Statistieken buurt De Leyens

Aantal inwoners per jaar
De buurt De Leyens telt 9.325 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Leyens.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Leyens:

JaarAantal inwoners de buurt De Leyens% verschil
20239.325-0,16%
20229.340-0,16%
20219.355-0,90%
20209.4400,43%
20199.400-0,53%
20189.450-0,16%
20179.4651,18%
20169.355-0,94%
20159.444-0,11%
20149.454-0,21%
20139.474geen data

Het aantal inwoners in de buurt De Leyens is met 149 personen gedaald van 9.474 personen in 2013 tot 9.325 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 1,57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -15 personen (-0,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zoetermeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Leyens:

In 2013 telde de buurt De Leyens 9.474 inwoners. Het aantal van 9.474 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 9.325 personen. Dit is een daling van 149 (-1,57%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -15 (-0,16%). Het aantal van 9.325 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt De Leyens

Buurt De Leyens heeft afgerond een totale oppervlakte van 185 hectare, waarvan 167 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.391 adressen per km2. Er wonen 4.220 huishoudens in de buurt De Leyens. Postcode 2725 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Leyens. De buurt De Leyens ligt binnen Buytenwegh de Leyens in de gemeente Zoetermeer.

De gegevens van de buurt De Leyens voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Leyens
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Buytenwegh de Leyens met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Leyens, 2: Buytenwegh.

Woningkenmerken
Er zijn 4.375 woningen in de buurt De Leyens.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zoetermeer in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Leyens was €368.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Leyens.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Leyens:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Leyens% verschil
2023€368.00023%
2022€299.00012%
2021€266.0005,6%
2020€252.0006,8%
2019€236.0006,3%
2018€222.0005,2%
2017€211.0002,93%
2016€205.0001,49%
2015€202.000-1,94%
2014€206.000-5,9%
2013€219.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Leyens is met €149.000 gestegen van €219.000 in 2013 tot €368.000 in 2023 (dat is een toename van 68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.900 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zoetermeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Leyens met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zoetermeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Leyens is €368.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 4.375 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Zoetermeer (geel), 9 wijken (oranje) en 21 buurten (blauw). De buurt De Leyens wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt De Leyens: er zijn 2.314 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Leyens.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.515 totaal in de buurt De Leyens

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt De Leyens telt in totaal 4.515 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt De Leyens liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zoetermeer
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt De Leyens. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Leyens. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt De Leyens

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Leyens. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Leyens


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zoetermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Leyens


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Leyens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Leyens per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Leyens:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.1155851.625
20227.2555521.533
20217.2905471.518
20207.3905431.507
20197.4005291.471
20187.4855201.445
20177.4905231.452
20167.4754981.382
20157.5445031.397
20147.5645011.390
20137.5805011.393

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Leyens als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 6,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 5,3% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zoetermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Leyens
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Leyens in 2022 zijn Westers (1.045 inwoners) en Overig (420 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Leyens: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt De Leyens.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Leyens. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zoetermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zoetermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Leyens zijn C (2.880 adressen) en B (749 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Leyens. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt De Leyens: 2.880 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zoetermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 42 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Leyens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Leyens. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Leyens vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Leyens.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Leyens voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Leyens ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt De Leyens

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt De Leyens. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt De Leyens. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zoetermeer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt De Leyens.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 153 stembureaus in de gemeente Zoetermeer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zoetermeer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zoetermeer.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Leyens.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zoetermeer: De Leyens is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Leyens is €33.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.900. Buurt De Leyens telt 7.600 inkomensontvangers op 9.325 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in buurt De Leyens heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zoetermeer: De Leyens is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (840 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt De Leyens (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt De Leyens zijn in totaal 840 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 840 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 845 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Leyens. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt De Leyens
Er zijn 123 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt De Leyens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Leyens op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 123 elektrische auto’s in de buurt De Leyens. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Leyens die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.381 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Leyens in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Leyens geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.390 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Leyens (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.421 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Leyens in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Leyens geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Leyens. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 318 misdrijven in de buurt De Leyens geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Leyens, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Leyens zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.007 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt De Leyens 318 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Leyens in 2022 zijn Ongevallen (weg) (47 delicten) en Horizontale fraude (45 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt De Leyens.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 17 misdrijven in de buurt De Leyens geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Leyens met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Leyens over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zoetermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt De Leyens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt De Leyens.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Leyens. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Leyens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Leyens.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Leyens genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Leyens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Leyens.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Leyens. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Leyens geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Leyens. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Leyens is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Leyens heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Leyens. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Leyens is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Leyens sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Leyens. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Leyens is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Leyens heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Leyens. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Leyens is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Leyens heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Leyens. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Leyens is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Leyens heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Leyens. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Leyens is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Leyens voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Leyens. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Leyens is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Leyens heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Leyens. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Leyens is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Leyens doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Leyens. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Leyens is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Leyens voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal840Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie95Aantal2022
G+I Handel en horeca100Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening250Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg200Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.325Aantal2023
Mannen4.455Aantal2023
Vrouwen4.865Aantal2023
0 tot 15 jaar1.400Aantal2023
15 tot 25 jaar835Aantal2023
25 tot 45 jaar1.875Aantal2023
45 tot 65 jaar2.310Aantal2023
65 jaar of ouder2.905Aantal2023
Ongehuwd3.770Aantal2023
Gehuwd4.095Aantal2023
Gescheiden895Aantal2023
Verweduwd560Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal130Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.568Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.450Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.730Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.710Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura295Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten625Aantal2022
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning930Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.811Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.632Aantal2023
Energielabels Onbepaald71Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A259Aantal2023
Energielabels B749Aantal2023
Energielabels C2.880Aantal2023
Energielabels D423Aantal2023
Energielabels E122Aantal2023
Energielabels F4Aantal2023
Energielabels G1Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.220Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.405Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.415Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.405Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers7.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€204x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO270Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.650Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.115Aantal2023
Herkomst Europa585Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.625Aantal2023
Geboren in Nederland7.115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa330Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa875Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa750Aantal2023
Autochtoon7.255Aantal2022
Westers totaal1.045Aantal2022
Niet-westers totaal1.040Aantal2022
Marokko90Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba140Aantal2022
Suriname330Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers420Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal121Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven26Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting52Aantal2022
Verkeersovertredingen86Aantal2022
Vernieling19Aantal2022
Overige misdrijven13Aantal2022
Totaal misdrijven318Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km93Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km134Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06370201Code2023
RegionaamDe LeyensNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06370201Code2023
Oppervlakte totaal185Aantal hectaren2023
Oppervlakte land167Aantal hectaren2023
Oppervlakte water18Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2725.0Naam2023
Dekkingspercentage4%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.391Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.515Aantal2023
Adressen met postcode4.514Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.375Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom4.515Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.375Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen2.936Aantal2023
Panden3.338Aantal2023
Adressen met panden4.510Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19253Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19704Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.928Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.265Aantal2023
Panden 1990 tot 2000196Aantal2023
Panden 2000 tot 2010107Aantal2023
Panden 2010 tot 20207Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade19Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2022
Verkeersongevallen totaal42Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.480Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine3.785Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof695Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.676Aantal2023
Motorfietsen310Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.375Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€368.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement1.198Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.314Aantal2023
Hoekwoning742Aantal2023
Tweeonder1kap48Aantal2023
Vrijstaande woning73Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend11Aantal2023
Woningtype n.v.t.140Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zoetermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Leyens: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Leyens
Tabel met 4.515 adressen in de buurt De Leyens.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Leyens. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zoetermeer.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aakwerf1 t/m 392725CM t/m 2725CNZoetermeer32
Abel Tasmanrede1 t/m 352725KW t/m 2725KXZoetermeer29
Amundsenrede1 t/m 742725GJ t/m 2725GLZoetermeer59
Antigoneschouw1 t/m 332726KD t/m 2726KEZoetermeer24
Argonautenrede1 t/m 612725GA t/m 2725GCZoetermeer52
Aïdaschouw1 t/m 722726JZ t/m 2726KAZoetermeer43
Barentszrede1 t/m 642725GD t/m 2725GGZoetermeer48
Barkwerf1 t/m 162725CLZoetermeer16
Bergmanstrook3 t/m 3742726RP t/m 2726RWZoetermeer280
Bert Haanstrastrook1 t/m 1372726TJ t/m 2726TNZoetermeer88
Binnendoor--Zoetermeer0
Boeierkade1 t/m 252725CHZoetermeer19
Bontekoerede2 t/m 122725GHZoetermeer6
Botterkade1 t/m 202725CJ t/m 2725CKZoetermeer20
Brechtzijde1 t/m 452725NR t/m 2725NSZoetermeer24
Broekwegkade199 t/m 3002725HG t/m 2725HJZoetermeer5
Broekwegschouw199 t/m 2262726LCZoetermeer17
Broekwegwetering--Zoetermeer0
Broekwegzijde103 t/m 1982725PD t/m 2725PEZoetermeer73
Buiskade1 t/m 232725DCZoetermeer12
Bunuelstrook1 t/m 1392726RX t/m 2726SHZoetermeer135
Candidaschouw1 t/m 582726KB t/m 2726KCZoetermeer57
Carmenschouw9 t/m 232726KGZoetermeer8
Chaplinstrook1 t/m 92726SJ t/m 2726SKZoetermeer7
Columbusrede1 t/m 982725GM t/m 2725KLZoetermeer58
Coppeliaschouw1 t/m 422726JA t/m 2726JKZoetermeer23
Disneystrook1 t/m 1042726SN t/m 2726SVZoetermeer73
Driemasterwerf1 t/m 242725DLZoetermeer24
Eisensteinstrook1 t/m 762726SW t/m 2726SZZoetermeer44
Elia Kazanstrook1 t/m 1402726VB t/m 2726VHZoetermeer89
Esmoreitschouw1 t/m 772726KH t/m 2726KKZoetermeer57
Europaweg32 t/m 2262711PT t/m 2711PWZoetermeer81
Fellinistrook1 t/m 282726TA t/m 2726TBZoetermeer20
Fernandelstrook1 t/m 202726TC t/m 2726TDZoetermeer16
Fidelioschouw1 t/m 192726KZZoetermeer15
Filmlaan1 t/m 112726RNZoetermeer6
Fluitschipkade7 t/m 312725CEZoetermeer13
Fregatwerf1 t/m 5892725CR t/m 2725CZZoetermeer128
Fritz Langstrook1 t/m 292726VW t/m 2726VXZoetermeer26
Gaffelaarkade1 t/m 242725CDZoetermeer22
Galeikade1 t/m 212725CCZoetermeer16
Galjoenkade1 t/m 572725CA t/m 2725CBZoetermeer29
Giekwerf2 t/m 352725DVZoetermeer22
Godardstrook1 t/m 112726THZoetermeer6
Gondelkade1 t/m 6112725DZ t/m 2725EKZoetermeer195
Hamletschouw1 t/m 372726KL t/m 2726KMZoetermeer30
Hekbootkade1 t/m 802725AP t/m 2725HKZoetermeer50
Het Lange Land2 t/m 332725KZZoetermeer18
Hitchcockstrook1 t/m 1392726VJ t/m 2726VNZoetermeer89
Hoekerkade1 t/m 1852725AE t/m 2725AMZoetermeer150
Hoogaarskade1 t/m 222725ANZoetermeer20
Hulkwerf1 t/m 372725DS t/m 2725DTZoetermeer33
Ibsenzijde1 t/m 252725NX t/m 2725NZZoetermeer24
Ivanovschouw1 t/m 192726KNZoetermeer10
Jachtwerf1 t/m 362725DN t/m 2725DPZoetermeer35
Jacques Tatistrook1 t/m 482726TP t/m 2726TRZoetermeer44
James Cookrede1 t/m 192725KMZoetermeer10
John Fordpad--Zoetermeer0
John Fordstrook1 t/m 282726TE t/m 2726TGZoetermeer23
Jolkade1 t/m 222725ABZoetermeer17
Jonkwerf1 t/m 212725DDZoetermeer11
Joris Ivensstrook1 t/m 322726TV t/m 2726TWZoetermeer32
Kaagkade1 t/m 952725AA t/m 2725AVZoetermeer57
Kadelaan2 t/m 2102725BA t/m 2725BRZoetermeer178
Kempenaarwerf1 t/m 192725DAZoetermeer10
Klipperkade1 t/m 1602725AD t/m 2725HCZoetermeer30
Kofschipkade1 t/m 552725AS t/m 2725ATZoetermeer28
Kotterkade--Zoetermeer0
Kurosawastrook1 t/m 242726VT t/m 2726VVZoetermeer18
Leijenstocht--Zoetermeer0
Lessingzijde1 t/m 432725NV t/m 2725NWZoetermeer43
Loggerkade1 t/m 532725EL t/m 2725EMZoetermeer34
Marco Polorede1 t/m 902725KR t/m 2725KSZoetermeer62
Medeaschouw2 t/m 1282726KR t/m 2726KTZoetermeer63
Molièrezijde1 t/m 212725NGZoetermeer19
Mullensstrook1 t/m 132726VPZoetermeer7
Nansenrede1 t/m 242725KTZoetermeer21
Noraschouw1 t/m 282726LA t/m 2726LBZoetermeer25
Oliver Hardystrook1 t/m 742726TX t/m 2726VAZoetermeer59
Ondineschouw--Zoetermeer0
Orfeoschouw16 t/m 702726JD t/m 2726JHZoetermeer6
Osbornezijde1 t/m 162725NHZoetermeer16
Peggekade1 t/m 332725BSZoetermeer19
Pinaskade9 t/m 842725EN t/m 2725ERZoetermeer55
Pinkwerf2 t/m 282725DBZoetermeer14
Pinterzijde1 t/m 122725NTZoetermeer12
Podiumpad--Zoetermeer0
Praamkade2 t/m 192725AWZoetermeer12
Redelaan1 t/m 722725GR t/m 2725GVZoetermeer64
René Clairstrook1 t/m 322726SL t/m 2726SMZoetermeer32
Rostandzijde1 t/m 312725NJ t/m 2725NKZoetermeer29
Saloméschouw2 t/m 1782726JN t/m 2726JXZoetermeer153
Sartrezijde1 t/m 792725PM t/m 2725PRZoetermeer78
Schillerzijde1 t/m 242725NL t/m 2725NMZoetermeer22
Schoenerkade1 t/m 892725ES t/m 2725EWZoetermeer81
Schokkerwerf1 t/m 82725DWZoetermeer8
Senecapad--Zoetermeer0
Shakespearezijde1 t/m 572725NN t/m 2725NPZoetermeer54
Shawzijde1 t/m 1852725PP t/m 2725PZZoetermeer156
Sheridanzijde1 t/m 182725PK t/m 2725PLZoetermeer18
Sloepkade1 t/m 662725EX t/m 2725EZZoetermeer49
Snieppad--Zoetermeer0
Stan Laurelstrook1 t/m 572726VZZoetermeer18
Strindbergzijde1 t/m 232725PH t/m 2725PJZoetermeer20
Surfpad--Zoetermeer0
Tjalkwerf1 t/m 242725DMZoetermeer23
Tjotterkade1 t/m 932725GW t/m 2725GZZoetermeer68
Toneellaan1 t/m 32725NAZoetermeer3
Toscaschouw2 t/m 242726JJ t/m 2726JLZoetermeer23
Traviataschouw1 t/m 212726JMZoetermeer11
Tsjechovzijde1 t/m 152725PSZoetermeer8
Turfschipkade1 t/m 1022725BT t/m 2725BWZoetermeer54
Van ’t Hoffplein1 t/m 22725EAZoetermeer2
Viscontistrook1 t/m 292726TS t/m 2726TTZoetermeer21
Vletkade1 t/m 622725AX t/m 2725AZZoetermeer40
Wedekindzijde1 t/m 142725PGZoetermeer8
Werflaan2 t/m 872725DE t/m 2725DJZoetermeer69
Zijdewerf--Zoetermeer0
Zwaardslootseweg42 t/m 442726ZZZoetermeer2

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 119 openbare ruimtes en 4.515 adressen in de buurt De Leyens. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Leyens. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Leyens ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek271181
Postcode numeriek27252734
Postcode numeriek27261699
WoonkernZoetermeer4515
WoonplaatsZoetermeer4526
WijkBuytenwegh de Leyens4526
GemeenteZoetermeer4526
ProvincieZuid-Holland4526
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland4515
LandNederland4526

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Leyens ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Leyens dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Leyens ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Leyens en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven