Statistieken wijk Kortenoord

Aantal inwoners per jaar
(groei van 20% naar 4.615 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de wijk Kortenoord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de wijk Kortenoord is met 762 personen gestegen van 3.853 in 2013 tot 4.615 in 2023 (dat is 20%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Kortenoord

Wijk Kortenoord heeft afgerond een totale oppervlakte van 68 hectare, waarvan 67 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.925 adressen per km2. De wijk Kortenoord ligt in de gemeente Wageningen.

De gegevens van de wijk Kortenoord voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Kortenoord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kortenoord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kortenoord-Oost, 2: Kortenoord-West, 3: Marijkebuurt, 4: Haarweg.

Woningkenmerken
Er zijn 1.801 woningen in de wijk Kortenoord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wageningen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(bijna gelijk gebleven: €200.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Kortenoord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Kortenoord, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Kortenoord is met €200.000 in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2013.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Wageningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 2.284 totaal in de wijk Kortenoord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De wijk Kortenoord telt in totaal 2.284 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Kortenoord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Kortenoord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de wijk Kortenoord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Kortenoord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Kortenoord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wageningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Kortenoord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Kortenoord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Kortenoord, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Kortenoord is met 233 personen toegenomen van 2.562 in 2013 tot 2.795 in 2022 (dat is 9,1%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Wageningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Kortenoord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Kortenoord in 2022 zijn Westers (640 inwoners) en Overig (530 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Kortenoord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de wijk Kortenoord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Kortenoord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Wageningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wageningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Kortenoord zijn A (895 adressen) en C (455 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Kortenoord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Kortenoord: 895 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wageningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Kortenoord
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2021 in de wijk Kortenoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Kortenoord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Kortenoord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Kortenoord.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Kortenoord voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Kortenoord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Vakschool Rijn IJssel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Vakschool Rijn IJssel is uitgebracht. Vakschool Rijn IJssel was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Kortenoord. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Wageningen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Vakschool Rijn IJssel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de wijk Kortenoord stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Wageningen telde bij deze verkiezingen in totaal 20 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wageningen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Wageningen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€19.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Kortenoord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Wageningen: wijk Kortenoord is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Kortenoord is €19.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.800. Wijk Kortenoord telt 2.500 inkomensontvangers op 4.615 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,20% procent van de huishoudens in wijk Kortenoord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Wageningen: wijk Kortenoord is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Kortenoord (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Kortenoord zijn in totaal 240 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Kortenoord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Kortenoord
Er zijn 96 elektrische auto’s in september 2023 in de wijk Kortenoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Kortenoord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 96 elektrische auto’s in de wijk Kortenoord. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Kortenoord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.018 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Kortenoord in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Kortenoord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.453 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Kortenoord (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.208 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Kortenoord in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Kortenoord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Kortenoord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 62 misdrijven in de wijk Kortenoord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Kortenoord, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Kortenoord zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 631 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de wijk Kortenoord 62 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Kortenoord in 2022 zijn Horizontale fraude (15 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Kortenoord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 2 misdrijven in de wijk Kortenoord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Kortenoord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Kortenoord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Wageningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,85 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de wijk Kortenoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Kortenoord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Kortenoord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de wijk Kortenoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Kortenoord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Kortenoord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de wijk Kortenoord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Kortenoord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Kortenoord. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Kortenoord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Kortenoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Kortenoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Kortenoord heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Kortenoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Kortenoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
67% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Kortenoord sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Kortenoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Kortenoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
87% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Kortenoord heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Kortenoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Kortenoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
16% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Kortenoord heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Kortenoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Kortenoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
63% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Kortenoord heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Kortenoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Kortenoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Kortenoord voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Kortenoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Kortenoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Kortenoord heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Kortenoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Kortenoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
42% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Kortenoord doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Kortenoord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Kortenoord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Kortenoord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal240Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie20Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.615Aantal2023
Mannen2.195Aantal2023
Vrouwen2.415Aantal2023
0 tot 15 jaar900Aantal2023
15 tot 25 jaar1.455Aantal2023
25 tot 45 jaar1.725Aantal2023
45 tot 65 jaar455Aantal2023
65 jaar of ouder85Aantal2023
Ongehuwd3.500Aantal2023
Gehuwd1.010Aantal2023
Gescheiden95Aantal2023
Verweduwd10Aantal2023
Westers totaal640Aantal2022
Geboorte totaal35Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal5Aantal2021
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid6.927Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag230Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.130Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.910Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg3,90%Percentage2021
WMO cliënten75Aantal2021
WMO cliënten relatief20Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.340Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning5.580Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning6.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.900Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning640Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.130Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2017
Energielabels Definitief1.455Aantal2023
Energielabels Voorlopig583Aantal2023
Energielabels Onbepaald245Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++183Aantal2023
Energielabels A+++250Aantal2023
Energielabels A++34Aantal2023
Energielabels A+40Aantal2023
Energielabels A895Aantal2023
Energielabels B151Aantal2023
Energielabels C455Aantal2023
Energielabels D18Aantal2023
Energielabels E9Aantal2023
Energielabels F3Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht4%percentage2020
Normaal gewicht65%percentage2020
Overgewicht32%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn62%percentage2020
Wekelijkse sporters66%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk56%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam38%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger7%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid87%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen21%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid19%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking2%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie63%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.735Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.895Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen265Aantal2023
Huishoudens met kinderen575Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2021
Percentage werknemers92%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 8%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.800Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€19.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen55%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar16%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen72%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,0%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,4%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW60Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.795Aantal2022
Niet-westers totaal670Aantal2022
Marokko55Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers530Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting16Aantal2022
Verkeersovertredingen4Aantal2022
Vernieling5Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven62Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,40Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,78Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,32Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,74Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,58Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,34Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,56Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,52Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,35Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,65Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand32,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK028905Code2023
RegionaamKortenoordNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode02890500Code2023
Oppervlakte totaal68Aantal hectaren2023
Oppervlakte land67Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage5%Percentage2017
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.925Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.284Aantal2023
Adressen met postcode2.283Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.256Aantal2023
Panden1.111Aantal2023
Percelen897Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19252Aantal2023
Panden 1925 tot 19502Aantal2023
Panden 1950 tot 197018Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 1990642Aantal2023
Panden 1990 tot 20000Aantal2023
Panden 2000 tot 20101Aantal2023
Panden 2010 tot 2020991Aantal2023
Panden 2020 en later627Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2021
Verkeersongevallen totaal7Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.080Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine790Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof290Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.624Aantal2022
Motorfietsen60Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.801Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€200.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning41%Percentage2022
Percentage meergezinswoning59%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen30%Percentage2022
Huurwoningen totaal70%Percentage2022
In bezit woningcorporatie45%Percentage2022
In bezit overige verhuurders25%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200039%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200061%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Wageningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Kortenoord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!