Statistieken woonplaats Uden

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 4,0% naar 36.966 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Uden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Uden is met 1.423 personen toegenomen van 35.543 in 2013 tot 36.966 in 2022 (dat is 4,0%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Uden

Woonplaats Uden heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.725 hectare, waarvan 3.705 land en 20 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Uden telt 20.209 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 637 adressen per km2. Er wonen 16.740 huishoudens en er zijn in totaal 17.004 woningen. De woonplaats telt 22.117 auto's en 4.803 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Uden ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Uden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Uden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Uden valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 22 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Uden zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Uden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Uden
Kaart van de woonplaats Uden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Uden binnen de gemeente Maashorst.

Woningkenmerken
Er zijn 17.004 woningen in de woonplaats Uden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maashorst in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 36% naar €316.886 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Uden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Uden, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Uden is met €84.121 toegenomen van €232.764 in 2013 tot €316.886 in 2022 (dat is 36%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Maashorst.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 20.209 totaal in de woonplaats Uden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Uden telt in totaal 20.209 adressen, met 20.197 verblijfsobjecten en 12 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Uden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Uden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Uden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Uden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Uden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maashorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Uden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Uden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Uden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Uden is met 399 personen toegenomen van 29.520 in 2013 tot 29.919 in 2022 (dat is 1,35%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maashorst naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Uden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Uden in 2022 zijn Westers (3.548 inwoners) en Overig (1.479 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Uden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Uden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Uden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maashorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Maashorst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Uden op 3 januari 2023 zijn C (5.956 adressen) en A (3.985 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Uden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Uden: 5.956 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maashorst bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Uden

Er zijn voor de woonplaats Uden geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Uden vallen.

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureaus in de woonplaats Uden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 bij de stembureaus in de woonplaats Uden is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 17 stembureaus in de woonplaats Uden. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Maashorst als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 17 stembureaus in de woonplaats Uden.

De gemeente Maashorst telde bij deze verkiezingen in totaal 28 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maashorst. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maashorst.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.356)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Uden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Uden was in 2021 €28.356.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (4.803 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Uden (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Uden zijn in totaal 4.803 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 4.803 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.759 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Uden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Uden
Er zijn 1.146 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Uden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Uden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.146 elektrische auto’s in de woonplaats Uden. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Uden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 21.756 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Uden in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Uden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 32.272 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Uden (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 22.872 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Uden in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Uden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Uden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.832 misdrijven in de woonplaats Uden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Uden, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Uden zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 20.997 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 20.997 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 20.457 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Uden 1.832 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Uden in 2022 zijn Onder invloed (weg) (326 delicten) en Horizontale fraude (196 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Uden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 142 misdrijven in de woonplaats Uden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Uden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Uden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maashorst.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,66 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Uden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Uden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Uden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Uden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Uden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Uden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Uden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Uden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Uden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.803Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij112Aantal2022
B-F Nijverheid en energie697Aantal2022
G+I Handel en horeca944Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie263Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed479Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.060Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg719Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten484Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners36.966Aantal2022
Mannen18.287Aantal2022
Vrouwen18.694Aantal2022
0 tot 15 jaar5.625Aantal2022
15 tot 25 jaar4.203Aantal2022
25 tot 45 jaar8.937Aantal2022
45 tot 65 jaar10.072Aantal2022
65 jaar of ouder8.110Aantal2022
Ongehuwd17.454Aantal2022
Gehuwd14.241Aantal2022
Gescheiden3.260Aantal2022
Verweduwd2.036Aantal2022
Westers totaal3.549Aantal2022
Geboorte totaal371Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal385Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid998Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag7.915Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar12.043Aantal2021
Opleidingsniveau hoog7.805Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura831Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2020
WMO cliënten2.421Aantal2021
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.005Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.129Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.914Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.088Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.620Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.683Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.308Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.422Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.381Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement897Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.288Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.495Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.791Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.395Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.125Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.532Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief11.573Aantal2023
Energielabels Voorlopig6.350Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.396Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++13Aantal2023
Energielabels A+++194Aantal2023
Energielabels A++91Aantal2023
Energielabels A+116Aantal2023
Energielabels A3.985Aantal2023
Energielabels B3.549Aantal2023
Energielabels C5.956Aantal2023
Energielabels D1.908Aantal2023
Energielabels E956Aantal2023
Energielabels F650Aantal2023
Energielabels G504Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal16.740Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens6.046Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen5.010Aantal2022
Huishoudens met kinderen5.694Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers30.049Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.374Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.356Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3.012x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand570Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.841Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW340Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW7.548Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon29.919Aantal2022
Niet-westers totaal3.499Aantal2022
Marokko230Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba195Aantal2022
Suriname445Aantal2022
Turkije1.164Aantal2022
Overig niet-westers1.480Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal579Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven145Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting230Aantal2022
Verkeersovertredingen542Aantal2022
Vernieling173Aantal2022
Overige misdrijven88Aantal2022
Totaal misdrijven1.832Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,01Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,58Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,23Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,63Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,63Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km30Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,67Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,98Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,89Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km43Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,65Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,61Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,62Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,39Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,69Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,85Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,34Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,67Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,57Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,44Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,49Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,45Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,55Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,55Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,33Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,54Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,45Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand15,11Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand26,61Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,59Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,43Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand23,67Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,87Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,33Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,55Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,07Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1847CodeWP1847
RegionaamUdenNaamUden
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.725Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.705Aantal hectaren2022
Oppervlakte water20Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid637Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal20.209Aantal2023
Adressen met postcode19.319Aantal2023
Adressen met woonfunctie17.409Aantal2023
Panden14.570Aantal2023
Percelen11.921Aantal2023
Panden voor 17005Aantal2023
Panden 1700 tot 1900189Aantal2023
Panden 1900 tot 1925226Aantal2023
Panden 1925 tot 1950426Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.743Aantal2023
Panden 1970 tot 19804.013Aantal2023
Panden 1980 tot 19903.685Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.986Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.634Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.632Aantal2023
Panden 2020 en later559Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade175Aantal2021
Verkeersongevallen totaal199Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal22.117Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine17.135Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof4.991Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,16Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.547Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.004Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€316.886Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning73%Percentage2022
Percentage meergezinswoning27%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen61%Percentage2022
Huurwoningen totaal39%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!