Statistieken buurt De Uithof

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Uithof. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Uithof. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt De Uithof telt 1.845 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Uithof.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Uithof:

JaarAantal inwoners de buurt De Uithof% verschil
20231.8458,5%
20221.7001,80%
20211.670-0,89%
20201.68510%
20191.52510%
20181.3854,14%
20171.33019%
20161.1204,67%
20151.0707,5%
20149951,53%
2013980geen data

Het aantal inwoners in de buurt De Uithof is met 865 personen gegroeid van 980 personen in 2013 tot 1.845 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote groei van 88%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 86 personen (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Haag.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Uithof:

In 2013 telde de buurt De Uithof 980 inwoners. Het aantal van 980 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.845 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 865 (88%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 145 (8,5%). Het aantal van 1.845 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt De Uithof

Buurt De Uithof heeft afgerond een totale oppervlakte van 149 hectare, waarvan 141 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.681 adressen per km2. Er wonen 935 huishoudens in de buurt De Uithof. Postcode 2544 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Uithof. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Uithof
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bouwlust en Vrederust met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Venen Oorden en Raden, 2: Zijden Steden en Zichten, 3: Dreven en Gaarden, 4: De Uithof.

Woningkenmerken
Er zijn 924 woningen in de buurt De Uithof.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Uithof was €438.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Uithof.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Uithof:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Uithof% verschil
2023€438.00019%
2022€368.0009,9%
2021€335.0006%
2020€316.00012%
2019€282.00025%
2018€225.0005,6%
2017€213.0009,8%
2016€194.0007,8%
2015€180.0001,12%
2014€178.000-6,3%
2013€190.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Uithof is met €248.000 gegroeid van €190.000 in 2013 tot €438.000 in 2023 (dat is een toename van 131%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €24.800 (9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Haag.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Uithof met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Haag.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Uithof is €438.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 924 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel), wijk Bouwlust en Vrederust (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt De Uithof wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt De Uithof: er zijn 512 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Uithof.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 991 totaal in de buurt De Uithof

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt De Uithof telt in totaal 991 adressen, met 973 verblijfsobjecten en 18 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt De Uithof ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt De Uithof. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Uithof. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt De Uithof

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Uithof. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Uithof


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Uithof


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Uithof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Uithof per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Uithof:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.180190480
20221.165152383
20211.195135340
20201.225130330
20191.150106269
20181.06092233
20171.02088222
201690062158
201586060150
201484642107
20138433998

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Uithof als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 26% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 3,98% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Uithof
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Uithof in 2022 zijn Westers (220 inwoners) en Overig (110 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Uithof: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt De Uithof.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Uithof. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Uithof zijn F (333 adressen) en A (273 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Uithof. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de buurt De Uithof: 333 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 17 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Uithof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Uithof. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Uithof vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Uithof.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Uithof voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Uithof ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Uithof in Den Haag

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Uithof in Den Haag is uitgebracht. Stembureau De Uithof in Den Haag was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt De Uithof. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Uithof in Den Haag bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 14 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt De Uithof stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 568 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Uithof.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bouwlust en Vrederust (De Uithof is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bouwlust en Vrederust is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Uithof is €36.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.100. Buurt De Uithof telt 1.400 inkomensontvangers op 1.845 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
15% procent van de huishoudens in buurt De Uithof heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bouwlust en Vrederust (De Uithof is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bouwlust en Vrederust is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt De Uithof (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt De Uithof zijn in totaal 170 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 170 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 165 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Uithof. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt De Uithof
Er zijn 30 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt De Uithof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Uithof op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 30 elektrische auto’s in de buurt De Uithof. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Uithof die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 618 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Uithof in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Uithof geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 939 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Uithof (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 651 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Uithof in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Uithof geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Uithof. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 152 misdrijven in de buurt De Uithof geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Uithof, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Uithof zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.419 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt De Uithof 152 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Uithof in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (30 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (24 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt De Uithof.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 12 misdrijven in de buurt De Uithof geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Uithof met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Uithof over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 44,99 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt De Uithof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt De Uithof.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Uithof. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Uithof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Uithof.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Uithof genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Uithof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Uithof.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Uithof. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Uithof geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Uithof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Uithof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Uithof heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Uithof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Uithof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Uithof sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Uithof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Uithof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Uithof heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Uithof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Uithof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
42% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Uithof heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Uithof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Uithof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Uithof heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Uithof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Uithof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Uithof voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Uithof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Uithof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Uithof heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Uithof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Uithof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Uithof doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Uithof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Uithof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Uithof voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal170Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.845Aantal2023
Mannen870Aantal2023
Vrouwen980Aantal2023
0 tot 15 jaar295Aantal2023
15 tot 25 jaar195Aantal2023
25 tot 45 jaar300Aantal2023
45 tot 65 jaar490Aantal2023
65 jaar of ouder565Aantal2023
Ongehuwd780Aantal2023
Gehuwd695Aantal2023
Gescheiden225Aantal2023
Verweduwd150Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.309Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag470Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog440Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,7%Percentage2022
WMO cliënten260Aantal2022
WMO cliënten relatief153Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.160Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel47Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel114Aantal2024
Adressen met definitief energielabel830Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++105Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A273Aantal2024
Energielabels B12Aantal2024
Energielabels C8Aantal2024
Energielabels D7Aantal2024
Energielabels E63Aantal2024
Energielabels F333Aantal2024
Energielabels G134Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2020
Drinker71%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn39%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen40%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking20%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen25%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal935Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens490Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen185Aantal2023
Huishoudens met kinderen265Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers76%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen50%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen64%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum22%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum27%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€19x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW530Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.180Aantal2023
Herkomst buiten Nederland670Aantal2023
Herkomst Europa190Aantal2023
Herkomst buiten Europa480Aantal2023
Geboren in Nederland1.180Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa240Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa235Aantal2023
Autochtoon1.165Aantal2022
Westers totaal220Aantal2022
Niet-westers totaal315Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname80Aantal2022
Turkije85Aantal2022
Overig niet-westers110Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal83Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen25Aantal2023
Vernieling8Aantal2023
Overige misdrijven14Aantal2023
Totaal misdrijven152Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km154Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km110Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km58Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km130Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km59Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05183399Code2023
RegionaamDe UithofNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05183399Code2023
Oppervlakte totaal149Aantal hectaren2023
Oppervlakte land141Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.681Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal991Aantal2024
Adressen met postcode986Aantal2024
Adressen met woonfunctie941Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie3Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie17Aantal2024
Verblijfsobjecten973Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen18Aantal2024
Panden met adres454Aantal2024
Adressen met pand973Aantal2024
Percelen met adres445Aantal2024
Adressen met perceel991Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom984Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom7Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom938Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195014Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197011Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198010Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200011Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201057Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020222Aantal2024
Panden met adres 2020 en later121Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195014Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197011Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980525Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19907Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200015Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201057Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020222Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later121Aantal2024
Postcodegebied2542PR-2545NSNaam2024
Meest voorkomende postcode2544Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode98%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal17Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal755Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine595Aantal2023
Personenautos - overige brandstof160Aantal2023
Personenautos per huishouden0,81Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte535Aantal2023
Motorfietsen30Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad924Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€438.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning45%Percentage2023
Percentage meergezinswoning55%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen42%Percentage2023
Huurwoningen totaal58%Percentage2023
In bezit woningcorporatie55%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200059%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200041%Percentage2023
Appartement512Aantal2024
Tussen of geschakelde woning135Aantal2024
Hoekwoning88Aantal2024
Tweeonder1kap72Aantal2024
Vrijstaande woning134Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.32Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Uithof: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Uithof
Tabel met 990 adressen in de buurt De Uithof.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Uithof. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abdis Aleydishof1 t/m 182544NRDen Haag18
Abdis Badelogehof1 t/m 142544NXDen Haag14
Abdis Clarahof1 t/m 142544NZDen Haag14
Abdis Elizabethstraat1 t/m 462544NADen Haag45
Abdis Eustachiastraat1 t/m 522544NH t/m 2544NJDen Haag28
Abdis Evastraat1 t/m 362544NDDen Haag35
Abdis Fredericastraat1 t/m 132544NCDen Haag9
Abdis Gijsbertastraat1 t/m 312544NBDen Haag30
Abdis Heilwichstraat2 t/m 502544PXDen Haag47
Abdis Immastraat1 t/m 462544PZDen Haag23
Abdis Johannastraat2 t/m 332544NEDen Haag28
Abdis Kerstinastraat52544NWDen Haag1
Abdis Swaneldestraat1 t/m 102544NNDen Haag10
Abraham Orteliuspad202544PADen Haag2
Adriana van Roonlaan23 t/m 1382544NMDen Haag55
Blaeupad--Den Haag0
Coenraat Oelenszoonpad--Den Haag0
Erasmusweg2269 t/m 23032542PRDen Haag18
Gemma Frisiuspad--Den Haag0
Gerard Mercatorpad52544JLDen Haag1
Jaap Edenpad--Den Haag0
Jaap Edenweg2 t/m 262544NLDen Haag13
Leugenbrug--Den Haag0
Lozerlaan10 t/m 18352544LA t/m 2544MCDen Haag522
Nicolas de Ferpad--Den Haag0
Nieuweweg752544NGDen Haag1
Pieter van der Sallempad--Den Haag0
Poeldijkseweg37 t/m 472544NSDen Haag6
Sofie van Brakellaan12 t/m 142544NPDen Haag3
Ter Leedepad522544NKDen Haag1
Uithofslaan1 t/m 652544NT t/m 2544NVDen Haag66
Van Berckenrodepad--Den Haag0
Wennetjessloot--Den Haag0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 33 openbare ruimtes en 990 adressen in de buurt De Uithof. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Uithof. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Uithof ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek254218
Postcode numeriek2544967
WoonkernDen Haag973
WoonplaatsDen Haag999
WijkBouwlust en Vrederust999
GemeenteDen Haag999
StadsdeelEscamp973
ProvincieZuid-Holland999
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland990
LandNederland999

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Uithof ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Uithof dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Uithof ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Uithof en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven