Statistieken buurt Verspreide huizen Domburg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Domburg in de gemeente Veere. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Domburg in de gemeente Veere. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Domburg telt 240 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Domburg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Domburg:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Domburg% verschil
2023240-2,04%
20222452,08%
2021240-2,04%
20202456,5%
20192302,22%
2018225-4,26%
2017235-2,08%
2016240-2,04%
20152450%
20142452,08%
2013240geen data

In 2023 waren er 240 inwoners in de buurt Verspreide huizen Domburg. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Veere.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Domburg:

In 2013 telde de buurt Verspreide huizen Domburg 240 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 245 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 5 (2,08%). Het aantal inwoners blijft 245 tot en met 2015. In 2018 is het aantal gedaald tot 225 inwoners. Dit is een daling van 20 (-8,2%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -10 (-4,26%). Het aantal van 225 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 245 inwoners. De stijging ten opzichte van 2018 is 20 (8,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 15 (6,5%). Het aantal van 245 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 was het aantal ook op het hoogste punt van 245 inwoners. In 2023 telde de buurt Verspreide huizen Domburg 240 inwoners.

Over de buurt Verspreide huizen Domburg

Buurt Verspreide huizen Domburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 532 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 279 adressen per km2. Er wonen 130 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Domburg. Postcode 4357 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Domburg. De buurt Verspreide huizen Domburg ligt binnen Domburg in de gemeente Veere. Het duingebied Manteling valt gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen Domburg.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Domburg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Domburg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Domburg, 2: Verspreide huizen Domburg.

Woningkenmerken
Er zijn 150 woningen in de buurt Verspreide huizen Domburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Veere in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Domburg was €549.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Domburg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Domburg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Domburg% verschil
2023€549.00015%
2022€479.0007,4%
2021€446.0001,36%
2020€440.0002,56%
2019€429.00011%
2018€386.0001,58%
2017€380.0000,80%
2016€377.000-2,08%
2015€385.0006,1%
2014€363.000-8,8%
2013€398.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Domburg is met €151.000 toegenomen van €398.000 in 2013 tot €549.000 in 2023 (dat is een groei van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.100 (3,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Veere.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Domburg is €549.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 65% en er zijn 150 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Veere (geel), 13 woonplaatsen (groen), 13 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Domburg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Domburg: er zijn 103 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Domburg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 525 totaal in de buurt Verspreide huizen Domburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Verspreide huizen Domburg telt in totaal 525 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 59% van de adressen in buurt Verspreide huizen Domburg ligt binnen de bebouwde kom en 41% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Veere
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Domburg zijn er 327 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel logiesfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Domburg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 155 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Verspreide huizen Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Domburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Domburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Domburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Domburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Veere bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Domburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Domburg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Domburg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023220205
2022230123
2021225123
2020220205
2019210164
2018210123
2017215164
2016220164
2015225164
2014225164
2013221154

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Domburg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 8,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,04% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 6,2% en herkomst van buiten Europa: 1,67%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Veere naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Domburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Domburg in 2022 zijn Westers (15 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Domburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Domburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Domburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Veere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Veere. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Verspreide huizen Domburg.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Verspreide huizen Domburg:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.690860
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woning3.7001.180
Vrijstaande woning4.3001.970
Huurwoning3.8901.720
Eigen woning3.0001.050

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Domburg zijn C (184 adressen) en B (175 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Domburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Domburg: 184 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veere bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Domburg voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Domburg voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Verspreide huizen Domburg
Bevolking53345
Adressen2.055279
Autos26525

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Verspreide huizen Domburg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Domburg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Domburg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Gemeentehuis Domburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Gemeentehuis Domburg is uitgebracht. Stembureau Gemeentehuis Domburg was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Domburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeentehuis Domburg bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Verspreide huizen Domburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 41 stembureaus in de gemeente Veere en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veere. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Veere.

Stembureaus Veere

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Domburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Veere: Verspreide huizen Domburg is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Verspreide huizen Domburg is €33.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.400. Buurt Verspreide huizen Domburg telt 200 inkomensontvangers op 240 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Verspreide huizen Domburg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Veere.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (45 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Domburg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Verspreide huizen Domburg voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Verspreide huizen Domburg zijn in totaal 45 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 45 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 40 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Domburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Domburg
Er zijn 9 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Verspreide huizen Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Domburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 9 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Domburg. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Domburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 227 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Domburg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Domburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 328 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Domburg (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 233 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Domburg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Domburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Domburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Domburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Domburg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Domburg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 404 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Domburg 26 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Domburg in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (5 delicten) en Overige vermogensdelicten (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Verspreide huizen Domburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Domburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Domburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Domburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Veere.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 62,50 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Domburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Domburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Domburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Domburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 25 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Domburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Verspreide huizen Domburg ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Verspreide huizen Domburg per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Domburg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Domburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Domburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Verspreide huizen Domburg.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Domburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal45Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners240Aantal2023
Mannen120Aantal2023
Vrouwen120Aantal2023
0 tot 15 jaar20Aantal2023
15 tot 25 jaar5Aantal2023
25 tot 45 jaar20Aantal2023
45 tot 65 jaar40Aantal2023
65 jaar of ouder155Aantal2023
Ongehuwd45Aantal2023
Gehuwd155Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief25Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid45Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag20Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar50Aantal2022
Opleidingsniveau hoog40Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten15Aantal2022
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.050Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel52Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel149Aantal2024
Adressen met definitief energielabel324Aantal2024
Energielabels A+++++6Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A68Aantal2024
Energielabels B175Aantal2024
Energielabels C184Aantal2024
Energielabels D9Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F6Aantal2024
Energielabels G24Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker8%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn57%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker6%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht55%percentage2022
Overgewicht42%percentage2022
Ernstig overgewicht10%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk33%percentage2022
Mantelzorger18%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten60%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid40%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten11%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht11%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht58%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden6%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken8%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal130Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens45Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen70Aantal2023
Huishoudens met kinderen15Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen21%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,80%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€590x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW150Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland220Aantal2023
Herkomst buiten Nederland25Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland220Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon230Aantal2022
Westers totaal15Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal15Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven26Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km24,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km84Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand12,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand97,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand16,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km10Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07170409Code2023
RegionaamVerspreide huizen DomburgNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07170409Code2023
Oppervlakte totaal532Aantal hectaren2023
Oppervlakte land532Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid279Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal525Aantal2024
Adressen met postcode525Aantal2024
Adressen met woonfunctie168Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie6Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie29Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie327Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3Aantal2024
Verblijfsobjecten525Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres398Aantal2024
Adressen met pand525Aantal2024
Percelen met adres214Aantal2024
Adressen met perceel525Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom311Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom214Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom162Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19007Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192512Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19508Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19709Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990155Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000141Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201012Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202018Aantal2024
Panden met adres 2020 en later34Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19007Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192512Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195013Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19709Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990155Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000143Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010106Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202032Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later46Aantal2024
Postcodegebied4356NA-4357XZNaam2024
Meest voorkomende postcode4357Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode79%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal135Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine100Aantal2023
Personenautos - overige brandstof35Aantal2023
Personenautos per huishouden1,04Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte25Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad150Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€549.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning30%Percentage2023
Percentage meergezinswoning70%Percentage2023
Percentage bewoond81%Percentage2023
Percentage onbewoond19%Percentage2023
Koopwoningen89%Percentage2023
Huurwoningen totaal11%Percentage2023
In bezit woningcorporatie1%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200029%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200071%Percentage2023
Appartement103Aantal2024
Tussen of geschakelde woning7Aantal2024
Hoekwoning10Aantal2024
Tweeonder1kap8Aantal2024
Vrijstaande woning40Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.357Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Veere. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Domburg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Domburg
Tabel met 525 adressen in de buurt Verspreide huizen Domburg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Domburg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Veere.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Babelweg4 t/m 84357RJDomburg10
Bijenkotsweg1 t/m 34357NNDomburg2
Branding1 t/m 344357SJ t/m 4357SKDomburg25
Brouwerijweg454357HADomburg2
Domburgseweg44 t/m 514357NE t/m 4357NHDomburg5
Domburgseweg52 t/m 604356NA t/m 4356NBOostkapelle6
Dr. Joh. G. Mezgerweg2 t/m 64357EVDomburg23
Duinvlietweg34356NDOostkapelle1
Eb en Vloed29 t/m 524357SC t/m 4357SEDomburg16
Golfbreker1 t/m 334357SL t/m 4357SMDomburg27
Herenweg--Domburg0
Krommeweg1 t/m 74357RC t/m 4357RKDomburg6
Prinseweg3 t/m 54357RBDomburg13
Roosjesweg8 t/m 124357EDDomburg5
Schamsweg2 t/m 44357RADomburg4
Schansweg--Domburg0
Schelpweg7 t/m 284357BP t/m 4357RGDomburg159
Schuufdam2 t/m 504357EWDomburg19
Strand Domburg29 t/m 404357XZDomburg3
Strandpaal1 t/m 244357SR t/m 4357STDomburg21
Trommelweg2 t/m 104357RHDomburg18
Veldzigt1 t/m 1024356NE t/m 4356NLOostkapelle101
Vloedlijn10 t/m 294357SV t/m 4357SWDomburg16
Westhovenseweg44356RMOostkapelle1
Zandplaat1 t/m 344357SN t/m 4357SPDomburg33
Zandwegje24357RLDomburg3
Zuiverseweg1 t/m 204357NMDomburg6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 27 openbare ruimtes en 525 adressen in de buurt Verspreide huizen Domburg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Veere
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Domburg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Domburg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4356109
Postcode numeriek4357416
WoonkernDomburg311
WoonplaatsDomburg418
WoonplaatsOostkapelle109
WijkDomburg527
GemeenteVeere527
ProvincieZeeland527
WaterschapWaterschap Scheldestromen527
LandNederland527

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Domburg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Domburg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Domburg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Domburg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven