Statistieken buurt Zilverkamp 1e fase

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zilverkamp 1e fase. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zilverkamp 1e fase. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Zilverkamp 1e fase telt 1.960 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zilverkamp 1e fase.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zilverkamp 1e fase:

JaarAantal inwoners de buurt Zilverkamp 1e fase% verschil
20231.9602,08%
20221.9200,26%
20211.915-0,52%
20201.925-1,08%
20191.946-0,41%
20181.954-0,31%
20171.960-1,41%
20161.988-0,30%
20151.994-0,94%
20142.013-0,89%
20132.031geen data

De bevolking van de buurt Zilverkamp 1e fase is met 71 inwoners afgenomen van 2.031 inwoners in 2013 tot 1.960 inwoners in 2023 (dat is een afname van 3,50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -7 inwoners (-0,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Lingewaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Zilverkamp 1e fase:

In 2013 telde de buurt Zilverkamp 1e fase 2.031 inwoners. Het aantal van 2.031 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 1.915 inwoners. Dit is een daling van 116 (-5,7%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -10 (-0,52%). Het aantal van 1.915 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 1.960 inwoners in de buurt Zilverkamp 1e fase.

Over de buurt Zilverkamp 1e fase

Buurt Zilverkamp 1e fase heeft afgerond een totale oppervlakte van 41 hectare, waarvan 40 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.676 adressen per km2. Er wonen 910 huishoudens in de buurt Zilverkamp 1e fase. Postcode 6852 is de meest voorkomende postcode in de buurt Zilverkamp 1e fase. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Lingewaard.

De naam van deze buurt veranderde van Zilverkamp in 2021 naar Zilverkamp 1e fase in 2022. De gegevens van de buurt Zilverkamp 1e fase voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Zilverkamp 1e fase
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Huissen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zilverkamp 3e fase, 2: Zilverkamp 2e fase-Rietbaan, 3: Zilverkamp 4e fase, 4: Zilverkamp 1e fase, 5: Loovelden ...Toon meer... Kaart van de wijk Huissen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zilverkamp 3e fase, 2: Zilverkamp 2e fase-Rietbaan, 3: Zilverkamp 4e fase, 4: Zilverkamp 1e fase, 5: Loovelden, 6: Johannahoeve, 7: Hofmeesterij-Kampstuk, 8: Centrum Huissen, 9: Brouwersland, 10: Buitengebied Huissen, 11: De Laak-Binnenveld, 12: T Kempke-Bloemstraat, 13: T Zand-Tabakshof, 14: Bedrijventerrein Pannenhuis-Agropark ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 904 woningen in de buurt Zilverkamp 1e fase.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lingewaard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Zilverkamp 1e fase was €318.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Zilverkamp 1e fase.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zilverkamp 1e fase:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Zilverkamp 1e fase% verschil
2023€318.00013%
2022€282.00018%
2021€239.0008,6%
2020€220.0005,8%
2019€208.0007,8%
2018€193.0003,76%
2017€186.0003,91%
2016€179.000-2,19%
2015€183.000-0,54%
2014€184.000-6,6%
2013€197.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Zilverkamp 1e fase is met €121.000 gestegen van €197.000 in 2013 tot €318.000 in 2023 (dat is een groei van 61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.100 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Lingewaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Zilverkamp 1e fase is €318.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 904 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Lingewaard (geel), 8 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 41 buurten (blauw). De buurt Zilverkamp 1e fase wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Zilverkamp 1e fase: er zijn 420 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Zilverkamp 1e fase.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 955 totaal in de buurt Zilverkamp 1e fase

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Zilverkamp 1e fase telt in totaal 955 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Zilverkamp 1e fase liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Lingewaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Zilverkamp 1e fase zijn er 904 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Zilverkamp 1e fase.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 762 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Zilverkamp 1e fase.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Zilverkamp 1e fase. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Zilverkamp 1e fase

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Zilverkamp 1e fase. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Zilverkamp 1e fase


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lingewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Zilverkamp 1e fase


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Zilverkamp 1e fase.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Zilverkamp 1e fase per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zilverkamp 1e fase:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.610165185
20221.645130145
20211.639130146
20201.655127143
20191.674128143
20181.694122138
20171.707120134
20161.729121137
20151.744118132
20141.758120135
20131.774122136

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Zilverkamp 1e fase als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 8,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 6% en herkomst van buiten Europa: 6,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lingewaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Zilverkamp 1e fase
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Zilverkamp 1e fase in 2022 zijn Westers (170 inwoners) en Overig (80 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Zilverkamp 1e fase: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Zilverkamp 1e fase.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Zilverkamp 1e fase. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lingewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lingewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Zilverkamp 1e fase zijn C (496 adressen) en B (130 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Zilverkamp 1e fase. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Zilverkamp 1e fase: 496 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Zilverkamp 1e fase.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Zilverkamp 1e fase. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Zilverkamp 1e fase vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Zilverkamp 1e fase.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Zilverkamp 1e fase voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Zilverkamp 1e fase ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Zilverkamp 1e fase

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Zilverkamp 1e fase. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Zilverkamp 1e fase. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Lingewaard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Zilverkamp 1e fase.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 57 stembureaus in de gemeente Lingewaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lingewaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Zilverkamp 1e fase.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Lingewaard: Zilverkamp 1e fase is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Zilverkamp 1e fase is €27.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.000. Buurt Zilverkamp 1e fase telt 1.600 inkomensontvangers op 1.960 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,20% procent van de huishoudens in buurt Zilverkamp 1e fase heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Lingewaard: Zilverkamp 1e fase is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (175 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Zilverkamp 1e fase (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Zilverkamp 1e fase zijn in totaal 175 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 175 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 170 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Zilverkamp 1e fase. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Zilverkamp 1e fase
Er zijn 33 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Zilverkamp 1e fase.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Zilverkamp 1e fase op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 33 elektrische auto’s in de buurt Zilverkamp 1e fase. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Zilverkamp 1e fase die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.068 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Zilverkamp 1e fase in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zilverkamp 1e fase geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.327 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Zilverkamp 1e fase (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.049 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Zilverkamp 1e fase in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zilverkamp 1e fase geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Zilverkamp 1e fase. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 63 misdrijven in de buurt Zilverkamp 1e fase geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Zilverkamp 1e fase, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Zilverkamp 1e fase zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 929 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Zilverkamp 1e fase 63 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Zilverkamp 1e fase in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (11 delicten) en Ongevallen (weg) (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Zilverkamp 1e fase.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 7 misdrijven in de buurt Zilverkamp 1e fase geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Zilverkamp 1e fase met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Zilverkamp 1e fase over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lingewaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,76 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Zilverkamp 1e fase.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Zilverkamp 1e fase.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Zilverkamp 1e fase. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Zilverkamp 1e fase.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Zilverkamp 1e fase.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Zilverkamp 1e fase genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Zilverkamp 1e fase.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Zilverkamp 1e fase.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Zilverkamp 1e fase ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Zilverkamp 1e fase per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zilverkamp 1e fase geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zilverkamp 1e fase. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zilverkamp 1e fase is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Zilverkamp 1e fase.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Zilverkamp 1e fase voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal175Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.960Aantal2023
Mannen980Aantal2023
Vrouwen980Aantal2023
0 tot 15 jaar285Aantal2023
15 tot 25 jaar195Aantal2023
25 tot 45 jaar420Aantal2023
45 tot 65 jaar515Aantal2023
65 jaar of ouder540Aantal2023
Ongehuwd820Aantal2023
Gehuwd865Aantal2023
Gescheiden180Aantal2023
Verweduwd100Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.900Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag330Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar600Aantal2022
Opleidingsniveau hoog490Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten95Aantal2022
WMO cliënten relatief49Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2021
Adressen zonder energielabel99Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel379Aantal2024
Adressen met definitief energielabel477Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A119Aantal2024
Energielabels B130Aantal2024
Energielabels C496Aantal2024
Energielabels D96Aantal2024
Energielabels E10Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G4Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal910Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens295Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen330Aantal2023
Huishoudens met kinderen285Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,00%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€216x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW500Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.610Aantal2023
Herkomst buiten Nederland350Aantal2023
Herkomst Europa165Aantal2023
Herkomst buiten Europa185Aantal2023
Geboren in Nederland1.610Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Autochtoon1.645Aantal2022
Westers totaal170Aantal2022
Niet-westers totaal105Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers80Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal25Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting8Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven63Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17050203Code2023
RegionaamZilverkamp 1e faseNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17050203Code2023
Oppervlakte totaal41Aantal hectaren2023
Oppervlakte land40Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.676Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal955Aantal2024
Adressen met postcode943Aantal2024
Adressen met woonfunctie904Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie6Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie15Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie23Aantal2024
Verblijfsobjecten955Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres817Aantal2024
Adressen met pand954Aantal2024
Percelen met adres733Aantal2024
Adressen met perceel955Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom955Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom904Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19505Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980762Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199014Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later21Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19505Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980899Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199014Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later21Aantal2024
Postcodegebied6851MZ-6852EJNaam2024
Meest voorkomende postcode6852Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode98%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal990Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine840Aantal2023
Personenautos - overige brandstof150Aantal2023
Personenautos per huishouden1,09Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.475Aantal2023
Motorfietsen80Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad904Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€318.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen83%Percentage2023
Huurwoningen totaal17%Percentage2023
In bezit woningcorporatie10%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200097%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2023
Appartement136Aantal2024
Tussen of geschakelde woning420Aantal2024
Hoekwoning225Aantal2024
Tweeonder1kap56Aantal2024
Vrijstaande woning67Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.51Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lingewaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Zilverkamp 1e fase: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Zilverkamp 1e fase
Tabel met 955 adressen in de buurt Zilverkamp 1e fase.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Zilverkamp 1e fase. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lingewaard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aak1 t/m 196852DA t/m 6852DBHuissen28
Appelbongerd10 t/m 216852BHHuissen12
Bakboord1 t/m 326852CH t/m 6852CJHuissen32
Bastion1 t/m 96852CWHuissen11
Bolder1 t/m 46852DDHuissen4
Bolwerk--Huissen0
Brink1 t/m 616852EEHuissen61
Bylander1 t/m 146852DJHuissen11
Citadel1 t/m 326852CN t/m 6852CPHuissen36
Dissel1 t/m 426852DP t/m 6852DRHuissen47
Drieslag2 t/m 316852EB t/m 6852ECHuissen21
Fort1 t/m 126852CSHuissen12
Haspel--Huissen0
Heirweg1 t/m 646852CKHuissen14
Hoefslag16852EAHuissen1
Jan van Janbaospad--Huissen0
Kasteel1 t/m 96852CMHuissen8
Kersenbongerd1 t/m 286852BJ t/m 6852BKHuissen28
Korte Loostraat50 t/m 726851MZHuissen16
Kruigang1 t/m 126852BMHuissen9
Landslag1 t/m 376852DX t/m 6852DZHuissen37
Lemoen1 t/m 216852DSHuissen23
Loostraat906852BDHuissen1
Mast1 t/m 136852CE t/m 6852CGHuissen35
Molensteen1 t/m 286852BW t/m 6852BXHuissen29
Nielant2 t/m 106852EJHuissen3
Ot en Sienpad1 t/m 96852EGHuissen5
Perenbongerd1 t/m 336852BE t/m 6852BGHuissen32
Praam1 t/m 206852DCHuissen18
Pruimenbongerd1 t/m 156852BLHuissen11
Schamel1 t/m 166852DTHuissen24
Schans1 t/m 236852CXHuissen20
Scheprad1 t/m 206852BTHuissen20
Schoren1 t/m 156852BZHuissen14
Schouw1 t/m 186852DKHuissen18
Sluis1 t/m 116852DEHuissen6
Sportdreef1 t/m 356852EHHuissen47
Stuurboord2 t/m 366852CC t/m 6852CDHuissen26
Thuishaven1 t/m 146852DHHuissen10
Tjalk1 t/m 196852DGHuissen10
Vang1 t/m 76852BPHuissen7
Vesting1 t/m 196852CRHuissen19
Vijzel1 t/m 116852BVHuissen20
Vlet1 t/m 396852DL t/m 6852DMHuissen30
Wagenweg1 t/m 596852DV t/m 6852DWHuissen64
Waterlinie1 t/m 246852CT t/m 6852CVHuissen27
Wieken1 t/m 256852BR t/m 6852BSHuissen25
Windzoom1 t/m 66852BNHuissen6
Zweepslag1 t/m 176852EDHuissen17

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 49 openbare ruimtes en 955 adressen in de buurt Zilverkamp 1e fase. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Lingewaard
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Zilverkamp 1e fase. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Zilverkamp 1e fase ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek685116
Postcode numeriek6852927
WoonkernHuissen955
WoonplaatsHuissen958
WijkHuissen958
GemeenteLingewaard958
ProvincieGelderland958
WaterschapWaterschap Rivierenland958
LandNederland958

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Zilverkamp 1e fase ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Zilverkamp 1e fase dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Zilverkamp 1e fase ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Zilverkamp 1e fase en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven