Statistieken buurt Nieuwe Westen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwe Westen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwe Westen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Nieuwe Westen telt 19.525 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwe Westen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwe Westen:

JaarAantal inwoners de buurt Nieuwe Westen% verschil
202319.5250,05%
202219.515-0,18%
202119.5500,10%
202019.5300,08%
201919.5150,28%
201819.460-0,03%
201719.4651,06%
201619.2600,29%
201519.2050,31%
201419.1451,43%
201318.875geen data

De bevolking van de buurt Nieuwe Westen is met 650 personen gestegen van 18.875 personen in 2013 tot 19.525 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 3,44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 65 personen (0,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Nieuwe Westen:

In 2013 telde de buurt Nieuwe Westen 18.875 inwoners. Het aantal van 18.875 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 19.550 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 675 (3,58%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 20 (0,10%). Het aantal van 19.550 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 19.525 inwoners in de buurt Nieuwe Westen.

Over de buurt Nieuwe Westen

Buurt Nieuwe Westen heeft afgerond een totale oppervlakte van 124 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.819 adressen per km2. Er wonen 9.930 huishoudens in de buurt Nieuwe Westen. Postcode 3022 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nieuwe Westen. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nieuwe Westen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Delfshaven met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud Mathenesse, 2: Spangen, 3: Middelland, 4: Nieuwe Westen, 5: Witte Dorp, 6: Tussendijken, 7: Bospolder, 8: Delfshaven, 9: Schiemond.

Woningkenmerken
Er zijn 8.612 woningen in de buurt Nieuwe Westen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Nieuwe Westen was €351.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Nieuwe Westen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwe Westen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Nieuwe Westen% verschil
2023€351.00019%
2022€294.00012%
2021€262.00013%
2020€231.00024%
2019€187.00021%
2018€155.00012%
2017€139.0006,1%
2016€131.0002,34%
2015€128.000-2,29%
2014€131.000-2,96%
2013€135.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Nieuwe Westen is met €216.000 toegenomen van €135.000 in 2013 tot €351.000 in 2023 (dat is een toename van 160%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €21.600 (10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Nieuwe Westen met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwe Westen is €351.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 8.612 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Delfshaven (oranje) en 8 buurten (blauw). De buurt Nieuwe Westen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Nieuwe Westen: er zijn 8.414 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nieuwe Westen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 9.681 totaal in de buurt Nieuwe Westen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Nieuwe Westen telt in totaal 9.681 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Nieuwe Westen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Nieuwe Westen zijn er 8.796 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Nieuwe Westen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.987 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Nieuwe Westen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nieuwe Westen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Nieuwe Westen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nieuwe Westen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nieuwe Westen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nieuwe Westen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Nieuwe Westen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Nieuwe Westen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwe Westen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.0602.42011.045
20226.3152.37210.828
20216.4402.35610.754
20206.3452.37010.815
20196.3802.36110.774
20186.3152.36210.783
20176.2202.38010.865
20165.9802.38710.893
20155.8502.40010.955
20145.7432.40910.993
20135.4742.40910.992

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Nieuwe Westen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 31%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 57% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 29%, herkomst uit Europa: 13% en herkomst van buiten Europa: 58%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nieuwe Westen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nieuwe Westen in 2022 zijn Overig (3.245 inwoners) en Marokko (2.785 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nieuwe Westen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Nieuwe Westen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nieuwe Westen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nieuwe Westen zijn G (2.436 adressen) en C (2.001 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nieuwe Westen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Nieuwe Westen: 2.436 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 174 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nieuwe Westen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nieuwe Westen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nieuwe Westen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nieuwe Westen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nieuwe Westen voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nieuwe Westen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Nieuwe Westen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de buurt Nieuwe Westen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 10 stembureaus in de buurt Nieuwe Westen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de buurt Nieuwe Westen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nieuwe Westen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Delfshaven (Nieuwe Westen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Delfshaven is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nieuwe Westen is €25.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.800. Buurt Nieuwe Westen telt 15.400 inkomensontvangers op 19.525 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
17% procent van de huishoudens in buurt Nieuwe Westen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Delfshaven (Nieuwe Westen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Delfshaven is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (3.125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nieuwe Westen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nieuwe Westen zijn in totaal 3.125 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.125 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.130 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwe Westen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Nieuwe Westen
Er zijn 92 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Nieuwe Westen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nieuwe Westen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 92 elektrische auto’s in de buurt Nieuwe Westen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nieuwe Westen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.065 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nieuwe Westen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwe Westen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.485 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwe Westen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.947 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nieuwe Westen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwe Westen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nieuwe Westen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.223 misdrijven in de buurt Nieuwe Westen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nieuwe Westen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nieuwe Westen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 16.484 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Nieuwe Westen 1.223 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nieuwe Westen in 2023 zijn Ongevallen (weg) (150 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (141 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Nieuwe Westen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 118 misdrijven in de buurt Nieuwe Westen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nieuwe Westen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nieuwe Westen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,45 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Nieuwe Westen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Nieuwe Westen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nieuwe Westen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nieuwe Westen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwe Westen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nieuwe Westen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nieuwe Westen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwe Westen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Nieuwe Westen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
71% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwe Westen drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwe Westen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwe Westen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwe Westen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwe Westen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwe Westen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwe Westen gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwe Westen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwe Westen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwe Westen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwe Westen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwe Westen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
42% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwe Westen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwe Westen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwe Westen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwe Westen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwe Westen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwe Westen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwe Westen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwe Westen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwe Westen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwe Westen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwe Westen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwe Westen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
17% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwe Westen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwe Westen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwe Westen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nieuwe Westen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie340Aantal2023
G+I Handel en horeca395Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie270Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening930Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg555Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten535Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.525Aantal2023
Mannen9.845Aantal2023
Vrouwen9.675Aantal2023
0 tot 15 jaar2.960Aantal2023
15 tot 25 jaar3.175Aantal2023
25 tot 45 jaar6.675Aantal2023
45 tot 65 jaar4.650Aantal2023
65 jaar of ouder2.055Aantal2023
Ongehuwd12.880Aantal2023
Gehuwd4.565Aantal2023
Gescheiden1.625Aantal2023
Verweduwd455Aantal2023
Geboorte totaal195Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal120Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid15.746Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.950Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.110Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.650Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura300Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,7%Percentage2022
WMO cliënten1.230Aantal2022
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning970Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel692Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.787Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.202Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++19Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+41Aantal2024
Energielabels A1.006Aantal2024
Energielabels B1.618Aantal2024
Energielabels C2.001Aantal2024
Energielabels D1.018Aantal2024
Energielabels E444Aantal2024
Energielabels F396Aantal2024
Energielabels G2.436Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn54%percentage2020
Drinker62%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht52%percentage2020
Overgewicht46%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk62%percentage2020
Lopen naar school of werk41%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2020
Emotioneel eenzaam40%percentage2020
Sociaal eenzaam37%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen28%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.930Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.165Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.895Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.870Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers15.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen50%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen58%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen13%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum17%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum23%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum26%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.420Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO750Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW200Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.800Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.060Aantal2023
Herkomst buiten Nederland13.465Aantal2023
Herkomst Europa2.420Aantal2023
Herkomst buiten Europa11.045Aantal2023
Geboren in Nederland6.065Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa660Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.815Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.760Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa6.230Aantal2023
Autochtoon6.315Aantal2022
Westers totaal2.700Aantal2022
Niet-westers totaal10.500Aantal2022
Marokko2.785Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba595Aantal2022
Suriname1.640Aantal2022
Turkije2.240Aantal2022
Overig niet-westers3.245Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal497Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven178Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting124Aantal2023
Verkeersovertredingen206Aantal2023
Vernieling120Aantal2023
Overige misdrijven96Aantal2023
Totaal misdrijven1.223Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km43Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km108Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km54Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km271Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km574Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km20Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km160Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km330Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km25Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km262Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km540Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km33Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km318Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km648Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km61,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km80Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km123Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km67Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km157Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km104Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km77Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km59Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km33Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990324Code2023
RegionaamNieuwe WestenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990324Code2023
Oppervlakte totaal124Aantal hectaren2023
Oppervlakte land124Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid6.819Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.681Aantal2024
Adressen met postcode9.681Aantal2024
Adressen met woonfunctie8.796Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie84Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie19Aantal2024
Adressen met industriefunctie301Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie55Aantal2024
Adressen met logiesfunctie156Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie39Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie237Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie20Aantal2024
Verblijfsobjecten9.681Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.581Aantal2024
Adressen met pand9.457Aantal2024
Percelen met adres2.575Aantal2024
Adressen met perceel9.681Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom9.681Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8.796Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900100Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.987Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950202Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19709Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199017Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000187Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201059Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202016Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900282Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19256.637Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950712Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197021Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198059Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990147Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000852Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010716Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202029Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2Aantal2024
Postcodegebied3015GC-3023ZPNaam2024
Meest voorkomende postcode3022Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode50%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade55Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade119Aantal2022
Verkeersongevallen totaal174Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.855Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.915Aantal2023
Personenautos - overige brandstof940Aantal2023
Personenautos per huishouden0,49Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.915Aantal2023
Motorfietsen260Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.612Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€351.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning4%Percentage2023
Percentage meergezinswoning96%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen26%Percentage2023
Huurwoningen totaal74%Percentage2023
In bezit woningcorporatie48%Percentage2023
In bezit overige verhuurders26%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement8.414Aantal2024
Tussen of geschakelde woning323Aantal2024
Hoekwoning51Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning4Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.885Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nieuwe Westen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nieuwe Westen
Tabel met 9.681 adressen in de buurt Nieuwe Westen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nieuwe Westen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Virulystraat2 t/m 63022ZLRotterdam11
2e Virulystraat1 t/m 63022ZMRotterdam13
Adrien Mildersstraat1 t/m 1123022NA t/m 3022NLRotterdam254
Aelbrechtskade6 t/m 2483022HK t/m 3023JMRotterdam479
Aelbrechtsplein2 t/m 33022HRRotterdam8
Allard Piersonstraat1 t/m 953022HA t/m 3022HJRotterdam240
Beukelsdijk72 t/m 2093022DA t/m 3022DNRotterdam219
Beukelsweg1 t/m 1413022GA t/m 3022GMRotterdam295
Buitenhofstraat1 t/m 1753022PA t/m 3022PJRotterdam153
Burgemeester Meineszlaan1 t/m 1213022BA t/m 3022BPRotterdam263
Burgemeester Meineszplein1 t/m 393022XA t/m 3022XDRotterdam93
Burgemeester Meineszstraat3 t/m 963022XERotterdam57
C.P.Tielestraat1 t/m 593023TA t/m 3023TDRotterdam117
Coolhaven365 t/m 5793015GC t/m 3023BARotterdam78
Craandijkstraat1 t/m 153022HT t/m 3022HVRotterdam18
Davidsstraat1 t/m 733023KA t/m 3023KERotterdam137
De Jagerstraat3 t/m 793022VK t/m 3022VSRotterdam151
Doedesstraat2 t/m 1373022VA t/m 3022VJRotterdam192
Duyststraat1 t/m 1553023EC t/m 3023EGRotterdam101
Essenburgpark--Rotterdam0
Essenburgsingel58 t/m 1533022EA t/m 3022ENRotterdam274
Essenburgstraat2 t/m 1413022MA t/m 3022MTRotterdam260
Gerrit Jan Mulderstraat1 t/m 1203023RA t/m 3023RLRotterdam203
Gerrit van de Lindestraat1 t/m 1253022TA t/m 3022TRRotterdam246
Geuzenlaan3 t/m 783023PH t/m 3023PJRotterdam70
Geuzenstraat1 t/m 113023PGRotterdam24
Grasstraat2 t/m 393022PK t/m 3022PLRotterdam32
Groshansstraat4 t/m 423023SBRotterdam33
Havenzichtstraat3 t/m 233022GN t/m 3022GPRotterdam30
Heemraadsbrug--Rotterdam0
Heemraadsplein2 t/m 233023BC t/m 3023BDRotterdam46
Heemraadssingel77 t/m 3433022CA t/m 3023CERotterdam257
Heemraadstraat4 t/m 983023VA t/m 3023VJRotterdam142
Hofstedestraat3 t/m 1323022RA t/m 3022RGRotterdam153
Hooidrift1 t/m 2063023KG t/m 3023KZRotterdam320
Hugo Molenaarstraat1 t/m 493022NM t/m 3022NSRotterdam117
Jaap Valkhoffplein5 t/m 73023PVRotterdam2
Jagthuisstraat1 t/m 573022PM t/m 3022PRRotterdam73
Korenaardwarsstraat1 t/m 383023XA t/m 3023XBRotterdam34
Korenaarstraat3 t/m 713023XC t/m 3023XHRotterdam120
Mathenesserlaan329 t/m 5523023GA t/m 3023HLRotterdam353
Mathenesserplein1 t/m 1063022LC t/m 3023LARotterdam85
Messchertstraat1 t/m 393023TE t/m 3023TJRotterdam75
Mevlanaplein13022EPRotterdam1
Middenhoefstraat1 t/m 213022ER t/m 3022ETRotterdam59
Nieuwe Binnenweg332 t/m 5813023EJ t/m 3023EZRotterdam341
Nozemanstraat2 t/m 1003023TK t/m 3023TSRotterdam127
Opzoomerstraat3 t/m 383023SC t/m 3023SHRotterdam92
Osseweistraat1 t/m 1323023DA t/m 3023DDRotterdam114
Passerelstraat1 t/m 1193023ZA t/m 3023ZDRotterdam157
Pluimhoefstraat2 t/m 63022EVRotterdam24
Pupillenstraat1 t/m 1563023VK t/m 3023VZRotterdam221
RFC-weg155 t/m 1903022EZRotterdam13
Rauwenhoffplein18 t/m 363022RJRotterdam19
Rauwenhoffstraat2 t/m 1873022RK t/m 3022RRRotterdam184
Rochussenstraat277 t/m 5173023DE t/m 3023DLRotterdam221
Ruilstraat2 t/m 1393023XJ t/m 3023XXRotterdam224
Ruwaarddwarsstraat2 t/m 83023PZRotterdam5
Ruwaardstraat1 t/m 733023PR t/m 3023PXRotterdam89
Samuel Mullerplein1 t/m 203023SJ t/m 3023SKRotterdam49
Samuel Mullerstraat1 t/m 533023SL t/m 3023SRRotterdam103
Schelfplein--Rotterdam0
Schietbaanbrug--Rotterdam0
Schonebergerweg2 t/m 1663023ZE t/m 3023ZPRotterdam197
Tidemanplein--Rotterdam0
Tidemanstraat1 t/m 1243022SB t/m 3022SMRotterdam113
Van Cittersstraat1 t/m 1103022LE t/m 3022LMRotterdam186
Van Heusdestraat1 t/m 1033023RM t/m 3023RXRotterdam229
Van Oosterzeestraat2 t/m 1663022XG t/m 3022XSRotterdam133
Van Weelstraat2 t/m 523022ZA t/m 3022ZERotterdam123
Van der Hilstdwarsstraat32 t/m 703023PPRotterdam19
Van der Hilststraat2 t/m 1043023PK t/m 3023PMRotterdam75
Van der Palmstraat1 t/m 1143022VT t/m 3022VZRotterdam100
Veeluststraat5 t/m 503022PV t/m 3022PZRotterdam44
Veelzigtstraat2 t/m 293022DP t/m 3022DTRotterdam62
Vierambachtsstraat2 t/m 1853022AA t/m 3023ATRotterdam399
Virulyplein1 t/m 233022ZG t/m 3022ZKRotterdam50
Wandelbrug--Rotterdam0
Weizichtstraat3 t/m 453022MV t/m 3022MZRotterdam48
Werkhoefstraat1 t/m 173022EW t/m 3022EXRotterdam32

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 80 openbare ruimtes en 9.681 adressen in de buurt Nieuwe Westen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nieuwe Westen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nieuwe Westen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30154
Postcode numeriek30224888
Postcode numeriek30234789
WoonkernRotterdam9681
WoonplaatsRotterdam9687
WijkDelfshaven9687
GemeenteRotterdam9687
StadsdeelDelfshaven9681
ProvincieZuid-Holland9687
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard9687
LandNederland9687

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nieuwe Westen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nieuwe Westen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nieuwe Westen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nieuwe Westen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven