Statistieken buurt Molenlaankwartier

Aantal inwoners per jaar
(groei van 6,1% naar 8.265 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Molenlaankwartier. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Molenlaankwartier is met 475 personen gestegen van 7.790 in 2013 tot 8.265 in 2023 (dat is 6,1%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Molenlaankwartier

Buurt Molenlaankwartier heeft afgerond een totale oppervlakte van 214 hectare, waarvan 200 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.712 adressen per km2. Er wonen 3.375 huishoudens in de buurt Molenlaankwartier. Postcode 3055 is de meest voorkomende postcode in de buurt Molenlaankwartier. De buurt Molenlaankwartier ligt binnen Hillegersberg-Schiebroek in de gemeente Rotterdam. Het bosgebied Lage Bergsche Bosch valt gedeeltelijk binnen de buurt Molenlaankwartier.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Molenlaankwartier
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hillegersberg-Schiebroek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schiebroek, 2: Molenlaankwartier, 3: Hillegersberg Noord, 4: Terbregge, 5: Hillegersberg Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 3.472 woningen in de buurt Molenlaankwartier.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 54% naar €606.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Molenlaankwartier. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Molenlaankwartier, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Molenlaankwartier is met €213.000 gestegen van €393.000 in 2013 tot €606.000 in 2022 (dat is 54%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 4.164 totaal in de buurt Molenlaankwartier

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Molenlaankwartier telt in totaal 4.164 adressen, met 4.158 verblijfsobjecten en 6 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Molenlaankwartier. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Molenlaankwartier. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Molenlaankwartier

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Molenlaankwartier. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Molenlaankwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Molenlaankwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Molenlaankwartier. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Molenlaankwartier, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Molenlaankwartier is met 6.295 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Molenlaankwartier
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Molenlaankwartier in 2022 zijn Westers (1.170 inwoners) en Overig (425 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Molenlaankwartier: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Molenlaankwartier.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Molenlaankwartier. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Molenlaankwartier zijn E (1.238 adressen) en F (663 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Molenlaankwartier. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de buurt Molenlaankwartier: 1.238 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Molenlaankwartier
Er waren 37 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Molenlaankwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Molenlaankwartier. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Molenlaankwartier vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Molenlaankwartier.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Molenlaankwartier voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Molenlaankwartier ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Molenlaankwartier

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Molenlaankwartier is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de buurt Molenlaankwartier. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Rotterdam als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Molenlaankwartier.

De gemeente Rotterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 363 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€47.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Molenlaankwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hillegersberg-Schiebroek (Molenlaankwartier is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hillegersberg-Schiebroek is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Molenlaankwartier is €47.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €64.300. Buurt Molenlaankwartier telt 5.800 inkomensontvangers op 8.265 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,1% procent van de huishoudens in buurt Molenlaankwartier heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hillegersberg-Schiebroek (Molenlaankwartier is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hillegersberg-Schiebroek is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.300 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Molenlaankwartier (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Molenlaankwartier zijn in totaal 1.300 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.300 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.295 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Molenlaankwartier. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Molenlaankwartier
Er zijn 180 elektrische auto’s in september 2023 in de buurt Molenlaankwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Molenlaankwartier op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 180 elektrische auto’s in de buurt Molenlaankwartier. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Molenlaankwartier die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.349 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Molenlaankwartier in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Molenlaankwartier geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.382 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Molenlaankwartier (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.632 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Molenlaankwartier in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Molenlaankwartier geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Molenlaankwartier. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 237 misdrijven in de buurt Molenlaankwartier geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Molenlaankwartier, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Molenlaankwartier zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.720 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Molenlaankwartier 237 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Molenlaankwartier in 2022 zijn Ongevallen (weg) (46 delicten) en Horizontale fraude (34 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Molenlaankwartier.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 17 misdrijven in de buurt Molenlaankwartier geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Molenlaankwartier met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Molenlaankwartier over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Molenlaankwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Molenlaankwartier.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Molenlaankwartier. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt Molenlaankwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Molenlaankwartier.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Molenlaankwartier genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Molenlaankwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Molenlaankwartier.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Molenlaankwartier. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Molenlaankwartier geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenlaankwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenlaankwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Molenlaankwartier heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenlaankwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenlaankwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
68% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Molenlaankwartier sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenlaankwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenlaankwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Molenlaankwartier heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenlaankwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenlaankwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Molenlaankwartier heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenlaankwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenlaankwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
39% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Molenlaankwartier heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenlaankwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenlaankwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Molenlaankwartier voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenlaankwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenlaankwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
95% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Molenlaankwartier heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenlaankwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenlaankwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Molenlaankwartier doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenlaankwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenlaankwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Molenlaankwartier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.300Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca115Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed235Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening485Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg275Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.265Aantal2023
Mannen3.960Aantal2023
Vrouwen4.305Aantal2023
0 tot 15 jaar1.790Aantal2023
15 tot 25 jaar805Aantal2023
25 tot 45 jaar1.560Aantal2023
45 tot 65 jaar2.205Aantal2023
65 jaar of ouder1.905Aantal2023
Ongehuwd3.990Aantal2023
Gehuwd3.200Aantal2023
Gescheiden580Aantal2023
Verweduwd490Aantal2023
Westers totaal1.170Aantal2022
Geboorte totaal80Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal130Aantal2021
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid4.130Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag870Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.060Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.420Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg4,50%Percentage2021
WMO cliënten500Aantal2021
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.520Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.280Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.450Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.770Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.310Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.020Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.026Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.562Aantal2023
Energielabels Onbepaald576Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++51Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+5Aantal2023
Energielabels A165Aantal2023
Energielabels B115Aantal2023
Energielabels C299Aantal2023
Energielabels D521Aantal2023
Energielabels E1.238Aantal2023
Energielabels F663Aantal2023
Energielabels G529Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht55%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht11%percentage2020
Roker10%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters60%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.375Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.160Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen825Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.390Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers72%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 28%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers5.800Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€64.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€47.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen45%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar54%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen46%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€423x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW70Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.750Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.295Aantal2022
Niet-westers totaal680Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname90Aantal2022
Turkije70Aantal2022
Overig niet-westers425Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal104Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting37Aantal2022
Verkeersovertredingen55Aantal2022
Vernieling15Aantal2022
Overige misdrijven11Aantal2022
Totaal misdrijven237Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km188Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km151Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km69Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km124Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km61Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km46Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km34Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990665Code2023
RegionaamMolenlaankwartierNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990665Code2023
Oppervlakte totaal214Aantal hectaren2023
Oppervlakte land200Aantal hectaren2023
Oppervlakte water13Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3055.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.712Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.164Aantal2023
Adressen met postcode4.164Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.542Aantal2023
Panden2.972Aantal2023
Percelen2.789Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001Aantal2023
Panden 1900 tot 1925396Aantal2023
Panden 1925 tot 1950818Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.217Aantal2023
Panden 1970 tot 1980340Aantal2023
Panden 1980 tot 199075Aantal2023
Panden 1990 tot 2000144Aantal2023
Panden 2000 tot 201029Aantal2023
Panden 2010 tot 202068Aantal2023
Panden 2020 en later57Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2021
Verkeersongevallen totaal37Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.660Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.935Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof725Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.830Aantal2022
Motorfietsen160Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.472Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€606.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning69%Percentage2022
Percentage meergezinswoning31%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen72%Percentage2022
Huurwoningen totaal28%Percentage2022
In bezit woningcorporatie11%Percentage2022
In bezit overige verhuurders17%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200097%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Molenlaankwartier: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Molenlaankwartier. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Molenlaankwartier

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Molenlaankwartier. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Adriaan van der Plaslaan2 - 183055NZRotterdam
Bachlaan10 - 1403055TA - 3055TDRotterdam
Bergplein1 - 263055ZARotterdam
Bergse Linker Rottekade3753056LMRotterdam
Berliozlaan1 - 583055KA - 3055KBRotterdam

Toon alle 99 rijen met adressen...