Statistieken Noorderplantsoenbuurt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Noorderplantsoenbuurt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Noorderplantsoenbuurt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Noorderplantsoenbuurt telt 3.815 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Noorderplantsoenbuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Noorderplantsoenbuurt:

JaarAantal inwoners de Noorderplantsoenbuurt% verschil
20233.815-0,52%
20223.8351,05%
20213.795-1,43%
20203.8500%
20193.850-0,26%
20183.860-0,39%
20173.875-2,15%
20163.9602,06%
20153.880geen data

Het aantal inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is met 65 inwoners afgenomen van 3.880 inwoners in 2015 tot 3.815 inwoners in 2023 (dat is een afname van 1,68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2015 tot en met 2023 was -8 inwoners (-0,20%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Noorderplantsoenbuurt:

In 2015 telde de Noorderplantsoenbuurt 3.880 inwoners. In 2016 is het aantal gestegen tot 3.960 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 80 (2,06%). Het aantal van 3.960 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2015 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 3.795 inwoners. Dit is een daling van 165 (-4,17%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -55 (-1,43%). Het aantal van 3.795 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de Noorderplantsoenbuurt 3.815 inwoners.

Over de Noorderplantsoenbuurt

Noorderplantsoenbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 25 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.381 adressen per km2. Er wonen 2.675 huishoudens in de Noorderplantsoenbuurt. Postcode 9717 is de meest voorkomende postcode in de Noorderplantsoenbuurt. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Groningen.

De naam van deze buurt veranderde van Concordiabuurt in 2014 naar Noorderplantsoenbuurt in 2015. De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de de Buurt Noorderplantsoenbuurt voor de jaren 2015 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Noorderplantsoenbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oud-West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noorderplantsoenbuurt, 2: Oranjebuurt, 3: Schildersbuurt, 4: Kostverloren.

Woningkenmerken
Er zijn 2.292 woningen in de Noorderplantsoenbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Noorderplantsoenbuurt was €267.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Noorderplantsoenbuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Noorderplantsoenbuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Noorderplantsoenbuurt% verschil
2023€267.00012%
2022€238.0009,2%
2021€218.0007,9%
2020€202.0009,2%
2019€185.0003,35%
2018€179.0005,9%
2017€169.0003,05%
2016€164.0003,14%
2015€159.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Noorderplantsoenbuurt is met €108.000 gestegen van €159.000 in 2015 tot €267.000 in 2023 (dat is een toename van 68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2015 tot en met 2023 was €13.500 (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Noorderplantsoenbuurt is €267.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 10% en er zijn 2.292 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Groningen (geel), 16 woonplaatsen (groen), wijk Oud-West (oranje) en 3 buurten (blauw). De Noorderplantsoenbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Noorderplantsoenbuurt: er zijn 1.532 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Noorderplantsoenbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.481 totaal in de Noorderplantsoenbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Noorderplantsoenbuurt telt in totaal 2.481 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Noorderplantsoenbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Groningen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Noorderplantsoenbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Noorderplantsoenbuurt. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de Noorderplantsoenbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Noorderplantsoenbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Noorderplantsoenbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Noorderplantsoenbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Noorderplantsoenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2015 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Noorderplantsoenbuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Noorderplantsoenbuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.640665515
20222.760606469
20212.805558432
20202.840569441
20192.890541419
20182.980496384
20173.035473367
20163.085493382
20153.070456354

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Noorderplantsoenbuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europese landen: 17% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 2015 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 9,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Noorderplantsoenbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Noorderplantsoenbuurt in 2022 zijn Westers (775 inwoners) en Overig (220 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Noorderplantsoenbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Noorderplantsoenbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Noorderplantsoenbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Noorderplantsoenbuurt zijn F (438 adressen) en C (350 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Noorderplantsoenbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de Noorderplantsoenbuurt: 438 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Noorderplantsoenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Noorderplantsoenbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Noorderplantsoenbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Noorderplantsoenbuurt.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Noorderplantsoenbuurt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Noorderplantsoenbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de Noorderplantsoenbuurt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de Noorderplantsoenbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de Noorderplantsoenbuurt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de Noorderplantsoenbuurt.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 485 stembureaus in de gemeente Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Noorderplantsoenbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oud-West (Noorderplantsoenbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oud-West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Noorderplantsoenbuurt is €29.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.600. Noorderplantsoenbuurt telt 3.300 inkomensontvangers op 3.815 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,2% procent van de huishoudens in Noorderplantsoenbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oud-West (Noorderplantsoenbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oud-West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (470 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Noorderplantsoenbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Noorderplantsoenbuurt zijn in totaal 470 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 470 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 460 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Noorderplantsoenbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Noorderplantsoenbuurt
Er zijn 23 elektrische auto’s in maart 2024 in de Noorderplantsoenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Noorderplantsoenbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 23 elektrische auto’s in de Noorderplantsoenbuurt. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Noorderplantsoenbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.119 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Noorderplantsoenbuurt in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Noorderplantsoenbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.432 op naam geregistreerde voertuigen in de Noorderplantsoenbuurt (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.094 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Noorderplantsoenbuurt in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Noorderplantsoenbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Noorderplantsoenbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 158 misdrijven in de Noorderplantsoenbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Noorderplantsoenbuurt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Noorderplantsoenbuurt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.286 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Noorderplantsoenbuurt 158 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Noorderplantsoenbuurt in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (46 delicten) en Overige vermogensdelicten (22 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Noorderplantsoenbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 7 misdrijven in de Noorderplantsoenbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Noorderplantsoenbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Noorderplantsoenbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Noorderplantsoenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Noorderplantsoenbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Noorderplantsoenbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Noorderplantsoenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Noorderplantsoenbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Noorderplantsoenbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Noorderplantsoenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Noorderplantsoenbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Noorderplantsoenbuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Noorderplantsoenbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Noorderplantsoenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Noorderplantsoenbuurt heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Noorderplantsoenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
73% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Noorderplantsoenbuurt gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Noorderplantsoenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Noorderplantsoenbuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Noorderplantsoenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
17% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Noorderplantsoenbuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Noorderplantsoenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Noorderplantsoenbuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Noorderplantsoenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Noorderplantsoenbuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Noorderplantsoenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Noorderplantsoenbuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Noorderplantsoenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Noorderplantsoenbuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Noorderplantsoenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Noorderplantsoenbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal470Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening145Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten100Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.815Aantal2023
Mannen1.830Aantal2023
Vrouwen1.980Aantal2023
0 tot 15 jaar235Aantal2023
15 tot 25 jaar1.155Aantal2023
25 tot 45 jaar1.345Aantal2023
45 tot 65 jaar705Aantal2023
65 jaar of ouder370Aantal2023
Ongehuwd3.130Aantal2023
Gehuwd470Aantal2023
Gescheiden180Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid15.260Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag240Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.260Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.030Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,5%Percentage2022
WMO cliënten115Aantal2022
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning1.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.070Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel422Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel571Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.488Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++12Aantal2024
Energielabels A++22Aantal2024
Energielabels A+12Aantal2024
Energielabels A301Aantal2024
Energielabels B215Aantal2024
Energielabels C350Aantal2024
Energielabels D206Aantal2024
Energielabels E202Aantal2024
Energielabels F438Aantal2024
Energielabels G301Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn27%percentage2020
Drinker90%percentage2020
Zware drinker16%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht65%percentage2020
Overgewicht30%percentage2020
Ernstig overgewicht7%percentage2020
Roker28%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn64%percentage2020
Wekelijkse sporters63%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk73%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk64%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren13%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)7%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)5%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen23%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt19%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken27%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.675Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.890Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen540Aantal2023
Huishoudens met kinderen240Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen65%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,3%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO110Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW330Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.640Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.180Aantal2023
Herkomst Europa665Aantal2023
Herkomst buiten Europa515Aantal2023
Geboren in Nederland2.640Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa130Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa535Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa320Aantal2023
Autochtoon2.760Aantal2022
Westers totaal775Aantal2022
Niet-westers totaal300Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers220Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal87Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting20Aantal2023
Verkeersovertredingen12Aantal2023
Vernieling19Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven158Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km122Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km155Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km114Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km124Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km151Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km178Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km281Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km317Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km25,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km87Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00140201Code2023
RegionaamNoorderplantsoenbuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00140201Code2023
Oppervlakte totaal25Aantal hectaren2023
Oppervlakte land25Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid6.381Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.481Aantal2024
Adressen met postcode2.411Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.358Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie7Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie24Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie11Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie72Aantal2024
Verblijfsobjecten2.481Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.330Aantal2024
Adressen met pand2.471Aantal2024
Percelen met adres1.230Aantal2024
Adressen met perceel2.481Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.481Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.358Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900637Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925480Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195065Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199031Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200058Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201041Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900749Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.130Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950200Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197049Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990192Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200079Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201044Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202025Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2Aantal2024
Postcodegebied9717AD-9717NCNaam2024
Meest voorkomende postcode9717Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal980Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine790Aantal2023
Personenautos - overige brandstof190Aantal2023
Personenautos per huishouden0,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.920Aantal2023
Motorfietsen105Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.292Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€267.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning35%Percentage2023
Percentage meergezinswoning65%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen39%Percentage2023
Huurwoningen totaal61%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders46%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement1.532Aantal2024
Tussen of geschakelde woning696Aantal2024
Hoekwoning102Aantal2024
Tweeonder1kap20Aantal2024
Vrijstaande woning8Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.123Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Noorderplantsoenbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Noorderplantsoenbuurt
Tabel met 2.481 adressen in de Noorderplantsoenbuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Noorderplantsoenbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkerstraat1 t/m 1739717KG t/m 9717KZGroningen241
Baanstraat1 t/m 469717GT t/m 9717GVGroningen48
Bergstraat1 t/m 739717LR t/m 9717LVGroningen86
Grachtstraat1 t/m 719717HH t/m 9717HLGroningen84
Kalverstraat1 t/m 319717HWGroningen31
Kerklaan1 t/m 1099717HA t/m 9717HGGroningen147
Kleine Bergstraat1 t/m 439717NA t/m 9717NCGroningen60
Kleine Grachtstraat1 t/m 109717HMGroningen16
Kloosterstraat1 t/m 559717LA t/m 9717LGGroningen71
Kolfstraat1 t/m 469717GP t/m 9717GSGroningen55
Koninginnelaan51 t/m 1199717BP t/m 9717BSGroningen68
Koolstraat1 t/m 499717KA t/m 9717KEGroningen82
Louise Henriettestraat1 t/m 509717LH t/m 9717LMGroningen92
Moesstraat1 t/m 569717JT t/m 9717JXGroningen303
Noorderbuitensingel1 t/m 389717KK t/m 9717KMGroningen61
Noorderdwarsstraat1 t/m 189717LWGroningen18
Noorderstationsstraat2 t/m 1069717KN t/m 9717KRGroningen120
Oranjesingel17 t/m 219717CDGroningen5
Oranjestraat1 t/m 259717GAGroningen22
Parallelweg1 t/m 499717KSGroningen48
Plantsoenstraat1 t/m 649717KT t/m 9717KWGroningen52
Rijskampenstraat1 t/m 199717LNGroningen18
Selwerderdwarsstraat1 t/m 369717GM t/m 9717GNGroningen39
Selwerderstraat1 t/m 509717GJ t/m 9717GLGroningen48
Stadhouderslaan1 t/m 209717AD t/m 9717AEGroningen46
Tuinbouwdwarsstraat1 t/m 269717HT t/m 9717HVGroningen64
Tuinbouwstraat1 t/m 1669717JA t/m 9717JSGroningen395
Veldstraat1 t/m 169717LPGroningen26
Verlengde Grachtstraat1 t/m 589717GD t/m 9717GHGroningen60
Zwarteweg1 t/m 659717HN t/m 9717HSGroningen75

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 30 openbare ruimtes en 2.481 adressen in de Noorderplantsoenbuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Noorderplantsoenbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Noorderplantsoenbuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek97172411
WoonkernGroningen2481
WoonplaatsGroningen2481
WijkOud-West2481
GemeenteGroningen2481
StadsdeelOude Wijken2481
ProvincieGroningen2481
WaterschapWaterschap Noorderzijlvest2481
LandNederland2481

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Noorderplantsoenbuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Noorderplantsoenbuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Noorderplantsoenbuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Noorderplantsoenbuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven