Statistieken Agniesebuurt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Agniesebuurt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Agniesebuurt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Agniesebuurt telt 4.055 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Agniesebuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Agniesebuurt:

JaarAantal inwoners de Agniesebuurt% verschil
20234.0550,12%
20224.050-2,99%
20214.175-1,42%
20204.2350%
20194.2351,44%
20184.1752,08%
20174.090-0,61%
20164.1151,48%
20154.0550,50%
20144.035-0,37%
20134.050geen data

Het aantal inwoners in de Agniesebuurt is met 5 inwoners gegroeid van 4.050 inwoners in 2013 tot 4.055 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 0,12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 0 inwoners (0,02%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Agniesebuurt:

In 2013 telde de Agniesebuurt 4.050 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 4.035 inwoners. Dit is een daling van 15 (-0,37%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 4.035 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 4.235 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 200 (4,96%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 60 (1,44%). Het aantal inwoners blijft 4.235 tot en met 2020. In 2023 telde de Agniesebuurt 4.055 inwoners.

Over de Agniesebuurt

Agniesebuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare, waarvan 37 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 8.370 adressen per km2. Er wonen 2.225 huishoudens in de Agniesebuurt. Postcode 3032 is de meest voorkomende postcode in de Agniesebuurt. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Agniesebuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Liskwartier, 2: Bergpolder, 3: Oude Noorden, 4: Blijdorp, 5: Agniesebuurt, 6: Blijdorpsepolder, 7: Provenierswijk.

Woningkenmerken
Er zijn 2.123 woningen in de Agniesebuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Agniesebuurt was €318.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Agniesebuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Agniesebuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Agniesebuurt% verschil
2023€318.00018%
2022€269.00013%
2021€239.00012%
2020€213.00015%
2019€185.00021%
2018€153.00012%
2017€136.0004,62%
2016€130.0003,17%
2015€126.000-1,56%
2014€128.000-4,48%
2013€134.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Agniesebuurt is met €184.000 toegenomen van €134.000 in 2013 tot €318.000 in 2023 (dat is een toename van 137%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.400 (9,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Agniesebuurt met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Agniesebuurt is €318.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 2.123 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 5 woonplaatsen (groen), wijk Noord (oranje) en 5 buurten (blauw). De Agniesebuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Agniesebuurt: er zijn 2.537 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Agniesebuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.976 totaal in de Agniesebuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Agniesebuurt telt in totaal 2.976 adressen, met 2.975 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in Agniesebuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Agniesebuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Agniesebuurt. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de Agniesebuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Agniesebuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Agniesebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Agniesebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Agniesebuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Agniesebuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Agniesebuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.3154952.250
20221.3804812.189
20211.4404932.242
20201.4205082.307
20191.4255072.303
20181.4104992.266
20171.3754902.225
20161.3504992.266
20151.3104952.250
20141.3324882.215
20131.3364892.225

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Agniesebuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 32%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 55% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 33%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 55%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Agniesebuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Agniesebuurt in 2022 zijn Westers (575 inwoners) en Marokko (555 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Agniesebuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Agniesebuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Agniesebuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Agniesebuurt zijn C (955 adressen) en D (403 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Agniesebuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Agniesebuurt: 955 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 65 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Agniesebuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Agniesebuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Agniesebuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Agniesebuurt.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Agniesebuurt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Agniesebuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de Agniesebuurt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de Agniesebuurt. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de Agniesebuurt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de Agniesebuurt.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Agniesebuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noord (Agniesebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noord is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Agniesebuurt is €27.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.900. Agniesebuurt telt 3.300 inkomensontvangers op 4.055 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
17% procent van de huishoudens in Agniesebuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noord (Agniesebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noord is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (785 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Agniesebuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Agniesebuurt zijn in totaal 785 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 785 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 790 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Agniesebuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Agniesebuurt
Er zijn 24 elektrische auto’s in maart 2024 in de Agniesebuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Agniesebuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 24 elektrische auto’s in de Agniesebuurt. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Agniesebuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.206 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Agniesebuurt in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Agniesebuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.537 op naam geregistreerde voertuigen in de Agniesebuurt (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.148 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Agniesebuurt in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Agniesebuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Agniesebuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 690 misdrijven in de Agniesebuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Agniesebuurt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Agniesebuurt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.862 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Agniesebuurt 690 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Agniesebuurt in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (130 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (99 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Agniesebuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 66 misdrijven in de Agniesebuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Agniesebuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Agniesebuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 103,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Agniesebuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Agniesebuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Agniesebuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Agniesebuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Agniesebuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Agniesebuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Agniesebuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Agniesebuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Agniesebuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
68% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Agniesebuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Agniesebuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Agniesebuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Agniesebuurt heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Agniesebuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Agniesebuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Agniesebuurt gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Agniesebuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Agniesebuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Agniesebuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Agniesebuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Agniesebuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
38% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Agniesebuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Agniesebuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Agniesebuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Agniesebuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Agniesebuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Agniesebuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Agniesebuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Agniesebuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Agniesebuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Agniesebuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Agniesebuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Agniesebuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Agniesebuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Agniesebuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Agniesebuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Agniesebuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal785Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie65Aantal2023
G+I Handel en horeca115Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening220Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.055Aantal2023
Mannen2.045Aantal2023
Vrouwen2.010Aantal2023
0 tot 15 jaar435Aantal2023
15 tot 25 jaar745Aantal2023
25 tot 45 jaar1.465Aantal2023
45 tot 65 jaar920Aantal2023
65 jaar of ouder490Aantal2023
Ongehuwd2.765Aantal2023
Gehuwd775Aantal2023
Gescheiden415Aantal2023
Verweduwd95Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid10.959Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.030Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.240Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.110Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,0%Percentage2022
WMO cliënten390Aantal2022
WMO cliënten relatief96Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning480Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming14%Percentage2022
Adressen zonder energielabel654Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel548Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.774Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++57Aantal2024
Energielabels A+15Aantal2024
Energielabels A153Aantal2024
Energielabels B280Aantal2024
Energielabels C955Aantal2024
Energielabels D403Aantal2024
Energielabels E196Aantal2024
Energielabels F45Aantal2024
Energielabels G212Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker66%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht46%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk38%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam58%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2020
Emotioneel eenzaam41%percentage2020
Sociaal eenzaam37%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen27%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.225Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.240Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen490Aantal2023
Huishoudens met kinderen500Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen60%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen11%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum17%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum22%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum26%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand310Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO200Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW440Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.315Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.745Aantal2023
Herkomst Europa495Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.250Aantal2023
Geboren in Nederland1.310Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.020Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa355Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.230Aantal2023
Autochtoon1.380Aantal2022
Westers totaal575Aantal2022
Niet-westers totaal2.095Aantal2022
Marokko555Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba200Aantal2022
Suriname395Aantal2022
Turkije415Aantal2022
Overig niet-westers540Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal420Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven65Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting29Aantal2023
Verkeersovertredingen85Aantal2023
Vernieling47Aantal2023
Overige misdrijven44Aantal2023
Totaal misdrijven690Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km96Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km41Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km314Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km523Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km20Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km183Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km299Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km37Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km353Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km511Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km39Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km425Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km647Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km61,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km79Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km122Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km79Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km170Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km112Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km70Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km80Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km60Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990515Code2023
RegionaamAgniesebuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990515Code2023
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2023
Oppervlakte land37Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid8.370Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.976Aantal2024
Adressen met postcode2.975Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.618Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie82Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie106Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie81Aantal2024
Adressen met logiesfunctie9Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie162Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie50Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie13Aantal2024
Verblijfsobjecten2.975Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres506Aantal2024
Adressen met pand2.879Aantal2024
Percelen met adres455Aantal2024
Adressen met perceel2.976Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.976Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.618Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900171Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925148Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195014Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197063Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198040Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199052Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20006Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201010Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900480Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925418Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950228Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970537Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980229Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990591Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000320Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201010Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202066Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied3032AA-3032VJNaam2024
Meest voorkomende postcode3032Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade20Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade44Aantal2022
Verkeersongevallen totaal65Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.075Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine880Aantal2023
Personenautos - overige brandstof195Aantal2023
Personenautos per huishouden0,48Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.905Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.123Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€318.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning3%Percentage2023
Percentage meergezinswoning97%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen20%Percentage2023
Huurwoningen totaal80%Percentage2023
In bezit woningcorporatie56%Percentage2023
In bezit overige verhuurders24%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement2.537Aantal2024
Tussen of geschakelde woning65Aantal2024
Hoekwoning16Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.357Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Agniesebuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Agniesebuurt
Tabel met 2.730 adressen in de Agniesebuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Agniesebuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Agniesestraat1 t/m 1533032TA t/m 3032TSRotterdam295
Almondepad--Rotterdam0
Almondestraat1 t/m 3313032CA t/m 3032CERotterdam88
Ammersooiseplein1 t/m 333032RPRotterdam33
Anthoniestraat23032CPRotterdam1
Banierhof1 t/m 103032PMRotterdam10
Banierstraat1 t/m 1643032PA t/m 3032PLRotterdam188
Benthemplein2 t/m 173032CCRotterdam7
Benthemstraat2 t/m 343032AARotterdam176
Bergstraatbrug--Rotterdam0
Bergweg284 t/m 3423032BA t/m 3032BCRotterdam49
Boekhorststraat44 t/m 523032ABRotterdam5
Burgemeester Roosbrug--Rotterdam0
Heemsteêstraat2 t/m 1173032VA t/m 3032VBRotterdam77
Heer Bokelweg9 t/m 2603032ADRotterdam167
Herlaerstraat4 t/m 363032VC t/m 3032VGRotterdam82
Hofdijk1 t/m 6513032CGRotterdam152
Katshoek4 t/m 413032AERotterdam20
Meester Marrestraat1 t/m 823032SVRotterdam77
Noordsingel2 t/m 3303032BD t/m 3032BNRotterdam280
Paap Dirckstraat1 t/m 773032SWRotterdam76
Raampoortstraat10 t/m 383032AHRotterdam14
Ridderstraat2 t/m 213032RRRotterdam18
Roo-Valkstraat1 t/m 323032RB t/m 3032RERotterdam89
Rosaliastraat73032CJRotterdam1
Scheveningsestraat6 t/m 303032RG t/m 3032RHRotterdam10
Schiekade4 t/m 8423032AJ t/m 3032AZRotterdam216
Schiekadehof--Rotterdam0
Schoterboshof3 t/m 443032CHRotterdam10
Schoterbosstraat2 t/m 243032CNRotterdam10
Schout Heynricstraat2 t/m 783032SXRotterdam39
Simonstraat1 t/m 293032AMRotterdam6
Teilingerstraat1 t/m 1803032AN t/m 3032AWRotterdam181
Vijverhofdwarsstraat1 t/m 113032SR t/m 3032STRotterdam13
Vijverhofstraat2 t/m 1813032SB t/m 3032SPRotterdam216
Vrouw-Jannestraat2 t/m 1083032RK t/m 3032RNRotterdam32
Wateringhestraat1 t/m 393032VH t/m 3032VJRotterdam56
Zomerhofbrug--Rotterdam0
Zomerhofstraat2 t/m 903032CK t/m 3032CMRotterdam36

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 39 openbare ruimtes en 2.730 adressen in de Agniesebuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Agniesebuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Agniesebuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30322729
WoonkernRotterdam2730
WoonplaatsRotterdam2735
WijkNoord2735
GemeenteRotterdam2735
StadsdeelNoord2730
ProvincieZuid-Holland2735
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard2730
LandNederland2735

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Agniesebuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Agniesebuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Agniesebuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Agniesebuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven