Statistieken buurt Zijden Steden en Zichten

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Zijden Steden en Zichten telt 7.770 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zijden Steden en Zichten.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zijden Steden en Zichten:

JaarAantal inwoners de buurt Zijden Steden en Zichten% verschil
20237.770-1,40%
20227.880-0,69%
20217.935-1,61%
20208.0651,38%
20197.9551,34%
20187.8501,42%
20177.7400,78%
20167.6800,20%
20157.6651,12%
20147.580-0,79%
20137.640geen data

Het aantal inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is met 130 inwoners toegenomen van 7.640 inwoners in 2013 tot 7.770 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 1,70%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 13 inwoners (0,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Haag.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten:

In 2013 telde de buurt Zijden Steden en Zichten 7.640 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 7.580 inwoners. Dit is een daling van 60 (-0,79%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 7.580 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 8.065 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 485 (6,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 110 (1,38%). Het aantal van 8.065 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 7.770 inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten.

Over de buurt Zijden Steden en Zichten

Buurt Zijden Steden en Zichten heeft afgerond een totale oppervlakte van 98 hectare, waarvan 95 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.776 adressen per km2. Er wonen 3.780 huishoudens in de buurt Zijden Steden en Zichten. Postcode 2543 is de meest voorkomende postcode in de buurt Zijden Steden en Zichten. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Zijden Steden en Zichten
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bouwlust en Vrederust met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Venen Oorden en Raden, 2: Zijden Steden en Zichten, 3: Dreven en Gaarden, 4: De Uithof.

Woningkenmerken
Er zijn 3.563 woningen in de buurt Zijden Steden en Zichten.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Zijden Steden en Zichten was €227.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Zijden Steden en Zichten.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zijden Steden en Zichten:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Zijden Steden en Zichten% verschil
2023€227.00018%
2022€192.00012%
2021€171.00010%
2020€155.00015%
2019€135.00014%
2018€118.0005,4%
2017€112.0005,7%
2016€106.0000%
2015€106.000-2,75%
2014€109.000-5,2%
2013€115.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Zijden Steden en Zichten is met €112.000 gestegen van €115.000 in 2013 tot €227.000 in 2023 (dat is een groei van 97%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.200 (7,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Haag.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Zijden Steden en Zichten is €227.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 13% en er zijn 3.563 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel), wijk Bouwlust en Vrederust (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Zijden Steden en Zichten wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Zijden Steden en Zichten: er zijn 3.299 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Zijden Steden en Zichten.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.160 totaal in de buurt Zijden Steden en Zichten

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Zijden Steden en Zichten telt in totaal 4.160 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Zijden Steden en Zichten liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Zijden Steden en Zichten

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Zijden Steden en Zichten. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Zijden Steden en Zichten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Zijden Steden en Zichten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Zijden Steden en Zichten per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zijden Steden en Zichten:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.7551.0105.010
20221.8351.0145.031
20211.9401.0064.989
20202.0151.0155.035
20192.0759874.893
20182.1359594.756
20172.2159274.598
20162.2809064.494
20152.3908854.390
20142.4268654.289
20132.5218594.260

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 23%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 64% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 33%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 56%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Zijden Steden en Zichten
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Zijden Steden en Zichten in 2022 zijn Turkije (1.785 inwoners) en Overig (1.185 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Zijden Steden en Zichten: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Zijden Steden en Zichten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Zijden Steden en Zichten zijn C (851 adressen) en B (701 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Zijden Steden en Zichten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Zijden Steden en Zichten: 851 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 66 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Zijden Steden en Zichten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Zijden Steden en Zichten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Zijden Steden en Zichten vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Zijden Steden en Zichten.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Zijden Steden en Zichten voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Zijden Steden en Zichten ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Zijden Steden en Zichten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Zijden Steden en Zichten. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Zijden Steden en Zichten. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Zijden Steden en Zichten.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 568 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Zijden Steden en Zichten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bouwlust en Vrederust (Zijden Steden en Zichten is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bouwlust en Vrederust is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Zijden Steden en Zichten is €20.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.400. Buurt Zijden Steden en Zichten telt 5.900 inkomensontvangers op 7.770 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
18% procent van de huishoudens in buurt Zijden Steden en Zichten heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bouwlust en Vrederust (Zijden Steden en Zichten is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bouwlust en Vrederust is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (995 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Zijden Steden en Zichten (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Zijden Steden en Zichten zijn in totaal 995 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Zijden Steden en Zichten. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Zijden Steden en Zichten
Er zijn 42 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Zijden Steden en Zichten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Zijden Steden en Zichten op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 42 elektrische auto’s in de buurt Zijden Steden en Zichten. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Zijden Steden en Zichten die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.585 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Zijden Steden en Zichten in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zijden Steden en Zichten geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.410 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Zijden Steden en Zichten (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.505 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Zijden Steden en Zichten in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zijden Steden en Zichten geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Zijden Steden en Zichten. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 494 misdrijven in de buurt Zijden Steden en Zichten geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Zijden Steden en Zichten, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Zijden Steden en Zichten zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.751 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Zijden Steden en Zichten 494 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Zijden Steden en Zichten in 2023 zijn Ongevallen (weg) (48 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (45 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Zijden Steden en Zichten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 42 misdrijven in de buurt Zijden Steden en Zichten geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Zijden Steden en Zichten met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Zijden Steden en Zichten over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 23,04 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Zijden Steden en Zichten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Zijden Steden en Zichten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Zijden Steden en Zichten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Zijden Steden en Zichten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Zijden Steden en Zichten genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Zijden Steden en Zichten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
68% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Zijden Steden en Zichten drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Zijden Steden en Zichten heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zijden Steden en Zichten gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zijden Steden en Zichten heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
43% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Zijden Steden en Zichten heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zijden Steden en Zichten heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
66% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zijden Steden en Zichten voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
85% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Zijden Steden en Zichten heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
17% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Zijden Steden en Zichten doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zijden Steden en Zichten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Zijden Steden en Zichten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal995Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij120Aantal2023
B-F Nijverheid en energie370Aantal2023
G+I Handel en horeca80Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening125Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg185Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.770Aantal2023
Mannen3.935Aantal2023
Vrouwen3.835Aantal2023
0 tot 15 jaar1.510Aantal2023
15 tot 25 jaar935Aantal2023
25 tot 45 jaar2.345Aantal2023
45 tot 65 jaar1.940Aantal2023
65 jaar of ouder1.040Aantal2023
Ongehuwd4.385Aantal2023
Gehuwd2.210Aantal2023
Gescheiden930Aantal2023
Verweduwd245Aantal2023
Geboorte totaal100Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8.179Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.890Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.120Aantal2022
Opleidingsniveau hoog820Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura220Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2022
WMO cliënten590Aantal2022
WMO cliënten relatief75Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.030Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2022
Adressen zonder energielabel434Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel597Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.129Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A488Aantal2024
Energielabels B701Aantal2024
Energielabels C851Aantal2024
Energielabels D675Aantal2024
Energielabels E602Aantal2024
Energielabels F241Aantal2024
Energielabels G157Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn68%percentage2020
Drinker49%percentage2020
Zware drinker5%percentage2020
Overmatige drinker3%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht60%percentage2020
Ernstig overgewicht21%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2020
Wekelijkse sporters36%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2020
Lopen naar school of werk40%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam65%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2020
Emotioneel eenzaam45%percentage2020
Sociaal eenzaam46%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen32%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk15%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking13%percentage2020
Mobiliteitsbeperking22%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen31%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie59%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.780Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.825Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen670Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.280Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie52%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen53%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8,7%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen61%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen7,2%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum24%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum29%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand630Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO480Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW910Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.755Aantal2023
Herkomst buiten Nederland6.020Aantal2023
Herkomst Europa1.010Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.010Aantal2023
Geboren in Nederland1.755Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa215Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa795Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.760Aantal2023
Autochtoon1.835Aantal2022
Westers totaal1.125Aantal2022
Niet-westers totaal4.920Aantal2022
Marokko1.055Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba250Aantal2022
Suriname645Aantal2022
Turkije1.785Aantal2022
Overig niet-westers1.185Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal179Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven58Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting51Aantal2023
Verkeersovertredingen114Aantal2023
Vernieling49Aantal2023
Overige misdrijven42Aantal2023
Totaal misdrijven494Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km91Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km369Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km128Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km71Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km202Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km161Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km84Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km132Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km143Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km72Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km57Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05183396Code2023
RegionaamZijden Steden en ZichtenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05183396Code2023
Oppervlakte totaal98Aantal hectaren2023
Oppervlakte land95Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.776Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.160Aantal2024
Adressen met postcode4.147Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.820Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie14Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie12Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie40Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie254Aantal2024
Verblijfsobjecten4.160Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres888Aantal2024
Adressen met pand4.157Aantal2024
Percelen met adres324Aantal2024
Adressen met perceel4.160Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.160Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.820Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970535Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198024Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000229Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201067Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202026Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.481Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980465Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199038Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000654Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010211Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202028Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later279Aantal2024
Postcodegebied2541GA-2545DNNaam2024
Meest voorkomende postcode2543Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode79%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade21Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade45Aantal2022
Verkeersongevallen totaal66Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.420Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.985Aantal2023
Personenautos - overige brandstof430Aantal2023
Personenautos per huishouden0,64Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.547Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.563Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€227.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning15%Percentage2023
Percentage meergezinswoning85%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen26%Percentage2023
Huurwoningen totaal74%Percentage2023
In bezit woningcorporatie63%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement3.299Aantal2024
Tussen of geschakelde woning391Aantal2024
Hoekwoning108Aantal2024
Tweeonder1kap20Aantal2024
Vrijstaande woning2Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.340Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Zijden Steden en Zichten: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Zijden Steden en Zichten
Tabel met 3.946 adressen in de buurt Zijden Steden en Zichten.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Zijden Steden en Zichten. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Beresteinlaan4 t/m 6272542JH t/m 2542KCDen Haag293
Binnenzijde1 t/m 1012543XH t/m 2543XKDen Haag71
De Stede1 t/m 352543BGDen Haag13
Dedemsvaartweg235 t/m 8652545DD t/m 2545DNDen Haag271
Eindstede2 t/m 1472543BH t/m 2543BLDen Haag84
Groenezijde5 t/m 3002543CB t/m 2543CMDen Haag112
Haardstede1 t/m 52543VSDen Haag3
Hengelolaan598 t/m 14722544GJ t/m 2544HBDen Haag323
Het Zicht3 t/m 1622543AJ t/m 2543ARDen Haag136
Hofstedepad1 t/m 72543BVDen Haag4
Hogezijde1 t/m 1012543XP t/m 2543XTDen Haag71
Huisstede3 t/m 492543TADen Haag24
Kortestede1 t/m 1072543VH t/m 2543VLDen Haag100
Lagezijde1 t/m 1012543XL t/m 2543XNDen Haag71
Landzijde1 t/m 4112543EA t/m 2543EKDen Haag248
Langestede4 t/m 912543VE t/m 2543VGDen Haag16
Melis Stokelaan1175 t/m 11892541GADen Haag2
Melis Stokezijde1 t/m 3002543GA t/m 2543GRDen Haag255
Middenstede1 t/m 3442543TD t/m 2543TZDen Haag277
Nevenstede2 t/m 1262543BA t/m 2543BEDen Haag98
Noorderzijde1 t/m 1812543CN t/m 2543CSDen Haag97
Oosterzijde2 t/m 652543VT t/m 2543VWDen Haag20
Parkzijde1 t/m 992543CTDen Haag50
Ruimzicht2 t/m 2722543RJ t/m 2543RSDen Haag162
Schoolzijde3 t/m 342543XV t/m 2543XXDen Haag17
Speelzijde2 t/m 82543XZDen Haag4
Sportzicht5 t/m 112543RHDen Haag4
Stadzijde2 t/m 312543VX t/m 2543VZDen Haag34
Steenzicht1 t/m 2432543AA t/m 2543AHDen Haag125
Tuinzijde1 t/m 1012543XD t/m 2543XGDen Haag71
Veldzicht2 t/m 2042543RT t/m 2543RZDen Haag89
Vijverzicht2 t/m 3752543AS t/m 2543AVDen Haag156
Vrederustlaan3 t/m 1802543SE t/m 2543SWDen Haag255
Werkzijde3 t/m 2352543CA t/m 2543CZDen Haag131
Winkelstede1 t/m 1912543BM t/m 2543BTDen Haag155
Woonstede2 t/m 982543VM t/m 2543VRDen Haag76
Zuiderzijde2 t/m 402543CVDen Haag28

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 37 openbare ruimtes en 3.946 adressen in de buurt Zijden Steden en Zichten. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Zijden Steden en Zichten. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Zijden Steden en Zichten ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek25412
Postcode numeriek2542293
Postcode numeriek25433055
Postcode numeriek2544322
Postcode numeriek2545270
WoonkernDen Haag3946
WoonplaatsDen Haag3946
WijkBouwlust en Vrederust3946
GemeenteDen Haag3946
StadsdeelEscamp3946
ProvincieZuid-Holland3946
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland3946
LandNederland3946

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Zijden Steden en Zichten ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Zijden Steden en Zichten dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Zijden Steden en Zichten ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Zijden Steden en Zichten en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven