Statistieken Stationsbuurt

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 18% naar 580 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de Stationsbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de Stationsbuurt is met 90 personen toegenomen van 490 in 2013 tot 580 in 2022 (dat is 18%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de Stationsbuurt

Stationsbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 15 hectare, waarvan 15 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.176 adressen per km2. Er wonen 360 huishoudens in de Stationsbuurt. Postcode 1441 is de meest voorkomende postcode in de Stationsbuurt. De Stationsbuurt ligt binnen Centrum in de gemeente Purmerend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Stationsbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Binnenstad, 2: Stationsbuurt, 3: Zuiderpolder.

Woningkenmerken
Er zijn 376 woningen in de Stationsbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Purmerend in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 50% naar €341.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Stationsbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de Stationsbuurt, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de Stationsbuurt is met €113.000 toegenomen van €228.000 in 2013 tot €341.000 in 2022 (dat is 50%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Stationsbuurt met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Purmerend.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 515 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De Stationsbuurt telt in totaal 515 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Stationsbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Stationsbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Stationsbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Stationsbuurt, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de Stationsbuurt is met 59 personen gestegen van 446 in 2013 tot 505 in 2022 (dat is 13%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond Stationsbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Stationsbuurt in 2022 zijn Westers (45 inwoners) en Suriname (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Stationsbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureaus in de Stationsbuurt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 bij de stembureaus in de Stationsbuurt is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de Stationsbuurt. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Purmerend als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de Stationsbuurt.

De gemeente Purmerend telde bij deze verkiezingen in totaal 37 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Purmerend. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend.

Inwoners naar leeftijd - Stationsbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Purmerend bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Stationsbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Stationsbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Stationsbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Purmerend:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Purmerend. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de Stationsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Stationsbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Stationsbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 78 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de Stationsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Stationsbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 34 misdrijven in de Stationsbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Stationsbuurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de Stationsbuurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 673 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 673 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 648 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de Stationsbuurt 34 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Stationsbuurt in 2022 zijn Bedreiging (5 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Stationsbuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 is er één misdrijf in de Stationsbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Stationsbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Stationsbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Purmerend.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de Stationsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Stationsbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Stationsbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Stationsbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Purmerend: Stationsbuurt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Stationsbuurt is €26.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.300. Stationsbuurt telt 400 inkomensontvangers op 580 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13% procent van de huishoudens in Stationsbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Purmerend: Stationsbuurt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (75 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Stationsbuurt (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Stationsbuurt zijn in totaal 75 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 75 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 70 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de Stationsbuurt
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2021 in de Stationsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Stationsbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Stationsbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Stationsbuurt op 3 januari 2023 zijn A (124 adressen) en A+ (93 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Stationsbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Stationsbuurt: 124 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Stationsbuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Stationsbuurt voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Stationsbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 Stationsbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Stationsbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal75Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie0Aantal2021
G+I Handel en horeca5Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners580Aantal2022
Mannen230Aantal2022
Vrouwen345Aantal2022
0 tot 15 jaar15Aantal2022
15 tot 25 jaar20Aantal2022
25 tot 45 jaar60Aantal2022
45 tot 65 jaar90Aantal2022
65 jaar of ouder400Aantal2022
Ongehuwd120Aantal2022
Gehuwd245Aantal2022
Gescheiden40Aantal2022
Verweduwd170Aantal2022
Westers totaal45Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2021
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal40Aantal2021
Sterfte relatief78Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid3.955,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag50Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar120Aantal2020
Opleidingsniveau hoog30Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten235Aantal2021
WMO cliënten relatief480Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.090Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.700Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.610Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal470Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement290Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.570Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.470Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning630Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning320Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming61%Percentage2021
Energielabels Definitief376Aantal2023
Energielabels Voorlopig118Aantal2023
Energielabels Onbepaald17Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++50Aantal2023
Energielabels A+93Aantal2023
Energielabels A124Aantal2023
Energielabels B80Aantal2023
Energielabels C87Aantal2023
Energielabels D6Aantal2023
Energielabels E6Aantal2023
Energielabels F14Aantal2023
Energielabels G34Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn56%percentage2020
Drinker73%percentage2020
Zware drinker5%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn33%percentage2020
Wekelijkse sporters34%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam37%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)32%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)30%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen45%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid50%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid10%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt46%percentage2020
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking25%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen32%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal360Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens225Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen115Aantal2022
Huishoudens met kinderen20Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie41%Percentage2020
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.300Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen62%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen8,7%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen13%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€235x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW380Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon505Aantal2022
Niet-westers totaal30Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting3Aantal2022
Verkeersovertredingen7Aantal2022
Vernieling5Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven34Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km21Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km64Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km69Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km11Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km18Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km44Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km49Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km35Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km59Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km63Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km387Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand11,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand17,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand20,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km46Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand0Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04390102Code2022
RegionaamStationsbuurtNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode04390102Code2022
Oppervlakte totaal15Aantal hectaren2022
Oppervlakte land15Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode1441.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.176Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal515Aantal2023
Adressen met postcode511Aantal2023
Adressen met woonfunctie474Aantal2023
Panden84Aantal2023
Percelen81Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19002Aantal2023
Panden 1900 tot 192530Aantal2023
Panden 1925 tot 195039Aantal2023
Panden 1950 tot 19707Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 199060Aantal2023
Panden 1990 tot 2000197Aantal2023
Panden 2000 tot 201020Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later156Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2021
Verkeersongevallen totaal8Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal240Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine185Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof55Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.641Aantal2022
Motorfietsen5Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad376Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€341.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning9%Percentage2022
Percentage meergezinswoning91%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen53%Percentage2022
Huurwoningen totaal47%Percentage2022
In bezit woningcorporatie44%Percentage2022
In bezit overige verhuurders3%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200085%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Purmerend. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Stationsbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de Stationsbuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Stationsbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Purmerend.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Argonaut1 - 181441EZPurmerend
Beukenstraat1 - 31441EAPurmerend
Brantjesoever1 - 381441DWPurmerend
Burgemeester D. Kooimanweg21442BZPurmerend
De Burcht1 - 601441DXPurmerend

Toon alle 19 rijen met adressen...