Statistieken buurt Hillegersberg Noord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hillegersberg Noord in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hillegersberg Noord in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hillegersberg Noord telt 7.855 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hillegersberg Noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hillegersberg Noord:

JaarAantal inwoners de buurt Hillegersberg Noord% verschil
20237.8550,13%
20227.845-0,63%
20217.895-0,38%
20207.9250,51%
20197.8850,45%
20187.8500,19%
20177.8350,19%
20167.8200,77%
20157.760-0,45%
20147.795-0,57%
20137.840geen data

De bevolking van de buurt Hillegersberg Noord is met 15 personen gestegen van 7.840 personen in 2013 tot 7.855 personen in 2023 (dat is een stijging van 0,19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 persoon (0,02%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hillegersberg Noord:

In 2013 waren er 7.840 inwoners in de buurt Hillegersberg Noord. In 2015 is het aantal gedaald tot 7.760 personen. Dit is een daling van 80 (-1,02%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -35 (-0,45%). Het aantal van 7.760 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 7.925 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 165 (2,13%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 40 (0,51%). Het aantal van 7.925 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Hillegersberg Noord 7.855 inwoners.

Over de buurt Hillegersberg Noord

Buurt Hillegersberg Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 306 hectare, waarvan 183 land en 123 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.091 adressen per km2. Er wonen 3.960 huishoudens in de buurt Hillegersberg Noord. Postcode 3054 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hillegersberg Noord. De buurt Hillegersberg Noord ligt binnen Hillegersberg-Schiebroek in de gemeente Rotterdam.

De naam van deze buurt veranderde van Hillegersberg-Noord in 2014 naar Hillegersberg Noord in 2015.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hillegersberg Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hillegersberg-Schiebroek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schiebroek, 2: Molenlaankwartier, 3: Hillegersberg Noord, 4: Terbregge, 5: Hillegersberg Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 4.127 woningen in de buurt Hillegersberg Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hillegersberg Noord was €545.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hillegersberg Noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hillegersberg Noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hillegersberg Noord% verschil
2023€545.00016%
2022€470.0008,8%
2021€432.0007,5%
2020€402.0008,6%
2019€370.0005,7%
2018€350.00011%
2017€315.0002,61%
2016€307.0002,33%
2015€300.000-0,66%
2014€302.000-3,82%
2013€314.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hillegersberg Noord is met €231.000 gegroeid van €314.000 in 2013 tot €545.000 in 2023 (dat is een groei van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €23.100 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hillegersberg Noord is €545.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 4.127 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Hillegersberg-Schiebroek (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Hillegersberg Noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Hillegersberg Noord: er zijn 2.933 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hillegersberg Noord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.752 totaal in de buurt Hillegersberg Noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Hillegersberg Noord telt in totaal 4.752 adressen, met 4.747 verblijfsobjecten en 5 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Hillegersberg Noord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Hillegersberg Noord zijn er 4.210 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Hillegersberg Noord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 652 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Hillegersberg Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hillegersberg Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Hillegersberg Noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hillegersberg Noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hillegersberg Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hillegersberg Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hillegersberg Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hillegersberg Noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hillegersberg Noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.2857601.805
20225.4707041.671
20215.5406981.657
20205.6206831.622
20195.6106741.601
20185.6356561.559
20175.6756401.520
20165.7256211.474
20155.7156061.439
20145.7686011.426
20135.8805811.379

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hillegersberg Noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 67%, herkomst uit Europese landen: 9,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 7,4% en herkomst van buiten Europa: 18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hillegersberg Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hillegersberg Noord in 2022 zijn Westers (1.025 inwoners) en Overig (545 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hillegersberg Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hillegersberg Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hillegersberg Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Hillegersberg Noord.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Hillegersberg Noord:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.120790
Tussenwoning3.1901.170
Hoekwoning3.5701.510
Twee onder één kap woning4.6702.050
Vrijstaande woning5.5202.500
Huurwoning1.940770
Eigen woning3.3001.250

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hillegersberg Noord zijn A (1.214 adressen) en C (730 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hillegersberg Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Hillegersberg Noord: 1.214 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hillegersberg Noord voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hillegersberg Noord voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Hillegersberg Noord
Bevolking5334.292
Adressen2.0552.091
Autos2651.970

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Hillegersberg Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 48 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hillegersberg Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hillegersberg Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hillegersberg Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Hillegersberg Noord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Hillegersberg Noord. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Hillegersberg Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Hillegersberg Noord.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 765 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Stembureaus Rotterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€40.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hillegersberg Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hillegersberg-Schiebroek (Hillegersberg Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hillegersberg-Schiebroek is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Hillegersberg Noord is €40.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €49.600. Buurt Hillegersberg Noord telt 6.300 inkomensontvangers op 7.855 inwoners totaal.
9% van de huishoudens in de buurt Hillegersberg Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Rotterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.280 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Hillegersberg Noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Hillegersberg Noord voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Hillegersberg Noord zijn in totaal 1.280 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hillegersberg Noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Hillegersberg Noord
Er zijn 140 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Hillegersberg Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hillegersberg Noord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 140 elektrische auto’s in de buurt Hillegersberg Noord. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hillegersberg Noord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.545 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hillegersberg Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hillegersberg Noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.569 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hillegersberg Noord (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.649 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hillegersberg Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hillegersberg Noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hillegersberg Noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 506 misdrijven in de buurt Hillegersberg Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hillegersberg Noord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hillegersberg Noord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.286 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hillegersberg Noord 506 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hillegersberg Noord in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (102 delicten) en Ongevallen (weg) (67 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Hillegersberg Noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 42 misdrijven in de buurt Hillegersberg Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hillegersberg Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hillegersberg Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 35,65 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Hillegersberg Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hillegersberg Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hillegersberg Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hillegersberg Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hillegersberg Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hillegersberg Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 21 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hillegersberg Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hillegersberg Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
67% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Hillegersberg Noord ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Hillegersberg Noord per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Noord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Hillegersberg Noord.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hillegersberg Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.280Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie80Aantal2023
G+I Handel en horeca190Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed185Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening375Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg260Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten115Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.855Aantal2023
Mannen3.710Aantal2023
Vrouwen4.145Aantal2023
0 tot 15 jaar1.090Aantal2023
15 tot 25 jaar775Aantal2023
25 tot 45 jaar1.610Aantal2023
45 tot 65 jaar2.165Aantal2023
65 jaar of ouder2.210Aantal2023
Ongehuwd3.650Aantal2023
Gehuwd2.780Aantal2023
Gescheiden805Aantal2023
Verweduwd615Aantal2023
Geboorte totaal60Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal165Aantal2022
Sterfte relatief21Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.292Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.320Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.710Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.500Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2022
WMO cliënten805Aantal2022
WMO cliënten relatief103Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Adressen zonder energielabel417Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.186Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.149Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++47Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+38Aantal2024
Energielabels A1.214Aantal2024
Energielabels B493Aantal2024
Energielabels C730Aantal2024
Energielabels D383Aantal2024
Energielabels E411Aantal2024
Energielabels F360Aantal2024
Energielabels G651Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker7%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2022
Lopen naar school of werk23%percentage2022
Fietsen naar school of werk41%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam37%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.960Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.840Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.030Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.095Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers76%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€49.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€40.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar45%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€154x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand240Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO260Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.040Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.285Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.565Aantal2023
Herkomst Europa760Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.805Aantal2023
Geboren in Nederland5.290Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa330Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa830Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa430Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa975Aantal2023
Autochtoon5.470Aantal2022
Westers totaal1.025Aantal2022
Niet-westers totaal1.350Aantal2022
Marokko250Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba130Aantal2022
Suriname305Aantal2022
Turkije120Aantal2022
Overig niet-westers545Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal280Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven36Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting47Aantal2023
Verkeersovertredingen106Aantal2023
Vernieling23Aantal2023
Overige misdrijven14Aantal2023
Totaal misdrijven506Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km59Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km200Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km145Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km188Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km70Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km120Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km62Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km46Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990662Code2023
RegionaamHillegersberg NoordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990662Code2023
Oppervlakte totaal306Aantal hectaren2023
Oppervlakte land183Aantal hectaren2023
Oppervlakte water123Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.091Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.752Aantal2024
Adressen met postcode4.574Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.210Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie74Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie262Aantal2024
Adressen met industriefunctie59Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie30Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie171Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie183Aantal2024
Verblijfsobjecten4.747Aantal2024
Ligplaatsen5Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.855Aantal2024
Adressen met pand4.686Aantal2024
Percelen met adres1.565Aantal2024
Adressen met perceel4.752Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.752Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.210Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190059Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925258Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950652Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970353Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198022Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199021Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000226Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010232Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202024Aantal2024
Panden met adres 2020 en later7Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190064Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925312Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950970Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.261Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980102Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990143Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000468Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.168Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020147Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later50Aantal2024
Postcodegebied3053KS-3054XPNaam2024
Meest voorkomende postcode3054Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade31Aantal2022
Verkeersongevallen totaal48Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.605Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.915Aantal2023
Personenautos - overige brandstof695Aantal2023
Personenautos per huishouden0,91Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.970Aantal2023
Motorfietsen145Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.127Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€545.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning30%Percentage2023
Percentage meergezinswoning70%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen49%Percentage2023
Huurwoningen totaal51%Percentage2023
In bezit woningcorporatie36%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement2.933Aantal2024
Tussen of geschakelde woning708Aantal2024
Hoekwoning268Aantal2024
Tweeonder1kap109Aantal2024
Vrijstaande woning192Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.537Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hillegersberg Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hillegersberg Noord
Tabel met 4.752 adressen in de buurt Hillegersberg Noord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hillegersberg Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achillesstraat2 t/m 2963054RC t/m 3054RLRotterdam168
Adriaen van der Doeslaan1 t/m 3153054EA t/m 3054EGRotterdam238
Agamemnonstraat8 t/m 223054SBRotterdam15
Ajaxstraat2 t/m 1823054SC t/m 3054SERotterdam125
Aleyda van Raephorstlaan1 t/m 2433054CR t/m 3054CSRotterdam97
Alyda van Spangensingel1 t/m 353054CT t/m 3054CVRotterdam18
Amazonenlaan--Rotterdam0
Apollostraat4 t/m 5613054TA t/m 3054TCRotterdam296
Argonautenpark--Rotterdam0
Argonautenweg1 t/m 573054RPRotterdam157
Arguspad3 t/m 203054SGRotterdam18
Ariadnestraat1 t/m 733054WERotterdam63
Artemispad1 t/m 243054RNRotterdam24
Atalantapad1 t/m 243054RRRotterdam24
Athenastraat1 t/m 133054WGRotterdam7
Berg- en Broekpark--Rotterdam0
Berg- en Broekse Verlaat--Rotterdam0
Berglustbrug--Rotterdam0
Berglustlaan1 t/m 963054BA t/m 3054BKRotterdam127
Bergluststraat1 t/m 223054BMRotterdam20
Bergse Achterplas--Rotterdam0
Bergse Dorpsstraat1 t/m 1443054GA t/m 3054GHRotterdam202
Bergse Plaslaan1 t/m 163054ARRotterdam16
Bergse Rechter Rottekade152 t/m 1553054XPRotterdam4
Bergse Voorplas--Rotterdam0
Boterdorpse Verlaat6 t/m 283054XLRotterdam8
Buitenzorg1 t/m 333054KX t/m 3054KZRotterdam31
C.N.A.Looslaan1 t/m 783054BN t/m 3054BTRotterdam40
Callistopad--Rotterdam0
Cassandrastraat1 t/m 563054TD t/m 3054TERotterdam52
Cerberuspad1 t/m 243054TGRotterdam24
Cliostraat5 t/m 793054TH t/m 3054TLRotterdam75
Cosseehof1 t/m 443054RARotterdam44
Demeterpad1 t/m 243054TMRotterdam24
Dorpsstraatbrug--Rotterdam0
Fortunastraat4 t/m 263054PARotterdam21
Freerickshof1 t/m 1193054GP t/m 3054GRRotterdam74
Freericksplaats1 t/m 833054GJ t/m 3054GNRotterdam96
Ghisebrecht Bokellaan2 t/m 323054CA t/m 3054CCRotterdam29
Grindweg3 t/m 1553054VH t/m 3054VJRotterdam51
Hectorstraat4 t/m 263054PCRotterdam28
Heer Vrankelaan8 t/m 14-Rotterdam4
Herastraat1 t/m 723054PH t/m 3054PLRotterdam72
Hermespad--Rotterdam0
Hilleniusbrug--Rotterdam0
Hilleniussingel1 t/m 273054EXRotterdam17
Hoge Limiet164 t/m 2503054KTRotterdam8
Hoyledesingel1 t/m 463054EH t/m 3054ELRotterdam44
Hoyledesingelbrug--Rotterdam0
Icarusstraat2 t/m 1453054PM t/m 3054PTRotterdam116
Idaspad--Rotterdam0
Ismenestraat2 t/m 963054WBRotterdam65
Jan van Ghestellaan1 t/m 573054CD t/m 3054CKRotterdam56
Jasonweg--Rotterdam0
Johan de Wittlaan10 t/m 443054AARotterdam17
Junolaan5 t/m 813054PVRotterdam37
Jupiterstraat2 t/m 2683054WHRotterdam117
Kerkdreef23054GSRotterdam1
Kerkstraat2 t/m 433054NB t/m 3054NCRotterdam26
Kerstant van den Bergelaan1 t/m 883054EM t/m 3054EWRotterdam181
Korteweg2 t/m 83054ASRotterdam4
Lamsrustlaan2 t/m 3493054VGRotterdam155
Ledastraat12 t/m 333054WCRotterdam14
Looslaanbrug--Rotterdam0
Medusastraat1 t/m 243054RSRotterdam24
Midaspad--Rotterdam0
Minervalaan100 t/m 1223054SLRotterdam12
Minervaplein1 t/m 963054SKRotterdam95
Minosstraat1 t/m 3313054RT t/m 3054RXRotterdam163
Molenwerf2 t/m 263054ATRotterdam10
Nestorpad2 t/m 103054SMRotterdam5
Nieuwe Kerkstraat2 t/m 953054ND t/m 3054NLRotterdam131
Orestespad2 t/m 103054TRRotterdam5
Orionstraat1 t/m 463054SN t/m 3054SRRotterdam52
Orpheusstraat1 t/m 363054TN t/m 3054TPRotterdam36
Oude Raadhuislaan1 t/m 1543054NM t/m 3054NTRotterdam110
Palamedesstraat1 t/m 633054STRotterdam32
Pandorastraat1 t/m 153054SVRotterdam4
Park Bijdorp1 t/m 423054AXRotterdam42
Parnassuspad1 t/m 143054TSRotterdam14
Plasoord1 t/m 343054LJ t/m 3054LLRotterdam31
Plaswijcklaan1 t/m 613054CL t/m 3054CPRotterdam51
Plaszicht1 t/m 93054AVRotterdam7
Plutostraat1 t/m 143054TTRotterdam14
Poseidonstraat1 t/m 473054PZRotterdam39
Priamusstraat--Rotterdam0
Prinsemolenpad2 t/m 993054XMRotterdam16
Prinsemolenpark--Rotterdam0
Prinses Beatrixbrug--Rotterdam0
Prometheusstraat1 t/m 753054WDRotterdam71
Ringdijk10 t/m 923053KS t/m 3054KWRotterdam14
Schiebroekse Ringvaart--Rotterdam0
Straatweg79 t/m 2823054AB t/m 3054APRotterdam156
Strekkade25 t/m 623054XNRotterdam16
Streksingel1 t/m 2653054HA t/m 3054HHRotterdam124
Strekvaart--Rotterdam0
Strekvaartbrug--Rotterdam0
Theseusstraat1 t/m 2653054RZRotterdam126
Tivolibrug--Rotterdam0
Tritonpad1 t/m 143054TVRotterdam14
Van Ghestellaanbrug--Rotterdam0
Van Goghbrug--Rotterdam0
Van Raephorstbrug--Rotterdam0
Van Spangenbrug--Rotterdam0
Van den Hoonaardpad--Rotterdam0
Van den Hoonaardsingel24 t/m 343054NARotterdam13
Van der Doesbrug--Rotterdam0
Visvreugdstraat11 t/m 1293054VKRotterdam60
Weissenbruchlaan2 t/m 2353054LM t/m 3054LSRotterdam77
Wilgenoord1 t/m 183054AWRotterdam7
Willem Nagellaan1 t/m 393054BV t/m 3054BXRotterdam31
Zwarte Plasje--Rotterdam0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 112 openbare ruimtes en 4.752 adressen in de buurt Hillegersberg Noord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hillegersberg Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hillegersberg Noord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30533
Postcode numeriek30544571
WoonkernRotterdam4752
WoonplaatsRotterdam4782
WijkHillegersberg-Schiebroek4782
GemeenteRotterdam4782
StadsdeelHillegersberg-Schiebroek4752
ProvincieZuid-Holland4782
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard4782
LandNederland4782

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hillegersberg Noord ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hillegersberg Noord dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hillegersberg Noord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hillegersberg Noord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven