Statistieken buurt Ypelaar

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 2,83% naar 5.990 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Ypelaar. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Ypelaar is met 165 personen toegenomen van 5.825 in 2013 tot 5.990 in 2023 (dat is 2,83%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Ypelaar

Buurt Ypelaar heeft afgerond een totale oppervlakte van 117 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.141 adressen per km2. Er wonen 3.070 huishoudens in de buurt Ypelaar. Postcode 4834 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ypelaar. De buurt Ypelaar ligt binnen Breda zuid-oost in de gemeente Breda.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ypelaar
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Breda zuid-oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Blauwe Kei, 2: Ypelaar, 3: Ginneken, 4: Overakker, 5: Mastbos.

Woningkenmerken
Er zijn 3.025 woningen in de buurt Ypelaar.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Breda in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 47% naar €318.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Ypelaar. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Ypelaar, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ypelaar is met €102.000 toegenomen van €216.000 in 2013 tot €318.000 in 2022 (dat is 47%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Ypelaar met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Breda.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ypelaar is €318.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 32% en er zijn 3.025 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Breda (geel), 5 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 54 buurten (blauw). De buurt Ypelaar wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Ypelaar: er zijn 1.388 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ypelaar.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 3.830 totaal in de buurt Ypelaar

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Ypelaar telt in totaal 3.830 adressen, met 3.824 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Ypelaar liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Breda
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ypelaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Ypelaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Ypelaar

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ypelaar. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ypelaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Breda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ypelaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Ypelaar. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Ypelaar, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Ypelaar is met 180 personen gedaald van 4.835 in 2013 tot 4.655 in 2022 (dat is 3,72%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Breda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ypelaar
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ypelaar in 2022 zijn Westers (695 inwoners) en Overig (335 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ypelaar: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Ypelaar.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ypelaar. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Breda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Breda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ypelaar zijn A (1.135 adressen) en C (943 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ypelaar. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Ypelaar: 1.135 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Breda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Ypelaar
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ypelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ypelaar. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ypelaar vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ypelaar.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ypelaar voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ypelaar ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Ypelaar

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Ypelaar. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Ypelaar. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Breda.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Ypelaar.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 242 stembureaus in de gemeente Breda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Breda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Breda.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ypelaar.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Breda zuid-oost (Ypelaar is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Breda zuid-oost is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ypelaar is €29.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.500. Buurt Ypelaar telt 5.000 inkomensontvangers op 5.990 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,9% procent van de huishoudens in buurt Ypelaar heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Breda zuid-oost (Ypelaar is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Breda zuid-oost is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (625 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ypelaar (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ypelaar zijn in totaal 625 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 625 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 615 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ypelaar. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Ypelaar
Er zijn 67 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Ypelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ypelaar op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 67 elektrische auto’s in de buurt Ypelaar. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ypelaar die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.000 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Ypelaar in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ypelaar geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.648 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ypelaar (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.007 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ypelaar in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ypelaar geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ypelaar. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 266 misdrijven in de buurt Ypelaar geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ypelaar, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ypelaar zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.046 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Ypelaar 266 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ypelaar in 2022 zijn Winkeldiefstal (41 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (41 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Ypelaar.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 20 misdrijven in de buurt Ypelaar geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ypelaar met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ypelaar over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Breda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,03 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Ypelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Ypelaar.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ypelaar. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ypelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ypelaar.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ypelaar genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ypelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ypelaar.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Ypelaar. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ypelaar geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ypelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ypelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ypelaar heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ypelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ypelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ypelaar sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ypelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ypelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ypelaar heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ypelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ypelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ypelaar heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ypelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ypelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ypelaar heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ypelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ypelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
52% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ypelaar voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ypelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ypelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ypelaar heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ypelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ypelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ypelaar doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ypelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ypelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ypelaar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal625Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie70Aantal2022
G+I Handel en horeca90Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening150Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.990Aantal2023
Mannen2.760Aantal2023
Vrouwen3.230Aantal2023
0 tot 15 jaar790Aantal2023
15 tot 25 jaar645Aantal2023
25 tot 45 jaar1.185Aantal2023
45 tot 65 jaar1.460Aantal2023
65 jaar of ouder1.910Aantal2023
Ongehuwd2.680Aantal2023
Gehuwd2.160Aantal2023
Gescheiden660Aantal2023
Verweduwd490Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal65Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.101Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag970Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.690Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.530Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura120Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2021
WMO cliënten710Aantal2021
WMO cliënten relatief119Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.660Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.150Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.040Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal750Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.970Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.770Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning170Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming48%Percentage2021
Energielabels Definitief2.278Aantal2023
Energielabels Voorlopig832Aantal2023
Energielabels Onbepaald624Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++15Aantal2023
Energielabels A++18Aantal2023
Energielabels A+22Aantal2023
Energielabels A1.135Aantal2023
Energielabels B373Aantal2023
Energielabels C943Aantal2023
Energielabels D259Aantal2023
Energielabels E255Aantal2023
Energielabels F71Aantal2023
Energielabels G16Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam30%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.070Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.360Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen905Aantal2023
Huishoudens met kinderen800Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers5.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€105x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.790Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.585Aantal2023
Herkomst Europa505Aantal2023
Herkomst buiten Europa890Aantal2023
Geboren in Nederland4.590Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa405Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa260Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa490Aantal2023
Autochtoon4.655Aantal2022
Westers totaal695Aantal2022
Niet-westers totaal605Aantal2022
Marokko135Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije60Aantal2022
Overig niet-westers335Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal120Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven23Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting40Aantal2022
Verkeersovertredingen33Aantal2022
Vernieling41Aantal2022
Overige misdrijven9Aantal2022
Totaal misdrijven266Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km51Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km147Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km109Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km159Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km57Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km206Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km14,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07580301Code2023
RegionaamYpelaarNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07580301Code2023
Oppervlakte totaal117Aantal hectaren2023
Oppervlakte land117Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode4834.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.141Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.830Aantal2023
Adressen met postcode3.734Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.024Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.830Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.024Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.384Aantal2023
Panden2.180Aantal2023
Adressen met panden3.725Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19501Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.286Aantal2023
Panden 1970 tot 1980869Aantal2023
Panden 1980 tot 199037Aantal2023
Panden 1990 tot 2000113Aantal2023
Panden 2000 tot 2010207Aantal2023
Panden 2010 tot 2020209Aantal2023
Panden 2020 en later2Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade15Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.900Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.520Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof380Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.479Aantal2022
Motorfietsen150Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.025Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€318.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning54%Percentage2022
Percentage meergezinswoning46%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen53%Percentage2022
Huurwoningen totaal47%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders16%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200086%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2022
Appartement1.388Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.212Aantal2023
Hoekwoning346Aantal2023
Tweeonder1kap49Aantal2023
Vrijstaande woning29Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats6Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend4Aantal2023
Woningtype n.v.t.800Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Breda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ypelaar: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ypelaar
Tabel met 3.830 adressen in de buurt Ypelaar.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ypelaar. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Breda.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aldeborgstraat11 t/m 414834JCBreda17
Amerongenstraat2 t/m 1904834RB t/m 4834RRBreda188
Amstenradestraat3 t/m 264834JBBreda24
Assumburgstraat1 t/m 444834KPBreda41
Beukenlaan24834CRBreda1
Beverweerdstraat1 t/m 334834LCBreda20
Biljoenstraat3 t/m 104834JJBreda8
Bronkhorststraat3 t/m 694834RABreda33
Croystraat8 t/m 254834JKBreda7
De Burcht1 t/m 434834HE t/m 4834HKBreda46
De Hamstraat1 t/m 19704834RH t/m 4834RJBreda39
Doenradestraat12 t/m 22504834GA t/m 4834GKBreda409
Doornenburgstraat1 t/m 814834NK t/m 4834NMBreda79
Doorwerthstraat1 t/m 19604834PN t/m 4834PRBreda61
Drakesteinstraat1 t/m 194834RMBreda10
Duurstedestraat2 t/m 41504834HJ t/m 4834HNBreda118
Flodderdreef--Breda0
Geisterenstraat1 t/m 354834HBBreda24
Genhoesstraat5 t/m 154834HHBreda6
Groot Ypelaardreef3 t/m 111404834HC t/m 4834HPBreda125
Haamstedestraat1 t/m 504834EH t/m 4834EJBreda30
Hardenbroekstraat1 t/m 284834RNBreda28
Heeckerenstraat1 t/m 27204834LRBreda58
Henckenshagestraat1 t/m 244834KXBreda24
Hillenraadstraat3 t/m 524834JD t/m 4834JEBreda35
Hindersteinstraat1 t/m 9244834KH t/m 4834KKBreda112
Hofwijkstraat1 t/m 7804834EK t/m 4834ELBreda59
Hornstraat2 t/m 774834JGBreda42
Loevesteinstraat204834EDBreda3
Lunenburgstraat1 t/m 54834HGBreda3
Mathenessehof3 t/m 404834EMBreda23
Mathenessestraat20 t/m 1984834EA t/m 4834EBBreda217
Middachtenstraat2 t/m 1304834PB t/m 4834PDBreda113
Moermondstraat1 t/m 154834EEBreda8
Moersbergenstraat34834RGBreda1
Muiderslotstraat59 t/m 2174834KM t/m 4834KNBreda88
Neubourgstraat2 t/m 724834JL t/m 4834JMBreda42
Nijenrodestraat1 t/m 324834RPBreda30
Oldengaardestraat1 t/m 294834LSBreda29
Overakkerstraat99 t/m 1054834XJ t/m 4834XKBreda26
Rechterenstraat1 t/m 924834LT t/m 4834LVBreda54
Renswoudestraat1 t/m 154834KGBreda8
Rijnauwenhof1 t/m 164834LXBreda16
Rijnauwenstraat1 t/m 27304834LD t/m 4834LKBreda220
Rijnesteinstraat1 t/m 24834LBBreda2
Sandenburgstraat1 t/m 55804834KA t/m 4834KDBreda98
Schaffelaarstraat28 t/m 1314834PK t/m 4834PMBreda57
Slangenburgstraat1 t/m 424834KV t/m 4834KWBreda42
Sterkenburgstraat2 t/m 764834REBreda39
Stoutenburgstraat1 t/m 474834LN t/m 4834LPBreda38
Teilingenstraat1 t/m 154834EGBreda8
Ter Hoogestraat1 t/m 564834ECBreda43
Ter Merwestraat1 t/m 114834HABreda7
Trompenburgstraat4 t/m 174834KRBreda7
Twikkelstraat3 t/m 1224834LL t/m 4834LWBreda91
Valkenierslaan344 t/m 4244834CPBreda40
Valkhofstraat3 t/m 624834PE t/m 4834PGBreda64
Vrederustlaan--Breda0
Walenburgstraat1 t/m 1484834RK t/m 4834RTBreda95
Weerdesteinstraat1 t/m 27104834LABreda39
Weldamstraat3 t/m 104834JHBreda8
Wervenschotsebaan--Breda0
Wervenschotsebaan--Breda0
Wijdenesstraat1 t/m 154834KEBreda8
Wildenborgstraat2 t/m 1054834PH t/m 4834PJBreda97
Wolfraadstraat3 t/m 264834JABreda24
Zorgvlietstraat1 t/m 22404834NA t/m 4834NNBreda448
Zwijnsbergenstraat2 t/m 1854834JN t/m 4834JPBreda50

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 68 openbare ruimtes en 3.830 adressen in de buurt Ypelaar. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ypelaar. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ypelaar ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek48343734
WoonkernBreda3830
WoonplaatsBreda3834
WijkBreda zuid-oost3834
GemeenteBreda3834
StadsdeelZuidoost3830
ProvincieNoord-Brabant3834
WaterschapWaterschap Brabantse Delta3830
LandNederland3834

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ypelaar ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ypelaar dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ypelaar ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ypelaar en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven