Statistieken buurt Vogelwijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vogelwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vogelwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Vogelwijk telt 5.515 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelwijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelwijk:

JaarAantal inwoners de buurt Vogelwijk% verschil
20235.5151,38%
20225.4401,21%
20215.3750,75%
20205.335-0,09%
20195.340-0,19%
20185.3502,29%
20175.2301,45%
20165.1551,18%
20155.0951,39%
20145.0250,10%
20135.020geen data

De bevolking van de buurt Vogelwijk is met 495 personen gestegen van 5.020 personen in 2013 tot 5.515 personen in 2023 (dat is een toename van 9,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 50 personen (0,95%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Haag.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Vogelwijk:

In 2013 telde de buurt Vogelwijk 5.020 inwoners. Het aantal van 5.020 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 5.515 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 495 (9,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 75 (1,38%). Het aantal van 5.515 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Vogelwijk

Buurt Vogelwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 268 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.879 adressen per km2. Er wonen 2.095 huishoudens in de buurt Vogelwijk. Postcode 2566 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vogelwijk. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Den Haag. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Vogelwijk: het duingebied Westduinpark en het bosgebied Bosjes van Poot. De volgende parken vallen binnen de buurt Vogelwijk: Westduinpark en Bosjes van Poot.

De naam Vogelwijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Vogelwijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vogelwijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vogelwijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Vogelwijk.

Woningkenmerken
Er zijn 2.172 woningen in de buurt Vogelwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Vogelwijk was €868.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Vogelwijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelwijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Vogelwijk% verschil
2023€868.00012%
2022€778.0005,6%
2021€737.0005,3%
2020€700.0007,4%
2019€652.0007,1%
2018€609.0008,2%
2017€563.0005,4%
2016€534.0004,09%
2015€513.000-1,91%
2014€523.000-5,1%
2013€551.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Vogelwijk is met €317.000 gegroeid van €551.000 in 2013 tot €868.000 in 2023 (dat is een stijging van 58%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €31.700 (4,75%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Haag.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Vogelwijk met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Haag.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Vogelwijk is €868.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 2.172 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel) en wijk Vogelwijk (oranje). De buurt Vogelwijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Vogelwijk: er zijn 600 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Vogelwijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.280 totaal in de buurt Vogelwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Vogelwijk telt in totaal 2.280 adressen, met 2.273 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Vogelwijk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Vogelwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Vogelwijk. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Vogelwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Vogelwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Vogelwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Vogelwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Vogelwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Vogelwijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelwijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.770855890
20223.915747778
20213.870737768
20203.870718747
20193.875718747
20183.900710740
20173.840681709
20163.800664691
20153.750659686
20143.718640666
20133.765615640

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Vogelwijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 16% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Vogelwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Vogelwijk in 2022 zijn Westers (1.195 inwoners) en Overig (225 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Vogelwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Vogelwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Vogelwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Vogelwijk zijn G (725 adressen) en F (492 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Vogelwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Vogelwijk: 725 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 44 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Vogelwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Vogelwijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Vogelwijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Vogelwijk.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vogelwijk voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Vogelwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Vogelwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Vogelwijk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Vogelwijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Vogelwijk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 568 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€49.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Vogelwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vogelwijk (Vogelwijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vogelwijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Vogelwijk is €49.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €66.800. Buurt Vogelwijk telt 4.000 inkomensontvangers op 5.515 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,60% procent van de huishoudens in buurt Vogelwijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vogelwijk (Vogelwijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vogelwijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (935 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Vogelwijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Vogelwijk zijn in totaal 935 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Vogelwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Vogelwijk
Er zijn 108 elektrische auto’s in maart 2024 in de buurt Vogelwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Vogelwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 108 elektrische auto’s in de buurt Vogelwijk. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Vogelwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.827 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Vogelwijk in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vogelwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.415 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Vogelwijk (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.017 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Vogelwijk in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vogelwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Vogelwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 263 misdrijven in de buurt Vogelwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Vogelwijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Vogelwijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.608 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Vogelwijk 263 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Vogelwijk in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (64 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (31 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Vogelwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Vogelwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Vogelwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Vogelwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 30,28 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Vogelwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Vogelwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Vogelwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Vogelwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Vogelwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Vogelwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Vogelwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Vogelwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Vogelwijk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelwijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelwijk heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
69% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelwijk sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelwijk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
16% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vogelwijk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelwijk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vogelwijk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
95% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelwijk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vogelwijk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vogelwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal935Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca70Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed140Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening360Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg220Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.515Aantal2023
Mannen2.690Aantal2023
Vrouwen2.825Aantal2023
0 tot 15 jaar1.140Aantal2023
15 tot 25 jaar710Aantal2023
25 tot 45 jaar735Aantal2023
45 tot 65 jaar1.775Aantal2023
65 jaar of ouder1.155Aantal2023
Ongehuwd2.665Aantal2023
Gehuwd2.365Aantal2023
Gescheiden285Aantal2023
Verweduwd205Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.058Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag450Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar850Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.600Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura130Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,3%Percentage2022
WMO cliënten75Aantal2022
WMO cliënten relatief14Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.740Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel100Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.107Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.073Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++19Aantal2024
Energielabels A+29Aantal2024
Energielabels A166Aantal2024
Energielabels B32Aantal2024
Energielabels C167Aantal2024
Energielabels D182Aantal2024
Energielabels E365Aantal2024
Energielabels F492Aantal2024
Energielabels G725Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker88%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht58%percentage2020
Overgewicht39%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker10%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn59%percentage2020
Wekelijkse sporters63%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk58%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk49%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid22%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.095Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens465Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen635Aantal2023
Huishoudens met kinderen995Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers70%Percentage2022
Percentage zelfstandigen30%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€66.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€49.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen31%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen45%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar56%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen12%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen56%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€894x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.050Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.770Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.745Aantal2023
Herkomst Europa855Aantal2023
Herkomst buiten Europa890Aantal2023
Geboren in Nederland3.770Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa320Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa500Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa530Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa390Aantal2023
Autochtoon3.915Aantal2022
Westers totaal1.195Aantal2022
Niet-westers totaal330Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname60Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers225Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal167Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting36Aantal2023
Verkeersovertredingen21Aantal2023
Vernieling30Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven263Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km163Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km500Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km57Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km219Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km91Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km328Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km151Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km507Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km42,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km85Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km128Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km69Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km170Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km106Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km56Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km44Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand12,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05181309Code2023
RegionaamVogelwijkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05181309Code2023
Oppervlakte totaal268Aantal hectaren2023
Oppervlakte land268Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.879Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.280Aantal2024
Adressen met postcode2.275Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.169Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie9Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie7Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie11Aantal2024
Adressen met logiesfunctie7Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie13Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie61Aantal2024
Verblijfsobjecten2.273Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen7Aantal2024
Panden met adres1.857Aantal2024
Adressen met pand2.272Aantal2024
Percelen met adres1.828Aantal2024
Adressen met perceel2.280Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.271Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom9Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.169Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925296Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.385Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970129Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19808Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19904Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201013Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20208Aantal2024
Panden met adres 2020 en later12Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925374Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.540Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970153Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19808Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19904Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201014Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020124Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later53Aantal2024
Postcodegebied2566AL-2583ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode2566Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade19Aantal2022
Verkeersongevallen totaal44Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.480Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.880Aantal2023
Personenautos - overige brandstof605Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte925Aantal2023
Motorfietsen160Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.172Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€868.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning73%Percentage2023
Percentage meergezinswoning27%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen90%Percentage2023
Huurwoningen totaal10%Percentage2023
In bezit woningcorporatie2%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement571Aantal2024
Tussen of geschakelde woning600Aantal2024
Hoekwoning551Aantal2024
Tweeonder1kap375Aantal2024
Vrijstaande woning72Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.104Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Vogelwijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Vogelwijk
Tabel met 2.281 adressen in de buurt Vogelwijk.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vogelwijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Baden Powellweg52583KTDen Haag1
Boomkruiperlaan1 t/m 72566JHDen Haag7
Cort van der Lindenpad--Den Haag0
De Savornin Lohmanlaan457 t/m 5252566AL t/m 2566ANDen Haag43
De Savornin Lohmanpad1-Den Haag1
Distelvinkenplein2 t/m 122566GHDen Haag12
Dr. van Welylaan1 t/m 72566EP t/m 2566ERDen Haag7
Duivelandsestraat2 t/m 102583KPDen Haag2
Eendenlaan1 t/m 112566VZDen Haag11
Eiberplein1 t/m 42566SGDen Haag4
Eksterlaan2 t/m 152566JWDen Haag12
Fazantplein1 t/m 212566VJDen Haag21
Fitislaan2 t/m 62566EKDen Haag3
Fuutlaan1 t/m 392566SB t/m 2566SEDen Haag24
Fuutpad--Den Haag0
Haanplein1 t/m 282566VD t/m 2566VHDen Haag26
Haviklaan1 t/m 412566XA t/m 2566XJDen Haag38
Hoenderlaan1 t/m 112566VLDen Haag11
Houtrustlaan1 t/m 402566ZT t/m 2566ZWDen Haag21
Houtrustweg90 t/m 1252566GJ t/m 2566HADen Haag20
IJsvogelplein1 t/m 242566VS t/m 2566VXDen Haag19
Kanarielaan1 t/m 252566XX t/m 2566XZDen Haag12
Kauwlaan1 t/m 192566VB t/m 2566VCDen Haag16
Kiplaan1 t/m 302566SL t/m 2566SPDen Haag26
Koekoeklaan1 t/m 262566JS t/m 2566JTDen Haag15
Koetlaan1 t/m 102566VADen Haag9
Kolibrielaan1 t/m 92566XWDen Haag5
Kraaienlaan1 t/m 982566RA t/m 2566RLDen Haag105
Kramsvogellaan3 t/m 312566CA t/m 2566CCDen Haag35
Kruisbeklaan1 t/m 592566CL t/m 2566CSDen Haag63
Kwartellaan1 t/m 562566DR t/m 2566DZDen Haag58
Kwartelpad--Den Haag0
Kwikstaartlaan1 t/m 382566TP t/m 2566TTDen Haag38
Laan van Poot6 t/m 4862566DA t/m 2566EVDen Haag269
Leeuweriklaan1 t/m 352566JA t/m 2566JEDen Haag25
Leeuwerikplein1 t/m 172566JXDen Haag16
Mary Brückel-Beitenpad--Den Haag0
Merellaan1 t/m 62566JVDen Haag5
Mezenlaan1 t/m 1072566ZA t/m 2566ZJDen Haag81
Mezenplein11 t/m 222566ZSDen Haag12
Nachtegaallaan1 t/m 222566JJ t/m 2566JMDen Haag23
Nachtegaalplein1 t/m 232566JN t/m 2566JPDen Haag25
Nieboerweg193 t/m 2842566GA t/m 2566GGDen Haag67
Ooievaarlaan1 t/m 332566WR t/m 2566WVDen Haag28
Oude Buizerdlaan2 t/m 382566PR t/m 2566PWDen Haag29
Papegaailaan1 t/m 442566XP t/m 2566XSDen Haag34
Parkietlaan1 t/m 222566XT t/m 2566XVDen Haag11
Patrijslaan1 t/m 322566XK t/m 2566XNDen Haag32
Pauwenlaan1 t/m 1282566TA t/m 2566TNDen Haag119
Rietzangerlaan1 t/m 302566SR t/m 2566SWDen Haag30
Roodborstlaan1 t/m 262566ES t/m 2566ETDen Haag23
Sijzenlaan1 t/m 1042566WB t/m 2566WNDen Haag95
Sniplaan1 t/m 242566ENDen Haag13
Sperwerlaan1 t/m 92566VMDen Haag7
Sportlaan1 t/m 3652566GK t/m 2566KSDen Haag182
Spotvogellaan1 t/m 1082566PA t/m 2566PPDen Haag102
Spreeuwenlaan1 t/m 542566ZK t/m 2566ZRDen Haag48
Sprietplein1 t/m 42566WPDen Haag3
Strand Zuid4 t/m 92566ZZ t/m 2583ZZDen Haag7
Talinglaan1 t/m 212566VN t/m 2566VRDen Haag12
Tjalie Robinsonduin1 t/m 1132566HD t/m 2566HEDen Haag105
Tortellaan3 t/m 762566CD t/m 2566CKDen Haag73
Tuinfluiterlaan1 t/m 392566SH t/m 2566SKDen Haag37
Vliegenvangerlaan1 t/m 232566RM t/m 2566RNDen Haag21
Wielewaalplein1 t/m 62566WXDen Haag4
Wildhoeflaan1 t/m 452566RP t/m 2566RWDen Haag42
Winterkoninglaan2 t/m 62566JGDen Haag3
Zwaluwlaan1 t/m 102566JRDen Haag8
Zwanenlaan1 t/m 292566EL t/m 2566EMDen Haag25

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 69 openbare ruimtes en 2.281 adressen in de buurt Vogelwijk. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Vogelwijk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Vogelwijk ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek25662268
Postcode numeriek25838
WoonkernDen Haag2272
WoonplaatsDen Haag2285
WijkVogelwijk2285
GemeenteDen Haag2285
StadsdeelScheveningen1
StadsdeelSegbroek2271
ProvincieZuid-Holland2285
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland2281
LandNederland2285

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Vogelwijk ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Vogelwijk dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Vogelwijk ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Vogelwijk en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven