Statistieken buurt Hillegersberg Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hillegersberg Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hillegersberg Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hillegersberg Zuid telt 8.260 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hillegersberg Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hillegersberg Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt Hillegersberg Zuid% verschil
20238.2600,61%
20228.2101,30%
20218.1050,56%
20208.0600,75%
20198.000-0,25%
20188.020-0,37%
20178.0501,07%
20167.9650,31%
20157.9400,51%
20147.9001,41%
20137.790geen data

De bevolking van de buurt Hillegersberg Zuid is met 470 inwoners toegenomen van 7.790 inwoners in 2013 tot 8.260 inwoners in 2023 (dat is een toename van 6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 47 inwoners (0,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid:

In 2013 telde de buurt Hillegersberg Zuid 7.790 inwoners. Het aantal van 7.790 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 8.260 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 470 (6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 50 (0,61%). Het aantal van 8.260 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Hillegersberg Zuid

Buurt Hillegersberg Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 127 hectare, waarvan 119 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.168 adressen per km2. Er wonen 4.015 huishoudens in de buurt Hillegersberg Zuid. Postcode 3051 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hillegersberg Zuid. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Rotterdam.

De naam van deze buurt veranderde van Hillegersberg-Zuid in 2014 naar Hillegersberg Zuid in 2015.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hillegersberg Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hillegersberg-Schiebroek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schiebroek, 2: Molenlaankwartier, 3: Hillegersberg Noord, 4: Terbregge, 5: Hillegersberg Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 3.897 woningen in de buurt Hillegersberg Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hillegersberg Zuid was €414.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hillegersberg Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hillegersberg Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hillegersberg Zuid% verschil
2023€414.00016%
2022€357.00012%
2021€320.00010%
2020€291.00011%
2019€261.00011%
2018€236.00015%
2017€206.0000,98%
2016€204.0000,99%
2015€202.000-2,88%
2014€208.000-0,48%
2013€209.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hillegersberg Zuid is met €205.000 gegroeid van €209.000 in 2013 tot €414.000 in 2023 (dat is een stijging van 98%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €20.500 (7,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hillegersberg Zuid is €414.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 3.897 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Hillegersberg-Schiebroek (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Hillegersberg Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Hillegersberg Zuid: er zijn 2.897 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hillegersberg Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.545 totaal in de buurt Hillegersberg Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Hillegersberg Zuid telt in totaal 4.545 adressen, met 4.541 verblijfsobjecten en 4 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Hillegersberg Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Hillegersberg Zuid zijn er 4.025 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Hillegersberg Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.508 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hillegersberg Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Hillegersberg Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hillegersberg Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hillegersberg Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hillegersberg Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hillegersberg Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hillegersberg Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.8959701.405
20226.0308901.290
20216.0058581.242
20206.0408251.195
20196.0457981.157
20186.1057821.133
20176.1607721.118
20166.1407451.080
20156.1407351.065
20146.0837421.075
20136.154668968

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europa: 8,6% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hillegersberg Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hillegersberg Zuid in 2022 zijn Westers (1.210 inwoners) en Overig (540 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hillegersberg Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hillegersberg Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hillegersberg Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hillegersberg Zuid zijn G (1.369 adressen) en F (643 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hillegersberg Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Hillegersberg Zuid: 1.369 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 44 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hillegersberg Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hillegersberg Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Hillegersberg Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hillegersberg Zuid voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hillegersberg Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Hillegersberg Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Hillegersberg Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Hillegersberg Zuid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Hillegersberg Zuid.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hillegersberg Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hillegersberg-Schiebroek (Hillegersberg Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hillegersberg-Schiebroek is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Hillegersberg Zuid is €38.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €47.600. Buurt Hillegersberg Zuid telt 6.600 inkomensontvangers op 8.260 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,60% procent van de huishoudens in buurt Hillegersberg Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hillegersberg-Schiebroek (Hillegersberg Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hillegersberg-Schiebroek is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.650 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Hillegersberg Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Hillegersberg Zuid zijn in totaal 1.650 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.650 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.645 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hillegersberg Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Hillegersberg Zuid
Er zijn 96 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hillegersberg Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 96 elektrische auto’s in de buurt Hillegersberg Zuid. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hillegersberg Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.106 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hillegersberg Zuid in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hillegersberg Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.942 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hillegersberg Zuid (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.002 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hillegersberg Zuid in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hillegersberg Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hillegersberg Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 600 misdrijven in de buurt Hillegersberg Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hillegersberg Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hillegersberg Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7.197 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hillegersberg Zuid 600 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hillegersberg Zuid in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (93 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (83 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Hillegersberg Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 55 misdrijven in de buurt Hillegersberg Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hillegersberg Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hillegersberg Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 40,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hillegersberg Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hillegersberg Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hillegersberg Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hillegersberg Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
65% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hillegersberg Zuid heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hillegersberg Zuid voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hillegersberg Zuid heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hillegersberg Zuid doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hillegersberg Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hillegersberg Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hillegersberg Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.650Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie145Aantal2023
G+I Handel en horeca215Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed120Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening505Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg305Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten230Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.260Aantal2023
Mannen4.110Aantal2023
Vrouwen4.145Aantal2023
0 tot 15 jaar1.360Aantal2023
15 tot 25 jaar1.060Aantal2023
25 tot 45 jaar2.900Aantal2023
45 tot 65 jaar2.005Aantal2023
65 jaar of ouder935Aantal2023
Ongehuwd5.225Aantal2023
Gehuwd2.360Aantal2023
Gescheiden520Aantal2023
Verweduwd155Aantal2023
Geboorte totaal120Aantal2022
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.941Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag970Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.820Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.750Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura165Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,7%Percentage2022
WMO cliënten255Aantal2022
WMO cliënten relatief31Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel433Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.603Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.509Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++23Aantal2024
Energielabels A++24Aantal2024
Energielabels A+13Aantal2024
Energielabels A252Aantal2024
Energielabels B264Aantal2024
Energielabels C568Aantal2024
Energielabels D546Aantal2024
Energielabels E410Aantal2024
Energielabels F643Aantal2024
Energielabels G1.369Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht55%percentage2020
Overgewicht43%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters61%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam29%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.015Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.660Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.130Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.220Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€47.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen35%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,0%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€186x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW830Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.895Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.375Aantal2023
Herkomst Europa970Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.405Aantal2023
Geboren in Nederland5.890Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa400Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa695Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa565Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa700Aantal2023
Autochtoon6.030Aantal2022
Westers totaal1.210Aantal2022
Niet-westers totaal970Aantal2022
Marokko80Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2022
Suriname165Aantal2022
Turkije115Aantal2022
Overig niet-westers540Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal331Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven46Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting57Aantal2023
Verkeersovertredingen115Aantal2023
Vernieling33Aantal2023
Overige misdrijven17Aantal2023
Totaal misdrijven600Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km152Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km420Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km62Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km206Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km102Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km402Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km123Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km513Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km50,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km76Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km119Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km60Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km129Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km76Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km56Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990661Code2023
RegionaamHillegersberg ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990661Code2023
Oppervlakte totaal127Aantal hectaren2023
Oppervlakte land119Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.168Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.545Aantal2024
Adressen met postcode4.545Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.025Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie48Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie105Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie58Aantal2024
Adressen met logiesfunctie12Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie12Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie149Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie126Aantal2024
Verblijfsobjecten4.541Aantal2024
Ligplaatsen4Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.356Aantal2024
Adressen met pand4.457Aantal2024
Percelen met adres2.171Aantal2024
Adressen met perceel4.545Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.545Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.025Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190011Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925559Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.508Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197043Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198020Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199039Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200041Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010104Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202018Aantal2024
Panden met adres 2020 en later13Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190011Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925971Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.629Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970205Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198032Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990118Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000191Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010193Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202059Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later48Aantal2024
Postcodegebied3045PG-3051XWNaam2024
Meest voorkomende postcode3051Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode98%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade18Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2022
Verkeersongevallen totaal44Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.050Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.535Aantal2023
Personenautos - overige brandstof515Aantal2023
Personenautos per huishouden0,76Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.563Aantal2023
Motorfietsen230Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.897Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€414.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning25%Percentage2023
Percentage meergezinswoning75%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie2%Percentage2023
In bezit overige verhuurders31%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement2.897Aantal2024
Tussen of geschakelde woning741Aantal2024
Hoekwoning301Aantal2024
Tweeonder1kap62Aantal2024
Vrijstaande woning24Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.516Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hillegersberg Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hillegersberg Zuid
Tabel met 4.545 adressen in de buurt Hillegersberg Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hillegersberg Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adriaan Paauwlaan1 t/m 123051HBRotterdam5
Akkerwindestraat1 t/m 233051LA t/m 3051LBRotterdam24
Allanpad--Rotterdam0
Amerbachstraat3 t/m 243045RERotterdam17
Amethiststraat1 t/m 383051VA t/m 3051VDRotterdam56
Antony Duyklaan1 t/m 673051HARotterdam22
Arolsenplein1 t/m 113051JARotterdam6
Azaleastraat1 t/m 903051TA t/m 3051TJRotterdam113
Baroniestraat1 t/m 563051EA t/m 3051EGRotterdam71
Bedrijventerrein Ceintuurbaan--Rotterdam0
Begoniastraat2 t/m 133051LCRotterdam16
Bergpolderplein1 t/m 183051GA t/m 3051GBRotterdam31
Bergse Rechter Rottekade1 t/m 1503051AB t/m 3051ACRotterdam102
Buitenzorgbrug--Rotterdam0
Caspar Fagellaan1 t/m 163051HCRotterdam10
Ceintuurbaan9 t/m 2503051AE t/m 3051KDRotterdam118
Cliviastraat2 t/m 143051NARotterdam24
Diamantweg1 t/m 343051XA t/m 3051XBRotterdam35
Duizendschoonstraat1 t/m 413051SB t/m 3051SGRotterdam77
Elektroweg1 t/m 2953051NB t/m 3051NDRotterdam181
Elisabethlaan1 t/m 253051JBRotterdam24
Emmalaan1 t/m 1023051JC t/m 3051JHRotterdam60
Erasmussingel4 t/m 1203051KE t/m 3051XCRotterdam79
Gladiolusstraat4 t/m 373051LD t/m 3051LGRotterdam60
Graaf Adolf van Nassaustraat1 t/m 283051GCRotterdam24
Graaf Jan van Nassaustraat1 t/m 203051GD t/m 3051GERotterdam31
Graaf Lodewijk van Nassaustraat1 t/m 113051GGRotterdam15
Hagedoornstraat1 t/m 283051NE t/m 3051NGRotterdam40
Heiligerleelaan3 t/m 323051JJ t/m 3051JKRotterdam27
Heinsiuslaan1 t/m 103051HDRotterdam8
Hillegondastraat1 t/m 273051PA t/m 3051PBRotterdam28
Hoofdlaan1 t/m 473051XD t/m 3051XGRotterdam46
Hoofdlaanbrug--Rotterdam0
Houthandelhof1 t/m 743051ADRotterdam74
Irisplein1 t/m 43051TKRotterdam6
Isaäc van Hoornbeeklaan53051HZRotterdam1
Jan Willem Frisostraat1 t/m 483051EH t/m 3051ELRotterdam80
Johan de Wittlaan5 t/m 213051HERotterdam8
Juliana van Stolberglaan1 t/m 943051CA t/m 3051CKRotterdam134
Kleiweg1 t/m 5003045PK t/m 3051XSRotterdam458
Kootsekade1 t/m 563051PC t/m 3051PGRotterdam75
Koraalstraat1 t/m 403051VE t/m 3051VJRotterdam66
Korte Kleiweg4 t/m 63045RCRotterdam2
Lathyrusplein1 t/m 93051TLRotterdam8
Leni Sarishof10 t/m 303051PTRotterdam17
Lisbloemstraat4 t/m 823051TM t/m 3051TTRotterdam128
Malvastraat1 t/m 203051NH t/m 3051NJRotterdam43
Margrietstraat1 t/m 203051TV t/m 3051TWRotterdam26
Minstreelstraat2 t/m 733051PH t/m 3051PKRotterdam46
Opaalhof4 t/m 73045PGRotterdam4
Orchideestraat1 t/m 423051NK t/m 3051NMRotterdam56
Philips Willembrug--Rotterdam0
Philips Willemstraat1 t/m 1513051PL t/m 3051PSRotterdam191
Prins Bernhardkade1 t/m 453051AH t/m 3051ALRotterdam73
Prins Frederik Hendrikstraat1 t/m 1213051EM t/m 3051ETRotterdam118
Prinses Margrietlaan1 t/m 933051AM t/m 3051AXRotterdam147
Robert Owenstraat1 t/m 243045PTRotterdam24
Robijnstraat1 t/m 483051VK t/m 3051VNRotterdam83
Rozenlaan1 t/m 1443045PM t/m 3051LTRotterdam151
Saffierstraat1 t/m 383051XT t/m 3051XWRotterdam48
Schiebroeksesingel1 t/m 423051JL t/m 3051JMRotterdam44
Schiebroekseweg1 t/m 243051JNRotterdam26
Smaragdstraat1 t/m 243051VP t/m 3051VRRotterdam37
Stadhouderslaan1 t/m 403051HGRotterdam19
Statenlaan1 t/m 793051HH t/m 3051HRRotterdam88
Statenplein1 t/m 103051HSRotterdam16
Straatweg1 t/m 1503051BA t/m 3051BNRotterdam202
Topaasstraat1 t/m 163051KL t/m 3051KMRotterdam26
Uitpad--Rotterdam0
Uitweg1 t/m 743051JP t/m 3051JRRotterdam63
Van Slingelandtlaan1 t/m 463051HT t/m 3051HXRotterdam40
Villapark1 t/m 143051BPRotterdam16
Violenstraat1 t/m 273051TX t/m 3051TZRotterdam38
Wilhelminalaan1 t/m 673051JS t/m 3051JTRotterdam44
Willem de Rijkestraat1 t/m 683051EVRotterdam64
Willem van Hillegaersbergstraat1 t/m 1513051RA t/m 3051RPRotterdam242
Zonnebloemstraat3 t/m 803051SP t/m 3051SZRotterdam163

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 77 openbare ruimtes en 4.545 adressen in de buurt Hillegersberg Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hillegersberg Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hillegersberg Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek304596
Postcode numeriek30514449
WoonkernRotterdam4545
WoonplaatsRotterdam4551
WijkHillegersberg-Schiebroek4551
GemeenteRotterdam4551
StadsdeelHillegersberg-Schiebroek4545
ProvincieZuid-Holland4551
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard4551
LandNederland4551

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hillegersberg Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hillegersberg Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hillegersberg Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hillegersberg Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven