Statistieken buurt Stadsdriehoek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Stadsdriehoek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Stadsdriehoek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Stadsdriehoek telt 19.400 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadsdriehoek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadsdriehoek:

JaarAantal inwoners de buurt Stadsdriehoek% verschil
202319.4007,5%
202218.0504,27%
202117.3101,97%
202016.9753,57%
201916.3902,15%
201816.0452,75%
201715.6155,3%
201614.8252,77%
201514.4254,76%
201413.7705%
201313.110geen data

Het aantal inwoners in de buurt Stadsdriehoek is met 6.290 personen gestegen van 13.110 personen in 2013 tot 19.400 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 629 personen (4,01%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Stadsdriehoek:

In 2013 waren er 13.110 inwoners in de buurt Stadsdriehoek. Het aantal van 13.110 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 19.400 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 6.290 (48%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 1.350 (7,5%). Het aantal van 19.400 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Stadsdriehoek

Buurt Stadsdriehoek heeft afgerond een totale oppervlakte van 173 hectare, waarvan 136 land en 37 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.819 adressen per km2. Er wonen 11.825 huishoudens in de buurt Stadsdriehoek. Postcode 3011 is de meest voorkomende postcode in de buurt Stadsdriehoek. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Stadsdriehoek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Rotterdam Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Cs Kwartier, 2: Stadsdriehoek, 3: Cool, 4: Oude Westen, 5: Dijkzigt, 6: Nieuwe Werk.

Woningkenmerken
Er zijn 10.409 woningen in de buurt Stadsdriehoek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Stadsdriehoek was €415.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Stadsdriehoek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadsdriehoek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Stadsdriehoek% verschil
2023€415.00012%
2022€371.0007,2%
2021€346.0009,5%
2020€316.00016%
2019€272.00025%
2018€218.00012%
2017€195.0007,1%
2016€182.0000,55%
2015€181.000-0,55%
2014€182.0001,68%
2013€179.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Stadsdriehoek is met €236.000 gegroeid van €179.000 in 2013 tot €415.000 in 2023 (dat is een toename van 132%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €23.600 (9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Stadsdriehoek met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Stadsdriehoek is €415.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 10% en er zijn 10.409 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Rotterdam Centrum (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Stadsdriehoek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Stadsdriehoek: er zijn 13.144 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Stadsdriehoek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 16.002 totaal in de buurt Stadsdriehoek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Stadsdriehoek telt in totaal 16.002 adressen, met 15.959 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 42 ligplaatsen. Alle adressen in buurt Stadsdriehoek liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Stadsdriehoek zijn er 13.231 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Stadsdriehoek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 400 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Stadsdriehoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Stadsdriehoek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Stadsdriehoek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Stadsdriehoek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Stadsdriehoek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Stadsdriehoek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Stadsdriehoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Stadsdriehoek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Stadsdriehoek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.1303.4657.800
20228.3702.9776.703
20218.1702.8116.329
20208.1752.7076.093
20198.1152.5455.730
20188.2402.4015.404
20178.3252.2425.048
20168.1802.0444.601
20158.0751.9534.397
20147.8491.8214.100
20137.6041.6943.812

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Stadsdriehoek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 42%, herkomst uit Europese landen: 18% en herkomst uit landen buiten Europa: 40% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 58%, herkomst uit Europa: 13% en herkomst van buiten Europa: 29%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Stadsdriehoek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Stadsdriehoek in 2022 zijn Westers (3.845 inwoners) en Overig (3.060 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Stadsdriehoek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Stadsdriehoek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Stadsdriehoek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Stadsdriehoek zijn A (4.592 adressen) en C (2.723 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Stadsdriehoek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Stadsdriehoek: 4.592 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 330 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Stadsdriehoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Stadsdriehoek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Stadsdriehoek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Stadsdriehoek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Stadsdriehoek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Stadsdriehoek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Stadsdriehoek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de buurt Stadsdriehoek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 10 stembureaus in de buurt Stadsdriehoek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de buurt Stadsdriehoek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€43.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Stadsdriehoek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Rotterdam Centrum (Stadsdriehoek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Rotterdam Centrum is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Stadsdriehoek is €43.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €48.200. Buurt Stadsdriehoek telt 14.400 inkomensontvangers op 19.400 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,7% procent van de huishoudens in buurt Stadsdriehoek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Rotterdam Centrum (Stadsdriehoek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Rotterdam Centrum is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (5.585 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Stadsdriehoek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Stadsdriehoek zijn in totaal 5.585 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Stadsdriehoek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Stadsdriehoek
Er zijn 439 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Stadsdriehoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Stadsdriehoek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 439 elektrische auto’s in de buurt Stadsdriehoek. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Stadsdriehoek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.161 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Stadsdriehoek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Stadsdriehoek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.240 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Stadsdriehoek (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.407 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Stadsdriehoek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Stadsdriehoek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Stadsdriehoek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 3.437 misdrijven in de buurt Stadsdriehoek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Stadsdriehoek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Stadsdriehoek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 40.375 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Stadsdriehoek 3.437 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Stadsdriehoek in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (551 delicten) en Overige vermogensdelicten (463 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Stadsdriehoek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 291 misdrijven in de buurt Stadsdriehoek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Stadsdriehoek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Stadsdriehoek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 101,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Stadsdriehoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Stadsdriehoek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Stadsdriehoek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Stadsdriehoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Stadsdriehoek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Stadsdriehoek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Stadsdriehoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Stadsdriehoek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Stadsdriehoek. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stadsdriehoek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdriehoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdriehoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stadsdriehoek heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdriehoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdriehoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
66% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stadsdriehoek sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdriehoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdriehoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stadsdriehoek heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdriehoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdriehoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Stadsdriehoek heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdriehoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdriehoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stadsdriehoek heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdriehoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdriehoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Stadsdriehoek voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdriehoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdriehoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Stadsdriehoek heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdriehoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdriehoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Stadsdriehoek doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Stadsdriehoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Stadsdriehoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Stadsdriehoek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.585Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie300Aantal2023
G+I Handel en horeca1.055Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie610Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed500Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.965Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg640Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten515Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.400Aantal2023
Mannen10.285Aantal2023
Vrouwen9.115Aantal2023
0 tot 15 jaar1.325Aantal2023
15 tot 25 jaar3.905Aantal2023
25 tot 45 jaar8.670Aantal2023
45 tot 65 jaar3.530Aantal2023
65 jaar of ouder1.970Aantal2023
Ongehuwd14.055Aantal2023
Gehuwd3.635Aantal2023
Gescheiden1.350Aantal2023
Verweduwd360Aantal2023
Geboorte totaal195Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid14.265Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.140Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.050Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.660Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura165Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,70%Percentage2022
WMO cliënten1.000Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning80Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning90Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming82%Percentage2022
Adressen zonder energielabel2.847Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.577Aantal2024
Adressen met definitief energielabel9.578Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++53Aantal2024
Energielabels A++338Aantal2024
Energielabels A+552Aantal2024
Energielabels A4.592Aantal2024
Energielabels B2.520Aantal2024
Energielabels C2.723Aantal2024
Energielabels D692Aantal2024
Energielabels E1.284Aantal2024
Energielabels F147Aantal2024
Energielabels G252Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker13%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht60%percentage2020
Overgewicht38%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters61%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk37%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam37%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen26%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.825Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.485Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.075Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.265Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers14.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€48.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€43.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen46%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€20x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand610Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO420Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW200Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.130Aantal2023
Herkomst buiten Nederland11.265Aantal2023
Herkomst Europa3.465Aantal2023
Herkomst buiten Europa7.800Aantal2023
Geboren in Nederland8.130Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa730Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.865Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.740Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.930Aantal2023
Autochtoon8.370Aantal2022
Westers totaal3.845Aantal2022
Niet-westers totaal5.835Aantal2022
Marokko625Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba680Aantal2022
Suriname925Aantal2022
Turkije550Aantal2022
Overig niet-westers3.060Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.975Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven387Aantal2023
Milieu overtredingen13Aantal2023
Oplichting233Aantal2023
Verkeersovertredingen406Aantal2023
Vernieling182Aantal2023
Overige misdrijven241Aantal2023
Totaal misdrijven3.437Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km57Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km104Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km41Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km317Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km577Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km20Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km205Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km337Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km68Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km386Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km574Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km89Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km481Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km663Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km64,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km80Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km120Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km78Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km176Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km43Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km106Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km81Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km63Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990110Code2023
RegionaamStadsdriehoekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990110Code2023
Oppervlakte totaal173Aantal hectaren2023
Oppervlakte land136Aantal hectaren2023
Oppervlakte water37Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid6.819Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal16.002Aantal2024
Adressen met postcode16.001Aantal2024
Adressen met woonfunctie13.231Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie426Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie36Aantal2024
Adressen met industriefunctie308Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie545Aantal2024
Adressen met logiesfunctie23Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie627Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.090Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie281Aantal2024
Verblijfsobjecten15.959Aantal2024
Ligplaatsen42Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres771Aantal2024
Adressen met pand15.658Aantal2024
Percelen met adres535Aantal2024
Adressen met perceel16.002Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom16.002Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom13.231Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190021Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19256Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195064Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970400Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198052Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990143Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200029Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201023Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202019Aantal2024
Panden met adres 2020 en later11Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190072Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192523Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950512Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.974Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980727Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.360Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.062Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.850Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.502Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.573Aantal2024
Postcodegebied3011AA-3032EMNaam2024
Meest voorkomende postcode3011Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade84Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade245Aantal2022
Verkeersongevallen totaal330Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.195Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.940Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.250Aantal2023
Personenautos per huishouden0,44Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.820Aantal2023
Motorfietsen320Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.409Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€415.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning0%Percentage2023
Percentage meergezinswoning100%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen31%Percentage2023
Huurwoningen totaal69%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders51%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200065%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200035%Percentage2023
Appartement13.144Aantal2024
Tussen of geschakelde woning58Aantal2024
Hoekwoning18Aantal2024
Tweeonder1kap5Aantal2024
Vrijstaande woning6Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.728Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Stadsdriehoek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Stadsdriehoek
Tabel met 16.002 adressen in de buurt Stadsdriehoek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Stadsdriehoek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Blekerhof1 t/m 383011CJRotterdam38
1e Goudsewagenhof1 t/m 753011RMRotterdam44
1e Nieuwstraathof2 t/m 163011GNRotterdam4
1e Sint-Janshof4 t/m 153011SERotterdam10
1e Westewagenhof1 t/m 63011ASRotterdam2
2e Blekerhof9 t/m 543011CKRotterdam17
2e Goudsewagenhof1 t/m 253011RNRotterdam14
2e Nieuwstraathof8 t/m 103011GPRotterdam2
2e Sint-Janshof1 t/m 273011SGRotterdam20
2e Westewagenhof--Rotterdam0
3e Goudsewagenhof4 t/m 243011RPRotterdam14
3e Sint-Janshof1 t/m 153011SHRotterdam15
3e Westewagenhof6 t/m 2363011ARRotterdam116
4e Westewagenhof3 t/m 2323011AVRotterdam116
Achterharingvliet5 t/m 1893011TC t/m 3011TDRotterdam131
Achterklooster1 t/m 283011RARotterdam17
Admiraliteitskade150 t/m 2353011TTRotterdam86
André van der Louwbrug--Rotterdam0
André van der Louwbrug7 t/m 24103011TA t/m 3011WMRotterdam613
Baan2 t/m 1883011CA t/m 3011CGRotterdam946
Bagijnenstraat1 t/m 353011HARotterdam40
Beursplein1 t/m 373011AARotterdam17
Beurstraverse8 t/m 1503011AE t/m 3012ATRotterdam41
Bierhaven--Rotterdam0
Bierstraat2 t/m 3053011XARotterdam130
Binnenrotte15 t/m 6773011HB t/m 3011HCRotterdam339
Binnenrottehof1 t/m 373011HDRotterdam23
Blaak1 t/m 7763011GA t/m 3011TARotterdam529
Blekerstraat2 t/m 183011CHRotterdam11
Boerengatkade2 t/m 43011TTRotterdam2
Bolwerk--Rotterdam0
Boompjes40 t/m 7513011XB t/m 3011XZRotterdam710
Boompjeskade2 t/m 1233011XERotterdam14
Boshoek--Rotterdam0
Botersloot3 t/m 5493011HE t/m 3011HJRotterdam212
Botersloothof1 t/m 233011HKRotterdam15
Brandersplaats1 t/m 333011EVRotterdam21
Bredestraat1 t/m 3163011RB t/m 3011RERotterdam127
Bredestraathof2 t/m 783011RGRotterdam36
Brouwerijstraat33011TBRotterdam1
Bulgersteyn1 t/m 73413011ABRotterdam121
Bulgersteynhof8 t/m 333011ACRotterdam15
Burgemeester van Walsumweg2 t/m 10443011MZRotterdam456
Churchillplein12 t/m 1863011EWRotterdam83
Coolsingel2 t/m 1343011AD t/m 3011AGRotterdam44
Couwenburg14 t/m 583032AGRotterdam2
Delftsevaart--Rotterdam0
Delftsevaart24 t/m 333011HLRotterdam24
Delftsevaarthof3 t/m 73011HMRotterdam3
Delftseveer3 t/m 223011DGRotterdam18
Doelstraat5 t/m 3213011AD t/m 3011AZRotterdam127
Doelwater53011AHRotterdam1
Ds. Jan Scharpstraat1 t/m 3103011GA t/m 3011GZRotterdam154
Eendengang1 t/m 333011VLRotterdam10
Galerij--Rotterdam0
Gapersteeg43011WWRotterdam1
Gedempte Zalmhaven49 t/m 9993011BTRotterdam419
Geldersekade1 t/m 253011WBRotterdam4
Gelderseplein20 t/m 533011MP t/m 3011WZRotterdam30
Geldersestraat2 t/m 1343011MPRotterdam66
Glashaven2 t/m 6163011XG t/m 3011XKRotterdam347
Goudsesingel2 t/m 6403011KA t/m 3011KTRotterdam442
Goudsewagenstraat2 t/m 603011RH t/m 3011RLRotterdam99
Groenendaal3 t/m 4993011SJ t/m 3011ZWRotterdam298
Grotekerkplein1 t/m 1093011GC t/m 3011GERotterdam59
Grotemarkt4 t/m 2743011PARotterdam137
Haagseveer1 t/m 1223011AD t/m 3011DBRotterdam51
Halhof1 t/m 293011LBRotterdam27
Halstraat3 t/m 123011LARotterdam14
Halvemaanpassage1 t/m 1213011DLRotterdam86
Halvemaansteeg1 t/m 263011VMRotterdam14
Hang4 t/m 443011GGRotterdam21
Haringvliet--Rotterdam0
Haringvliet2 t/m 6453011TD t/m 3011ZPRotterdam217
Havenziekenhuisweg--Rotterdam0
Herenplaats1 t/m 933011LPRotterdam46
Hertekade1 t/m 4503011XVRotterdam349
Hofplein19 t/m 553011AJ t/m 3032ACRotterdam5
Hoogstraat2 t/m 12293011PD t/m 3011PVRotterdam600
Hooimarkt33 t/m 633011VSRotterdam15
Hoornbrekersstraat4 t/m 543011CLRotterdam28
Ibisbrug--Rotterdam0
Jan Kuitenbrug--Rotterdam0
Jufferhof11 t/m 503011XNRotterdam32
Jufferkade2 t/m 1163011VWRotterdam115
Jufferstraat5 t/m 4183011XL t/m 3011XMRotterdam326
Kapitein Imanhof12 t/m 173011ZRRotterdam6
Keizerstraat2 t/m 1753011GHRotterdam62
Ketelaarsstraat1 t/m 153011CMRotterdam7
Kipstraat1 t/m 2253011RR t/m 3011ZXRotterdam293
Kleine Draaisteeg--Rotterdam0
Koestraat1 t/m 933011MCRotterdam69
Kolk46 t/m 1803011MDRotterdam67
Koningsdam13011TNRotterdam1
Korte Hoogstraat4 t/m 313011GJ t/m 3011GLRotterdam43
Kraneschipbrug--Rotterdam0
Krattenbrug--Rotterdam0
Leeuwenstraat2 t/m 203011ALRotterdam60
Leuvehaven--Rotterdam0
Leuvehaven1 t/m 803011EARotterdam7
Leuvehoofd283011XTRotterdam1
Leuvekolk--Rotterdam0
Librijesteeg2 t/m 3313011HNRotterdam138
Lombardkade38 t/m 863011ZA t/m 3011ZGRotterdam91
Maasboulevard110 t/m 3003011TXRotterdam46
Mariniershof3 t/m 2003011NARotterdam87
Mariniersweg1 t/m 4573011NB t/m 3011ZZRotterdam416
Marten Toonderplein--Rotterdam0
Meent2 t/m 1513011JA t/m 3011JSRotterdam265
Meentbrug--Rotterdam0
Meenthof2 t/m 233011JTRotterdam19
Molstraat13011TSRotterdam1
Mosseltrap--Rotterdam0
Nauwe Kerkstraat--Rotterdam0
Nieuwe Leuvebrug--Rotterdam0
Nieuwe Leuvesluis--Rotterdam0
Nieuwehaven1 t/m 3653011VN t/m 3011VTRotterdam298
Nieuwemarkt1 t/m 493011HPRotterdam29
Nieuwland--Rotterdam0
Nieuwstraat15 t/m 3003011GMRotterdam89
Noordmolenwerf3 t/m 3043011AK t/m 3011DJRotterdam214
Oost-Wijnstraat8 t/m 243011TZRotterdam7
Oosterkade7 t/m 8793011TVRotterdam61
Oostmolenstraat2 t/m 573011VPRotterdam42
Oostmolenwerf11 t/m 1523011TLRotterdam79
Oostplein97 t/m 1653011KW t/m 3011KZRotterdam52
Oppert1 t/m 2983011HS t/m 3011HVRotterdam152
Opperthof2 t/m 103011HWRotterdam8
Oudehaven--Rotterdam0
Oudehavenkade73011MGRotterdam1
Oudehoofdplein2 t/m 43011TMRotterdam3
Overblaak22 t/m 1103011MHRotterdam61
Pannekoekhof2 t/m 193011LMRotterdam8
Pannekoekstraat2 t/m 1683011LC t/m 3011LLRotterdam242
Pierre Baylestraat13011CNRotterdam1
Pim Fortuynplaats--Rotterdam0
Plein 1940--Rotterdam0
Pompenburg406 t/m 6543011AX t/m 3032EMRotterdam125
Posthoornstraat3 t/m 5263011WC t/m 3011WDRotterdam125
Prinsenhof1 t/m 293011HRRotterdam16
Punt1 t/m 53011XPRotterdam3
Puntbrug--Rotterdam0
Raam43011AHRotterdam1
Raamplein23011DMRotterdam1
Rederijbrug--Rotterdam0
Rederijhaven--Rotterdam0
Rederijstraat2 t/m 133011XRRotterdam6
Regentessebrug--Rotterdam0
Rijstuin4 t/m 1763011MARotterdam9
Rodezand1 t/m 1023011AM t/m 3011ANRotterdam345
Rodezandhof9 t/m 133011ANRotterdam2
Roobrughof2 t/m 1043011MJRotterdam52
Scheepmakershaven--Rotterdam0
Scheepmakershaven5 t/m 793011VA t/m 3011VERotterdam152
Scheepmakerskade2 t/m 1403011VXRotterdam150
Scheepmakerspassage1 t/m 1833011VHRotterdam104
Scheepstimmermanslaan2 t/m 963011BSRotterdam43
Schiedamse Vest2 t/m 2003011BA t/m 3011BHRotterdam110
Schiedamsedijk1 t/m 2003011EB t/m 3011EPRotterdam275
Schiekade986 t/m 9883032ALRotterdam2
Schielandstuin--Rotterdam0
Schilderstraat2 t/m 633011ER t/m 3011ETRotterdam55
Sint-Jacobsbrug--Rotterdam0
Sint-Jacobsplaats10 t/m 1443011DDRotterdam68
Sint-Jacobstraat8 t/m 2273011DE t/m 3011DKRotterdam149
Sint-Janstraat3 t/m 533011SB t/m 3011SCRotterdam36
Sint-Laurenshof3 t/m 183011GVRotterdam10
Slepersvest1 t/m 183011MKRotterdam10
Soetenbrug--Rotterdam0
Soetensteeg1 t/m 653011GR t/m 3011GSRotterdam62
Spaansehof--Rotterdam0
Spaansekade4 t/m 723011MLRotterdam30
Spaansepoort9 t/m 793011MNRotterdam59
Spaarbankstraat3 t/m 553011HXRotterdam23
Spanjaardsbrug--Rotterdam0
Stadhuisstraat83011JVRotterdam1
Steiger2 t/m 233011GTRotterdam15
Steigersgracht--Rotterdam0
Stokvisbrug--Rotterdam0
Stokviswater6 t/m 183011DHRotterdam11
Terwenakker2 t/m 443011XSRotterdam22
Trijntje Meeshof--Rotterdam0
Valkenstraat1 t/m 623011VRRotterdam30
Vasteland1 t/m 4793011BJ t/m 3011BPRotterdam225
Verlengde Nieuwstraat3 t/m 2653011GXRotterdam126
Vissersdijk1 t/m 2453011GWRotterdam124
Vissteeg23011WERotterdam1
Vlasmarkt13011PWRotterdam4
Vogelenzang6 t/m 93011LNRotterdam6
Westewagenstraat10 t/m 993011AR t/m 3011ATRotterdam46
Westnieuwland501 t/m 5033011PBRotterdam2
Wezenbrug--Rotterdam0
Wijde Kerkstraat53011PZRotterdam1
Wijnbrug--Rotterdam0
Wijnbrugstraat1 t/m 7473011XWRotterdam372
Wijnhaven--Rotterdam0
Wijnhaven2 t/m 1403011WG t/m 3011WXRotterdam415
Wijnkade2 t/m 823011VZRotterdam82
Wijnstraat54 t/m 1063011TP t/m 3011TRRotterdam17
Willemsbrug--Rotterdam0
Willemsplein26 t/m 1003016DRRotterdam9
Wolfshoek33011TKRotterdam1
Zalmhaven1 t/m 1113011BRRotterdam15
Zandstraat--Rotterdam0
Zevenhuissteeg5-Rotterdam1
Zijl1 t/m 173011PXRotterdam48
Zwartehondstraat--Rotterdam0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 207 openbare ruimtes en 16.002 adressen in de buurt Stadsdriehoek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Stadsdriehoek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Stadsdriehoek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek301115975
Postcode numeriek30128
Postcode numeriek30169
Postcode numeriek30329
WoonkernRotterdam16002
WoonplaatsRotterdam16047
WijkRotterdam Centrum16047
GemeenteRotterdam16047
StadsdeelCentrum16002
ProvincieZuid-Holland16047
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard16047
LandNederland16047

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Stadsdriehoek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Stadsdriehoek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Stadsdriehoek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Stadsdriehoek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven