Statistieken buurt Kerkrade-Centrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kerkrade-Centrum in de gemeente Kerkrade. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kerkrade-Centrum in de gemeente Kerkrade. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kerkrade-Centrum telt 4.700 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerkrade-Centrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerkrade-Centrum:

JaarAantal inwoners de buurt Kerkrade-Centrum% verschil
20234.7001,62%
20224.625-1,39%
20214.6900%
20204.6901,08%
20194.640-0,32%
20184.6552,42%
20174.5450,11%
20164.540-0,66%
20154.5700,33%
20144.5550,89%
20134.515geen data

De bevolking van de buurt Kerkrade-Centrum is met 185 inwoners gestegen van 4.515 inwoners in 2013 tot 4.700 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 4,10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 18 inwoners (0,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Kerkrade.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kerkrade-Centrum:

In 2013 telde de buurt Kerkrade-Centrum 4.515 inwoners. Het aantal van 4.515 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.700 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 185 (4,10%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 75 (1,62%). Het aantal van 4.700 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Kerkrade-Centrum

Buurt Kerkrade-Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 190 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.507 adressen per km2. Er wonen 2.655 huishoudens in de buurt Kerkrade-Centrum. Postcode 6461 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kerkrade-Centrum. De buurt Kerkrade-Centrum ligt binnen Kerkrade-Oost in de gemeente Kerkrade. De volgende parken vallen binnen de buurt Kerkrade-Centrum: Nico Ploum Park en Park Centrum Kerkrade.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kerkrade-Centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kerkrade-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Erenstein, 2: Rolduckerveld, 3: Kerkrade-Centrum, 4: Holz, 5: Nulland, 6: Bleijerheide.

Woningkenmerken
Er zijn 2.792 woningen in de buurt Kerkrade-Centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Kerkrade in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kerkrade-Centrum was €210.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kerkrade-Centrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerkrade-Centrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kerkrade-Centrum% verschil
2023€210.00015%
2022€182.0003,41%
2021€176.0002,92%
2020€171.0008,2%
2019€158.0005,3%
2018€150.0005,6%
2017€142.0005,2%
2016€135.000-1,46%
2015€137.000-5,5%
2014€145.000-4,61%
2013€152.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kerkrade-Centrum is met €58.000 toegenomen van €152.000 in 2013 tot €210.000 in 2023 (dat is een groei van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.800 (3,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Kerkrade.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kerkrade-Centrum is €210.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 40% en er zijn 2.792 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Kerkrade (geel), 2 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De buurt Kerkrade-Centrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Kerkrade-Centrum: er zijn 1.790 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kerkrade-Centrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.630 totaal in de buurt Kerkrade-Centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Kerkrade-Centrum telt in totaal 3.630 adressen, met 3.628 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Kerkrade-Centrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Kerkrade
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kerkrade-Centrum zijn er 2.941 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kerkrade-Centrum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 583 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Kerkrade-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kerkrade-Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kerkrade-Centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kerkrade-Centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kerkrade-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Kerkrade bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kerkrade-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kerkrade-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kerkrade-Centrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerkrade-Centrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.2701.050375
20223.280991354
20213.3201.009361
20203.335998357
20193.325969346
20183.345965345
20173.265943337
20163.275932333
20153.280951339
20143.234973348
20133.251931333

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kerkrade-Centrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 22% en herkomst uit landen buiten Europa: 8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europa: 21% en herkomst van buiten Europa: 7,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Kerkrade naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kerkrade-Centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kerkrade-Centrum in 2022 zijn Westers (1.080 inwoners) en Overig (170 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kerkrade-Centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kerkrade-Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kerkrade-Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Kerkrade:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Kerkrade. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kerkrade-Centrum zijn C (832 adressen) en A (499 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kerkrade-Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Kerkrade-Centrum: 832 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kerkrade bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 37 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kerkrade-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kerkrade-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kerkrade-Centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kerkrade-Centrum.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kerkrade-Centrum voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kerkrade-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Kerkrade-Centrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Kerkrade-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Kerkrade-Centrum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Kerkrade.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Kerkrade-Centrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 100 stembureaus in de gemeente Kerkrade en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Kerkrade. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Kerkrade.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kerkrade-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Kerkrade: Kerkrade-Centrum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kerkrade-Centrum is €32.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.500. Buurt Kerkrade-Centrum telt 4.000 inkomensontvangers op 4.700 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,1% procent van de huishoudens in buurt Kerkrade-Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Kerkrade: Kerkrade-Centrum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (555 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Kerkrade-Centrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Kerkrade-Centrum zijn in totaal 555 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kerkrade-Centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Kerkrade-Centrum
Er zijn 46 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Kerkrade-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kerkrade-Centrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 46 elektrische auto’s in de buurt Kerkrade-Centrum. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kerkrade-Centrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.696 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kerkrade-Centrum in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kerkrade-Centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.265 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kerkrade-Centrum (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.611 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kerkrade-Centrum in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kerkrade-Centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kerkrade-Centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 392 misdrijven in de buurt Kerkrade-Centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kerkrade-Centrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kerkrade-Centrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.036 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kerkrade-Centrum 392 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kerkrade-Centrum in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (48 delicten) en Horizontale fraude (41 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kerkrade-Centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 30 misdrijven in de buurt Kerkrade-Centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kerkrade-Centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kerkrade-Centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Kerkrade.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 42,55 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kerkrade-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kerkrade-Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kerkrade-Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kerkrade-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kerkrade-Centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kerkrade-Centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 25 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kerkrade-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kerkrade-Centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
58% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Kerkrade-Centrum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Kerkrade-Centrum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kerkrade-Centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerkrade-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerkrade-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Kerkrade-Centrum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kerkrade-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal555Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie70Aantal2023
G+I Handel en horeca155Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.700Aantal2023
Mannen2.305Aantal2023
Vrouwen2.390Aantal2023
0 tot 15 jaar405Aantal2023
15 tot 25 jaar365Aantal2023
25 tot 45 jaar870Aantal2023
45 tot 65 jaar1.175Aantal2023
65 jaar of ouder1.880Aantal2023
Ongehuwd1.705Aantal2023
Gehuwd1.900Aantal2023
Gescheiden555Aantal2023
Verweduwd545Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal115Aantal2022
Sterfte relatief25Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.474Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.270Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.340Aantal2022
Opleidingsniveau hoog660Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2022
WMO cliënten805Aantal2022
WMO cliënten relatief174Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.420Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel639Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.074Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.917Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A499Aantal2024
Energielabels B369Aantal2024
Energielabels C832Aantal2024
Energielabels D263Aantal2024
Energielabels E239Aantal2024
Energielabels F389Aantal2024
Energielabels G389Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2022
Drinker73%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht40%percentage2022
Overgewicht58%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn30%percentage2022
Wekelijkse sporters41%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk37%percentage2022
Lopen naar school of werk23%percentage2022
Fietsen naar school of werk14%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam40%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk19%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid58%percentage2022
Niet-specifieke klachten62%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen43%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid46%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt42%percentage2022
Psychische klachten25%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking20%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.655Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.335Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen855Aantal2023
Huishoudens met kinderen465Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie51%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,1%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€45x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO350Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.270Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.425Aantal2023
Herkomst Europa1.050Aantal2023
Herkomst buiten Europa375Aantal2023
Geboren in Nederland3.270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa580Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa470Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Autochtoon3.280Aantal2022
Westers totaal1.080Aantal2022
Niet-westers totaal265Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers170Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal200Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting47Aantal2023
Verkeersovertredingen54Aantal2023
Vernieling40Aantal2023
Overige misdrijven26Aantal2023
Totaal misdrijven392Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km122Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand23,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09280100Code2023
RegionaamKerkrade-CentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09280100Code2023
Oppervlakte totaal190Aantal hectaren2023
Oppervlakte land190Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.507Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.630Aantal2024
Adressen met postcode3.514Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.941Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie61Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie24Aantal2024
Adressen met industriefunctie27Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie62Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie146Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie393Aantal2024
Verblijfsobjecten3.628Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres1.767Aantal2024
Adressen met pand3.624Aantal2024
Percelen met adres1.327Aantal2024
Adressen met perceel3.630Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.630Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.941Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190014Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925289Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950304Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970583Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980101Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990159Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000106Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201080Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202028Aantal2024
Panden met adres 2020 en later103Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190027Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925377Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950370Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970934Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980460Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990521Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000442Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010171Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020196Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later126Aantal2024
Postcodegebied6461AA-6466XZNaam2024
Meest voorkomende postcode6461Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode98%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade32Aantal2022
Verkeersongevallen totaal37Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.395Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.105Aantal2023
Personenautos - overige brandstof290Aantal2023
Personenautos per huishouden0,90Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.261Aantal2023
Motorfietsen130Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.792Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€210.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning37%Percentage2023
Percentage meergezinswoning63%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen44%Percentage2023
Huurwoningen totaal56%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders26%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement1.790Aantal2024
Tussen of geschakelde woning504Aantal2024
Hoekwoning237Aantal2024
Tweeonder1kap258Aantal2024
Vrijstaande woning152Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.687Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Kerkrade. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kerkrade-Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kerkrade-Centrum
Tabel met 3.630 adressen in de buurt Kerkrade-Centrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kerkrade-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Kerkrade.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ambachtsstraat1 t/m 536461EWKerkrade53
Burg.Savelberglaan1 t/m 1856461GL t/m 6461GSKerkrade172
Caspar Sprokelstraat2 t/m 346461DZ t/m 6461EAKerkrade5
Clausstraat1 t/m 176463XJKerkrade10
Deken Quodbachlaan10 t/m 1076461XP t/m 6461XSKerkrade49
Deken de Hessellestraat1 t/m 36461GKKerkrade2
Deken van Ormelingenstraat1 t/m 286461GH t/m 6461GJKerkrade24
Diepenbrockstraat1 t/m 156461ABKerkrade10
Dr.Kreijenstraat3 t/m 156461EEKerkrade11
Einderstraat1 t/m 1236461EL t/m 6461ESKerkrade172
Eindervoetpad1 t/m 76461DCKerkrade3
Eldorado2 t/m 756461MC t/m 6461MDKerkrade29
Engerweg2 t/m 666461DAKerkrade26
Europaplein1 t/m 36461AJKerkrade2
Franckstraat1 t/m 896461XD t/m 6461XHKerkrade86
Gerard Boedijnstraat1 t/m 96461CXKerkrade5
Giessenstraat1 t/m 1426461DB t/m 6461DDKerkrade120
Grupellostraat1 t/m 516461ET t/m 6461EVKerkrade94
Hambosweg54 t/m 606466XZKerkrade3
Hammijnstraat2 t/m 886466XXKerkrade8
Hammolenweg3 t/m 726466XT t/m 6466XWKerkrade40
Hamweg--Kerkrade0
Henk Badingsstraat1 t/m 236461CZKerkrade12
Herenanstelerweg56466XRKerkrade1
Hertenweide16463PAKerkrade2
Hoofdstraat1 t/m 836461CL t/m 6461CSKerkrade257
J.S.Bachstraat4 t/m 306461ACKerkrade14
Julianastraat1 t/m 286461BK t/m 6461BLKerkrade29
Kapellaan1 t/m 336461EHKerkrade97
Kerkplein7 t/m 576461EGKerkrade32
Kerkradersteenweg3 t/m 936466PAKerkrade15
Kieskoel3 t/m 286461GXKerkrade25
Kipstraat2 t/m 476461GT t/m 6461GWKerkrade57
Klinkstraat14 t/m 236461GGKerkrade4
Kloosterraderplein1 t/m 2186461CE t/m 6461CKKerkrade111
Kloosterraderstraat2 t/m 1156461CA t/m 6461CDKerkrade227
Koestraat3 t/m 406461TA t/m 6461TBKerkrade42
Koninginnestraat6 t/m 346461BC t/m 6461BDKerkrade28
Koningsweg3 t/m 396461AAKerkrade16
Kosterbeemden45 t/m 1606461EA t/m 6461MBKerkrade53
Kruisstraat63 t/m 1156461HA t/m 6461HBKerkrade23
Lempersstraat5 t/m 366461XB t/m 6461XCKerkrade33
Maria Sträterstraat2 t/m 536461MEKerkrade45
Markt1 t/m 686461EB t/m 6461EDKerkrade97
Marktstraat2 t/m 1286461CT t/m 6461CZKerkrade159
Martin Buberplein15 t/m 216461NCKerkrade2
Meester Absilstraat1 t/m 116461EXKerkrade10
Mozartstraat2 t/m 126461AKKerkrade6
Mucherveldstraat4 t/m 1136461XJ t/m 6461XNKerkrade112
Museumplein26461MAKerkrade1
Niersprinkstraat2 t/m 1076461AN t/m 6461ATKerkrade181
Nullanderbergsweg46-Kerkrade1
Nullanderstraat48 t/m 1426461GD t/m 6461GEKerkrade64
O.L.Vrouwestraat1 t/m 1476461BM t/m 6461BPKerkrade93
Old Hickoryplein1 t/m 126461EZKerkrade20
Oranjeplein1 t/m 156461AZKerkrade14
Oranjestraat1 t/m 266461BA t/m 6461BBKerkrade30
Orlandopassage1 t/m 216461AMKerkrade19
Pater Kreitenstraat5-Kerkrade1
Poststraat1 t/m 386461AW t/m 6461AXKerkrade45
Prins Bernhardstraat4 t/m 506461BE t/m 6461BGKerkrade82
Putgang2 t/m 96461EKKerkrade9
Ravel2 t/m 386461NAKerkrade20
Rolduckerstraat2 t/m 626461VH t/m 6461VMKerkrade108
Schubertstraat1 t/m 86461AHKerkrade8
Schutterstraat156466XSKerkrade1
Sibeliuspassage4 t/m 146461DTKerkrade7
Smedenstraat1 t/m 166461GAKerkrade28
Stationsstraat4 t/m 586461EJKerkrade27
Theaterpassage20 t/m 1206461DW t/m 6461DXKerkrade101
Theaterplein1 t/m 306461DRKerkrade22
Thorbeckehof1 t/m 106461GSKerkrade10
Van Beethovenstraat4 t/m 636461AD t/m 6461AGKerkrade40
Verbindingsstraat16-Kerkrade13
Verdipassage2 t/m 126461DSKerkrade4
Verhagenstraat1 t/m 196461XAKerkrade17
Vieboulevard1 t/m 216461NDKerkrade79
Vivaldistraat2 t/m 376461NBKerkrade36
Wijngracht2 t/m 746461ALKerkrade60
Wilhelminastraat7 t/m 696461BH t/m 6461BJKerkrade51
Zonstraat1 t/m 76461AVKerkrade5

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 81 openbare ruimtes en 3.630 adressen in de buurt Kerkrade-Centrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Kerkrade
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kerkrade-Centrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kerkrade-Centrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek64613435
Postcode numeriek646311
Postcode numeriek646668
DeelkernHam46
WoonkernKerkrade3630
WoonplaatsKerkrade3631
WijkKerkrade-Oost3631
GemeenteKerkrade3631
ProvincieLimburg3631
WaterschapWaterschap Limburg3631
LandNederland3631

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kerkrade-Centrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kerkrade-Centrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kerkrade-Centrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kerkrade-Centrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven