervlakte water45Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage3%Percentage2022
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.856Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal13.654Aantal2023
Adressen met postcode13.624Aantal2023
Adressen met woonfunctie11.811Aantal2023
Panden8.985Aantal2023
Percelen7.758Aantal2023
Panden voor 170020Aantal2023
Panden 1700 tot 1900286Aantal2023
Panden 1900 tot 1925329Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.072Aantal2023
Panden 1950 tot 19705.542Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.586Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.424Aantal2023
Panden 1990 tot 2000846Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.538Aantal2023
Panden 2010 tot 2020707Aantal2023
Panden 2020 en later219Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade35Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade48Aantal2021
Verkeersongevallen totaal83Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.615Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine10.045Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.565Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,01Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.045Aantal2022
Motorfietsen855Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.539Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€424.575Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning64%Percentage2022
Percentage meergezinswoning36%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen64%Percentage2022
Huurwoningen totaal36%Percentage2022
In bezit woningcorporatie22%Percentage2022
In bezit overige verhuurders14%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Voorschoten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Wijk 00: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!