Statistieken woonplaats Noordwijkerhout

Aantal inwoners per jaar
(toename van 18% naar 14.969 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Noordwijkerhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Noordwijkerhout is met 2.238 personen gestegen van 12.730 in 2013 tot 14.969 in 2022 (dat is 18%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Noordwijkerhout

Woonplaats Noordwijkerhout heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.823 hectare, waarvan 1.743 land en 80 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Noordwijkerhout telt 8.815 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 492 adressen per km2. Er wonen 6.654 huishoudens en er zijn in totaal 6.472 woningen. De woonplaats telt 7.739 auto's en 2.055 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Noordwijkerhout ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Noordwijkerhout is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Noordwijkerhout zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Noordwijkerhout valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 14 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Noordwijkerhout zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Noordwijkerhout zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Noordwijkerhout
Kaart van de woonplaats Noordwijkerhout. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Noordwijkerhout binnen de gemeente Noordwijk.

Woningkenmerken
Er zijn 6.472 woningen in de woonplaats Noordwijkerhout.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordwijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 36% naar €379.191 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Noordwijkerhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Noordwijkerhout, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Noordwijkerhout is met €101.211 toegenomen van €277.980 in 2013 tot €379.191 in 2022 (dat is 36%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Noordwijk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 8.815 totaal in de woonplaats Noordwijkerhout

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Noordwijkerhout telt in totaal 8.815 adressen, met 8.759 verblijfsobjecten, 27 standplaatsen en 29 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Noordwijkerhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Noordwijkerhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Noordwijkerhout

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Noordwijkerhout. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Noordwijkerhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noordwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Noordwijkerhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Noordwijkerhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Noordwijkerhout, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Noordwijkerhout is met 1.371 personen gestegen van 10.973 in 2013 tot 12.344 in 2022 (dat is 12%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noordwijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Noordwijkerhout
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Noordwijkerhout in 2022 zijn Westers (1.834 inwoners) en Overig (574 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Noordwijkerhout: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Noordwijkerhout.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Noordwijkerhout. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noordwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Noordwijkerhout op 3 januari 2023 zijn A (2.406 adressen) en C (1.949 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Noordwijkerhout. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Noordwijkerhout: 2.406 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordwijk bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Noordwijkerhout

Er zijn voor de woonplaats Noordwijkerhout geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Noordwijkerhout vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Noordwijkerhout

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Noordwijkerhout is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats Noordwijkerhout. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Noordwijk als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijk telde bij deze verkiezingen in totaal 29 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordwijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordwijk.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.759)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Noordwijkerhout.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Noordwijkerhout was in 2020 €28.759.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.055 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Noordwijkerhout (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Noordwijkerhout zijn in totaal 2.055 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 2.055 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.060 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Noordwijkerhout. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Noordwijkerhout
Er zijn 226 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Noordwijkerhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Noordwijkerhout op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 226 elektrische auto’s in de woonplaats Noordwijkerhout. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Noordwijkerhout die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.504 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Noordwijkerhout in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Noordwijkerhout geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 13.001 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Noordwijkerhout (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.259 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Noordwijkerhout in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Noordwijkerhout geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Noordwijkerhout. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 474 misdrijven in de woonplaats Noordwijkerhout geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Noordwijkerhout, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Noordwijkerhout zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5.748 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.748 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.634 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Noordwijkerhout 474 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Noordwijkerhout in 2022 zijn Ongevallen (weg) (81 delicten) en Overige vermogensdelicten (67 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Noordwijkerhout.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 36 misdrijven in de woonplaats Noordwijkerhout geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Noordwijkerhout met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Noordwijkerhout over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noordwijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Noordwijkerhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Noordwijkerhout.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Noordwijkerhout. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Noordwijkerhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Noordwijkerhout.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Noordwijkerhout genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Noordwijkerhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Noordwijkerhout.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Noordwijkerhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.055Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij155Aantal2022
B-F Nijverheid en energie340Aantal2022
G+I Handel en horeca395Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie105Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed175Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening425Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg265Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten200Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.969Aantal2022
Mannen7.559Aantal2022
Vrouwen7.429Aantal2022
0 tot 15 jaar2.275Aantal2022
15 tot 25 jaar1.695Aantal2022
25 tot 45 jaar3.505Aantal2022
45 tot 65 jaar4.230Aantal2022
65 jaar of ouder3.285Aantal2022
Ongehuwd7.019Aantal2022
Gehuwd5.984Aantal2022
Gescheiden1.215Aantal2022
Verweduwd755Aantal2022
Westers totaal1.835Aantal2022
Geboorte totaal145Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal135Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid858Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag3.010Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar5.039Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.980Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura420Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2020
WMO cliënten865Aantal2021
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.029Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.021Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.002Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.195Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.839Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.459Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.321Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.434Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.282Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement828Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.192Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.454Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.811Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.165Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.086Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.403Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4.327Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.208Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.260Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++257Aantal2023
Energielabels A++34Aantal2023
Energielabels A+82Aantal2023
Energielabels A2.406Aantal2023
Energielabels B943Aantal2023
Energielabels C1.949Aantal2023
Energielabels D668Aantal2023
Energielabels E404Aantal2023
Energielabels F348Aantal2023
Energielabels G441Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.654Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.335Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.025Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.290Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers12.099Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.456Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.759Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,14%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,79%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,2%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.964x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand160Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO540Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW150Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW3.020Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon12.344Aantal2022
Niet-westers totaal790Aantal2022
Marokko75Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname85Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers575Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal198Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven32Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting77Aantal2022
Verkeersovertredingen115Aantal2022
Vernieling40Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven474Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand6,21Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,31Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand12,37Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,62Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,09Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,07Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,72Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km7,57Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km38Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km105Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,72Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,08Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,08Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,08Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,74Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,66Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,18Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,95Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,95Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,09Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,99Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,49Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,18Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand5,96Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand13,07Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,37Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand13,49Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,42Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,67Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,85Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,97Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1927CodeWP1927
RegionaamNoordwijkerhoutNaamNoordwijkerhout
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.823Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.743Aantal hectaren2022
Oppervlakte water80Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid492Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal8.815Aantal2023
Adressen met postcode8.795Aantal2023
Adressen met woonfunctie6.906Aantal2023
Panden6.590Aantal2023
Percelen5.210Aantal2023
Panden voor 17003Aantal2023
Panden 1700 tot 190035Aantal2023
Panden 1900 tot 1925275Aantal2023
Panden 1925 tot 1950530Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.759Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.352Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.031Aantal2023
Panden 1990 tot 2000817Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.092Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.212Aantal2023
Panden 2020 en later632Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade39Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade50Aantal2021
Verkeersongevallen totaal90Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.739Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine6.574Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.155Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen615Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.472Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€379.191Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning72%Percentage2022
Percentage meergezinswoning28%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen63%Percentage2022
Huurwoningen totaal37%Percentage2022
In bezit woningcorporatie27%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200070%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!