Statistieken buurt Oude Noorden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oude Noorden in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oude Noorden in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Oude Noorden telt 17.495 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oude Noorden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oude Noorden:

JaarAantal inwoners de buurt Oude Noorden% verschil
202317.4952,01%
202217.150-0,06%
202117.1600,70%
202017.040-0,12%
201917.060-0,35%
201817.120-0,12%
201717.1400,85%
201616.9950,50%
201516.9100,56%
201416.8150,18%
201316.785geen data

Het aantal inwoners in de buurt Oude Noorden is met 710 inwoners gestegen van 16.785 inwoners in 2013 tot 17.495 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 4,23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 71 inwoners (0,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Oude Noorden:

In 2013 waren er 16.785 inwoners in de buurt Oude Noorden. Het aantal van 16.785 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 17.495 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 710 (4,23%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 345 (2,01%). Het aantal van 17.495 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Oude Noorden

Buurt Oude Noorden heeft afgerond een totale oppervlakte van 106 hectare, waarvan 101 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.464 adressen per km2. Er wonen 9.280 huishoudens in de buurt Oude Noorden. Postcode 3036 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oude Noorden. De buurt Oude Noorden ligt binnen Noord in de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oude Noorden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Liskwartier, 2: Bergpolder, 3: Oude Noorden, 4: Blijdorp, 5: Agniesebuurt, 6: Blijdorpsepolder, 7: Provenierswijk.

Woningkenmerken
Er zijn 8.705 woningen in de buurt Oude Noorden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Oude Noorden was €325.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Oude Noorden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oude Noorden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Oude Noorden% verschil
2023€325.00019%
2022€274.00011%
2021€247.00014%
2020€217.00021%
2019€179.00028%
2018€140.00012%
2017€125.0004,17%
2016€120.0002,56%
2015€117.000-0,85%
2014€118.000-4,84%
2013€124.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Oude Noorden is met €201.000 toegenomen van €124.000 in 2013 tot €325.000 in 2023 (dat is een stijging van 162%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €20.100 (11%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oude Noorden met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oude Noorden is €325.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 8.705 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Noord (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Oude Noorden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Oude Noorden: er zijn 8.274 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oude Noorden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 10.073 totaal in de buurt Oude Noorden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Oude Noorden telt in totaal 10.073 adressen, met 10.057 verblijfsobjecten en 16 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Oude Noorden liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Oude Noorden zijn er 9.074 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oude Noorden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.157 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oude Noorden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Oude Noorden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oude Noorden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oude Noorden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oude Noorden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Oude Noorden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oude Noorden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.9952.0009.500
20226.1301.9179.103
20216.1751.9109.075
20206.0601.9109.070
20196.0551.9149.091
20186.0451.9269.149
20176.0551.9289.157
20165.9251.9259.145
20155.7851.9359.190
20145.5491.9599.307
20135.5391.9569.290

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Oude Noorden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 34%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 54% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 33%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 55%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oude Noorden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oude Noorden in 2022 zijn Marokko (2.640 inwoners) en Overig (2.280 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oude Noorden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Oude Noorden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oude Noorden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Oude Noorden.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Oude Noorden:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.900610
Tussenwoning2.720710
Hoekwoning2.620360
Twee onder één kap woninggeen data790
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.860630
Eigen woning2.270560

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oude Noorden zijn C (2.926 adressen) en B (1.725 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oude Noorden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Oude Noorden: 2.926 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oude Noorden voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oude Noorden voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Oude Noorden
Bevolking53317.322
Adressen2.0557.464
Autos2654.490

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Oude Noorden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 139 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oude Noorden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oude Noorden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Oude Noorden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Oude Noorden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de buurt Oude Noorden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Oude Noorden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 765 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Stembureaus Rotterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oude Noorden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noord (Oude Noorden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noord is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Oude Noorden is €26.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.300. Buurt Oude Noorden telt 13.900 inkomensontvangers op 17.495 inwoners totaal.
19% van de huishoudens in de buurt Oude Noorden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Rotterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (2.745 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Oude Noorden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Oude Noorden voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Oude Noorden zijn in totaal 2.745 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.745 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.740 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oude Noorden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Oude Noorden
Er zijn 61 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oude Noorden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 61 elektrische auto’s in de buurt Oude Noorden. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oude Noorden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.815 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oude Noorden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oude Noorden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.137 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oude Noorden (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.480 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oude Noorden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oude Noorden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oude Noorden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.210 misdrijven in de buurt Oude Noorden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oude Noorden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oude Noorden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 16.044 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Oude Noorden 1.210 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oude Noorden in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (196 delicten) en Ongevallen (weg) (147 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Oude Noorden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 109 misdrijven in de buurt Oude Noorden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oude Noorden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oude Noorden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 34,81 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Oude Noorden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oude Noorden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oude Noorden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oude Noorden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oude Noorden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
59% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Oude Noorden ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Oude Noorden per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oude Noorden drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Oude Noorden.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oude Noorden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.745Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie290Aantal2023
G+I Handel en horeca600Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie235Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening635Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg470Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten435Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.495Aantal2023
Mannen8.765Aantal2023
Vrouwen8.735Aantal2023
0 tot 15 jaar2.535Aantal2023
15 tot 25 jaar2.590Aantal2023
25 tot 45 jaar6.325Aantal2023
45 tot 65 jaar4.025Aantal2023
65 jaar of ouder2.020Aantal2023
Ongehuwd11.380Aantal2023
Gehuwd4.135Aantal2023
Gescheiden1.555Aantal2023
Verweduwd425Aantal2023
Geboorte totaal210Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal85Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid17.322Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.270Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.530Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.300Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura310Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,2%Percentage2022
WMO cliënten1.335Aantal2022
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning790Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning560Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming24%Percentage2022
Adressen zonder energielabel756Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.051Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.266Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++80Aantal2024
Energielabels A++77Aantal2024
Energielabels A+135Aantal2024
Energielabels A1.612Aantal2024
Energielabels B1.725Aantal2024
Energielabels C2.926Aantal2024
Energielabels D824Aantal2024
Energielabels E347Aantal2024
Energielabels F247Aantal2024
Energielabels G1.344Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker25%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2022
Drinker63%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht48%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk64%percentage2022
Lopen naar school of werk38%percentage2022
Fietsen naar school of werk44%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam61%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam24%percentage2022
Emotioneel eenzaam44%percentage2022
Sociaal eenzaam47%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen38%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Mist emotionele steun12%percentage2022
Vrijwilligerswerk15%percentage2022
Mantelzorger10%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid59%percentage2022
Niet-specifieke klachten62%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten35%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht27%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht38%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden15%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie20%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking11%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.280Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.950Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.855Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.480Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers13.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen59%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum19%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum25%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum28%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.410Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO810Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.760Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.995Aantal2023
Herkomst buiten Nederland11.500Aantal2023
Herkomst Europa2.000Aantal2023
Herkomst buiten Europa9.500Aantal2023
Geboren in Nederland5.995Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa630Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.400Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.370Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5.105Aantal2023
Autochtoon6.130Aantal2022
Westers totaal2.260Aantal2022
Niet-westers totaal8.760Aantal2022
Marokko2.640Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba480Aantal2022
Suriname1.410Aantal2022
Turkije1.945Aantal2022
Overig niet-westers2.280Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal609Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven123Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting98Aantal2023
Verkeersovertredingen199Aantal2023
Vernieling118Aantal2023
Overige misdrijven60Aantal2023
Totaal misdrijven1.210Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km50Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km266Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km480Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km22Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km141Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km267Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km294Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km483Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km357Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km615Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km60,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km77Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km121Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km69Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km154Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km80Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km60Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990535Code2023
RegionaamOude NoordenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990535Code2023
Oppervlakte totaal106Aantal hectaren2023
Oppervlakte land101Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid7.464Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal10.073Aantal2024
Adressen met postcode10.042Aantal2024
Adressen met woonfunctie9.074Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie150Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie10Aantal2024
Adressen met industriefunctie263Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie31Aantal2024
Adressen met logiesfunctie24Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie21Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie457Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie39Aantal2024
Verblijfsobjecten10.057Aantal2024
Ligplaatsen16Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.456Aantal2024
Adressen met pand9.531Aantal2024
Percelen met adres2.234Aantal2024
Adressen met perceel10.073Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom10.073Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.074Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.157Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925415Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950137Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197023Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980105Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990213Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000105Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201063Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020186Aantal2024
Panden met adres 2020 en later52Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002.956Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.263Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950690Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970160Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980691Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.046Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000947Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010179Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020361Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later238Aantal2024
Postcodegebied3032BP-3036ZLNaam2024
Meest voorkomende postcode3036Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode44%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade31Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade108Aantal2022
Verkeersongevallen totaal139Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.535Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.715Aantal2023
Personenautos - overige brandstof820Aantal2023
Personenautos per huishouden0,49Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte4.490Aantal2023
Motorfietsen270Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.705Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€325.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning6%Percentage2023
Percentage meergezinswoning94%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen21%Percentage2023
Huurwoningen totaal79%Percentage2023
In bezit woningcorporatie57%Percentage2023
In bezit overige verhuurders21%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement8.274Aantal2024
Tussen of geschakelde woning733Aantal2024
Hoekwoning61Aantal2024
Tweeonder1kap3Aantal2024
Vrijstaande woning3Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.983Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oude Noorden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oude Noorden
Tabel met 10.073 adressen in de buurt Oude Noorden.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oude Noorden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Pijnackerstraat14 t/m 1483035GN t/m 3036GKRotterdam239
2e Pijnackerstraat3 t/m 303035GH t/m 3035GJRotterdam34
3e Pijnackerstraat3 t/m 133035CKRotterdam26
Aelwijn-Floriszstraat1 t/m 1143035CA t/m 3035CDRotterdam52
Benthuizerstraat1 t/m 1513035CN t/m 3036CLRotterdam261
Bergstraat2 t/m 1023035TA t/m 3035THRotterdam161
Bergweg8 t/m 2823035BM t/m 3036BLRotterdam342
Bingenstraat5 t/m 353036PTRotterdam22
Bleiswijkplein--Rotterdam0
Bleiswijkstraat1 t/m 1053035TJ t/m 3035TLRotterdam80
Bloklandstraat8 t/m 1923036TB t/m 3036TVRotterdam239
Blommersdijkselaan1 t/m 463036NA t/m 3036NDRotterdam94
Branco van Dantzigstraat25 t/m 453035PXRotterdam8
Brancoplein--Rotterdam0
Burgemeester Roosstraat1 t/m 603035AA t/m 3035AHRotterdam124
Damruststraat33035KVRotterdam1
Erasmusstraat3 t/m 2753035LA t/m 3035LJRotterdam159
Gerard Scholtenstraat2 t/m 1403035SC t/m 3035STRotterdam243
Gordelpad5 t/m 433036ADRotterdam15
Gordelweg19 t/m 353036AA t/m 3036ACRotterdam68
Goudsesingel301 t/m 5313032ENRotterdam77
Graaf Balderikstraat3 t/m 1743032HC t/m 3032HDRotterdam161
Gravin Adélastraat3 t/m 1743032HA t/m 3032HBRotterdam139
Hammerstraat1 t/m 1213036MC t/m 3036MDRotterdam45
Hartenruststraat2 t/m 243036KXRotterdam17
Heer Kerstantstraat14 t/m 1183036NG t/m 3036NRRotterdam78
Heer Vrankestraat8 t/m 823036LA t/m 3036LHRotterdam116
Het Rechte Pad--Rotterdam0
Hildegardisstraat1 t/m 533036NS t/m 3036NXRotterdam69
Hoeksestraat1 t/m 333036LJ t/m 3036LMRotterdam64
Hofdijk6 t/m 1663032CGRotterdam81
Hooglandstraat1 t/m 2083036PA t/m 3036PSRotterdam259
Hoyledestraat2 t/m 443036LN t/m 3036LSRotterdam81
Jacob Catsstraat1 t/m 4223035PA t/m 3035PWRotterdam316
Jensiusstraat2 t/m 623035VA t/m 3035VHRotterdam110
Johan Idastraat1 t/m 493036ME t/m 3036MGRotterdam53
Kabeljauwsestraat10 t/m 473036LT t/m 3036LWRotterdam75
Karnemelksbrug--Rotterdam0
Karnemelkshaven--Rotterdam0
Kromme Wiekstraat3 t/m 253035RA t/m 3035RBRotterdam33
Loofdakstraat2 t/m 803036JNRotterdam47
Louwerslootstraat135 t/m 1823036PVRotterdam45
Meester Willemstraat4 t/m 903036ML t/m 3036MPRotterdam44
Meidoornstraat2 t/m 1123036WC t/m 3036WGRotterdam88
Moerkapellestraat5 t/m 403036PWRotterdam25
Nieuwe Hamelstraat1 t/m 1013036JE t/m 3036JHRotterdam80
Noorderbrug--Rotterdam0
Noordmolendwarsstraat13 t/m 443035WC t/m 3035WHRotterdam45
Noordmolenstraat1 t/m 843035RC t/m 3035RMRotterdam213
Noordplein1 t/m 2833032XL t/m 3035EERotterdam208
Noordsingel1 t/m 2013035EG t/m 3035ERRotterdam226
Ooievaarstraat13 t/m 763035XB t/m 3035XJRotterdam103
Pijnackerdwarsstraat3 t/m 63035GARotterdam4
Pijnackerplein1 t/m 503035GB t/m 3035GGRotterdam82
Pompenburg6 t/m 3923032EMRotterdam180
Raephorststraat1 t/m 673036VA t/m 3036VMRotterdam144
Rechter Rottekade1 t/m 4133032XA t/m 3032XHRotterdam209
Rembrandtstraat1 t/m 2043035LK t/m 3035LTRotterdam142
Rietvinkstraat1 t/m 403036XA t/m 3036XDRotterdam44
Rottestraat1 t/m 313032XKRotterdam22
Ruivendwarsstraat5 t/m 393036DARotterdam18
Ruivenplantsoen2 t/m 1083036DJRotterdam54
Ruivenstraat1 t/m 2033036DC t/m 3036DHRotterdam184
Schommelstraat4 t/m 1243035CE t/m 3035CJRotterdam80
Schoonoordstraat1 t/m 483036XE t/m 3036XJRotterdam98
Snellemanstraat1 t/m 473035WJ t/m 3035WSRotterdam36
Soetendaalsebocht--Rotterdam0
Soetendaalsebrug--Rotterdam0
Soetendaalsekade30 t/m 593036EA t/m 3036EBRotterdam76
Soetendaalseplein1 t/m 63036ECRotterdam8
Soetendaalsestraat27 t/m 713036EERotterdam34
Soetendaalseweg11 t/m 1133036EH t/m 3036EVRotterdam202
Stokviskade--Rotterdam0
Stolkstraat13 t/m 313036ZA t/m 3036ZBRotterdam20
Stroveer2 t/m 3003032GA t/m 3032GBRotterdam272
Tochtstraat1 t/m 1123036SB t/m 3036SPRotterdam150
Tollensstraat3 t/m 1103035NA t/m 3035NMRotterdam154
Touwbaan3 t/m 333035WZRotterdam16
Verbraakstraat7 t/m 303036MR t/m 3036MTRotterdam5
Vijlkapperstraat3 t/m 423036ZK t/m 3036ZLRotterdam21
Vinkenlust2 t/m 1033036XX t/m 3036XZRotterdam61
Vinkenstraat4 t/m 3473036XK t/m 3036XWRotterdam213
Vlethoek4 t/m 73036ZE t/m 3036ZGRotterdam2
Vletstraat4 t/m 1123035ZA t/m 3036ZJRotterdam121
Vriendenbrug--Rotterdam0
Vriendenlaan6 t/m 403032XJRotterdam30
Vrouwe Justitiahof1 t/m 1353032BPRotterdam76
Wiekstraat2 t/m 803035XL t/m 3035XTRotterdam79
Wilgenplantsoen--Rotterdam0
Wilgenstraat2 t/m 263036WPRotterdam13
Witte Zwaanhof3 t/m 583035ZH t/m 3035ZJRotterdam12
Woelwijkstraat1 t/m 1133035VJ t/m 3035VWRotterdam152
Wolstraat3 t/m 1043036JS t/m 3036JTRotterdam76
Zaagmolendrift2 t/m 533035JA t/m 3036JXRotterdam106
Zaagmolenkade1 t/m 2493035KA t/m 3035KDRotterdam160
Zaagmolenstraat4 t/m 2433035HA t/m 3036HNRotterdam471
Zaagstraat2 t/m 123035HNRotterdam17
Zegwaardstraat1 t/m 883035TM t/m 3035TPRotterdam53
Zoomstraat105 t/m 1463036RE t/m 3036RMRotterdam8
Zwaanshals2 t/m 5983035KE t/m 3036KZRotterdam643
Zwaanshalskade32 t/m 1293036JJ t/m 3036JZRotterdam94
Zwaanshalspad--Rotterdam0
Zwaanshalspark--Rotterdam0
Zwart Janstraat1 t/m 1553035AJ t/m 3035AZRotterdam365

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 104 openbare ruimtes en 10.073 adressen in de buurt Oude Noorden. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oude Noorden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oude Noorden ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30321338
Postcode numeriek30354319
Postcode numeriek30364385
WoonkernRotterdam10073
WoonplaatsRotterdam10086
WijkNoord10086
GemeenteRotterdam10086
StadsdeelNoord10073
ProvincieZuid-Holland10086
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard10086
LandNederland10086

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oude Noorden ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oude Noorden dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oude Noorden ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oude Noorden en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven