Statistieken buurt Wormerveer Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wormerveer Zuid in de gemeente Zaanstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wormerveer Zuid in de gemeente Zaanstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Wormerveer Zuid telt 3.775 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wormerveer Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wormerveer Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt Wormerveer Zuid% verschil
20233.7752,58%
20223.6800,14%
20213.6750,96%
20203.640-0,14%
20193.645-0,82%
20183.6753,09%
20173.5652,15%
20163.490-0,57%
20153.5101,01%
20143.4751,16%
20133.435geen data

De bevolking van de buurt Wormerveer Zuid is met 340 inwoners gestegen van 3.435 inwoners in 2013 tot 3.775 inwoners in 2023 (dat is een toename van 9,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 34 inwoners (0,96%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaanstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Wormerveer Zuid:

In 2013 waren er 3.435 inwoners in de buurt Wormerveer Zuid. Het aantal van 3.435 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.775 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 340 (9,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 95 (2,58%). Het aantal van 3.775 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Wormerveer Zuid

Buurt Wormerveer Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 67 hectare, waarvan 56 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.461 adressen per km2. Er wonen 1.915 huishoudens in de buurt Wormerveer Zuid. Postcode 1521 is de meest voorkomende postcode in de buurt Wormerveer Zuid. De buurt Wormerveer Zuid ligt binnen Wormerveer in de gemeente Zaanstad.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wormerveer Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Wormerveer met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Westknollendam, 2: Industriebuurt, 3: Karnemelksepolder, 4: Wormerveer Noord, 5: Wormerveer Zuid, 6: Guisveld.

Woningkenmerken
Er zijn 1.825 woningen in de buurt Wormerveer Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Wormerveer Zuid was €317.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Wormerveer Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wormerveer Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Wormerveer Zuid% verschil
2023€317.00021%
2022€262.0009,6%
2021€239.0009,6%
2020€218.00012%
2019€194.00013%
2018€171.0008,9%
2017€157.0003,97%
2016€151.0000,67%
2015€150.000-3,85%
2014€156.000-6,6%
2013€167.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Wormerveer Zuid is met €150.000 gestegen van €167.000 in 2013 tot €317.000 in 2023 (dat is een toename van 90%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.000 (6,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaanstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Wormerveer Zuid is €317.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.825 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zaanstad (geel), 8 woonplaatsen (groen), 19 wijken (oranje) en 49 buurten (blauw). De buurt Wormerveer Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Wormerveer Zuid: er zijn 770 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Wormerveer Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.186 totaal in de buurt Wormerveer Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Wormerveer Zuid telt in totaal 2.186 adressen, met 2.178 verblijfsobjecten en 8 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Wormerveer Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zaanstad
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Wormerveer Zuid zijn er 1.991 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Wormerveer Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 480 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Wormerveer Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Wormerveer Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Wormerveer Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Wormerveer Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Wormerveer Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Wormerveer Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Wormerveer Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Wormerveer Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wormerveer Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.680410680
20222.695371614
20212.745350580
20202.745337558
20192.795320530
20182.830318527
20172.780295490
20162.805258427
20152.835254421
20142.815248412
20132.817232386

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Wormerveer Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 6,8% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaanstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Wormerveer Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Wormerveer Zuid in 2022 zijn Westers (500 inwoners) en Overig (195 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Wormerveer Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Wormerveer Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Wormerveer Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Wormerveer Zuid.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Wormerveer Zuid:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.020730
Tussenwoning2.3101.010
Hoekwoning2.6901.210
Twee onder één kap woning2.6601.250
Vrijstaande woning3.2001.520
Huurwoning2.090860
Eigen woning2.6401.150

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Wormerveer Zuid zijn G (544 adressen) en A (319 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Wormerveer Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Wormerveer Zuid: 544 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wormerveer Zuid voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wormerveer Zuid voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Wormerveer Zuid
Bevolking5336.741
Adressen2.0551.461
Autos2653.107

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Wormerveer Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 28 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Wormerveer Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Wormerveer Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Wormerveer Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Wormerveer Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Wormerveer Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Wormerveer Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Wormerveer Zuid.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 163 stembureaus in de gemeente Zaanstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Stembureaus Zaanstad

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Wormerveer Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wormerveer (Wormerveer Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wormerveer is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Wormerveer Zuid is €29.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.700. Buurt Wormerveer Zuid telt 3.000 inkomensontvangers op 3.775 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de buurt Wormerveer Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Zaanstad.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (525 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Wormerveer Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Wormerveer Zuid voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Wormerveer Zuid zijn in totaal 525 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 525 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 530 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Wormerveer Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Wormerveer Zuid
Er zijn 121 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Wormerveer Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Wormerveer Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 121 elektrische auto’s in de buurt Wormerveer Zuid. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Wormerveer Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.088 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Wormerveer Zuid in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wormerveer Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.256 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Wormerveer Zuid (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.278 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Wormerveer Zuid in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wormerveer Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Wormerveer Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 177 misdrijven in de buurt Wormerveer Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Wormerveer Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Wormerveer Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.525 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Wormerveer Zuid 177 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Wormerveer Zuid in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (45 delicten) en Horizontale fraude (23 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Wormerveer Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 18 misdrijven in de buurt Wormerveer Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Wormerveer Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Wormerveer Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,93 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Wormerveer Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Wormerveer Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Wormerveer Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Wormerveer Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Wormerveer Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Wormerveer Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Wormerveer Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Wormerveer Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Wormerveer Zuid ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Wormerveer Zuid per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Wormerveer Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Wormerveer Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Wormerveer Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Wormerveer Zuid.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Wormerveer Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal525Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie120Aantal2023
G+I Handel en horeca105Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.775Aantal2023
Mannen1.920Aantal2023
Vrouwen1.850Aantal2023
0 tot 15 jaar510Aantal2023
15 tot 25 jaar375Aantal2023
25 tot 45 jaar1.130Aantal2023
45 tot 65 jaar1.055Aantal2023
65 jaar of ouder700Aantal2023
Ongehuwd1.990Aantal2023
Gehuwd1.225Aantal2023
Gescheiden400Aantal2023
Verweduwd160Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.741Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag710Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.430Aantal2022
Opleidingsniveau hoog790Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten235Aantal2022
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel235Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel726Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.225Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++29Aantal2024
Energielabels A++21Aantal2024
Energielabels A+29Aantal2024
Energielabels A319Aantal2024
Energielabels B171Aantal2024
Energielabels C264Aantal2024
Energielabels D175Aantal2024
Energielabels E196Aantal2024
Energielabels F203Aantal2024
Energielabels G544Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam37%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten24%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.915Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens865Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen520Aantal2023
Huishoudens met kinderen530Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€108x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW630Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.680Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.090Aantal2023
Herkomst Europa410Aantal2023
Herkomst buiten Europa680Aantal2023
Geboren in Nederland2.680Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa150Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa340Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa265Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa345Aantal2023
Autochtoon2.695Aantal2022
Westers totaal500Aantal2022
Niet-westers totaal485Aantal2022
Marokko90Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname85Aantal2022
Turkije80Aantal2022
Overig niet-westers195Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal79Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting29Aantal2023
Verkeersovertredingen36Aantal2023
Vernieling14Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven177Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km79Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km387Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04795110Code2023
RegionaamWormerveer ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04795110Code2023
Oppervlakte totaal67Aantal hectaren2023
Oppervlakte land56Aantal hectaren2023
Oppervlakte water11Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.461Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.186Aantal2024
Adressen met postcode2.159Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.991Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie58Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie27Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie54Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie73Aantal2024
Verblijfsobjecten2.178Aantal2024
Ligplaatsen8Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.435Aantal2024
Adressen met pand2.154Aantal2024
Percelen met adres1.177Aantal2024
Adressen met perceel2.186Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.177Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom9Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.991Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190073Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925311Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950480Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970217Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198035Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199078Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200049Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201058Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020112Aantal2024
Panden met adres 2020 en later18Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900153Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925404Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950536Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970314Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980114Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990184Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000122Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020169Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later53Aantal2024
Postcodegebied1521AA-1544BXNaam2024
Meest voorkomende postcode1521Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2022
Verkeersongevallen totaal28Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.740Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.500Aantal2023
Personenautos - overige brandstof240Aantal2023
Personenautos per huishouden0,91Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.107Aantal2023
Motorfietsen215Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.825Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€317.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning66%Percentage2023
Percentage meergezinswoning34%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement770Aantal2024
Tussen of geschakelde woning417Aantal2024
Hoekwoning256Aantal2024
Tweeonder1kap369Aantal2024
Vrijstaande woning179Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.187Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Wormerveer Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Wormerveer Zuid
Tabel met 2.186 adressen in de buurt Wormerveer Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Wormerveer Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zaanstad.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ampèrestraat1 t/m 781521SW t/m 1521TJWormerveer55
Antillenstraat1 t/m 91521ATWormerveer5
Balistraat8 t/m 91521BPWormerveer2
Bankakade1 t/m 261521BWWormerveer26
Billitonkade1 t/m 401521BL t/m 1521BMWormerveer39
Boeroestraat1 t/m 291521SJ t/m 1521SKWormerveer29
Borneostraat1 t/m 261521BNWormerveer21
Celebesstraat1 t/m 821521BR t/m 1521BVWormerveer78
Curaçaostraat--Wormerveer0
De Mei2 t/m 221521TXWormerveer15
De Zetter2 t/m 801521CT t/m 1521CZWormerveer79
Delistraat1 t/m 711521BG t/m 1521BKWormerveer51
Dubbelebuurt2 t/m 291521DB t/m 1521DCWormerveer89
Edisonstraat1 t/m 261521THWormerveer24
Floresstraat1 t/m 131521BDWormerveer12
Franklinstraat2 t/m 801521SZ t/m 1521TDWormerveer83
Frans Halsstraat1 t/m 371521SN t/m 1521SPWormerveer37
Fröbelstraat1 t/m 391521DDWormerveer34
Goudastraat3 t/m 581521TM t/m 1521TRWormerveer38
Hennepad1 t/m 691521DGWormerveer60
Hogeweg1 t/m 141521AZWormerveer3
Insulindelaan1 t/m 581521BA t/m 1521BCWormerveer40
Jan Steenstraat1 t/m 101521SRWormerveer10
Jan Waalstraat1 t/m 161521TZWormerveer11
Javastraat2 t/m 621521CC t/m 1521CGWormerveer67
Johan Vermeerkade2 t/m 121521SHWormerveer11
Lagedijk3361544BXZaandijk1
Madurastraat1 t/m 61521CBWormerveer6
Ohmstraat1 t/m 221521TKWormerveer22
Oost-Indischekade2 t/m 481521AR t/m 1521ASWormerveer48
Plein 131 t/m 1031521APWormerveer42
Prinses Irene-brigade weg--Wormerveer0
Rembrandtkade1 t/m 201521SMWormerveer20
Riouwstraat1 t/m 941521SB t/m 1521SGWormerveer77
Ruijsdaelkade1 t/m 291521ST t/m 1521SVWormerveer29
Schoolpad2 t/m 351521DEWormerveer12
Seramstraat1 t/m 261521SLWormerveer24
Soendastraat1 t/m 361521AV t/m 1521AWWormerveer36
Stationsstraat3 t/m 131521DTWormerveer4
Sumatrakade1 t/m 91521CAWormerveer8
Surinamestraat1 t/m 21521AEWormerveer2
Timorstraat2 t/m 211521BEWormerveer14
Tuinstraat2 t/m 701521TS t/m 1521TWWormerveer52
Vestaplein1 t/m 1591521ANWormerveer84
Voltastraat1 t/m 441521TLWormerveer29
Wandelweg1 t/m 2181521AA t/m 1521AMWormerveer278
Warmoesstraat1 t/m 1411521CH t/m 1521CNWormerveer152
Wattstraat1 t/m 441521TE t/m 1521TGWormerveer38
Weverstraat4 t/m 601521TA t/m 1521TBWormerveer51
Wilhelminapark--Wormerveer0
Woudtplein--Wormerveer0
Zaanbrug--Wormerveer0
Zaandijkerweg1 t/m 431521AXWormerveer10
Zaanweg1 t/m 771521DH t/m 1521DNWormerveer163
Zuideinde1 t/m 421521DAWormerveer65

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 55 openbare ruimtes en 2.186 adressen in de buurt Wormerveer Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Zaanstad
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Wormerveer Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Wormerveer Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek15212158
Postcode numeriek15441
DeelkernWormerveer2176
DeelkernZaandijk1
WoonkernZaanstad2177
WoonplaatsWormerveer2190
WoonplaatsZaandijk1
WijkWormerveer2191
GemeenteZaanstad2191
ProvincieNoord-Holland2191
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier2191
LandNederland2191

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Wormerveer Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Wormerveer Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Wormerveer Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Wormerveer Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven