Statistieken Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)

Aantal inwoners per jaar
(kleine groei van 3,67% naar 565 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) is met 20 personen toegenomen van 545 in 2013 tot 565 in 2022 (dat is 3,67%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)

Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) heeft afgerond een totale oppervlakte van 14 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.967 adressen per km2. Er wonen 235 huishoudens in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Postcode 3333 is de meest voorkomende postcode in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). De Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) ligt binnen Kort Ambacht in de gemeente Zwijndrecht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kort Ambacht met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noordzijde De Hoge Devel, 2: Develsteincollege, 3: Bloemenbuurt A(kelei), 4: Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium), 5: Swinhove - De Lus ...Toon meer... Kaart van de wijk Kort Ambacht met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noordzijde De Hoge Devel, 2: Develsteincollege, 3: Bloemenbuurt A(kelei), 4: Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium), 5: Swinhove - De Lus, 6: Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus), 7: Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem), 8: Koloniënbuurt, 9: Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia), 10: Zeeheldenbuurt, 11: Meerdervoort, 12: Kapiteinflats, 13: Dichtersbuurt-Midden, 14: Dichtersbuurt-West, 15: Verzetsheldenbuurt ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 244 woningen in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zwijndrecht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 37% naar €290.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia), 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) is met €78.000 gestegen van €212.000 in 2013 tot €290.000 in 2022 (dat is 37%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 268 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) telt in totaal 268 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia), 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) is met 8 personen gedaald van 463 in 2013 tot 455 in 2022 (dat is 1,78%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) in 2022 zijn Westers (55 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia): inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Wijkcentrum Kubiek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Wijkcentrum Kubiek is uitgebracht. Wijkcentrum Kubiek was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Zwijndrecht als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Wijkcentrum Kubiek bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Zwijndrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 19 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zwijndrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zwijndrecht.

Inwoners naar leeftijd - Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zwijndrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zwijndrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zwijndrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 51 misdrijven in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia), 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 407 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 407 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 397 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) 51 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (19 delicten) en Horizontale fraude (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 is er één misdrijf in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zwijndrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 58,41 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Kort Ambacht (Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Kort Ambacht is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) is €28.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.300. Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) telt 400 inkomensontvangers op 565 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,2% procent van de huishoudens in Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Kort Ambacht (Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Kort Ambacht is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (60 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) zijn in totaal 60 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 60 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 55 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2021 in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) op 3 januari 2023 zijn B (67 adressen) en E (54 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia): 67 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zwijndrecht bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia).

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia): kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal60Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie10Aantal2021
G+I Handel en horeca5Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners565Aantal2022
Mannen280Aantal2022
Vrouwen290Aantal2022
0 tot 15 jaar80Aantal2022
15 tot 25 jaar95Aantal2022
25 tot 45 jaar135Aantal2022
45 tot 65 jaar155Aantal2022
65 jaar of ouder95Aantal2022
Ongehuwd270Aantal2022
Gehuwd235Aantal2022
Gescheiden35Aantal2022
Verweduwd30Aantal2022
Westers totaal55Aantal2022
Geboorte totaal5Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal5Aantal2021
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid4.120,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag140Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar110Aantal2020
Opleidingsniveau hoog190Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2020
WMO cliënten20Aantal2021
WMO cliënten relatief35Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.630Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.500Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.520Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.470Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.710Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.490Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.500Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief157Aantal2023
Energielabels Voorlopig93Aantal2023
Energielabels Onbepaald18Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A13Aantal2023
Energielabels B67Aantal2023
Energielabels C31Aantal2023
Energielabels D29Aantal2023
Energielabels E54Aantal2023
Energielabels F43Aantal2023
Energielabels G13Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal235Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens60Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen85Aantal2022
Huishoudens met kinderen90Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.300Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.600Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€148x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW90Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon455Aantal2022
Niet-westers totaal55Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal33Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting5Aantal2022
Verkeersovertredingen3Aantal2022
Vernieling2Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven51Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand6,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km102Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km88Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km90Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km86Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand12,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,10Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km25Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06420514Code2022
RegionaamBloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)Naam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode06420514Code2022
Oppervlakte totaal14Aantal hectaren2022
Oppervlakte land14Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode3333.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.967Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal268Aantal2023
Adressen met postcode268Aantal2023
Adressen met woonfunctie244Aantal2023
Panden193Aantal2023
Percelen179Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19004Aantal2023
Panden 1900 tot 19258Aantal2023
Panden 1925 tot 19502Aantal2023
Panden 1950 tot 1970171Aantal2023
Panden 1970 tot 19801Aantal2023
Panden 1980 tot 19902Aantal2023
Panden 1990 tot 200037Aantal2023
Panden 2000 tot 201037Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2021
Verkeersongevallen totaal3Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal285Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine240Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof40Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.056Aantal2022
Motorfietsen35Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad244Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€290.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning76%Percentage2022
Percentage meergezinswoning24%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen68%Percentage2022
Huurwoningen totaal32%Percentage2022
In bezit woningcorporatie8%Percentage2022
In bezit overige verhuurders23%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zwijndrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zwijndrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Anjerstraat174 - 1763333EPZwijndrecht
Develweg1 - 643333LAZwijndrecht
Hortensiastraat4 - 313333EDZwijndrecht
Hyacinthstraat3 - 413333EEZwijndrecht
Irisstraat1 - 163333EGZwijndrecht

Toon alle 13 rijen met adressen...