Statistieken buurt Hillegersberg Zuid

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 5,1% naar 8.210 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Hillegersberg Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2014 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is met 398 personen gestegen van 7.812 in 2013 tot 8.210 in 2022 (dat is 5,1%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Hillegersberg Zuid

Buurt Hillegersberg Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 127 hectare, waarvan 119 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.154 adressen per km2. Er wonen 4.065 huishoudens in de buurt Hillegersberg Zuid. Postcode 3051 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hillegersberg Zuid. De buurt Hillegersberg Zuid ligt binnen Hillegersberg-Schiebroek in de gemeente Rotterdam.

De naam van deze buurt veranderde van Hillegersberg-Zuid in 2014 naar Hillegersberg Zuid in 2015. De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Hillegersberg Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hillegersberg Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hillegersberg-Schiebroek met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schiebroek, 2: Molenlaankwartier, 3: Hillegersberg Noord, 4: Terbregge, 5: Hillegersberg Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 3.885 woningen in de buurt Hillegersberg Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 70% naar €356.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Hillegersberg Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Hillegersberg Zuid, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hillegersberg Zuid is met €147.147 toegenomen van €208.852 in 2013 tot €356.000 in 2022 (dat is 70%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 4.543 totaal in de buurt Hillegersberg Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Hillegersberg Zuid telt in totaal 4.543 adressen, met 4.539 verblijfsobjecten en 4 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hillegersberg Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Hillegersberg Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Hillegersberg Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hillegersberg Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hillegersberg Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hillegersberg Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Hillegersberg Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Hillegersberg Zuid, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is met 135 personen gedaald van 6.165 in 2013 tot 6.030 in 2022 (dat is 2,19%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hillegersberg Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hillegersberg Zuid in 2022 zijn Westers (1.210 inwoners) en Overig (540 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hillegersberg Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Hillegersberg Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hillegersberg Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hillegersberg Zuid op 3 januari 2023 zijn G (1.482 adressen) en F (670 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hillegersberg Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Hillegersberg Zuid: 1.482 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Hillegersberg Zuid
Er waren 54 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hillegersberg Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hillegersberg Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Hillegersberg Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hillegersberg Zuid voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hillegersberg Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Hillegersberg Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Hillegersberg Zuid is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Hillegersberg Zuid. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Rotterdam als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Hillegersberg Zuid.

De gemeente Rotterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 363 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hillegersberg Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hillegersberg-Schiebroek (Hillegersberg Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hillegersberg-Schiebroek is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Hillegersberg Zuid is €36.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.500. Buurt Hillegersberg Zuid telt 6.400 inkomensontvangers op 8.210 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,40% procent van de huishoudens in buurt Hillegersberg Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hillegersberg-Schiebroek (Hillegersberg Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hillegersberg-Schiebroek is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.585 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Hillegersberg Zuid (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Hillegersberg Zuid zijn in totaal 1.585 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hillegersberg Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Hillegersberg Zuid
Er zijn 80 elektrische auto’s in mei 2023 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hillegersberg Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 80 elektrische auto’s in de buurt Hillegersberg Zuid. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hillegersberg Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.188 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hillegersberg Zuid in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hillegersberg Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.983 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hillegersberg Zuid (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.025 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hillegersberg Zuid in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hillegersberg Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hillegersberg Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 512 misdrijven in de buurt Hillegersberg Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hillegersberg Zuid, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hillegersberg Zuid zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 6.596 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 6.596 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 6.505 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de buurt Hillegersberg Zuid 512 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hillegersberg Zuid in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (69 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (69 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Hillegersberg Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 45 misdrijven in de buurt Hillegersberg Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hillegersberg Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hillegersberg Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 33,01 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Hillegersberg Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hillegersberg Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hillegersberg Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
65% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hillegersberg Zuid heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hillegersberg Zuid voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hillegersberg Zuid doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hillegersberg Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.585Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie145Aantal2022
G+I Handel en horeca200Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie115Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed125Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening465Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg300Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten230Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.210Aantal2022
Mannen4.045Aantal2022
Vrouwen4.160Aantal2022
0 tot 15 jaar1.385Aantal2022
15 tot 25 jaar1.005Aantal2022
25 tot 45 jaar2.850Aantal2022
45 tot 65 jaar2.030Aantal2022
65 jaar of ouder945Aantal2022
Ongehuwd5.095Aantal2022
Gehuwd2.400Aantal2022
Gescheiden540Aantal2022
Verweduwd170Aantal2022
Westers totaal1.210Aantal2022
Geboorte totaal125Aantal2021
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal25Aantal2021
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid6.868Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.120Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.780Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.590Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,1%Percentage2020
WMO cliënten245Aantal2021
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.450Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.550Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.590Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.150Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.780Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.130Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.000Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.170Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.430Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.337Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.702Aantal2023
Energielabels Onbepaald504Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+4Aantal2023
Energielabels A222Aantal2023
Energielabels B240Aantal2023
Energielabels C491Aantal2023
Energielabels D522Aantal2023
Energielabels E406Aantal2023
Energielabels F670Aantal2023
Energielabels G1.482Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht55%percentage2020
Overgewicht43%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters61%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam29%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.065Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.730Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.110Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.225Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,70%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,40%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€124x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO140Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW100Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW840Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.030Aantal2022
Niet-westers totaal970Aantal2022
Marokko80Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2022
Suriname165Aantal2022
Turkije115Aantal2022
Overig niet-westers540Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal271Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven35Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting49Aantal2022
Verkeersovertredingen108Aantal2022
Vernieling29Aantal2022
Overige misdrijven9Aantal2022
Totaal misdrijven512Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km51Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km69Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km158Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km425Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km44Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km76Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km249Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km114Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km419Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km129Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km516Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km50,40Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km73Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km117Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km63Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km137Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km46Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km99Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km29Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km55Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km78Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km58Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990661Code2022
RegionaamHillegersberg ZuidNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode05990661Code2022
Oppervlakte totaal127Aantal hectaren2022
Oppervlakte land119Aantal hectaren2022
Oppervlakte water8Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode3051.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.154Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal4.543Aantal2023
Adressen met postcode4.543Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.017Aantal2023
Panden2.356Aantal2023
Percelen2.171Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190011Aantal2023
Panden 1900 tot 1925969Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.630Aantal2023
Panden 1950 tot 1970205Aantal2023
Panden 1970 tot 198032Aantal2023
Panden 1980 tot 1990118Aantal2023
Panden 1990 tot 2000191Aantal2023
Panden 2000 tot 2010193Aantal2023
Panden 2010 tot 202059Aantal2023
Panden 2020 en later48Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade15Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade39Aantal2021
Verkeersongevallen totaal54Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.100Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.625Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof475Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.596Aantal2022
Motorfietsen220Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.885Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€356.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning25%Percentage2022
Percentage meergezinswoning75%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen66%Percentage2022
Huurwoningen totaal34%Percentage2022
In bezit woningcorporatie2%Percentage2022
In bezit overige verhuurders31%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200094%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hillegersberg Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hillegersberg Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Hillegersberg Zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Hillegersberg Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Adriaan Paauwlaan1 - 123051HBRotterdam
Akkerwindestraat1 - 233051LA - 3051LBRotterdam
Amerbachstraat3 - 243045RERotterdam
Amethiststraat1 - 383051VA - 3051VDRotterdam
Antony Duyklaan1 - 673051HARotterdam

Toon alle 71 rijen met adressen...

De gegevens van de buurt Hillegersberg Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Rotterdam bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Hillegersberg Zuid. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Hillegersberg Zuid danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2021-2022BU05990661100%100%BU05990661Hillegersberg ZuidRotterdam
2020-2021BU05990661100%100%BU05990661Hillegersberg ZuidRotterdam
2019-2020BU05990661100%100%BU05990661Hillegersberg ZuidRotterdam
2018-2019BU05990661100%100%BU05990661Hillegersberg ZuidRotterdam
2017-2018BU05990661100%100%BU05990661Hillegersberg ZuidRotterdam
2016-2017BU05990661100%100%BU05990661Hillegersberg ZuidRotterdam
2015-2016BU05990661100%100%BU05990661Hillegersberg ZuidRotterdam
2014-2015BU059906610,23%0,25%BU05990534LiskwartierRotterdam
2014-2015BU059906610,05%0,02%BU05990535Oude NoordenRotterdam
2014-2015BU05990661100%100%BU05990661Hillegersberg-ZuidRotterdam
2013-2014BU05990534100%100%BU05990534LiskwartierRotterdam
2013-2014BU05990535100%100%BU05990535Oude NoordenRotterdam
2013-2014BU05990661100%100%BU05990661Hillegersberg-ZuidRotterdam

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van deze buurt veranderde van Hillegersberg-Zuid in 2014 naar Hillegersberg Zuid in 2015.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Rotterdam):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Rotterdam eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.