Statistieken buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost

Aantal inwoners per jaar
(zeer grote groei van 136% naar 625 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is met 360 personen gestegen van 265 in 2016 tot 625 in 2023 (dat is 136%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost

Buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 127 hectare, waarvan 114 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.591 adressen per km2. Er wonen 350 huishoudens in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Postcode 2404 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. De buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost ligt binnen Hoorn in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De naam van deze buurt veranderde van Rijnhaven in 2015 naar Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost in 2016.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hoorn met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zeeheldenbuurt, 2: Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost, 3: Bedrijventerrein Rijnhaven-West, 4: Bomenbuurt, 5: Bospark.

Woningkenmerken
Er zijn 237 woningen in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote toename van 84% naar €343.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost, 2016 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is met €157.000 toegenomen van €186.000 in 2016 tot €343.000 in 2022 (dat is 84%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is €343.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 42% en er zijn 237 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Alphen aan den Rijn (geel), 8 woonplaatsen (groen), wijk Hoorn (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost: er zijn 581 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.074 totaal in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost telt in totaal 1.074 adressen, met 1.069 verblijfsobjecten en 5 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Alphen aan den Rijn
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost, 2016 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is met 120 personen toegenomen van 195 in 2016 tot 315 in 2022 (dat is 62%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alphen aan den Rijn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost in 2022 zijn Westers (80 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alphen aan den Rijn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost zijn A (315 adressen) en B (115 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost: 315 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost
Er waren 21 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Wijkcentrum Kaju Putih in Alphen aan den Rijn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Wijkcentrum Kaju Putih in Alphen aan den Rijn is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Stembureau Wijkcentrum Kaju Putih in Alphen aan den Rijn is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Alphen aan den Rijn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum Kaju Putih in Alphen aan den Rijn bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau Wijkcentrum Kaju Putih in Alphen aan den Rijn stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 134 stembureaus in de gemeente Alphen aan den Rijn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alphen aan den Rijn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoorn (Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoorn is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is €29.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.300. Buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost telt 300 inkomensontvangers op 625 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,1% procent van de huishoudens in buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoorn (Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoorn is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (435 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost zijn in totaal 435 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost
Er zijn 33 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 33 elektrische auto’s in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 772 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.111 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 735 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 149 misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.276 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost 149 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost in 2022 zijn Winkeldiefstal (39 delicten) en Overige vermogensdelicten (19 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 13 misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 140,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
52% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal435Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie70Aantal2022
G+I Handel en horeca145Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners625Aantal2023
Mannen295Aantal2023
Vrouwen330Aantal2023
0 tot 15 jaar30Aantal2023
15 tot 25 jaar30Aantal2023
25 tot 45 jaar130Aantal2023
45 tot 65 jaar180Aantal2023
65 jaar of ouder260Aantal2023
Ongehuwd200Aantal2023
Gehuwd320Aantal2023
Gescheiden65Aantal2023
Verweduwd35Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid548Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag100Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar160Aantal2021
Opleidingsniveau hoog80Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten25Aantal2021
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.690Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal830Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.940Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.290Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.060Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2021
Energielabels Definitief635Aantal2023
Energielabels Voorlopig115Aantal2023
Energielabels Onbepaald324Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++31Aantal2023
Energielabels A++99Aantal2023
Energielabels A+89Aantal2023
Energielabels A315Aantal2023
Energielabels B115Aantal2023
Energielabels C33Aantal2023
Energielabels D19Aantal2023
Energielabels E11Aantal2023
Energielabels F11Aantal2023
Energielabels G25Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal350Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens140Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen170Aantal2023
Huishoudens met kinderen40Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2021
Percentage werknemers76%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.300Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen55%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,9%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€20x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW230Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland475Aantal2023
Herkomst Europa70Aantal2023
Herkomst buiten Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland480Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon315Aantal2022
Westers totaal80Aantal2022
Niet-westers totaal25Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal88Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting7Aantal2022
Verkeersovertredingen31Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven9Aantal2022
Totaal misdrijven149Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km61Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand19,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km84Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04840402Code2023
RegionaamBedrijventerrein Rijnhaven-OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04840402Code2023
Oppervlakte totaal127Aantal hectaren2023
Oppervlakte land114Aantal hectaren2023
Oppervlakte water13Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2404.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.591Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.074Aantal2023
Adressen met postcode1.074Aantal2023
Adressen met woonfunctie626Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.074Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom626Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen256Aantal2023
Panden314Aantal2023
Adressen met panden1.069Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19004Aantal2023
Panden 1900 tot 192518Aantal2023
Panden 1925 tot 19504Aantal2023
Panden 1950 tot 1970135Aantal2023
Panden 1970 tot 1980139Aantal2023
Panden 1980 tot 1990155Aantal2023
Panden 1990 tot 200032Aantal2023
Panden 2000 tot 201059Aantal2023
Panden 2010 tot 2020185Aantal2023
Panden 2020 en later338Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2022
Verkeersongevallen totaal21Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal420Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine315Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof105Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,80Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte368Aantal2022
Motorfietsen25Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad237Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€343.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning15%Percentage2022
Percentage meergezinswoning85%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen41%Percentage2022
Huurwoningen totaal59%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders27%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200022%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200078%Percentage2022
Appartement581Aantal2023
Tussen of geschakelde woning4Aantal2023
Hoekwoning3Aantal2023
Tweeonder1kap16Aantal2023
Vrijstaande woning22Aantal2023
Ligplaats5Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend10Aantal2023
Woningtype n.v.t.443Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost
Tabel met 1.074 adressen in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abel Tasmanstraat1 t/m 1662404ZCAlphen aan den Rijn110
Baronie1 t/m 2392404XD t/m 2404XHAlphen aan den Rijn179
Bedrijfsterrein Rijnhaven Oost--Alphen aan den Rijn0
Bedrijfsweg1 t/m 252404CBAlphen aan den Rijn13
Caninuspad--Alphen aan den Rijn0
Eikenlaan8 t/m 2532404BP t/m 2404BRAlphen aan den Rijn31
Energieweg1 t/m 692404HEAlphen aan den Rijn76
Handelsweg4 t/m 222404CDAlphen aan den Rijn17
Heempad--Alphen aan den Rijn0
Hendrik Brouwerstraat--Alphen aan den Rijn0
Hoorn65 t/m 3182404HG t/m 2404HLAlphen aan den Rijn83
Industrieweg2 t/m 142404BZAlphen aan den Rijn22
Jacob Roggeveenstraat1 t/m 2612404ZAAlphen aan den Rijn131
Koningin Máximabrug--Alphen aan den Rijn0
Magazijnweg1 t/m 272404CEAlphen aan den Rijn30
Moerbeilaan2 t/m 1402404XEAlphen aan den Rijn70
Nijverheidsweg2 t/m 682404HDAlphen aan den Rijn34
Ondernemingsweg1 t/m 702404HM t/m 2404HNAlphen aan den Rijn113
Prinses Margrietlaan5 t/m 282404HAAlphen aan den Rijn9
Produktieweg1 t/m 172404CCAlphen aan den Rijn12
Rijnhaven--Alphen aan den Rijn0
Rijnhavenbrug--Alphen aan den Rijn0
Rijnhavenkade2 t/m 3042404HBAlphen aan den Rijn94
Stuyvesantlaan17 t/m 252404XNAlphen aan den Rijn4
Swaneveld en Goslingaplein--Alphen aan den Rijn0
Transportweg--Alphen aan den Rijn0
Van Foreestlaan1 t/m 192404HCAlphen aan den Rijn43
Vennootsweg1 t/m 152404CGAlphen aan den Rijn3
Willem Janszstraat--Alphen aan den Rijn0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 29 openbare ruimtes en 1.074 adressen in de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek24041074
WoonkernAlphen aan den Rijn1074
WoonplaatsAlphen aan den Rijn1084
WijkHoorn1084
GemeenteAlphen aan den Rijn1084
ProvincieZuid-Holland1084
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland1074
LandNederland1084

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven