Statistieken buurt Blijdorp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Blijdorp in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Blijdorp in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Blijdorp telt 10.490 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Blijdorp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Blijdorp:

JaarAantal inwoners de buurt Blijdorp% verschil
202310.4900,05%
202210.4850,72%
202110.410-0,43%
202010.4551,60%
201910.2900,64%
201810.225-0,63%
201710.2901,28%
201610.1600,79%
201510.0800,35%
201410.0452,08%
20139.840geen data

Het aantal inwoners in de buurt Blijdorp is met 650 personen gestegen van 9.840 personen in 2013 tot 10.490 personen in 2023 (dat is een stijging van 6,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 65 personen (0,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Blijdorp:

In 2013 telde de buurt Blijdorp 9.840 inwoners. Het aantal van 9.840 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 10.490 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 650 (6,6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 5 (0,05%). Het aantal van 10.490 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Blijdorp

Buurt Blijdorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 169 hectare, waarvan 163 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.197 adressen per km2. Er wonen 6.270 huishoudens in de buurt Blijdorp. Postcode 3039 is de meest voorkomende postcode in de buurt Blijdorp. De buurt Blijdorp ligt binnen Noord in de gemeente Rotterdam. Het Vroesenpark ligt binnen de buurt Blijdorp.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Blijdorp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Liskwartier, 2: Bergpolder, 3: Oude Noorden, 4: Blijdorp, 5: Agniesebuurt, 6: Blijdorpsepolder, 7: Provenierswijk.

Woningkenmerken
Er zijn 5.613 woningen in de buurt Blijdorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Blijdorp was €383.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Blijdorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Blijdorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Blijdorp% verschil
2023€383.00016%
2022€331.0008,2%
2021€306.0008,1%
2020€283.00021%
2019€233.00028%
2018€182.00010%
2017€165.0003,77%
2016€159.0003,25%
2015€154.000-1,91%
2014€157.000-3,09%
2013€162.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Blijdorp is met €221.000 gestegen van €162.000 in 2013 tot €383.000 in 2023 (dat is een groei van 136%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €22.100 (9,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Blijdorp met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Blijdorp is €383.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 5.613 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Noord (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Blijdorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Blijdorp: er zijn 5.577 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Blijdorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.999 totaal in de buurt Blijdorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Blijdorp telt in totaal 5.999 adressen, met 5.927 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 71 ligplaatsen. Alle adressen in buurt Blijdorp liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Blijdorp zijn er 5.637 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Blijdorp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.427 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Blijdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Blijdorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Blijdorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Blijdorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Blijdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Blijdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Blijdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Blijdorp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Blijdorp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.7401.5502.200
20226.9901.4452.050
20217.0701.3811.959
20207.1901.3501.915
20197.1651.2921.833
20187.2151.2441.766
20177.3251.2261.739
20167.2751.1921.693
20157.2501.1701.660
20147.2321.1631.650
20137.0851.1391.616

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Blijdorp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 15% en herkomst uit landen buiten Europa: 21% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 16%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Blijdorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Blijdorp in 2022 zijn Westers (1.905 inwoners) en Overig (980 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Blijdorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Blijdorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Blijdorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Blijdorp.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Blijdorp:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.050860
Tussenwoning3.6401.520
Hoekwoning3.1601.870
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.980840
Eigen woning2.130880

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Blijdorp zijn G (2.216 adressen) en D (1.228 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Blijdorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Blijdorp: 2.216 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Blijdorp voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Blijdorp voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Blijdorp
Bevolking5336.436
Adressen2.0555.197
Autos2651.948

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Blijdorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 194 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Blijdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Blijdorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Blijdorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Blijdorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Blijdorp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Blijdorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Blijdorp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 765 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Stembureaus Rotterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€40.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Blijdorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noord (Blijdorp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noord is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Blijdorp is €40.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €46.500. Buurt Blijdorp telt 9.000 inkomensontvangers op 10.490 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Blijdorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Rotterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.770 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Blijdorp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Blijdorp voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Blijdorp zijn in totaal 1.770 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.770 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.775 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Blijdorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Blijdorp
Er zijn 75 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Blijdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Blijdorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 75 elektrische auto’s in de buurt Blijdorp. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Blijdorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.167 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Blijdorp in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Blijdorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.880 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Blijdorp (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.111 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Blijdorp in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Blijdorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Blijdorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 737 misdrijven in de buurt Blijdorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Blijdorp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Blijdorp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 9.684 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Blijdorp 737 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Blijdorp in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (159 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (156 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Blijdorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 64 misdrijven in de buurt Blijdorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Blijdorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Blijdorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 45,85 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Blijdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Blijdorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Blijdorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Blijdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Blijdorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Blijdorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Blijdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Blijdorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Blijdorp ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Blijdorp per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Blijdorp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blijdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blijdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Blijdorp.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Blijdorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.770Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie105Aantal2023
G+I Handel en horeca170Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie175Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening610Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg325Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten295Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.490Aantal2023
Mannen5.090Aantal2023
Vrouwen5.405Aantal2023
0 tot 15 jaar1.065Aantal2023
15 tot 25 jaar1.195Aantal2023
25 tot 45 jaar4.885Aantal2023
45 tot 65 jaar2.070Aantal2023
65 jaar of ouder1.275Aantal2023
Ongehuwd7.370Aantal2023
Gehuwd2.115Aantal2023
Gescheiden730Aantal2023
Verweduwd275Aantal2023
Geboorte totaal125Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.436Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag770Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.950Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.090Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura85Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,80%Percentage2022
WMO cliënten465Aantal2022
WMO cliënten relatief44Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning880Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel309Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.083Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.607Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+11Aantal2024
Energielabels A86Aantal2024
Energielabels B269Aantal2024
Energielabels C656Aantal2024
Energielabels D1.228Aantal2024
Energielabels E811Aantal2024
Energielabels F397Aantal2024
Energielabels G2.216Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2022
Drinker86%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht60%percentage2022
Overgewicht38%percentage2022
Ernstig overgewicht11%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2022
Wekelijkse sporters66%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk68%percentage2022
Lopen naar school of werk29%percentage2022
Fietsen naar school of werk52%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam34%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk19%percentage2022
Mantelzorger9%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2022
Psychische klachten25%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.270Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.485Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.720Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.055Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers9.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€40.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen26%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€101x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.140Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.740Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.750Aantal2023
Herkomst Europa1.550Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.200Aantal2023
Geboren in Nederland6.745Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa475Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa915Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.075Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.285Aantal2023
Autochtoon6.990Aantal2022
Westers totaal1.905Aantal2022
Niet-westers totaal1.590Aantal2022
Marokko110Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba125Aantal2022
Suriname270Aantal2022
Turkije110Aantal2022
Overig niet-westers980Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal481Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven35Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting48Aantal2023
Verkeersovertredingen108Aantal2023
Vernieling42Aantal2023
Overige misdrijven23Aantal2023
Totaal misdrijven737Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km93Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km306Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km508Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km156Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km280Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km284Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km490Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km343Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km612Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km61,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km78Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km126Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km77Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km150Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km103Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km80Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km60Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990532Code2023
RegionaamBlijdorpNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990532Code2023
Oppervlakte totaal169Aantal hectaren2023
Oppervlakte land163Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.197Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.999Aantal2024
Adressen met postcode5.999Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.637Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie46Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie11Aantal2024
Adressen met industriefunctie28Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie18Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie24Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie100Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie62Aantal2024
Verblijfsobjecten5.927Aantal2024
Ligplaatsen71Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres1.518Aantal2024
Adressen met pand5.883Aantal2024
Percelen met adres1.158Aantal2024
Adressen met perceel5.999Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.999Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.637Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190014Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192513Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.427Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197033Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19809Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199010Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20008Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190018Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192523Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504.975Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970248Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980160Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990336Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000119Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied3038XG-3045LSNaam2024
Meest voorkomende postcode3039Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade19Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade175Aantal2022
Verkeersongevallen totaal194Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.175Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.695Aantal2023
Personenautos - overige brandstof480Aantal2023
Personenautos per huishouden0,51Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.948Aantal2023
Motorfietsen240Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.613Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€383.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning1%Percentage2023
Percentage meergezinswoning99%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie9%Percentage2023
In bezit overige verhuurders35%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement5.577Aantal2024
Tussen of geschakelde woning39Aantal2024
Hoekwoning12Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning7Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.290Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Blijdorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Blijdorp
Tabel met 5.999 adressen in de buurt Blijdorp.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Blijdorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A.B.N. Davidsplein2 t/m 43039KARotterdam2
Baljuwstraat1 t/m 1353039AKRotterdam70
Bentincklaan6 t/m 4003039KG t/m 3039KKRotterdam134
Bentinckplein1 t/m 1303039KL t/m 3039KRRotterdam119
Besemerstraat2 t/m 123039RARotterdam23
Bickerstraat2 t/m 183039XARotterdam26
Bijlwerffstraat1 t/m 453039VD t/m 3039VHRotterdam112
Bisschopstraat2 t/m 403039VA t/m 3039VCRotterdam93
Boisothof--Rotterdam0
Boisotstraat5 t/m 93039ZARotterdam3
Boreelstraat1 t/m 983039WG t/m 3039WLRotterdam112
Cleyburchstraat1 t/m 613039DA t/m 3039DERotterdam114
Cornelis Muschstraat2 t/m 263039WPRotterdam36
De Graeffstraat4 t/m 303039XB t/m 3039XERotterdam75
Doezastraat2 t/m 363039ZB t/m 3039ZGRotterdam84
Dresselhuysbrug--Rotterdam0
Dresselhuysstraat3 t/m 303039ZH t/m 3039ZKRotterdam63
Gordelbrug--Rotterdam0
Gordelpad201 t/m 3173039GZRotterdam49
Gordelweg213 t/m 2603039GA t/m 3039MGRotterdam118
Groeninxstraat1 t/m 223039TC t/m 3039TDRotterdam57
Hogerbeetsstraat1 t/m 323039XG t/m 3039XKRotterdam73
Jan van Troyenstraat1 t/m 33039ZLRotterdam2
Kanaalweg33 t/m 513041JERotterdam9
Kappeynestraat2 t/m 83039PE t/m 3039PGRotterdam24
Kolkmanstraat5 t/m 123039PHRotterdam4
Loeffstraat4 t/m 133039PJRotterdam23
Lumeystraat1 t/m 353039ZM t/m 3039ZPRotterdam78
Navanderstraat3 t/m 193039VL t/m 3039VMRotterdam57
Nicolaas Ruyschstraat1 t/m 163039WR t/m 3039WSRotterdam35
Nieuwpoortstraat1 t/m 203039XLRotterdam12
Nobelstraat1 t/m 1313039SB t/m 3039SPRotterdam231
Nolensstraat3 t/m 853039PK t/m 3039PXRotterdam222
Noorderbocht25 t/m 293039MARotterdam2
Noorderhavenkade1 t/m 1653038XG t/m 3039RSRotterdam319
Noorderkade10 t/m 1203039MBRotterdam3
Paadje van duizend treê333039MERotterdam1
Paetsstraat1 t/m 343039XM t/m 3039XRRotterdam88
Schepenstraat1 t/m 1223039NA t/m 3039NRRotterdam249
Schieplein--Rotterdam0
Schieweg6 t/m 603039BA t/m 3039BDRotterdam86
Schimmelpenninckstraat2 t/m 1593039KS t/m 3039KWRotterdam133
Sonmansstraat3 t/m 1583039DG t/m 3039DRRotterdam228
Sonoystraat3 t/m 313039ZR t/m 3039ZVRotterdam70
Sourystraat1 t/m 323039SR t/m 3039STRotterdam106
Stadhoudersplein1 t/m 373039EL t/m 3039ERRotterdam94
Stadhoudersweg4 t/m 1813039CA t/m 3039MCRotterdam409
Statenbrug--Rotterdam0
Statensingel--Rotterdam0
Statensingel19 t/m 1933039LB t/m 3039LWRotterdam440
Statenweg1 t/m 4753039HA t/m 3039JRRotterdam725
Van Aerssenbrug--Rotterdam0
Van Aerssenlaan10 t/m 553039KB t/m 3039KERotterdam45
Van Beuningenbrug--Rotterdam0
Van Beuningenstraat1 t/m 223039WB t/m 3039WERotterdam59
Van Goensstraat53039KHRotterdam1
Van Houtenstraat3 t/m 343039PA t/m 3039PDRotterdam78
Van Nideckstraat16 t/m 373039TL t/m 3039TMRotterdam55
Van Vlooswijkstraat2 t/m 203039TN t/m 3039TPRotterdam54
Van der Dussenstraat1 t/m 223039TA t/m 3039TBRotterdam58
Van der Horststraat1 t/m 223039VJ t/m 3039VKRotterdam60
Van der Meydestraat3 t/m 523039TE t/m 3039TKRotterdam127
Vliesridderstraat2 t/m 193039ZWRotterdam30
Vroesenbrug--Rotterdam0
Vroesenkade4 t/m 1823039MH t/m 3045LSRotterdam17
Vroesenlaan1 t/m 603039DS t/m 3039KERotterdam151
Vroesenpad993039MCRotterdam1
Vroesenpark--Rotterdam0
Walenburgerplein2 t/m 1743039AL t/m 3039APRotterdam95
Walenburgerweg1 t/m 1573039AA t/m 3039AJRotterdam155

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 70 openbare ruimtes en 5.999 adressen in de buurt Blijdorp. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Blijdorp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Blijdorp ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30385
Postcode numeriek30395915
Postcode numeriek30419
Postcode numeriek30435
Postcode numeriek30454
WoonkernRotterdam5999
WoonplaatsRotterdam6009
WijkNoord6009
GemeenteRotterdam6009
StadsdeelNoord5999
ProvincieZuid-Holland6009
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland73
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard5936
LandNederland6009

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Blijdorp ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Blijdorp dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Blijdorp ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Blijdorp en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven