Statistieken woonplaats Nootdorp

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 19.040 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Nootdorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Nootdorp is met 19.040 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Nootdorp

Woonplaats Nootdorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 760 hectare, waarvan 712 land en 48 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nootdorp telt 8.050 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.835 adressen per km2. Er wonen 7.140 huishoudens en er zijn in totaal 7.271 woningen. De woonplaats telt 8.575 auto's en 2.390 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nootdorp ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Nootdorp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nootdorp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Nootdorp valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Nootdorp en wijk Nootdorp zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nootdorp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Nootdorp
Kaart van de woonplaats Nootdorp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Nootdorp binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Woningkenmerken
Er zijn 7.271 woningen in de woonplaats Nootdorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 39% naar €433.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Nootdorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Nootdorp, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Nootdorp is met €122.309 gestegen van €310.690 in 2013 tot €433.000 in 2022 (dat is 39%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 8.050 totaal in de woonplaats Nootdorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Nootdorp telt in totaal 8.050 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Nootdorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Nootdorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Nootdorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Nootdorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Nootdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Nootdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Nootdorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Nootdorp, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Nootdorp is met 961 personen gedaald van 14.906 in 2013 tot 13.945 in 2022 (dat is 6,4%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Pijnacker-Nootdorp naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Nootdorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Nootdorp in 2022 zijn Westers (1.925 inwoners) en Overig (1.455 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Nootdorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Nootdorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Nootdorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Pijnacker-Nootdorp:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Nootdorp op 3 januari 2023 zijn A (3.246 adressen) en B (1.759 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Nootdorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Nootdorp: 3.246 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Nootdorp

Er zijn voor de woonplaats Nootdorp geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Nootdorp vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Nootdorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Nootdorp is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de woonplaats Nootdorp. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Nootdorp.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp telde bij deze verkiezingen in totaal 18 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Nootdorp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nootdorp was in 2021 €33.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.390 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Nootdorp (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Nootdorp zijn in totaal 2.390 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 2.390 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.400 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nootdorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Nootdorp
Er zijn 323 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Nootdorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 323 elektrische auto’s in de woonplaats Nootdorp. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Nootdorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.339 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Nootdorp in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nootdorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 12.219 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nootdorp (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.591 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Nootdorp in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nootdorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Nootdorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 612 misdrijven in de woonplaats Nootdorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Nootdorp, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Nootdorp zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 7.409 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 7.409 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 7.232 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Nootdorp 612 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Nootdorp in 2022 zijn Horizontale fraude (77 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (71 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Nootdorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 40 misdrijven in de woonplaats Nootdorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Nootdorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Nootdorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,55 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Nootdorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Nootdorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Nootdorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Nootdorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Nootdorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Nootdorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.390Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2022
B-F Nijverheid en energie305Aantal2022
G+I Handel en horeca345Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie190Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed220Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening650Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg385Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten230Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.040Aantal2022
Mannen9.400Aantal2022
Vrouwen9.635Aantal2022
0 tot 15 jaar3.365Aantal2022
15 tot 25 jaar2.805Aantal2022
25 tot 45 jaar3.850Aantal2022
45 tot 65 jaar6.115Aantal2022
65 jaar of ouder2.910Aantal2022
Ongehuwd9.395Aantal2022
Gehuwd7.650Aantal2022
Gescheiden1.245Aantal2022
Verweduwd755Aantal2022
Westers totaal1.925Aantal2022
Geboorte totaal140Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal165Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.673Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag3.740Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar5.430Aantal2021
Opleidingsniveau hoog5.150Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura535Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,9%Percentage2020
WMO cliënten890Aantal2021
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.300Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.400Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.070Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.510Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.630Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.750Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.010Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming32%Percentage2021
Energielabels Definitief4.328Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.099Aantal2023
Energielabels Onbepaald554Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++52Aantal2023
Energielabels A+236Aantal2023
Energielabels A3.246Aantal2023
Energielabels B1.759Aantal2023
Energielabels C1.295Aantal2023
Energielabels D324Aantal2023
Energielabels E186Aantal2023
Energielabels F201Aantal2023
Energielabels G123Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.140Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.635Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.005Aantal2022
Huishoudens met kinderen3.500Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers14.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen38%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,4%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€234x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand210Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO810Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW140Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW2.650Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon13.945Aantal2022
Niet-westers totaal3.170Aantal2022
Marokko320Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba235Aantal2022
Suriname825Aantal2022
Turkije335Aantal2022
Overig niet-westers1.455Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal239Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven80Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting88Aantal2022
Verkeersovertredingen92Aantal2022
Vernieling72Aantal2022
Overige misdrijven21Aantal2022
Totaal misdrijven612Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km47Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km54Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km50Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km61Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km205Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km43Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km47Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,32Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,47Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,74Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,82Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,38Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,82Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,74Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,78Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,96Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,75Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,21Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,29Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand11,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km66Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km47Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,40Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1142CodeWP1142
RegionaamNootdorpNaamNootdorp
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal760Aantal hectaren2022
Oppervlakte land712Aantal hectaren2022
Oppervlakte water48Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.835Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal8.050Aantal2023
Adressen met postcode7.981Aantal2023
Adressen met woonfunctie7.286Aantal2023
Panden5.949Aantal2023
Percelen5.174Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190015Aantal2023
Panden 1900 tot 192570Aantal2023
Panden 1925 tot 1950159Aantal2023
Panden 1950 tot 1970981Aantal2023
Panden 1970 tot 1980547Aantal2023
Panden 1980 tot 1990755Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.175Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.818Aantal2023
Panden 2010 tot 2020334Aantal2023
Panden 2020 en later120Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade29Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade40Aantal2021
Verkeersongevallen totaal69Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.575Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine7.120Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.455Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.204Aantal2022
Motorfietsen755Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.271Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€433.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning74%Percentage2022
Percentage meergezinswoning26%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen71%Percentage2022
Huurwoningen totaal29%Percentage2022
In bezit woningcorporatie19%Percentage2022
In bezit overige verhuurders11%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200046%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200054%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!