Statistieken woonplaats Koudekerk aan den Rijn

Aantal inwoners per jaar
(kleine krimp van 1,44% naar 4.120 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn is met 60 personen gedaald van 4.180 in 2013 tot 4.120 in 2022 (dat is 1,44%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Koudekerk aan den Rijn

Woonplaats Koudekerk aan den Rijn heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.031 hectare, waarvan 1.013 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Koudekerk aan den Rijn telt 2.003 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 810 adressen per km2. Er wonen 1.770 huishoudens en er zijn in totaal 1.797 woningen. De woonplaats telt 2.230 auto's en 480 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Koudekerk aan den Rijn ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Koudekerk aan den Rijn is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Koudekerk aan den Rijn zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Koudekerk aan den Rijn valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Koudekerk aan den Rijn en wijk Koudekerk aan den Rijn zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Koudekerk aan den Rijn
Kaart van de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Koudekerk aan den Rijn binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Woningkenmerken
Er zijn 1.797 woningen in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(groei van 24% naar €349.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn is met €66.998 gestegen van €282.001 in 2013 tot €349.000 in 2022 (dat is 24%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 2.003 totaal in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Koudekerk aan den Rijn telt in totaal 2.003 adressen, met 2.000 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn is met 190 personen gestegen van 3.425 in 2013 tot 3.615 in 2022 (dat is 5,5%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alphen aan den Rijn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Koudekerk aan den Rijn
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn in 2022 zijn Westers (255 inwoners) en Overig (140 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alphen aan den Rijn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn op 3 januari 2023 zijn C (737 adressen) en B (316 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn: 737 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn

Er zijn voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Koudekerk aan den Rijn vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Alphen aan den Rijn als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.

De gemeente Alphen aan den Rijn telde bij deze verkiezingen in totaal 64 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Koudekerk aan den Rijn was in 2021 €29.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (480 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Koudekerk aan den Rijn zijn in totaal 480 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 480 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 475 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn
Er zijn 51 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 51 elektrische auto’s in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.537 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.686 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.282 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 81 misdrijven in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Koudekerk aan den Rijn zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.000 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.000 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 974 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn 81 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn in 2022 zijn Horizontale fraude (16 delicten) en Ongevallen (weg) (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Koudekerk aan den Rijn.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 5 misdrijven in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Koudekerk aan den Rijn met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Koudekerk aan den Rijn.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Koudekerk aan den Rijn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal480Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie110Aantal2022
G+I Handel en horeca65Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.120Aantal2022
Mannen2.050Aantal2022
Vrouwen2.075Aantal2022
0 tot 15 jaar605Aantal2022
15 tot 25 jaar450Aantal2022
25 tot 45 jaar805Aantal2022
45 tot 65 jaar1.120Aantal2022
65 jaar of ouder1.145Aantal2022
Ongehuwd1.665Aantal2022
Gehuwd1.910Aantal2022
Gescheiden290Aantal2022
Verweduwd260Aantal2022
Westers totaal255Aantal2022
Geboorte totaal35Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal50Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid407Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag800Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.370Aantal2021
Opleidingsniveau hoog790Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2020
WMO cliënten180Aantal2021
WMO cliënten relatief44Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.670Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.550Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.710Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.400Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.610Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.023Aantal2023
Energielabels Voorlopig814Aantal2023
Energielabels Onbepaald89Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++7Aantal2023
Energielabels A+3Aantal2023
Energielabels A182Aantal2023
Energielabels B316Aantal2023
Energielabels C737Aantal2023
Energielabels D253Aantal2023
Energielabels E92Aantal2023
Energielabels F70Aantal2023
Energielabels G176Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.770Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens500Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen650Aantal2022
Huishoudens met kinderen620Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers82%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,1%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€161x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO90Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.060Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.615Aantal2022
Niet-westers totaal250Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname50Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers140Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal21Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting19Aantal2022
Verkeersovertredingen19Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven81Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand7,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand7,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,63Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,12Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,86Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand16,63Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,86Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,55Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,98Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,11Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,69Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand6,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand10,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand11,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand7,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km79Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2850CodeWP2850
RegionaamKoudekerk aan den RijnNaamKoudekerk aan den Rijn
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.031Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.013Aantal hectaren2022
Oppervlakte water18Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid810Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.003Aantal2023
Adressen met postcode1.926Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.808Aantal2023
Panden1.811Aantal2023
Percelen1.460Aantal2023
Panden voor 170011Aantal2023
Panden 1700 tot 190078Aantal2023
Panden 1900 tot 192562Aantal2023
Panden 1925 tot 195083Aantal2023
Panden 1950 tot 1970788Aantal2023
Panden 1970 tot 1980390Aantal2023
Panden 1980 tot 1990240Aantal2023
Panden 1990 tot 200095Aantal2023
Panden 2000 tot 2010114Aantal2023
Panden 2010 tot 202044Aantal2023
Panden 2020 en later12Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2021
Verkeersongevallen totaal13Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.230Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.865Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof365Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte220Aantal2022
Motorfietsen195Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.797Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€349.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning88%Percentage2022
Percentage meergezinswoning12%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen65%Percentage2022
Huurwoningen totaal35%Percentage2022
In bezit woningcorporatie30%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200093%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!