Statistieken Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt

Aantal inwoners per jaar
(groei van 17% naar 1.265 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is met 180 personen toegenomen van 1.085 in 2013 tot 1.265 in 2023 (dat is 17%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt

Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 28 hectare, waarvan 28 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.809 adressen per km2. Er wonen 570 huishoudens in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Postcode 8303 is de meest voorkomende postcode in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. De Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt ligt binnen Emmeloord in de gemeente Noordoostpolder.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Emmeloord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Emmeloord-Emmelhage-Boswonen, 2: Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen, 3: Emmeloord-Waterland, 4: Emmeloord-de Erven, 5: Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard ...Toon meer... Kaart van de wijk Emmeloord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Emmeloord-Emmelhage-Boswonen, 2: Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen, 3: Emmeloord-Waterland, 4: Emmeloord-de Erven, 5: Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard, 6: Emmeloord-Centrum-Centrum West, 7: Emmeloord-Centrum-Centrum Oost, 8: Emmeloord-Espelervaart-Rivierenbuurt, 9: Emmeloord-landelijk gebied, 10: Emmeloord-Bedrijventerrein de Munt, 11: Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West, 12: Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt, 13: Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart, 14: Emmeloord-Revelsant-Noord, 15: Emmeloord-Revelsant-Zuid, 16: Emmeloord-de Zuidert, 17: Emmeloord-Bedrijventerrein Nagelerweg, 18: Emmeloord-Bedrijventerrein A6 ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 560 woningen in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordoostpolder in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 29% naar €198.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is met €44.000 gestegen van €154.000 in 2013 tot €198.000 in 2022 (dat is 29%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is €198.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 560 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Noordoostpolder (geel), 11 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt: er zijn 280 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 722 totaal in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt telt in totaal 722 adressen, met 719 verblijfsobjecten en 3 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Noordoostpolder
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noordoostpolder bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is met 47 personen toegenomen van 933 in 2013 tot 980 in 2022 (dat is 5%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noordoostpolder naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt in 2022 zijn Overig (115 inwoners) en Westers (110 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noordoostpolder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordoostpolder. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt zijn A (175 adressen) en C (130 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt: 175 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2021 in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag waterschapsverkiezingen 2023
Mobiel stembureau ROC en Aeres ROC en Aeres NOP in Emmeloord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 in Mobiel stembureau ROC en Aeres ROC en Aeres NOP in Emmeloord is uitgebracht. Mobiel stembureau ROC en Aeres ROC en Aeres NOP in Emmeloord was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Noordoostpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Mobiel stembureau ROC en Aeres ROC en Aeres NOP in Emmeloord bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 7 partijen waarop bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 129 stembureaus in de gemeente Noordoostpolder en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordoostpolder. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Noordoostpolder: Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is €20.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.800. Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt telt 1.000 inkomensontvangers op 1.265 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,7% procent van de huishoudens in Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Noordoostpolder: Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (115 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt zijn in totaal 115 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt
Er zijn 8 elektrische auto’s in november 2023 in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 8 elektrische auto’s in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 654 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 861 op naam geregistreerde voertuigen in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 671 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 46 misdrijven in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 448 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt 46 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt in 2022 zijn Horizontale fraude (9 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 3 misdrijven in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noordoostpolder.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,49 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal115Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie20Aantal2022
G+I Handel en horeca20Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.265Aantal2023
Mannen630Aantal2023
Vrouwen640Aantal2023
0 tot 15 jaar225Aantal2023
15 tot 25 jaar150Aantal2023
25 tot 45 jaar325Aantal2023
45 tot 65 jaar285Aantal2023
65 jaar of ouder275Aantal2023
Ongehuwd620Aantal2023
Gehuwd470Aantal2023
Gescheiden110Aantal2023
Verweduwd65Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.603Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag260Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar500Aantal2021
Opleidingsniveau hoog160Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg5,0%Percentage2021
WMO cliënten125Aantal2021
WMO cliënten relatief98Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.550Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.650Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement560Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.620Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.750Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.340Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.530Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief422Aantal2023
Energielabels Voorlopig160Aantal2023
Energielabels Onbepaald140Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++9Aantal2023
Energielabels A+6Aantal2023
Energielabels A175Aantal2023
Energielabels B120Aantal2023
Energielabels C130Aantal2023
Energielabels D73Aantal2023
Energielabels E37Aantal2023
Energielabels F25Aantal2023
Energielabels G4Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2020
Drinker73%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters40%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam30%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal570Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens230Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen150Aantal2023
Huishoudens met kinderen190Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.800Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen9,6%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen8,9%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,4%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,7%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€39x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW240Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland945Aantal2023
Herkomst Europa75Aantal2023
Herkomst buiten Europa250Aantal2023
Geboren in Nederland945Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Autochtoon980Aantal2022
Westers totaal110Aantal2022
Niet-westers totaal210Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers115Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting12Aantal2022
Verkeersovertredingen4Aantal2022
Vernieling6Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven46Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand34,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand10,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand24,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand34,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand37,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand34Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand24,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand35Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01710107Code2023
RegionaamEmmeloord-Espelervaart-BergenbuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01710107Code2023
Oppervlakte totaal28Aantal hectaren2023
Oppervlakte land28Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode8303.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.809Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal722Aantal2023
Adressen met postcode722Aantal2023
Adressen met woonfunctie580Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom722Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom580Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Panden577Aantal2023
Percelen444Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19501Aantal2023
Panden 1950 tot 1970325Aantal2023
Panden 1970 tot 1980209Aantal2023
Panden 1980 tot 19904Aantal2023
Panden 1990 tot 20000Aantal2023
Panden 2000 tot 201065Aantal2023
Panden 2010 tot 202095Aantal2023
Panden 2020 en later20Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2021
Verkeersongevallen totaal8Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal550Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine435Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof115Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.964Aantal2022
Motorfietsen35Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad560Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€198.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning76%Percentage2022
Percentage meergezinswoning24%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen57%Percentage2022
Huurwoningen totaal43%Percentage2022
In bezit woningcorporatie36%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200073%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200027%Percentage2022
Appartement129Aantal2023
Tussen of geschakelde woning280Aantal2023
Hoekwoning117Aantal2023
Tweeonder1kap40Aantal2023
Vrijstaande woning14Aantal2023
Ligplaats3Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.139Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noordoostpolder. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt
Tabel met 722 adressen in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Noordoostpolder.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adriatischestraat1 t/m 188303EPEmmeloord18
Biscayestraat1 t/m 558303ER t/m 8303ETEmmeloord39
Bourgondiëstraat1 t/m 438303GW t/m 8303GXEmmeloord35
Drostlaan1 t/m 1278303EA t/m 8303ECEmmeloord45
Egeïschestraat1 t/m 768303EL t/m 8303ENEmmeloord55
Europalaan2 t/m 1488303GJ t/m 8303GMEmmeloord75
Kaspischestraat1 t/m 228303EXEmmeloord17
Muzebrug--Emmeloord0
Scandinaviëlaan15 t/m 1008303GN t/m 8303GTEmmeloord42
Zeebiesstraat20 t/m 228302VPEmmeloord3
Zwarte Zeestraat2 t/m 488303EV t/m 8303EWEmmeloord40
de Alpen1 t/m 508303GC t/m 8303GDEmmeloord43
de Ardennen1 t/m 508303GE t/m 8303GGEmmeloord43
de Balkan2 t/m 168303GZEmmeloord5
de Dolomieten1 t/m 318303GVEmmeloord18
de Jura1 t/m 1678303PAEmmeloord104
de Karpaten1 t/m 118303EZEmmeloord6
de Kaukasus1 t/m 738303GW t/m 8303GXEmmeloord63
de Vogezen1 t/m 1068303GA t/m 8303GBEmmeloord71

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 19 openbare ruimtes en 722 adressen in de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek83023
Postcode numeriek8303719
WoonkernEmmeloord722
WoonplaatsEmmeloord723
WijkEmmeloord723
GemeenteNoordoostpolder723
ProvincieFlevoland723
WaterschapWaterschap Zuiderzeeland722
LandNederland723

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven