Statistieken buurt Venen Oorden en Raden

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 1,48% naar 8.585 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Venen Oorden en Raden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is met 125 personen toegenomen van 8.460 in 2013 tot 8.585 in 2023 (dat is 1,48%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Venen Oorden en Raden

Buurt Venen Oorden en Raden heeft afgerond een totale oppervlakte van 81 hectare, waarvan 80 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.576 adressen per km2. Er wonen 4.000 huishoudens in de buurt Venen Oorden en Raden. Postcode 2544 is de meest voorkomende postcode in de buurt Venen Oorden en Raden. De buurt Venen Oorden en Raden ligt binnen Bouwlust en Vrederust in de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Venen Oorden en Raden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bouwlust en Vrederust met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Venen Oorden en Raden, 2: Zijden Steden en Zichten, 3: Dreven en Gaarden, 4: De Uithof.

Woningkenmerken
Er zijn 3.785 woningen in de buurt Venen Oorden en Raden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 73% naar €201.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Venen Oorden en Raden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Venen Oorden en Raden, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Venen Oorden en Raden is met €85.000 gestegen van €116.000 in 2013 tot €201.000 in 2022 (dat is 73%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Venen Oorden en Raden is €201.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 13% en er zijn 3.785 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel), wijk Bouwlust en Vrederust (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Venen Oorden en Raden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Venen Oorden en Raden: er zijn 3.503 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Venen Oorden en Raden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 4.509 totaal in de buurt Venen Oorden en Raden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Venen Oorden en Raden telt in totaal 4.509 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Venen Oorden en Raden liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Venen Oorden en Raden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Venen Oorden en Raden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Venen Oorden en Raden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Venen Oorden en Raden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Venen Oorden en Raden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Venen Oorden en Raden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Venen Oorden en Raden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Venen Oorden en Raden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is met 708 personen gedaald van 2.538 in 2013 tot 1.830 in 2022 (dat is 28%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Venen Oorden en Raden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Venen Oorden en Raden in 2022 zijn Turkije (1.780 inwoners) en Overig (1.435 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Venen Oorden en Raden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Venen Oorden en Raden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Venen Oorden en Raden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Venen Oorden en Raden zijn C (1.243 adressen) en E (810 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Venen Oorden en Raden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Venen Oorden en Raden: 1.243 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Venen Oorden en Raden
Er waren 46 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Venen Oorden en Raden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Venen Oorden en Raden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Venen Oorden en Raden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Venen Oorden en Raden.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Venen Oorden en Raden voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Venen Oorden en Raden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Venen Oorden en Raden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Venen Oorden en Raden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Venen Oorden en Raden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Venen Oorden en Raden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 554 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€18.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Venen Oorden en Raden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bouwlust en Vrederust (Venen Oorden en Raden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bouwlust en Vrederust is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Venen Oorden en Raden is €18.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.800. Buurt Venen Oorden en Raden telt 6.400 inkomensontvangers op 8.585 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
21% procent van de huishoudens in buurt Venen Oorden en Raden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bouwlust en Vrederust (Venen Oorden en Raden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bouwlust en Vrederust is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (945 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Venen Oorden en Raden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Venen Oorden en Raden zijn in totaal 945 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Venen Oorden en Raden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Venen Oorden en Raden
Er zijn 118 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Venen Oorden en Raden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Venen Oorden en Raden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 118 elektrische auto’s in de buurt Venen Oorden en Raden. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Venen Oorden en Raden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.877 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Venen Oorden en Raden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Venen Oorden en Raden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.274 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Venen Oorden en Raden (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.951 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Venen Oorden en Raden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Venen Oorden en Raden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Venen Oorden en Raden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 660 misdrijven in de buurt Venen Oorden en Raden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Venen Oorden en Raden, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Venen Oorden en Raden zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 6.511 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Venen Oorden en Raden 660 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Venen Oorden en Raden in 2022 zijn Winkeldiefstal (178 delicten) en Ongevallen (weg) (54 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Venen Oorden en Raden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 54 misdrijven in de buurt Venen Oorden en Raden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Venen Oorden en Raden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Venen Oorden en Raden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 40,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Venen Oorden en Raden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Venen Oorden en Raden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Venen Oorden en Raden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Venen Oorden en Raden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Venen Oorden en Raden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Venen Oorden en Raden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
70% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Venen Oorden en Raden drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Venen Oorden en Raden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Venen Oorden en Raden heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Venen Oorden en Raden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Venen Oorden en Raden gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Venen Oorden en Raden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
69% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Venen Oorden en Raden heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Venen Oorden en Raden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Venen Oorden en Raden heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Venen Oorden en Raden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Venen Oorden en Raden heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Venen Oorden en Raden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
67% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Venen Oorden en Raden voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Venen Oorden en Raden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Venen Oorden en Raden heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Venen Oorden en Raden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
15% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Venen Oorden en Raden doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Venen Oorden en Raden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Venen Oorden en Raden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Venen Oorden en Raden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal945Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij115Aantal2022
B-F Nijverheid en energie310Aantal2022
G+I Handel en horeca95Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg150Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.585Aantal2023
Mannen4.320Aantal2023
Vrouwen4.265Aantal2023
0 tot 15 jaar1.790Aantal2023
15 tot 25 jaar1.065Aantal2023
25 tot 45 jaar2.530Aantal2023
45 tot 65 jaar2.105Aantal2023
65 jaar of ouder1.090Aantal2023
Ongehuwd4.865Aantal2023
Gehuwd2.430Aantal2023
Gescheiden1.030Aantal2023
Verweduwd265Aantal2023
Geboorte totaal110Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid10.787Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.100Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.240Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.010Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura305Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten820Aantal2021
WMO cliënten relatief95Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.150Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.060Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.600Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.880Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.050Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.080Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2021
Energielabels Definitief3.310Aantal2023
Energielabels Voorlopig509Aantal2023
Energielabels Onbepaald687Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+5Aantal2023
Energielabels A450Aantal2023
Energielabels B153Aantal2023
Energielabels C1.243Aantal2023
Energielabels D700Aantal2023
Energielabels E810Aantal2023
Energielabels F247Aantal2023
Energielabels G208Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn69%percentage2020
Drinker48%percentage2020
Zware drinker5%percentage2020
Overmatige drinker3%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht60%percentage2020
Ernstig overgewicht21%percentage2020
Roker26%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2020
Wekelijkse sporters36%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2020
Lopen naar school of werk40%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam66%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2020
Emotioneel eenzaam47%percentage2020
Sociaal eenzaam47%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen33%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk14%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking13%percentage2020
Mobiliteitsbeperking23%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen32%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie59%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.000Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.915Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen615Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.475Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie54%Percentage2021
Percentage werknemers77%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€18.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen56%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen7,7%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen63%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen7,8%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen21%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum21%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum29%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum34%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand810Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO580Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW970Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.725Aantal2023
Herkomst Europa990Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.865Aantal2023
Geboren in Nederland1.730Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa245Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.570Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa745Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.290Aantal2023
Autochtoon1.830Aantal2022
Westers totaal1.160Aantal2022
Niet-westers totaal5.605Aantal2022
Marokko1.220Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba310Aantal2022
Suriname860Aantal2022
Turkije1.780Aantal2022
Overig niet-westers1.435Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal344Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven83Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting40Aantal2022
Verkeersovertredingen83Aantal2022
Vernieling64Aantal2022
Overige misdrijven45Aantal2022
Totaal misdrijven660Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km102Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km416Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km160Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km76Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km221Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km43Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km191Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km87Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km130Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km157Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km105Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km78Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km69Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km54Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km34Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km26Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km44Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05183387Code2023
RegionaamVenen Oorden en RadenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05183387Code2023
Oppervlakte totaal81Aantal hectaren2023
Oppervlakte land80Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2544.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.576Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.509Aantal2023
Adressen met postcode4.506Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.198Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom4.509Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.198Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen591Aantal2023
Panden1.088Aantal2023
Adressen met panden4.504Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.205Aantal2023
Panden 1970 tot 198013Aantal2023
Panden 1980 tot 1990205Aantal2023
Panden 1990 tot 2000147Aantal2023
Panden 2000 tot 2010433Aantal2023
Panden 2010 tot 202079Aantal2023
Panden 2020 en later422Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade29Aantal2022
Verkeersongevallen totaal46Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.540Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.060Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof485Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte3.175Aantal2022
Motorfietsen115Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.785Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€201.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning17%Percentage2022
Percentage meergezinswoning83%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen23%Percentage2022
Huurwoningen totaal77%Percentage2022
In bezit woningcorporatie55%Percentage2022
In bezit overige verhuurders23%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022
Appartement3.503Aantal2023
Tussen of geschakelde woning461Aantal2023
Hoekwoning213Aantal2023
Tweeonder1kap0Aantal2023
Vrijstaande woning21Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.311Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Venen Oorden en Raden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Venen Oorden en Raden
Tabel met 4.509 adressen in de buurt Venen Oorden en Raden.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Venen Oorden en Raden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Berenrade1 t/m 902544HV t/m 2544HZDen Haag40
Beresteinlaan1 t/m 2672542JA t/m 2542JGDen Haag115
Bouwlustlaan2 t/m 1852544JN t/m 2544MZDen Haag136
Dalveen1 t/m 992544SB t/m 2544SEDen Haag72
Dassenrade1 t/m 1662544MG t/m 2544MJDen Haag118
De Rade5 t/m 2792544JD t/m 2544WZDen Haag203
De Stede19 t/m 312543BGDen Haag14
Dedemsvaartweg37 t/m 2172545AP t/m 2545DBDen Haag88
Eekhoornrade2 t/m 2442544VB t/m 2544VSDen Haag98
Hazenrade1 t/m 632544VADen Haag79
Hengelolaan457 t/m 10692544GA t/m 2544KZDen Haag206
Hermelijnrade4 t/m 1162544WBDen Haag57
Hertenrade1 t/m 6522544HC t/m 2544MBDen Haag242
Het Oord3 t/m 1632544TK t/m 2544TPDen Haag131
Hoogveen1 t/m 2872544SK t/m 2544SZDen Haag225
Laagveen2 t/m 522544RZDen Haag55
Marterrade10 t/m 3132544JM t/m 2544MKDen Haag153
Meppelrade1 t/m 3592544XL t/m 2544XZDen Haag223
Meppelweg882 t/m 14842544AX t/m 2544CTDen Haag389
Mosveen1 t/m 992544RV t/m 2544RXDen Haag71
Otterrade1 t/m 722544JA t/m 2544JCDen Haag69
Plantenoord2 t/m 3242544KN t/m 2544KVDen Haag144
Randveen2 t/m 8582544RG t/m 2544RPDen Haag648
Rietveen1 t/m 992544RR t/m 2544RTDen Haag72
Sterrenoord1 t/m 1082544JV t/m 2544JZDen Haag88
Vossenrade4 t/m 562544XKDen Haag24
Vredeoord1 t/m 2152544TR t/m 2544TZDen Haag155
Wezelrade2 t/m 2662544VT t/m 2544XHDen Haag205
Wolvenrade1 t/m 2432544VH t/m 2544VPDen Haag142
Zonneoord2 t/m 2882544KA t/m 2544KMDen Haag247

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 30 openbare ruimtes en 4.509 adressen in de buurt Venen Oorden en Raden. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Venen Oorden en Raden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Venen Oorden en Raden ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2542115
Postcode numeriek254314
Postcode numeriek25444289
Postcode numeriek254588
WoonkernDen Haag4509
WoonplaatsDen Haag4509
WijkBouwlust en Vrederust4509
GemeenteDen Haag4509
StadsdeelEscamp4509
ProvincieZuid-Holland4509
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland4509
LandNederland4509

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Venen Oorden en Raden ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Venen Oorden en Raden dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Venen Oorden en Raden ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Venen Oorden en Raden en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven